Hattemerbroek

Plaats
Dorp
Oldebroek
Veluwe
Gelderland

hattemerbroek_plaatsnaambord_kopie.jpg

Hattemerbroek is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Oldebroek.

Hattemerbroek is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Oldebroek.

hattemerbroek_op_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorp Hattemerbroek ligt Z van het gelijknamige Knooppunt (A28/A50), tussen het dorp Wezep in het ZW en de stad Hattem in het O. Het dorp zelf is compact, met in het dorpsgebied (binnen de oranje lijn) nog een stuk buitengebied NW en ZO van het dorp.

Het dorp Hattemerbroek ligt Z van het gelijknamige Knooppunt (A28/A50), tussen het dorp Wezep in het ZW en de stad Hattem in het O. Het dorp zelf is compact, met in het dorpsgebied (binnen de oranje lijn) nog een stuk buitengebied NW en ZO van het dorp.

voskuil_kaart_ca._1900_is_hattemerbroek_kopie.jpg

Wat tegenwoordig het dorp Hattemerbroek is, heette tot begin 20e eeuw nog Voskuil. (Het) Hattemerbroek was tot die tijd alleen nog het buitengebied NW ervan. Beide aspecten zijn op deze kaart goed te zien. (© Kadaster)

Wat tegenwoordig het dorp Hattemerbroek is, heette tot begin 20e eeuw nog Voskuil. (Het) Hattemerbroek was tot die tijd alleen nog het buitengebied NW ervan. Beide aspecten zijn op deze kaart goed te zien. (© Kadaster)

voskuil_kaart_na_1910_verhuisd_naar_nw_dorp_is_nu_hattemerbroek_kopie.jpg

Begin 20e eeuw wordt de plaatsnaam Voskuil veranderd in Hattemerbroek, en verhuist de plaatsnaam Voskuil naar de bebouwing aan de Voskuilerdijk NW ervan. (© Kadaster)

Begin 20e eeuw wordt de plaatsnaam Voskuil veranderd in Hattemerbroek, en verhuist de plaatsnaam Voskuil naar de bebouwing aan de Voskuilerdijk NW ervan. (© Kadaster)

hattemerbroek_oranjevereniging_50_jaar_1969-2019.jpg

Oranjevereniging Hattemerbroek heeft in 2019 het 50-jarig bestaan gevierd en gaat enthousiast op naar de volgende 50 jaar!

Oranjevereniging Hattemerbroek heeft in 2019 het 50-jarig bestaan gevierd en gaat enthousiast op naar de volgende 50 jaar!

Hattemerbroek

Terug naar boven

Status

- Hattemerbroek is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Oldebroek.

- Onder het dorp Hattemerbroek valt ook de buurtschap Voskuil.

- De plaatsnaam geniet bovenregionale bekendheid vanwege het nabijgelegen Knooppunt Hattemerbroek (= de 'kruising' van de A28 en de A50).

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
't Attemerbroek.

Oudere vermeldingen
1416 Hattemerbroeck1, 1665 Hattemmerbroeck. Tot begin 20e eeuw staat op de plek van het huidige dorp de plaatsnaam Voskuil, en is Hattemerbroek alleen nog de naam van het buitengebied NW ervan. Nadien verschijnt dit als plaatsnaam ter plekke, en verhuist de plaatsnaam Voskuil naar de bebouwing aan de Voskuilerdijk in het buitengebied. - Hier kun je een mooi verhaal lezen over hoe die naamswijziging zo gekomen is. ;-)

