Hanik

Plaats
Buurtschap
Venlo
Noord-Limburg
Limburg

Hanik

Terug naar boven

Status

- Hanik is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Venlo. T/m 2009 gemeente Arcen en Velden.

- De buurtschap Hanik valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lomm.

- De buurtschap Hank ligt buiten de bebouwde kom en heeft in 2015 (witte) plaatsnaamborden gekregen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1913 ook 't Hanik.

Naamsverklaring
Gezien het lidwoord een jonge naam en zeker niet een oude naam op acum.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hanik ligt ZO van Arcen, NO van Lomm, rond de Hanikerweg en grenst in het O aan Duitsland.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het in het verleden ontgonnen maar altijd nat gebleven gebied Straelens Broek, genoemd naar de O hiervan gelegen Duitse plaats Straelen, gelegen ZO van Arcen, NO van Lomm en Hanik langs de Duitse grens, is in 2010 weer hersteld tot ven. Het Straelens Broek met het Schuitwater ligt aan de voet van het hoogterras van de Maas.

Door de toestroom van grondwater uit het Duitse hoogterras, in combinatie met de slecht doorlaatbare kleilagen, lag hier in het verleden een omvangrijk gebied van vennen en moerassen. Eind 19e eeuw is men begonnen om het moerasgebied van het Straelens Broek droog te leggen. Door het laagste deel van het gebied werd een watergang naar de Maas gegraven, de huidige Lingsforterbeek, genoemd naar de NW van het Straelens Broek gelegen buurtschap Lingsfort. Na die periode is het gebied ontveend en ontwaterd. Door de sterke toestroom van grondwater uit het hoger gelegen hoogterras is het echter altijd een erg nat gebied gebleven.

25 hectare van het vroegere moeras- en vennengebied is nu in vroegere staat hersteld. Het gebied was destijds voor Limburg floristisch bijzonder interessant. Door de voedselrijke bovenlaag af te graven, zijn de kansen op een succesvol natuurherstel bijzonder groot. De Lingsforterbeek is hiervoor om het nieuwe vennengebied heen gelegd, zodat de afvoer van water uit het omliggende gebied geen invloed heeft op het Straelens Schuitwater.

Na de herinrichting ontstaan er natte laagtes met gagel- en wilgenstruwelen, open wateren met in de oeverzones bijzondere moerasplanten. Ook watervogels als zilverreiger, blauwborst of witgatje zullen het gebied snel na de herinrichting ontdekken. Ook is het gebied toegankelijk gemaakt. (bron: Limburgs Landschap, 17-11-2010)

Reactie toevoegen