Hardenberg

Plaats
Stad en gemeente
Hardenberg
Salland
Overijssel

Hardenberg gemeentebord [640x480].jpg

De gemeente Hardenberg heet je aan haar grenzen welkom met een fraai bord met gemeentewapen. Dat zouden meer gemeenten moeten doen. :-)

De gemeente Hardenberg heet je aan haar grenzen welkom met een fraai bord met gemeentewapen. Dat zouden meer gemeenten moeten doen. :-)

gemeente_stad_hardenberg_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Stad Hardenberg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Stad Hardenberg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Hardenberg

Terug naar boven

Status

- Hardenberg is een stad en gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Salland.

- De gemeente is per 1-5-1941 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Stad en Ambt Hardenberg.

- De gemeente is in 2001 vergroot met de gemeenten Avereest en Gramsbergen.

- De gemeente Hardenberg omvat naast de gelijknamige stad en hoofdplaats van de gemeente, de stad Gramsbergen, de dorpen Balkbrug, Bergentheim, Bruchterveld, De Krim, Dedemsvaart, Heemse (voormalig dorp, thans formeel een wijk van de stad, maar eigenlijk een 'dorp in de stad'), Kloosterhaar (grotendeels), Lutten, Mariënberg, Nieuwlande (deels), Oud Avereest, Radewijk, Rheeze, Schuinesloot, Sibculo (grotendeels) en Slagharen en de buurtschappen Achterin, Ane, Anerveen, Anevelde, Baalder, Benedenvaart, Braamberg (grotendeels), Brucht, Collendoorn, Collendoornerveen, De Belte, De Haandrik, De Haar, De Maat (grotendeels), De Meene, De Pol, De Schans, De Tippe (deels), Dedemsvaart Sluis 6-7 (een tweelingbuurtschap), Den Huizen, Den Kaat, Den Oosterhuis, Den Velde, Den Westerhuis, Diffelen, Ebbenbroek, Engeland, Groot Oever, Gouden Ploeg, 't Haantje, Hanekamp, Hardenbergerveld, Heemserveen, Het Bergje, Holtheme, Holthone, Hoogenweg, Keiendorp, Kievitshaar, Kloosterdijk (deels), Loozen, Lutten Oever, Lutterhartje, Lutterveld, Mulderij, Noord-Stegeren, Ommerkanaal (deels), Oud Bergentheim, Oud Lutten, Rheezerveen, Sponturfwijk, Stegerveld (deels), Strooiendorp, Venebrugge, Westerhuizingerveld (deels) en Witman. Dit zijn 2 steden, 15 dorpen, 1 'dorp in de stad' en 57 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de voormalige gemeente Stad Hardenberg.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Hardenberg.

- Onder de stad vallen ook de buurtschappen Baalder en - in de praktijk - Collendoornerveen; voor de postadressen valt de laatste buurtschap echter onder de buurtschap en formele woonplaats Collendoorn.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Haddenbarg, 'n Harnbarg of 'n Arnbarg.

Oudere vermeldingen
1229 en 1230 Herdenborg, 1230 castrum Hardenborg, 1232-1233 castrum Harberge, Hardenberge, 1362 ten Herdenberch, 1381-1383 van den Hardenberghe, 1551 den Hardenborch, 1583 en 1598 den Hardenberch, 1602 Hardenborch, 1665 Hardenberch.