Naamsverklaring
Betekent broek 'moerassig, drassig land' bij Hattem.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hattemerbroek ligt in het uiterste N van de Veluwe en de provincie Gelderland, NO van Wezep, W van Hattem, in de 'oksel' van de snelwegen A28 en A50. Het dorp grenst in het N aan de rivier de IJssel, die hier de grens vormt met de provincie Overijssel (kern Zwolle).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hattemerbroek 44 huizen met 350 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De oudste bebouwing van Hattemerbroek wordt aangetroffen langs de slingerende landwegen, zoals de Oudeweg, de Hanesteenseweg en de Doornweg, op de smalle overgangszone tussen het Veluwemassief en de polder Hattem. De strook akkerland tussen de Oudeweg en het hoger gelegen bos- en heidegebied werd bij de aanleg van de Zuiderzeestraatweg doorsneden. De aanleg van de spoorlijn gebeurde op de grens van de akkers en het bos- en heidegebied. Op het deel van de akkers tussen de Zuiderzeestraatweg en de spoorlijn is vanaf 1900 de kern Hattemerbroek ontstaan. Op oude kaarten zijn concentraties van bebouwing te zien ter hoogte van de aansluiting van de Voskuilerweg en de Middeldijk op de Oude weg. De Zuiderzeestraatweg is precies door deze kruispunten aangelegd. Enkele lanen herinneren nog aan het landgoed Vrolijken Daal ten westen van de Voskuilerdijk. Deze dijk is vermoedelijk een oude veedrift en teven een ontginningsas van de polder Hattem. (bron: gemeente Oldebroek)

- Hattemerbroek heeft een station gehad. Onder de link vind je in de reacties een mooi verhaal van Adri Mensink-Hoogendorp over haar kindertijd in het stationsgebouw, waar ze van 1948 tot 1965 heeft gewoond. In de jaren zestig en zeventig is het stationsgebouw helaas gesloopt.

Terug naar boven

Bedrijvigheid

Bedrijvenpark H2O
De gemeenten Hattem, Heerde (H2) en Oldebroek (O) hebben samen een projectorganisatie opgericht om een bedrijvenpark te ontwikkelen dat tegemoet komt aan de vraag naar bedrijfsruimte in de Gelderse regio Noord-Veluwe. Bedrijvenpark H2O is een gemengd bedrijvenpark bij Knooppunt Hattemerbroek, ten zuidwesten van Zwolle. Het is geschikt als vestigingsplaats voor kleine en middelgrote bedrijven in diverse sectoren, waaronder transport en logistiek, handel en e-commerce, agro en food en maakindustrie. Door de ligging langs de A28 en A50 is de bereikbaarheid van Bedrijvenpark H2O optimaal en beschikt het over een groot aantal opvallende zichtlocaties. Actief parkmanagement staat garant voor een hoog kwaliteitsniveau tegen relatief beperkte kosten. H2O heeft een oppervlakte van 60 hectare. Daarvan ligt twee derde op grondgebied van de gemeente Oldebroek - in het dorpsgebied van Hattemerbroek - en een derde op grondgebied van de gemeente Hattem. In 2019 zijn er diverse grote kavels op Bedrijvenpark H2O verkocht. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Recente ontwikkelingen.

"Bedrijvenpark H2O is een gezamenlijk bedrijvenpark van de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, gelegen bij Knooppunt Hattemerbroek. Vernieuwd Perspectief. Oorspronkelijk was Bedrijvenpark H2O alleen bedoeld voor lokale bedrijven. Soms lopen zaken echter anders dan verwacht. Daarom hebben de gemeenteraden in 2013 het Vernieuwd Perspectief opgesteld. Dit nieuwe plan richt zich, naast lokale en regionale ondernemers, vooral op de vestiging van grootschalige logistieke- en transportbedrijven. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat er een kortere aanrijroute vanaf de A28 komt. Daarom worden de op- en afritten van de A28 bij Wezep verplaatst.

De ontwikkelingen op Bedrijvenpark H2O hebben de meeste invloed op inwoners uit Hattemerbroek. Bij het aanpassen van de plannen is daarom zoveel mogelijk rekening gehouden met de woon- en leefomgeving in dit dorp. De gemeente Oldebroek wil voorkomen dat omwonenden last krijgen van zwaardere bedrijven die zich mogelijk op H2O gaan vestigen. Daarom heeft de gemeente een stuk grond van zo’n 3,3 hectare teruggekocht. Voor dit deel van het bedrijvenpark, gelegen aan de Hattemerbroekse kant, blijft het huidige bestemmingsplan van kracht. Hier is het dus niet mogelijk om zwaardere of hogere bedrijven te vestigen.

