Hank

Plaats
Dorp
Altena
West-Brabant Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

Hank

Terug naar boven

Status

- Hank is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Heusden en Altena, gemeente Altena. T/m 1996 gemeente Dussen, in 1997 over naar gemeente Werkendam, in 2019 over naar gemeente Altena.

- Onder het dorp Hank vallen ook de buurtschappen Keizersveer (deels), Peerenboom en Vierbannen.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
De Hang.

Oudere vermeldingen
1851 De Hank.

Naamsverklaring
Ter plaatse verklaard als hang 'plaats waar de vissers hun netten te drogen hangen', onder verwijzing naar de benaming Vissershang voor de jachthaven. Een hang was ook de benaming voor een visrokerij, in 1514 Die hangen opte Delfsche Haven. Zie verder Hank bij Wanroij.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hank grenst in het W aan Nationaal Park De Biesbosch, in het N aan Nieuwendijk, in het NO aan Almkerk, in het O aan Dussen en in het Z aan de rivier de Bergse Maas, Raamsdonksveer en Geertruidenberg, en ligt Z van Werkendam, NW van Waalwijk en ZO van Dordrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Het dorp Hank omvat ca. 1.550 huizen met ca. 3.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1188 is dit gebied ingepolderd en ontstaat er een dorpje Heeraartswaarde, ook wel Herradeskerke. Het maakte deel uit van de Grote Waard. Een eeuw later is er al sprake van een kerkje. Door de Sint Elisabethsvloed van 1421 wordt het dorpje verzwolgen. Hank is ontstaan als nederzetting aan de dijk van de Zuid-Hollandse Polder (later Nieuwe Dussense Polder), die in de 17e eeuw tussen Werkendam en Dussen is aangelegd om het gebied opnieuw te kunnen inpolderen. Samen met Nieuwendijk behoort het dorp tot de jongste dorpen in het Land van Altena.

De parochie van Hank is opgericht in 1863 als parochie Mariapolder. Voordien hoorde het dorp bij de parochie Dussen. In 1896 komt er een klooster van de Zusters van Liefde. De Hervormde Gemeente is in 1903 van die van Dussen afgesplitst. Het dorp is in 1944 door oorlogshandelingen grotendeels verwoest. Bij de wederopbouw is het niet meer als dijkdorp, maar als een woonkern herbouwd. Het dorp heeft ook te lijden gehad onder de watersnood van 1953.

Via een kreek, de Bleeke Kil, bestond destijds nog een verbinding met de Biesbosch en de Bergsche Maas. Veel van de inwoners van Hank waren daarom vissers, of ze sneden riet en hakten griend in de Biesbosch. Ten gevolge van de Deltawerken verloor de Hankse haven haar verbinding met de Biesbosch. De huidige haven ligt op een andere locatie en heeft een meer recreatief karakter.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Hank heeft 6 rijksmonumenten.

RK kerk
De RK kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Hank (Kerkstraat 15) is een neogotische parochiekerk uit 1915 met toren . Deze kerk verving een waterstaatskerk uit 1865. Architect was J.H.H. van Groenendael. De kerk is in 1944 door oorlogshandelingen beschadigd en in 1948 weer hersteld. De toren is pas in 1958 hersteld. De bakstenen kerk heeft gele speklagen. Het bestuur van Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in Hank overwoog om 2010 een groot deel van het kerkgebouw op termijn af te laten breken. Op de locatie van het kerkgebouw zou dan de nieuwbouw van dorpshuis 't Uivernest een plek kunnen krijgen, samen met een nieuw, kleiner kerkgebouw. Het was de bedoeling dat de kenmerkende toren en de kapelletjes, die aan beide zijden van de kerk staan, bewaard zouden blijven. In een brief aan de parochianen schreef het bestuur zich ervan bewust te zijn dat het nieuws ingrijpend is en emoties met zich meebrengt.

Aanleiding voor de ingrijpende stap zijn de slechte toekomstperspectieven van de kerk. Het huidige gebouw zal in de toekomst te groot en te duur zijn, meldt de brief. Er komen steeds minder mensen naar de kerk. Door aansluiting te zoeken bij de plannen rond 't Uivernest hoopte de parochie het voortbestaan te waarborgen. Toch is het niet zo dat het water de Hankse kerk nu al tot aan de lippen staat, zegt Frans Verwer van het parochiebestuur. "De beslissing is niet uit nood geboren. Maar er ligt nu een unieke kans voor het dorp. Daar willen we graag in mee. Nu zijn we nog in de positie om keuzes te maken." Toen een groep parochianen acties wilde starten om de kerk open te houden, veranderde het bisdom van gedachten en besloot zij medio 2011 dat de kerk - vooralsnog - toch in functie blijft.