Naamsverklaring
Berg betekent hier 'terreinverheffing, heuvel'. Herde, harde wijst volgens sommigen op de grondsoort: vaste, harde grond, vaster dan in de omgeving. Volgens anderen eerder te verklaren als 'sterke burcht', vergelijkbaar met het type Montfoort, Sterkenburg en Stoutenburg. De burcht is in ca. 1230 gesticht door bisschop Wilbrand van Oldenburg.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hardenberg ligt NO van Ommen, ZW van Coevorden, rond de rivier de Vecht en grenst in het O aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Stad-Hardenberg, die alleen de stad besloeg, 165 huizen met 910 inwoners. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 24.000 huizen met ca. 60.000 inwoners (op 1 augustus 2016 is de 60.000-ste inwoner verwelkomd). De gelijknamige stad heeft ca. 8.000 huizen met ca. 19.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Stadsbrand
Op 8 mei 1707 is het stadje Hardenberg vrijwel volledig afgebrand als gevolg van een foutje van de weduwe Aaltje Kraak. Volgens de overlevering ontstaat de brand doordat de weduwe een kaars laat omvallen of een brandende olielamp te dicht bij een rieten dak houdt. Het vuur grijpt als een razende om zich heen en legt vrijwel het hele stadje in de as. De nederzetting telt op dat moment ca. 100, vooral houten, woningen. De schade is extra groot doordat er een sterke wind staat en het lang niet heeft geregend. Slechts 3 huizen en een kerk blijven gespaard. Ook de kerkboeken (met name doop- en trouwboeken) gaan bij de brand verloren. Er komt gelukkig niemand bij om het leven. Na een inzamelingsactie kan de stad binnen een jaar worden herbouwd. Dit keer besluit men stenen woningen neer te zetten. Sinds 2008 wordt de brand jaarlijks op 8 mei herdacht tijdens de Aaltje Kraakdag. Tijdens deze dag staat men stil bij het cultureel erfgoed van de stad. In 2013 is een beeld onthuld ter nagedachtenis aan Aaltje Kraak en de stadsbrand. (bron: Historiek.net)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in de gemeente) Hardenberg, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "De in 1984 opgerichte Historische Vereniging en de in 1956 opgerichte Stichting Oudheidkamer zijn in 2001, in het kader van de gemeentelijke herindeling, gefuseerd tot Historische Vereniging Hardenberg e.o. (HVH). De vereniging telt ongeveer 1500 leden en 120 vrijwilligers. De vereniging heeft 2 vestigingen: Museum 't Stadhuus (het voormalige gemeentehuis van Stad) op Voorstraat 34 en het Historisch Informatie Centrum (HIC) op Wilhelminaplein 3a. Leden van de HVH kunnen het museum en het HIC gratis bezoeken. De leden kunnen ook gratis de verenigingsavonden bijwonen. Ieder lid krijgt ons kwartaalblad 'Rondom den Herdenbergh' thuisgestuurd. In dit verenigingsblad wordt de verre en nabije geschiedenis van de stad en omgeving weergegeven. Hierin vind je ook het laatste nieuws en de Bestuursmededelingen in de Stephanoten." - Nieuws van de Historische Vereniging op Facebook.

- Hardenbergs Archief.

- "Stichting Historische Projecten is een kleine organisatie die zich vrijwillig inzet voor het behoud en het ontsluiten van de geschiedenis van de regio Hardenberg. De stichting is voortgekomen uit de vroegere Stichting Oudheidkamer. Museale activiteiten worden niet meer ontplooid. De belangrijkste focus ligt nu op het publiceren. Dat doen we in gedrukte vorm middels verschillende boeken die we gepresenteerd hebben, maar ook online op onze website. Daarnaast is Facebook een medium om belangstellenden te bereiken. De berichten op onze Facebookpagina worden inmiddels door meer dan 1500 volgers gezien en gelezen. Daar doen we het voor!"

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Hardenberg is in 2018 verkozen tot de meest toegankelijke gemeente van Nederland voor mensen met een beperking. De jury is bijzonder gecharmeerd van de 'gewoon doen-aanpak' van de gemeente om ervoor te zorgen dat mensen met een beperking écht onderdeel zijn van de samenleving. "Deze gemeente bouwt actief aan een inclusieve samenleving, waarbij iedereen erbij hoort en mee kan doen. Dit is prioriteit en geen bijzaak. De gemeente toont lef en durft regels aan de kant te schuiven. Bijvoorbeeld als het gaat om geldstromen: er is geen apart potje voor toegankelijkheid, maar de gemeente bekostigt dit gewoon uit de reguliere budgetten. Dát is inclusief denken", onderbouwt juryvoorzitter Otwin van Dijk.

Een concreet voorbeeld waar de jury van onder de indruk is, is dat iedere afdeling in het gemeentehuis een beleidsmedewerker heeft die ambassadeur is van het inclusieve gedachtengoed. En dat talent van mensen het uitgangspunt is bij de zoektocht naar werk, niet een eventuele beperking. Ook op het gebied van fysieke en digitale toegankelijkheid scoort Hardenberg hoog, blijkt uit onderzoek. De gemeente was samen met Ermelo, Goes, Katwijk en Zwolle genomineerd voor de titel 'Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland 2018'. De negenkoppige jury baseerde haar oordeel op een onderzoek naar de mate van inclusie in het onderwijs, de arbeidsmarkt, vrije tijd en de buurt. Dit onderzoek werd in de vijf genomineerde gemeenten uitgevoerd, nadat mensen in een eerder stadium de fysieke toegankelijkheid van hun gemeenten beoordeelden. Het onderzoek in de 5 gemeenten is uitgevoerd door Inclusionlab.

