Harkebuurt

Plaats
Buurtschap
Texel
Kop van Noord-Holland Waddengebied
Noord-Holland

oosterend_harkebuurt_hoek_oosterenderweg_strendzicht_kopie.jpg

Harkebuurt, hoek Harkebuurt/Oosterenderweg, huis Strendzicht

Harkebuurt, hoek Harkebuurt/Oosterenderweg, huis Strendzicht

Harkebuurt

Terug naar boven

Status

- Harkebuurt is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de regio's Kop van Noord-Holland en Waddengebied, gemeente Texel.

- De buurtschap Harkebuurt valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oosterend.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
14e eeuw Harkeburen.

Naamsverklaring
Mogelijk samenstelling van buren 'woningen' en de persoonsnaam Harke (vergelijk Harkema, Harkstede, Harkezijl). De suggestie van botanicus Van Eeden (1867) dat de naam de herinnering herbergt aan een oude moedergodin Harke, "de aanvoerster der wilde jagt, van de oude natuurgoden, die, nadat zij hunne heerschappij verloren hadden, als duivelsche wezens, in stormachtige nachten, bij hondgeblaf en akelig gehuil door het luchtruim zwierden", getuigt van romantisch inlevingsvermogen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Harkebuurt ligt rond de gelijknamige weg, W van Oosterend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Harkebuurt omvat slechts een handvol panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk werd deze nederzetting bewoond door boeren, handwerklieden, vissers en handelaren. Vroeger was de buurtschap groter. In de loop van de 19e en 20e eeuw is de buurtschap geleidelijk ingekrompen tot wat zij nu nog is; een handvol panden rond de weg Harkebuurt.

Reactie toevoegen