Haskerland

Voormalige gemeente
De Fryske Marren Heerenveen
Fryslân

gemeente_haskerland_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Haskerland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Haskerland anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Haskerland

Terug naar boven

Status

- Haskerland is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân. In 1984 is de gemeente grotendeels opgegaan in de nieuwe gemeente Skarsterlân.

Terug naar boven

Grenscorrecties

- Bij de herindelingen van 1934 is een fors deel van het dorp Nijehaske naar Heerenveen overgegaan (dat is thans de wijk Nijehaske in Heerenveen). Op een kaart uit 1930 verloopt de gemeentegrens tussen de gemeenten Haskerland en Aengwirden vanaf het Nannewijd over de Veenscheiding naar de spoorlijn Leeuwarden-Zwolle en verloopt vanaf daar richting noorden over de Heeresloot.

In 1934 is de gemeente Schoterland in tweeën gesplitst; het westelijk deel ging samen met de gemeente Haskerland en het oostelijk deel werd tezamen met de gemeente Aengwirden de nieuwe gemeente Heerenveen. Tegelijkertijd werd de grens tussen Haskerland en Heerenveen gewijzigd. Deze is aanvankelijk ten oosten van Nijehaske gelegd.

- Later (in 1984) is de grens nog meer naar het westen getrokken en werd de Engelenvaart de gemeentegrens tussen de gemeente Scharsterland en Heerenveen. De grenswijziging van 1984 betreft een gedeelte dat als toponiem 'Nijehasker uitgangen' had (ging van Haskerland naar Heerenveen) en waar sindsdien het oostelijk deel van het Businesspark Friesland op ontwikkeld is. Dat zijn de 85 gewonnen hectaren.

- Verloren werd het dorpje Nieuwebrug. Tot 1984 verliep de grens tussen Heerenveen en Haskerland tussen dit dorp en het dorpje Haskerdijken door, sindsdien zijn beide verenigd in de gemeente Scharsterland. Dat zijn de 23 verloren hectaren.

- Verder is in 1984 nog een klein ZW deel van de gemeente Haskerland, met daarin het dorp Delfstrahuizen, toegevoegd aan de gemeente Lemsterland.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Haskerland (online te bestellen).

Reactie toevoegen