Hardinxveld-Giessendam

Plaats
Dorp en gemeente
Hardinxveld-Giessendam
Alblasserwaard
Zuid-Holland

hardinxveld-giessendam_plaatsnaambord_kopie.jpg

Hardinxveld-Giessendam is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard. De gemeente is in 1957 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Hardinxveld en Giessendam.

Hardinxveld-Giessendam is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard. De gemeente is in 1957 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Hardinxveld en Giessendam.

gemeente_hardinxveld_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Hardinxveld anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Hardinxveld anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

gemeente_giessendam_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Giessendam anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie Atlasenkaart.nl)

Gemeente Giessendam anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie Atlasenkaart.nl)

Hardinxveld-Giessendendam.JPG

Hardinxveld-Giessendam ligt aan het mooie riviertje de Giessen

Hardinxveld-Giessendam ligt aan het mooie riviertje de Giessen

Hardinxveld-Giessendam..JPG

Streekmuseum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam is zeer de moeite waard om eens te bezoeken. Het museum is ondergebracht in een prachtige, bijna 400 jaar oude boerderij. Zowel exterieur als de collecties zijn het bewonderen waard.

Streekmuseum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam is zeer de moeite waard om eens te bezoeken. Het museum is ondergebracht in een prachtige, bijna 400 jaar oude boerderij. Zowel exterieur als de collecties zijn het bewonderen waard.

Hardinxveld-Giessendam. (2).JPG

De Hervormde kerk in Hardinxveld-Giessendam

De Hervormde kerk in Hardinxveld-Giessendam

hardinxveld-giessendam_giessendamse_tiendweg_kopie.jpg

De Giessendamse Tiendweg in Hardinxveld-Giessendam is een bijna 3 km lang mooi wandelpad langs een sloot, tussen de Zwijnskade in het W en de Molenweg in het O. Het pad leidt je naar de Tiendwegse Molen.

De Giessendamse Tiendweg in Hardinxveld-Giessendam is een bijna 3 km lang mooi wandelpad langs een sloot, tussen de Zwijnskade in het W en de Molenweg in het O. Het pad leidt je naar de Tiendwegse Molen.

hardinxveld-giessendam_giessendamse_tiendweg_tiendwegse_molen.jpg

De Tiendwegse Molen in Hardinxveld-Giessendam (Giessendamse Tiendweg 1) is een wipmolen, in 1906 gebouwd ter bemaling van de afdeling Binnentiendwegs van de polder Giessen Oude Benedenpolder. Sinds 2006 maalt de molen in circuit.

De Tiendwegse Molen in Hardinxveld-Giessendam (Giessendamse Tiendweg 1) is een wipmolen, in 1906 gebouwd ter bemaling van de afdeling Binnentiendwegs van de polder Giessen Oude Benedenpolder. Sinds 2006 maalt de molen in circuit.

hardinxveld-giessendam_giessendamse_tiendweg_zwanen.jpg

Omdat de Giessendamse Tiendweg in Hardinxveld-Giessendam een zeer rustig pad is, landelijk en midden in het groen, is het een ideale plek voor een zwanenpaar om er een nest te bouwen. En dat doen ze dan ook...

Omdat de Giessendamse Tiendweg in Hardinxveld-Giessendam een zeer rustig pad is, landelijk en midden in het groen, is het een ideale plek voor een zwanenpaar om er een nest te bouwen. En dat doen ze dan ook...

Hardinxveld-Giessendam

Terug naar boven

Status

- Hardinxveld-Giessendam is een dorp en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard.

- De gemeente Hardinxveld-Giessendam is in 1957 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Hardinxveld en Giessendam. Het tot dat moment Giessendamse dorp Giessen-Oudekerk is daarbij middels grenscorrectie naar de nieuwe gemeente Giessenburg overgegaan.

- Wapen van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. - Wapen van de voormalige gemeente Giessendam. - Wapen van de voormalige gemeente Hardinxveld.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

- Omdat de kernen Hardinxveld en Giessendam geleidelijk aan elkaar zijn gegroeid, worden ze tegenwoordig gezamenlijk formeel als één dorp Hardinxveld-Giessendam beschouwd. Bijvoorbeeld in de postadressen - reeds bij het ontstaan van het postcodesysteem in 1978 hebben de dorpen (bewust of onbewust) geen eigen postcode en postale plaatsnaam gekregen - en op de plaatsnaamborden. Toch 'leven' de afzonderlijke plaatsnamen nog wel en hebben de beide kernen kennelijk toch nog wel een zekere eigen identiteit, bijvoorbeeld in de namen van diverse lokale instellingen (voor enkele voorbeelden zie het kopje Links).