- In 2017 is er in de gemeente Hardenberg 13,7 hectare bedrijventerrein verkocht, waarmee zij een toppositie heeft in Overijssel. Naar verwachting is ook in de komende jaren veel vraag naar nieuwe bedrijventerreinen. Daarbij is ook behoefte aan kavels die groter zijn dan twee hectare. Om aan de vraag van ondernemers naar bedrijfsgrond te blijven voldoen, wordt het bestaande bedrijventerrein Broeklanden in zuidelijke richting uitgebreid. Tussen het Kanaal Almelo-De Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, de Kuilenweg en de Broekdijk wordt 20 hectare nieuw bedrijventerrein aangelegd. Het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid biedt ondernemers letterlijk de ruimte. Grootschalige bedrijvigheid en hogere milieucategorieën zijn toegestaan. Het terrein wordt flexibel ingedeeld met meerdere grote kavels van minimaal twee hectare groot.

Broeklanden-Zuid is goed bereikbaar vanaf de Duitslandweg, via de rotonde ter hoogte van de Zwedenweg/Frankrijkweg. De Frankrijkweg wordt doorgetrokken naar de Broekdijk. Hiermee ontstaat een korte rechtstreekse verbinding richting Bruchterveld. Ook komt er een nieuwe ontsluitingsweg naar het terrein via de rotonde Duitslandweg/Denemarkenweg. De Broeklandenweg wordt via het nieuwe bedrijventerrein aangesloten op de bestaande rotonde in de Duitslandweg. Deze maatregelen vergroten de verkeersveiligheid in dit gebied. Langs de randen van het bedrijventerrein is ruimte voor water en groen. In een gebied van bijna 19 hectare groot kan circa 100.000 kubieke meter regenwater tijdelijk worden opgeslagen. Hiermee zorgen de gemeente en Waterschap Vechtstromen er samen voor dat zowel bedrijven als de omgeving droge voeten houden. De kavels beogen eind 2019 bouwrijp te worden opgeleverd. (bron: gemeente Hardenberg, april 2019)

- Het Welstandsnota Buitengebied gemeente Hardenberg is in 2013 vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Hardenberg heeft 13 rijksmonumenten, waarvan 4 in het voormalige dorp Heemse.

- Hardenberg heeft 20 gemeentelijke monumenten.

- Begraafplaats 'Jodenbergje'. - Joodse begraafplaats ‘Mulopaadje’.

- Haarmolen.

- De oude stadsmuur bij het Wilhelminaplein is in 1230 gebouwd en in 1962 gerestaureerd. De muur bestaat uit een bijzondere steensoort, namelijk ijzeroer. De muur dient als keerwand voor het hoger gelegen Wilhelminaplein. Een aantal jaren geleden is een deel van buitenkant van de muur ingestort. Vermoedelijke oorzaak is dat de binnenkant van de muur is uitgespoeld door water. Nu de herinrichting van het Wilhelminaplein afgerond is, heeft de gemeente in april 2019 besloten ook de stadsmuur te herstellen. De rijksmonumentale muur wordt afgebroken om de binnenkant goed te kunnen herstellen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat water de mortel tussen de stenen niet kan wegspoelen. Daarna wordt de muur steentje voor steentje weer opgebouwd. De stenen worden daartoe genummerd, zodat ze bij de opbouw weer op precies dezelfde plek komen te liggen.

- Gevelstenen in Hardenberg.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een vrijdag in april is er de Vrieling Hardenberg City-Run. Wat in 2004 begon als een initiatief vanuit de gemeente, groeide uit tot een van de grootste hardloopwedstrijden van de regio en de grootste Kids-Run van Nederland. Medeorganisator Egbert Meilink vertelt hoe het allemaal is begonnen: "Er bestond een vraag vanuit de gemeente om iets te organiseren waarbij alle nieuwe ontwikkelingen in de stad aan bod zouden komen en te zien zouden zijn." Mede dankzij Luuk Espeldoorn, een van de snelst rennende ambtenaren van Nederland, ontstond zo het idee voor het organiseren van een City Run. "Het was de bedoeling dat de loop dwars door het centrum zou gaan om de stadskern te promoten", aldus Egbert. Alle scholen werden door de organisatie benaderd om mee te doen. Volgens Egbert is dat misschien wel het geheim van de City-Run. "Als een van de weinige wedstrijden slagen wij er jaarlijks in om meer dan 1000 kinderen aan de start te krijgen. Dat is bijna de helft van het totaal aantal deelnemers. Het zijn dan ook met name de kinderen die de City-Run groot hebben gemaakt."