Molen
De Zuidhollandse Molen staat bij buurtschap Vierbannen en wordt daarom aldaar beschreven.

Gemaal Oostkil
"Vissen kunnen voortaan ongestoord zwemmen van de natuur in de Biesbosch tot diep in Altena. Waterschap Rivierenland nam in 2021 opnieuw drempels weg: met visveilige pompen in gemaal Oostkil bij Hank en een vislift bij de historische Papsluis in buurtschap Kille onder Werkendam. Hoe beter leefgebieden van vissen op elkaar aansluiten, hoe rijker de ecologie en hoe beter de waterkwaliteit. Ook de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) streeft naar duurzame bescherming van ecosystemen en watervoorraden. Daarom maakt het waterschap steeds meer stuwen, sluizen en gemalen ‘vispasseerbaar’. Eerder gebeurde dat tussen de Bakkerskil en de polders Boerenverdriet en Grote Waard. Opnieuw zijn nu twee objecten aangepast.

Visveilige pompen bij Oostkil. Gemaal Oostkil W van Hank (Jeppegatweg 2) pompt sinds 1969 water uit de polders naar de Biesbosch als het nat is en laat water naar binnen als het droog is. Het gemaal verbindt de Bleeke Kil (binnendijks) met het Bovenste Gat van het Zand (buitendijks). Veel vissoorten bleken de pompen niet te kunnen passeren. De inlaat is nu aangepast en er staan nu twee visveilige pompen: uit tests bleek dat 99 procent van de vissen het gemaal veilig passeert. Dat is hoger dan de vereiste 95 procent die het waterschap hanteert bij nieuwe gemalen. De besturing is bovendien vernieuwd, en capaciteit en rendement zijn vergroot." (bron: Waterschap Rivierenland, februari 2022)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranje Comité Hank organiseert Koningsdag en de Dodenherdenking op 4 mei.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuur- en milieuvereniging VMB Hank zet zich in voor natuurbehoud en milieubeheer en stelt zich ten doel het bevorderen en instandhouden van landschappelijke en cultuurhistorische waarden binnen de voormalige gemeente Werkendam. De vereniging is in 1978 opgericht, kent verschillende werkgroepen en is tevens beheerder van Natuurgebied De IJsbaan bij buurtschap Peereboom. Dit natuurgebied wordt door vrijwilligers van de vereniging onderhouden.
De vereniging verzorgt schooleducatie op het gebied van natuur en milieu voor inwoners van de voomalige gemeente Werkendam. Dit doen we deels door middel van het nieuw gerealiseerde kindernatuurpad in Natuurgebied De IJsbaan.

Daarnaast bezoeken we ook scholen om kinderen over onze lokale natuur te vertellen. Verder organiseert de vereniging diverse natuurwandelingen, zoals de jaarlijkse kerstwandeling op de Aakvlaai, en zwerfafvalacties. De vogelwerkgroep van de vereniging doet vogeltellingen en heeft op verschillende plaatsen steen- en kerkuilenkasten hangen. Ook hebben zij ooievaarsnesten en een zwaluwtil geplaatst. In het voorjaar organiseert de vereniging de weidevogelbescherming in het buitengebied van Hank. Daarnaast beoordeeld de vereniging plannen in het gebied van de voormalige gemeente Werkendam op het gebied van ruimtelijke ordening natuur en milieu en zal daar waar nodig haar zienswijze kenbaar maken."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hank, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Hank door Kees Wittenbols uit Breda. Zie onderaan de pagina ook de link naar deel 2.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Wilgenhoek. - Basisschool De Bolderik.

- Jeugd: - Scouting Hank heeft ca. 100 leden en behoort tot de Waterscouts, wat natuurlijk niet verwonderlijk is in zo'n waterrijk gebied.

- Muziek: - Popkoor Con Forza uit Hank heeft een volwassenenkoor en een Kids koor. Ze zijn opgericht in 1967 en hebben dus in 2017 het 50-jarig bestaan gevierd.