- Verder bestaat de gemeente nog uit het dorp Boven-Hardinxveld (dat destijds geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen en daarom voor de postadressen 'in' Hardinxveld-Giessendam ligt). Ter onderscheid daarvan werd Hardinxveld tot in de jaren zestig van de 20e eeuw (en op sommige plattegronden nog steeds) ook wel Neder-Hardinxveld genoemd.

- Burgemeester van deze gemeente is Dirk Heijkoop. Hij besloot de Nieuwjaarstoespraak Hardinxveld-Giessendam 2018 eens helemaal anders te doen dan anders, en wel in de vorm van een prachtig interactief filmpje op Facebook, waarin diverse personen, instellingen en evenementen die in 2017 een bijzondere rol hebben gespeeld, in de vorm van korte reportages de revue passeren. Aan het eind roepen de kinderen van de Ichtusschool op zeer creatieve wijze op om vooral te komen stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De eveneens spectaculaire nieuwjaarsspeech 2019 van burgemeester Dirk Heijkoop is gemaakt met hulp van de Free Runners van de 100-jarige Gymnastiekvereniging OKK. Ze rennen langs de hoogtepunten van 2018 en 2019. Mooi gedaan! En wellicht inspirerende voorbeelden voor andere gemeenten!?

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Hardinxveld: 1105 Herdingfelde, 1252 kopie 1338 Hardingfelde, 1288 Hardinvelt, 14e eeuw Herdinxfelt.
Giessendam: 1230 Gysendam, 1307 Ghiesendamme, 1514 Gyessendamme.

Naamsverklaring
Hardinxveld: Samenstelling van veld en herdinga*, dienstlieden of verwanten van de persoon Herdo* of Hardo* (roepvorm van samengestelde namen als Hardemar of Leonhard), dan wel lieden woonachtig op of bij de/het herde. Veld staat in de middeleeuwen veelal voor onontgonnen grond, maar heeft hier mogelijk al de latere betekenis 'ontwateringseenheid'.
Giessendam: betekent dam 'waterkering om een waterloop te sluiten' in de rivier de Giessen. De naam van dit water houdt waarschijnlijk verband met het Germaanse geusan* 'krachtig stromen' (vergelijk het Nederlandse geyser, een Scandinavisch leenwoord afgeleid van het bijbehorende causativum gausjan* 'doen stromen'. Zie ook Giessen.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Hardinxveld-Giessendam ligt aan de rivieren Beneden-Merwede en Boven-Merwede en ligt verder O van het dorp Sliedrecht, ZO van de dorpen Wijngaarden en Bleskensgraaf, Z van de dorpen Molenaarsgraaf, Giessen-Oudekerk en Giessenburg, WZW van het dorp Schelluinen, W van de stad Gorinchem, WNW van het dorp Sleeuwijk, N van het dorp Werkendam en de Zuid-Hollandse Biesbosch en NO van de stad Dordrecht. Het riviertje de Giessen stroomt door de gemeente en door het Z van de gemeente loopt de A15 van W naar O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 hebben de gemeente en het dorp Hardinxveld (het dorp wordt dan nog niet Neder-Hardinxveld genoemd) 412 huizen met 3.298 inwoners. De gemeente Giessendam heeft in 1840 271 huizen met 1.842 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 202/1.363 (= huizen/inwoners) en het dorp Giessen-Oudekerk 69/479. Tegenwoordig heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam ca. 7.200 huizen met ca. 18.000 inwoners; het gelijknamige dorp heeft tegenwoordig ca. 5.500 huizen met ca. 13.500 inwoners, dit is exclusief het aantal huizen en inwoners voor het dorp Boven-Hardinxveld.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Hardinxveld-Giessendam, kun je terecht bij de volgende instanties:

- "Historische Vereniging Hardinxveld-Giessendam is opgericht in 1978 en telt ca. 850 leden. De vereniging houdt zich bezig met de bevordering van de belangstelling voor de plaatselijke historie in al haar facetten, waarbij behoud van de historische waarden voorop staat. Hierbij komen zowel archiefonderzoek, behoud van oude panden als het bijhouden van een uitgebreid archief en een fotocollectie aan de orde. Daarnaast houdt de vereniging zich actief bezig met de beoefening van de plaatselijke geschiedenis. Plaatselijk genealogisch onderzoek legt daarbij een verbinding tussen de historie en de bewoners. Hierbij komen archiefonderzoek en literatuuronderzoek aan de orde.