Het succes voor de organisatie zit 'm vooral in het feit dat steeds meer mensen serieus voor de City-Run gaan trainen. Om voor het eerst mee te doen, om hun persoonlijke prestatie op een afstand te verbeteren of om voor een lange afstand te gaan. Initiatieven als de Ultieme Uitdaging, IRun2beFit, de Saxenburg Zorgloop, allemaal met het doel om samen te trainen voor het uitlopen van de City-run. De Kidsrun wordt gesponsord door Gewoon Gezond Hardenberg, een initiatief van de gemeente om jongeren bewuster te maken van de voordelen van een gezondere levensstijl.

- Ballonfestival Hardenberg (op een zaterdag eind juni).

- De Truckersdag (op een zaterdag in september) is in 1994 bescheiden begonnen, als initiatief van Stichting 't Koningskind in samenwerking met de Vakbond van Truckers, later overgenomen door Stichting Hardenberg Promotie, en inmiddels uitgegroeid tot een traditie. Veel mensen zetten zich in om deze dag telkens tot een succes te maken: de EHBO'ers, muziekbandjes, de lokale omroep etc. Natuurlijk de chauffeurs zelf, en hun sponsors: de vele vervoersbedrijven die zomaar een hele dag hun vrachtwagens ter beschikking stellen, en de Evenementenhal die de deuren letterlijk wagenwijd openzet en nog vele anderen die er voor zorgen dat het ieder jaar weer een fantastische dag wordt. - Truckersdag op Facebook. - Filmpje Truckersdag 2016, door Martin Stevens.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuuractiviteitencentrum De Koppel.

- Eind 2010 is de Structuurvisie Vechtpark Hardenberg vastgesteld. Het Vechtpark biedt ruimte voor waterberging en kansen voor recreatie, toerisme, natuur, kunst en cultuur. Het Vechtpark bestaat uit de Vecht en het bijbehorende winterbed in het stedelijke gebied. Globaal loopt het Vechtpark vanaf de hoek van de wijk Baalder aan de noordkant tot de Asjeskampbrug/N343 aan de zuidkant. In het Vechtpark worden de Vecht en de stad weer met elkaar verbonden en is de Vecht een waardevol cultuurhistorisch element. Vooruitlopend op de plannen voor het Vechtpark is in 2009 al de haven in het centrum van de stad gerealiseerd. Het project is onderdeel van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht, en wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Overijssel. Voor nadere informatie zie de Structuurvisie Vechtpark.

- "Stichting Vitaal Platteland (SVP) Hardenberg is een enthousiaste club van boeren, burgers en buitenlui die zich inzetten voor het prachtige buitengebied in onze gemeente. Ons doel is om jou als inwoner van het buitengebied te inspireren en te stimuleren om je erf of landschapselementen te onderhouden. Vroeger was dit niet nodig omdat hout en gerief nodig was voor de boer. Prachtige waardevolle elementen als houtwallen, poelen, wijken, hakhoutbosjes en hoogstamfruitbomen zijn beperkt overgebleven uit die tijd. Ontstaan uit een bepaalde noodzaak, tegenwoordig niet meer nodig voor het moderne boerenbedrijf. Het Vechtdal en het buitengebied van de gemeente wordt enorm gewaardeerd door de vele verschillende landschappen. Denk aan het open veenontginningslandschap van Dedemsvaart in contrast met het kleinschalige landschap langs de Vecht. Wij waarderen alle landschappen zoals ze zijn. We zijn er van overtuigd dat met slim werken het landschap niet een bedreiging is maar veel kansen biedt. Kansen voor boeren, burgers en buitenlui, voor alle inwoners en bezoekers van het vitale platteland van onze gemeente."

