Hasselo

Plaats
Verdwenen plaats(naam)
Hengelo Borne Dinkelland
Twente
Overijssel

Hasselo

Terug naar boven

Status

- Hasselo was een buurtschap in de provincie Overijssel, streek Twente. Van oorsprong was Hasselo een marke binnen het richterambt Oldenzaal. Ten tijde van de Franse overheersing werden de oude Twentse richterambten vervangen door gemeenten. Net als alle andere marken in het westelijke deel van het richterambt Oldenzaal werd de marke Hasselo per 27 november 1811 onderdeel van de gemeente Weerselo. Per 1 januari 1972 is vrijwel de gehele buurtschap Hasselo overgeheveld. Het grootste deel, 10,17 km2 groot, werd onderdeel van de gemeente Hengelo en het uiterst westelijk gelegen deel van de buurtschap, 134 ha groot, werd onderdeel van de gemeente Borne.

- De buurtschap Hasselo is thans ‘getransformeerd’ in een aantal wijken van Hengelo en Borne. Zie verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Laat 10e eeuw in Hasloe, midden 12e eeuw de Haselo, 1457 Hasseloe, 1519 Hasselaer, 1531 Haesloe, Hassele.
Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudnederlandse lo 'bos' met hasel 'hazelaar'. De vorm van 1519 is opgevat als een schrijffout, hoewel de wisseling tussen laar en lo vaker voorkomt(1).

Terug naar boven

Ligging

De marke/buurtschap Hasselo lag N van Hengelo en W van Deurningen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de buurtschap Hasselo (toen dus nog in de gemeente Weerselo) 146 huizen met 805 inwoners.

- In 1971, een jaar voor de overdracht aan de gemeenten Hengelo en Borne, had de buurtschap Hasselo, inclusief het restant van de buurtschap Klein Driene, 270 huizen met 1.265 inwoners.

- Tegenwoordig omvat het grondgebied van de voormalige buurtschap Hasselo de Hengelose wijken (met huizen resp. inwoners, cijfers 2008) Hasseler Es 5.230/13.200, Slangenbeek 1.010/2.860 en Vossenbelt 2.335/6.990 en het industrieterrein Westermaat-Noordoost. Op het grondgebied dat werd overgeheveld naar de gemeente Borne wordt momenteel de wijk Bornsche Maten (anno 2008 380 inwoners met 165 huizen) ontwikkeld. Een klein gedeelte is in 1972 onderdeel van de gemeente Weerselo gebleven en behoort sinds 2001 tot de gemeente Dinkelland.

Terug naar boven

Geschiedenis

Hasselo: van uitgestrekte landelijke buurtschap tot dichte stedelijke bebouwing
Eind jaren zestig raakte de voor woningbouw beschikbare grond binnen de gemeente Hengelo uitgeput, terwijl de vraag naar woningen groter was dan ooit. Daarom werden in 1969 de eerste plannen gemaakt voor uitbreiding in de vorm van de ‘Hasseler Es’ aan de noordoostelijke zijde van de stad. Tot die tijd behoorde dit gebied tot de gemeente Weerselo en lag er de buurtschap Hasselo, die onder meer over een eigen school beschikte.

Direct na de annexatie van een groot deel van de buurtschap Hasselo per 1-1-1972 werden de plannen tot de ontwikkeling van de Hasseler Es planologisch-juridisch mogelijk gemaakt en werd er een bestemmingsplanprocedure ingezet. Uiteindelijk mondde dit na enkele herzieningen uit in een ‘moederplan’ dat in 1974 vigerend werd. Volgens dit plan zou oostelijk van de Deurningerstraat tussen 1975 en 1985 de bebouwing langzaam maar zeker worden uitgebreid tot op de nieuwe gemeentegrens met de gemeente Weerselo, die sinds de grenswijziging door de Hasselerbeek verliep.

In de jaren zeventig werden de prognoses voor de bevolkingsgroei tot het jaar 2000 naar beneden bijgesteld. Voor Hengelo betekende dit dat de Hasseler Es voorlopig de laatste uitbreiding zou zijn. Pas in 1987 kreeg de gemeente Hengelo van de Raad van State toestemming om 900 nieuwe woningen te bouwen, die in het gebied westelijk van de Deurningerstraat werden gerealiseerd in de vorm van de wijk Slangenbeek. Drie jaar later gaf de provincie aan dat er meer behoefte was aan woningen, 2.000 woningen mochten worden gerealiseerd in de vorm van de wijken Vossenbelt en later Het Broek. Vanaf 2008 wordt in het uiterste noorden van de voormalige buurtschap Hasselo de wijk Dalmeden ontwikkeld, die sterk leunt op de bestaande infrastructuur van beek, wegen en houtwallen. Ook wordt de bestaande bebouwing ingepast in de nieuwe plannen.

Het westelijke deel van de voormalige buurtschap kent de meest recente ontwikkelingen. In 2001 werd besloten om het bedrijventerrein Westermaat ten noorden van de autosnelweg A1 uit te breiden met de terreinen Westermaat-Noordoost en -Noordwest. Op het Bornse gedeelte van de voormalige buurtschap wordt sinds 2004 daarnaast de woonwijk Bornsche Maten ontwikkeld. (© Andreas Bartelink)

Terug naar boven

Literatuur

- In 2006 is een boek over de geschiedenis van de voormalige marke Hasselo verschenen van auteur Jochem (Jo) Niks (ISBN 90-8569-027-7, Uitgeverij Elbertinck Hengelo). Vanaf 1960 heeft Jo Niks tekeningen gemaakt van alle boerderijen en andere interessante plaatsen van de voormalige buurtschap. Later heeft hij de geschiedenis bij deze tekeningen gezocht. Het boek is uitverkocht, maar o.a. in te zien in het Twents Streekarchief te Delden.

Reactie toevoegen