Minstens een keer per jaar verschijnt er een boekje in de Historische Reeks Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast verzorgt de vereniging ook andere publicaties, over het algemeen groter van omavang, die veelal voor de leden tegen een gereduceerde prijs verkrijgbaar zijn. Elk halfjaar verspreidt het bestuur een mededelingenblad onder de leden. Hierin staan buiten het nieuws van het bestuur, artikelen die door de leden worden aangeleverd en redactionele artikelen over historische feiten en gebeurtenissen. In het voorjaar en in het najaar organiseert de vereniging een lezing over een plaatselijk of regionaal geschiedkundig onderwerp.

In het gerestaureerde pand Peulenstraat 243 heeft de vereniging een eigen Historisch Informatiecentrum, dat elke zaterdag van 10.00-12.00 uur geopend is. Hier kan het archief van de vereniging worden geraadpleegd evenals de uitgebreide fotocollectie, de leggers van de krant "Rondom de Giessen" en een groot aantal genealogische gegevens. Je kunt hier ook terecht voor uitgaven van de vereniging. Achter museum De Koperen Knop is in 1993 op initiatief van de historische vereniging een smederij en een wagenschuur gebouwd. Boven deze gebouwen heeft de vereniging haar restauratiewerkplaats en depotruimte. Ook ten aanzien van de landelijke en gemeentelijke monumenten is de vereniging actief. Zij participeert onder andere in de monumentencommissie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De vereniging komt daadwerkelijk in het geweer als er monumenten of andere beeldbepalende gebouwen of plaatsen in het geding zijn."

- Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam is een historisch en cultureel centrum, een streekmuseum voor de Alblasserwaard. Het bevindt zich in en om een grote historische boerderij van bijna 400 jaar oud. De boerderij is gebouwd op een woonheuvel om het te beschermen tegen overstromingen. Het museum bestaat uit een hoofdgebouw, diverse bijgebouwen en een grote museumtuin. De in het voorhuis getoonde vaste collectie, maar ook de voorwerpen in de verschillende depots hebben allemaal een band met de historie van de Alblasserwaard. Met elkaar vertellen de vele honderden sier- en gebruiksvoorwerpen de geschiedenis van de streek. Een unieke verzameling hierin vormt de tegelcollectie. In Museum De Koperen Knop is van alles te beleven. Naast de vaste collectie in het voorhuis, De Etage en de bijgebouwen, zijn er wisselexposities in de voormalige stal. De Koperen Knop is een mooi uitgangspunt om te genieten van alles wat de fraaie landelijke Alblasserwaard te bieden heeft.

De boerderij waarin het museum is gevestigd is kort na de Tachtigjarige Oorlog gebouwd en heeft veel elementen uit de Gouden Eeuw. Centraal in het voorhuis van de deftige boerderij uit de 17e eeuw ligt de mooie kamer. Een grote kamer waar vroeger niet werd gewoond, maar bedoeld was om rijkdom te tonen. De kamer werd alleen gebruikt bij speciale gelegenheden, zoals een bruiloft of een begrafenis. Daarom is hier ook de staatsiedeur te vinden. Deze ging alleen open bij rouw en trouw. In deze kamer staat meubilair dat vooral is bedoeld om deftigheid uit te stralen. Een goed voorbeeld is het Hollands kabinet, gevuld met linnengoed, zoals vroeger bij de rijkere boeren gebruikelijk was. Naast meubels en gebruiksvoorwerpen zijn er ook veel siervoorwerpen en de doodshemden voor alle gezinsleden te zien. In een hoek van de mooie kamer is een kleine expositie ingericht met historisch textiel.