- Deelgebied Radewijkerbeek bij Hardenberg heeft in 2018 een nieuwe inrichting gekregen. Het gebied omvat 14 hectare langs de Vecht dat een natuurlijke inrichting heeft gekregen. Tegelijkertijd is met de inrichting meer ruimte voor water gecreëerd en is de doorstroming van de Vecht verbeterd. Over een lengte van 650 meter zijn langs de oever van de Vecht stenen weggehaald. De oever is op een aantal plaatsen flauwer gemaakt. Langs de oever ontstaat een drassig gebied waar rietmoeras zich kan ontwikkelen.

In het gebied ligt een oude Vechtarm van circa 240 meter lang. Hiervan zijn de oevers hersteld en natuurvriendelijk ingericht. Doordat hier over het algemeen geen stroming is, is deze nevengeul geschikt voor libellen, amfibieën en waterplanten. De oude Vechtarm is verlengd met een ondiepe overloopgeul die aansluit op de oever van de Vecht. Deze geul is gedeeltelijk tot boven grondwaterniveau afgegraven. Hierdoor staat bij normale waterstanden de geul deels droog en deels vol met water. Bij hoog water kan het water van de Vecht ook via deze geul stromen. Dit verbetert de doorstroming van de Vecht. Buiten het winterbed van de rivier is een poel aangelegd.

In het gebied ligt de focus op natuur. Om het gebied ook toegankelijk te maken voor recreanten zijn betonnen wandelpaden aangelegd. Deze paden sluiten aan op de wandelpaden in het naastgelegen gebied rond de monding van de Molengoot. Het Vechtpark wordt niet gemaaid, maar begraasd door ongeveer 15 Hereford-koeien. De koeien lopen al enkele jaren in het naastgelegen gebied rond de Molengoot en nemen nu ook de begrazing van het nieuwe gebied voor hun rekening. Deelgebied Radewijkerbeek is onderdeel van het enkele alinea's hierboven beschreven Vechtpark Hardenberg. (bron: gemeente, 4-6-2018)

Terug naar boven

Beeld

- Digitale kavelkaart gemeente Hardenberg (op de kaart aan de linkerkant een paar keer op - drukken en je kunt zo door de hele gemeente 'scrollen').

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hardenberg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Hardenberg.

- Nieuws: - Weekblad De Sallander. - wijZijn.tv is een online tv-zender voor de gemeenten Coevorden, Hardenberg en Twenterand.

- Muziek: - "Zelf muziek maken of zingen is voor kinderen een grote hulp bij hun ontwikkeling. Ze blijken zich beter te kunnen concentreren en makkelijker te leren. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat muziek maken, en dan vooral samen muziek maken, gewoon heel erg leuk is. En dat geldt echt voor alle leeftijden! Het muziekaanbod van Muziekschool Pianoforte biedt voor iedereen wel een instrument of cursusmogelijkheid. Met leslocaties in Den Ham, Hardenberg, Nijverdal, Ommen en Westerhaar-Vriezenveensewijk is de regio Twenterand en omstreken voorzien van een fantastische muziekschool. Het docententeam is samengesteld uit professionals uit de muziekwereld, met ruime ervaring in het lesgeven maar zeker ook in het beoefenen van instrumenten."

- Duurzaamheid: - "Met Windpark De Veenwieken leveren we windenergie uit eigen molens. Uit zes van de tien molens die er in het windpark staan levert Greenchoice de groene stroom. Zo investeren we in duurzame stroomproductie en versnellen we de energietransitie! Windmolenpark van ons samen. Wij hebben onze krachten gebundeld met Windunie en ABN AMRO Energy Transition Fund in werkmaatschappij De Wieken. Anderhalf jaar werkten we keihard aan de bouw van de zes windturbines. Samen hebben ze een maximaal vermogen van 14,1 MW. In totaal staan er tien molens in het windpark. Samen leveren ze groene stroom aan 20.000 huishoudens. Sinds april 2020 draait het windpark op volle kracht." (bron: Greenchoice) Dat is bijna de hele gemeente Hardenberg! Het windpark ligt NNO van Ommen, O van het Ommerkanaal en de gelijknamige buurtschap aldaar, N van de Schapendijk. De 5 noordelijkste turbines vallen onder het grondgebied van Dedemsvaart; de 5 zuidelijkste vallen onder het grondgebied van buurtschap Arriën (gemeente Ommen) (zie kaartje). Zie ook de video over Windpark De Veenwieken.

Reactie toevoegen