- "Muziekvereniging St. Caecilia wil op een ontspannen en gemoedelijke manier de dorpsfestiviteiten van Hank muzikaal ondersteunen. Daarbij wordt het belangrijk gevonden om hier zo goed en muzikaal verantwoord uitvoering aan te geven. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het nemen van muzieklessen en het repeteren van een gevarieerd repertoire. De combinatie van individuele muzikale ontplooiing en het plezier van samenspel vormen de hoekstenen van de vereniging. Waldo van Wijk (1974) is sinds 2002 dirigent van muziekvereniging St. Caecilia. Hij studeerde hoofdvak tuba bij dhr. Piet Joris en HaFaBra-directie bij dhr. Danny Oosterman aan het Utrechts Conservatorium.
Naast zijn werk als dirigent, is hij docent (hoofdvak Tuba HKU 2008-2011) en freelance tubaspeler bij o.a. het Radio Filharmonisch Orkest, het Metropool Orkest en het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. In deze hoedanigheid heeft Waldo kunnen werken met dirigenten als Valerie Gergiev, Hans Vonk, Edo de Waardt en Jaap van Zweden.

Iedereen (jong of al wat ouder) die in opleiding is, begint na een lesperiode in het opleidingsorkest, waar je leert samenspelen. Het repertoire van het opleidingsorkest is aangepast aan het niveau van de leerlingen en bestaat uit vlotte, overwegend moderne muziek. St. Caecilia repeteert wekelijks op donderdagavond in 't Uivernest onder leiding van dirigent Waldo van Wijk. Het repertoire dat dan wordt doorgenomen is heel breed. Van klassiek tot modern, van koraal tot jazz, van carnavals hoempa tot stemmige kerstmuziek. Dat alles natuurlijk afhankelijk van de optredens die in het verschiet liggen. Als je 8 jaar of ouder bent kun je beginnen op een blaasinstrument of slagwerk. Zowel kinderen als volwassenen kunnen een instrument kiezen en een individuele opleiding op muzikaal gebied krijgen. De duur van de individuele lessen is 20 minuten, ze worden wekelijks gegeven. Muziek maken wordt pas echt leuk als je dat samen met anderen kunt doen. Als je een tijdje les hebt gehad mag je ook meedoen in het opleidingsorkest. Tijdens de lessen wordt ook aandacht besteed aan de muziektheorie (notenschrift, maatsoorten, dynamiek, toonladders, etc.). De lessen vinden plaats in het Uivernest."

- Sport: - Voetbalvereniging Be-Ready is opgericht in 1927.

- Zorg: - Kleinschalig verpleeghuis Aernswaert in Hank is ingericht op het verzorgen en verplegen van cliënten met dementie. Uitgangspunt is dat mensen zoveel mogelijk de regie over hun leven behouden. Aernswaert heeft een moderne en frisse uitstraling. Achter het gebouw bevindt zich een grote tuin met terras, omringd door planten en groen, waar cliënten zich vrij in kunnen bewegen. Aernswaert telt vier woningen onder één dak. Per woning werken ze met kleinere groepen waarbij ze een 'gezinssituatie' creëren. Een huiselijke sfeer en vaste gezichten vinden ze belangrijk. Ze koken en eten samen in een gezellige huiskamer met open keuken. Net zoals thuis. De betrokkenheid van de inwoners van Hank bij het verpleeghuis is groot.

- Duurzaamheid: - "15 Brabantse huiseigenaren deden in oktober 2018 mee met de publieksverkiezing voor het duurzaamste huis van de provincie. De verkiezing is een initiatief van de Nationale Duurzame Huizenroute, een platform voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzaam wonen. Na een spannende strijd koos het publiek Chantal de Schepper en Danny Floren uit Hank als winnaars van de titel 'Duurzaamste huis van Noord-Brabant 2018'. Zij maakten hun 125 jaar oude, vrijstaande woonboerderij toekomstbestendig en energieneutraal. Ze wonen, leven en werken er onder één dak. Het huis is optimaal geïsoleerd met isovlas en bezit warmtepompen en zonnepanelen. Het is daardoor een volledig Nul-op-de-Meter woning. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings prees de gedrevenheid en vindingrijkheid van de bewoners: "een ware inspiratiebron voor wie meer wil dan alleen duurzame techniek. Danny en Chantal hebben hun woning energieneutraal én circulair en biobased verbouwd." Zij gingen namens Brabant voor de landelijke titel ‘Duurzaamste huis van Nederland 2018’. De winnaars zijn in november 2018 bekendgemaakt.

Reactie toevoegen