Vanuit de mooie kamer is de opkamer bereikbaar. Deze kleine slaapkamer is gebouwd bovenop de gewelfde kelder en voorzien van een prachtige schildering. Ook hier is de bedstee ingericht als weleer en in de kast daarnaast hangt prachtige kinderkleding met toebehoren. De rentenierskamer ligt aan de andere kant van de mooie kamer. Dit was vroeger een afzonderlijke rentenierswoning, die vrij kort na de bouw van De Koperen Knop zal zijn gemaakt. Thans is deze ruimte ingericht als herenkamer.Naast de rentenierskamer is een bibliotheek met boeken over de streek, de natuur, het landschap en kunst. Ook is hier een leestafel met tijdschriften op het gebied van kunst en historie. Vanuit het rijgebint, waar naast veel gebruiksvoorwerpen een schitterende tegelcollectie is, kun je naar de museumzolder waar permanent diverse klankbeelden draaien. De vroegere keuken toont hoe het gezin woonde en in de daarachter gelegen kelder hoe men toen het eten bewaarde.

Op de Etage is het Betuweroutepaviljoen. Hier is een replica van de belangrijkste vondst op het trace van de Betuweroute te zien: Trijntje, een 7500 jaar geleden dicht bij het museum begraven vrouw. Deze oudst bekende begraving en bewoning van het westen van Nederland is in 1997 ontdekt tijdens archeologische opgravingen op het tracé van de nieuwe goederenspoorlijn tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Er is een wandelroute van het museum naar de vindplaats. Het oudste opgegraven menselijk skelet betreft een vrouw van 40 tot 60 jaar. Ze was moeder van meerdere kinderen, zo bleek uit onderzoek. Haar skelet verkeerde in goede staat, waaruit blijkt dat ze tijdens haar leven in goede gezondheid leefde. Haar tanden waren sterk afgesleten door het eten van ruw voedsel of door het met de tanden bewerken van dierenhuiden, wat in die tijd veel voorkwam. Ze werd bijna 7500 jaar geleden begraven op een donk, een rivierduin, in wat nu de polder Giessendam is. Ze leefde in de Midden Steentijd. Ze is gereconstrueerd en neergelegd in dezelfde positie als tijdens haar begraving. De naam Trijntje verwijst naar het feit dat ze werd gevonden bij de aanleg van de spoorlijn van de door treinen te berijden Betuweroute. Op de donk zijn resten gevonden van onder meer eenden, ganzen, zwanen, reigers en meerkoeten, wat erop wijst dat de bewoners flink moeten hebben gejaagd. Het feit dat Trijntje in de buurt van de donk werd begraven, wijst er volgens archeologen op dat de nederzetting gebruikt werd als een soort basiskamp. Op basis van röntgen- en computertechnieken is een reconstructie gemaakt van Trijntje. (bron o.a. en voor nadere informatie zie Historiek)

- Geschiedenis van Hardinxveld-Giessendam op de site Geschiedenis van Zuid-Holland.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hardinxveld-Giessendam heeft 11 rijksmonumenten.

- Hardinxveld-Giessendam heeft 36 gemeentelijke monumenten.

- De huidige Hervormde (PKN) kerk (Peulenstraat 234) dateert uit 1843. "Toren Ned. Herv. Kerk. Merkwaardig bouwwerk, gedateerd 1821, waarvan de bakstenen romp van drie geledingen, gescheiden door natuurstenen lijsten en neo-classicistische ingangspartij heeft in baksteen gebosseerd en met jonische halve zuiltjes, die een fronton dragen. De uit een vierkante en een achtkante open houten geleding bestaande bovenbouw vertoont nog een barokke inslag, evenals de wijze, waarop het torenlichaam door middel van gebogen gevels, bekroond door borstweringen, verbonden is met de zijmuren van de kerk. Mechanisch torenuurwerk, E.J. Rochlitz. Boven de ingangsdeur bevindt zich een sterk west-afwijkende houten zonnewijzer, vóór 1821." Aldus een beschrijving van de rijksmonumentale kerktoren door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

- Kerk (Maasstraat 1) van Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) De Bron.

- De lokale Christengemeente is opgericht in 1982. In 2005 hebben ze de voormalige basisschool aan de Breedeway gekocht en verbouwd tot kerk. Het is een evangelische gemeente met ca. 400 leden. - Revelations organiseert hier eens in de 6 weken een jongerenavond.

- De Tiendwegse Molen in Hardinxveld-Giessendam (Giessendamse Tiendweg 1) is een wipmolen, in 1906 gebouwd ter bemaling van de afdeling Binnentiendwegs van de polder Giessen Oude Benedenpolder. Hij verving een in december 1906 afgebrande molen (waarbij de brandweer onderweg naar de molen met hun wagen in de sloot terechtkwam...). De molen is voor ƒ5000,- gekocht van het polderbestuur van de polder Groote Waard in Noordeloos. Daar was een stoomgemaal in gebruik genomen die de molen overbodig maakte. De Grote Molen, zoals hij voorheen heette, is in onderdelen over water vervoerd tot op ca. 1 km van zijn nieuwe locatie. Voor de laatste kilometer is een smalspoorspoorlijn aangelegd, waarover een stoomlocomotief reed. De molen is op zijn nieuwe plaats tot 1953 in bedrijf geweest. De Tiendwegse Molen is sinds 1968 eigendom van de SIMAV. In 1986 heeft een grote restauratie plaatsgevonden - inclusief het buitentoilet en de prachtige schuur - waarna de molen weer in maalvaardige staat verkeert. Daarna bemaalt hij aanvankelijk de polder op vrijwillige basis. Sinds 2006 maalt de molen in circuit.

- De Peulensluis in Hardinxveld-Giessendam, zichtbaar vanaf de Amerhof, verbindt de Buiten-Giessen met de Beneden-Merwede. Het is de enige scheepvaartverbinding naar de Alblasserwaard. De sluis is in 1937 gebouwd in gewapend beton met houten puntdeuren als afsluitmiddel. Zowel in het binnen- als het buitenhoofd bevinden zich een stel vloed- en een stel ebdeuren. De schutsluis ligt onder de A15 zodat er een hoogtebeperking is van 5 meter boven kanaalpeil. De sluis was anno 2017 sterk verouderd, voldeed niet meer aan de huidige eisen van veiligheid en bedrijfszekerheid en was toe aan een grote opknapbeurt en modernisering.

Bij de renovatie in genoemd jaar zijn drie stel houten deuren geheel vernieuwd. Ook het hekwerk is geheel vernieuwd en zodanig uitgevoerd dat het aan de huidige veiligheidseisen voldoet. Schade aan het beton is hersteld en in de kolkwand zijn extra haalkommen aangebracht. De handbediening van de deuren en de nivelleerschuiven is vervangen door een elektro-hydraulisch aangedreven bewegingswerk. Langs het rijwielpad, dat de sluis aan de rivierzijde kruist, is een zitje met een informatiepaneel geplaatst.

Nieuw gemaal
"Waterschap Rivierenland gaat over enkele jaren een nieuw gemaal bouwen in Hardinxveld-Giessendam. Om het water daar te krijgen, wordt er ook een nieuw boezemkanaal aangelegd tussen de Giessen en de Beneden Merwede. Het waterschap heeft een voorkeurslocatie voor het nieuwe gemaal, ten noorden van de Kanaaldijk, en een voorkeurstracé voor het nieuwe boezemkanaal tussen de Parallelweg en de A15 opgesteld. Deze voorkeursalternatieven staan omschreven in de Nota Voorkeursalternatief (VKA). Het nieuwe gemaal en boezemkanaal is een belangrijke maatregel van het Gebiedsprogramma Alblasserwaard Vijfheerenlanden (A5H). Door een nieuw gemaal te realiseren hoeft niet al het water via Kinderdijk te worden af- en aangevoerd. Hierdoor zijn we beter bestand tegen klimaatverandering en hoeven minder kades versterkt te worden. Het Gebiedsprogramma A5H heeft als doel te zorgen voor een robuust en toekomstbestendig watersysteem. Dit gebeurt aan de hand van een visie voor 2050." (bron: Waterschap Rivierenland, februari 2022)

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Onder de noemer Hagi Festival is in heel 2017 met tal van evenementen gevierd dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam in dat jaar 60 jaar bestond. Onder de link kun je in tekst en beeld terugkijken wat er allemaal georganiseerd is.

- Stichting het Vierspan heeft als doel het organiseren en begeleiden van diverse evenementen binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Begonnen als organisator van de feestweek rond Koninginnedag werd vanuit de gemeente gevraagd ook zorg te dragen voor de organisatie van het Oud & Nieuw feest, dit naar aanleiding van een aantal zeer onrustig verlopen Nieuwjaarswisselingen. Met trots kunnen ze melden dat sinds de organisatie van dit Oud en Nieuw feest de overlast enorm is terug gelopen. De feestweek die rond Koningsdag wordt georganiseerd, biedt ruimte voor diverse evenementen om een zo groot mogelijk publiek aan te spreken. Evenementen die de afgelopen jaren zijn georganiseerd rond deze datum zijn o.a: Artiestenavonden, Disco- / DJ-avonden, Apres Ski feesten (doelgroep 15- 21 jr.), Optredens van diverse live bands, Darttoernooien, Tentdienst in samenwerking met de gezamenlijke kerken, Korenavonden in samenwerking met Oranjevereniging Oranje Trouw, Bekende artiesten gericht op de doelgroep 6-15 jr. op de middag (vrij entree, mogelijk gemaakt door sponsoren).

- Koningsdag.

- Op een zaterdag begin juli (in 2019 voor de 4e keer) is er de jaarlijkse SOLDscOUT van Scouting A15 op hun terrein (Sliet 2) te Hardinxveld-Giessendam. Met o.a. een Rommelmarkt, stormbaan, springkussen, spelletjes, hapjes en drankjes. De opbrengst komt ten goede aan de activiteiten van de vereniging.

- Een week na de landelijke intocht doet Sinterklaas Hardinxveld-Giessendam aan. In de ochtend bezoekt hij Boven-Hardinxveld, in de middag bezoekt hij Beneden-Hardinxveld. Een feest voor groot en klein, jong en oud!

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsclub Hardinxveld-Giessendam. Het lidmaatschap kost slechts 5 euro per gezin per jaar.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad De Duikelaar in Hardinxveld-Giessendam beschikt over een mooi binnenbad met terras en horeca. Ze organiseren allerlei doelgroepactiviteiten en staan in de regio bekend om hun zwemlessen op maat.

- Nieuws van winkeliers van Winkelcentrum de Giessenhof op Facebook.

- De in 1967 opgerichte watersportvereniging WSV de Snap heeft 2 locaties nl. haven De Knaal en haven Het Balkengat. Haven De Knaal, Kanaaldijk-Noord 1, is gelegen aan het begin van het Kanaal van Steenenhoek. Je kunt deze locatie bereiken via Gorinchem, als je vanuit de Lingehaven, vanaf de Linge of het Merwedekanaal komt. De Kolffgemaalsluis geeft eveneens toegang tot dit kanaal. Deze sluis is gelegen aan het begin van het Kanaal van Steenenhoek en aan de noordoever van de Beneden-Merwede t.h.v. kilometerraai 963. Net binnen de sluis ligt hun geheel vernieuwde steiger. De tweede locatie, haven Het Balkengat, is gelegen aan de Buiten-Giessen. De Buiten-Giessen kun je bereiken via de Damsluis, als je vanuit de Alblasserwaard komt, of via de Peulensluis aan de noordoever van de Beneden-Merwede t.h.v. kilometerraai 965. Deze haven ligt nagenoeg in het hart van de gemeente en is zeer geschikt voor uitstapjes of boodschappen doen. Vaar je in de buurt van Hardinxveld-Giessendam, kom dan gerust even langs. Je bent van harte welkom.

- De inrichting van natuurgebied Giessenzoom is in 2019 gereedgekomen. Waterschap Rivierenland heeft twee poelen met natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze zorgen voor een goed leefklimaat voor allerlei planten en dieren. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft twee bruggen en een vlonder geplaatst. De provincie Zuid-Holland schonk een bijenhotel. Door de aanpassingen in het gebied kunnen bezoekers er nu wandelen, picknicken, vissen of met de kano aanmeren. Ook loopt het Pelgrimspad door dit gebied. Dat is een lange wandelroute van Amsterdam naar het Belgische Visé. Natuurgebied Giessenzoom maakt onderdeel uit van het Prachtlint. Dat is een lint van kleurrijke natuur door de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden die een bron is voor vlinders, bijen en andere insecten.

Terug naar boven

Eten en drinken

- "Deelcafé De Buurman is een non-profit koffiehuis dat in 2016 zijn deuren heeft geopend in de Peulenstraat in Hardinxveld-Giessendam. Bij De Buurman kun je aanschuiven voor de beste koffiespecialiteiten van het dorp, maar.. er is meer. De Buurman wil een plek bieden die inspireert om te delen. Delen van tijd, talenten, ideeën. En delen van middelen (100% van onze winst) om mensen in nood 'ver weg' te kunnen helpen. Gewoon vanuit Hardinxveld! Samen bouwen aan een betrokken lokale gemeenschap, die niemand in de kou laat staan. Een plek waar rust en aandacht centraal staan, en nieuwe ideëen ontspringen."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hardinxveld-Giessendam, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hardinxveld-Giessendam (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Huis-aan-huiskrant Het Kompas. - Nieuws van Het Kompas H-G op Facebook. - Nieuws uit Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en omgeving.

- Voortgezet onderwijs: - "Het Willem de Zwijger College in Hardinxveld-Giessendam biedt een veilige en uitdagende leeromgeving, zodat leerlingen zelfvertrouwen krijgen om keuzes te kunnen maken en kritisch te kunnen denken. Iedereen vindt bij ons onderwijs dat past. Iedere leerling en iedere medewerker is uniek. We werken samen vanuit eigenaarschap: een ieder is eigenaar van zijn eigen leren. We realiseren ons dat medewerkers leerlingen hierbij moeten begeleiden. In de brugklas worden de klassen zoveel mogelijk zodanig geformeerd dat de leerlingen, na een gewenningsfase, uitgedaagd worden boven hun schooladvies te presteren. De leerlingen die vinden dat ze meer kunnen en dat koppelen aan inzet krijgen de kans een hoger schooltype te halen dan wat op grond van het schooladvies mocht worden verwacht. Aan het eind van het brugjaar volgt een bevordering naar een van de schooltypes vmbo, mavo, havo, atheneum of gymnasium. Dat het kansenbeleid ook echt reëel is, blijkt uit het feit dat er flink wat leerlingen zijn die uiteindelijk een hoger diploma halen dan de basisschool verwachtte."

- Lezen: - Bibliotheek.

- Jeugd: - Scouting A15 heeft sinds 2000 de beschikking over een clubgebouw (met een eigen parkeerterrein, speelplein, 2 speel/kampeervelden en natuurlijk de voor iedere scoutinggroep onmisbare kampvuurkuil) aan de Sliet in Hardinxveld-Giessendam. Het clubgebouw is ook (deels) te huur voor andere scoutinggroepen of andere verenigingen. Het is een ideaal kampgebouw op een rustige plek, voor wie wel eens een andere omgeving wil dan bos, met toch genoeg mooie natuur in de nabije omgeving (Hollandse Biesbosch en de polders van de Alblasserwaard).

- Muziek: - In juni 1945 is Muziekvereniging Eendracht Maakt Sterk (EMS) opgericht door het samenvoegen van twee muziekverenigingen; Crescendo uit Boven-Hardinxveld en Tempo uit Giessendam. In de oorlog was al het koper in beslag genomen en er waren maar enkele mensen die hun koperinstrument hadden kunnen redden. Het muzikale niveau was in de beginperiode hierdoor aan de lage kant. In de jaren na de oorlog werd een drumband een must voor een muziekvereniging, dus ook bij EMS. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig waren majorettes voor straatoptredens een hot item. In 1970 is ook EMS met een groep majorettes gestart. Tegenwoordig bestaat de vereniging uit de Harmonie (jeugdorkest en groot orkest), de Slagwerkgroep (jeugdslagwerkgroep en slagwerkgroep) en de Twirlgroep.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Hardinxveld.

- Volleybalvereniging OKK'70.

- Beachvolleybalvereniging Hardinxveld Beach speelt op velden aan de Merwedestraat.

- Gymnastiekvereniging OKK.

- Korfbalvereniging Vriendenschaar.

- Tennisvereniging LTC De Merwede.

- Basketbalvereniging River Trotters is opgericht in 1981.

- Tafeltennisvereniging TTV Drivers.

- Zwemvereniging Hardinxveld-Giessendam (ZVH) is al sinds 1997 actief, en heeft zowel wedstrijdzwemmers als recreatieve leden. Zwemmen is een van de gezondste sporten, waar je al je spieren gebruikt. Met weinig kans op blessures kun je fit blijven en een goede conditie opbouwen. Wil je na het behalen van je zwemdiploma’s leren hoe je echt snel kunt zwemmen en aan wedstrijden mee gaan doen? Of wil je vooral werken aan je conditie en techniek zonder aan wedstrijden mee te doen? Voor beide kun je bij ZVH terecht. Ook als je aan het trainen bent voor een triatlon, kunnen ze je helpen een betere tijd neer te zetten. Bij de ZVH kun je in dat geval namelijk lid worden voor 6 maanden. Tijdens deze 6 maanden helpen ze je om je techniek te verbeteren en een zwemconditie op te bouwen.

- Zorg: - Stichting Buitenhof is een nieuw wooninitiatief in Hardinxveld-Giessendam. Sinds eind 2017 biedt Buitenhof woonruimte aan 12 mensen met een beperking. Elke bewoner heeft een eigen levensloopbestendig appartement waar hij of zij zelfstandig kan wonen. 2 appartementen zijn voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Fase 2 van de plannen, vanaf medio 2018, betreft de bouw een dagbestedingsruimte met de ontwikkeling van stageplaatsen. Buitenhof is een particulier initiatief met een grote mate van vrijwillige inzet.

- Woonzorgcentrum De Lange Wei.

- Na anderhalf jaar verbouwen en renoveren zit de enorme klus in Waardeburgh Zorgcentrum Pedaja erop. Op 16 mei 2019 is Pedaja officieel heropend. Een maand later was het alweer feest in Pedaja, met de ingebruikname van de nieuwe Beweegtuin. Het is belangrijk dat juist de grote groep senioren meer gaat bewegen. Meer bewegen draagt bij aan een verbeterde balans, coördinatie en vergroot daarmee de zelfstandigheid van senioren. Sinds 20 juni 2019 is Hardinxveld-Giessendam daarom een nieuw sportief fenomeen rijker: een Beweegtuin voor ouderen. Olga Commandeur, bekend als oud-topsporter en van het tv-programma Nederland in Beweging, heeft op die datum de Beweegtuin bij Waardeburgh Zorgcentrum Pedaja feestelijk geopend.

- Welzijn: - Servanda is de brede welzijnsorganisatie voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam, jong en ouder.

- Net als een 'gewone' bank brengt Voedselbank Hardinxveld-Giessendam vraag en aanbod bij elkaar. De vraag naar voedsel komt van mensen die van zeer weinig leefgeld moeten rondkomen. Het aanbod komt van bedrijven die bepaalde kwalitatief goede producten niet meer (tijdig) kunnen verkopen en in plaats van het te vernietigen, dit aan hen doneren. Met uitsluitend (ca. 25) vrijwilligers zorgen zij er voor dat dit voedsel op de juiste plek terechtkomt. Zo snijdt het mes dus aan twee kanten: mensen met zeer weinig leefgeld worden ondersteund met voedsel(pakketten) en voedselverspilling wordt teruggedrongen.

Daarnaast zijn ze ook altijd blij met giften van niet-eetbare eerste levensbehoeften, zoals tandpasta, shampoo, wasmiddelen, allesreiniger, luiers etc. Dit krijgen ze namelijk veel minder dan voedsel, omdat daar meestal geen houdbaarheidsdatum aan zit, maar de klanten zijn er wel erg blij mee. Daarnaast blijven houdbare etenswaren ook altijd zeer welkom, zoals conserven, rijst en pasta, bijbehorende saus, houdbaar broodbeleg, koffie, thee. En ze zijn nog op zoek naar bedrijven die hen kunnen helpen aan periodieke aanvoer van groenten en fruit. Brood is er gelukkig genoeg, dankzij de steun van diverse bakkers uit de regio.

- Wonen: - Voor een huurwoning in Hardinxveld-Giessendam kun je terecht bij Woningcorporatie Omnivera GWZ.

- Veiligheid: - Buurttoezicht Hardinxveld-Giessendam. - Brandweer H-G. - EHBO afd. Giessendam. - De Hardinxveld-Giessendamse Reddingsbrigade (HGRB) is opgericht in 1965. De vereniging heeft als doel het voorkomen van verdrinkingsongevallen. Zij beogen dit doel te bereiken door: gewone leden en jeugdleden een praktische opleiding te geven tot het redden van drenkelingen en het verlenen van eerste hulp aan drenkelingen; aanleren om jezelf te redden; het organiseren van cursussen; het maken van propaganda en het geven van voorlichting; het houden van demonstraties, tentoonstellingen en wedstrijden; het aanschaffen of verzoek richten tot de plaatselijke overheid tot aanschaffing van alle mogelijke reddingsmiddelen. Onderscheidingen: Leukste sportvereniging van de gemeente (2014), Reddingsbrigade van het Jaar (2015).

Reactie toevoegen