Verplaatsen op- en afritten A28. Voor de nieuwe aansluiting op de A28 zijn verschillende opties bekeken. De gemeenteraad heeft in januari 2014 gekozen voor het verplaatsen van de op- en afritten, die nu nog uitkomen op de Zuiderzeestraatweg in Wezep, in de richting van de Voskuilerdijk (richting Zwolle), op de grens van de dorpsgebieden van Wezep en Hattemerbroek. Op de plek van de bestaande op- en afritten blijft de Zuiderzeestraatweg in tact. Voor verkeer tussen Wezep en Oldebroek verandert er eigenlijk niets. Een parallelweg van de Zuiderzeestraatweg richting de nieuwe op- en afritten loopt aan de Oldebroekse kant van de A28, in het verlengde van de carpoolplaats. Voor de carpoolplaats wordt een andere locatie gezocht, net als voor de openbare vrachtwagenparkeerplaats. De bestaande vrachtwagenparkeerplaats ligt aan de Wezepse kant van de A28, precies waar een nieuwe afrit komt.

Overleg en contact. De gemeente heeft met verschillende personen en groepen gesproken over het proces rondom de keuze voor aansluiting op de A28, zoals direct aanwonenden in Wezep en Hattemerbroek, (bezorgde) ondernemers, de twee betrokken klankbordgroepen (afrit A28 en H2O), de drie ondernemersverenigingen en andere belanghebbenden en belangstellenden. De plannen voor het verplaatsen van de op- en afritten van de A28 zijn ook besproken met Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Rijkswaterstaat is de eigenaar en beheerder van de A28 en de provincie van de Zuiderzeestraatweg. Het huidige plan heeft de goedkeuring van Rijkswaterstaat." (bron: gemeente Oldebroek)

OWH
Er is een Ondernemersvereniging Wezep - Hattemerbroek (OWH). Helaas kunnen wij daar niet meer over vertellen, omdat zij dat zelf ook niet doen; voor zover ons bekend zijn zij namelijk niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hattemerbroek heeft 1 rijksmonument, zijnde Huize Vogelenzang uit midden 19e eeuw op Zuiderzeestraatweg 668. Voor een bechrijving zie enkele alinea's hierna.

- Hattemerbroek heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde de boerderij uit ca. 1850 (gerestaureerd in 2001) op Zuiderzeestraatweg 701.

- Langs de Voskuilerdijk liggen nog enkele oude erven van het gehucht Voskuil als geringe concentraties van oude polderboerderijen. Langs de Zuiderzeestraatweg bevinden zich karakteristieke boerderijen, burgerhuizen en kazernes. Het oorspronkelijke bebouwingsbeeld met agrarische bebouwing en erf- en wegbeplanting zorgt voor een gevarieerd beeld. Tussen de bebouwing zijn er doorzichten naar de open achterliggende gebieden. Met name de, centraal tussen de Voskuilerdijk en de Middeldijk gelegen, buitenplaats Vogelenzang draagt bij aan het statige groene beeld, en is daarmee beeldbepalend voor Hattemerbroek. (bron: gemeente Oldebroek)

- Het rijksmonumentale Huize Vogelenzang (Rijksstraatweg 668) is recentelijk verkocht (het staat althans niet meer te koop op de site van de destijds bemiddelende makelaar Van Beek Makelaars). Dankzij de verkoopbrochure van de makelaar kunnen wij hier een deel uit samenvatten, waardoor men een goed beeld krijgt van dit zeer exclusieve pand met bijbehorende grond. Dat komt mooi uit, want de beschrijving van hét topmonument van Hattemerbroek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (waarvoor zie de link in de 1e alinea van dit hoofdstuk) is wel érg mager, dus dit vult hier mooi op aan: "De geschiedenis van Landhuis Vogelenzang gaat ver terug. Reeds in 1436 wordt het huidige landgoed genoemd als ‘een stuk land Vogelenzang ten westen van Hattem’. De broeders des Gemenen Leven wilden hier een klooster stichten, maar kregen hier van de bisschop van Utrecht geen toestemming voor. Het beoogde klooster is vervolgens gebouwd op grond van het Oversticht te Windesheim. In 1755 kopen Johan Jacob Roldanus, predikant te Nieuwkerk, en Alida van Wijn het erve en goed Den Vogelsanck voor fl. 4.598,- van de familie Sloet-Van Heeckeren. Het gekochte bestond uit een huis, schuur, berg en schaapskot, boomgaard en landerijen.

In 1803 koopt Thomas Koopman de Vogelzang in Hattemerbroek voor fl. 5.000,- van H. Wijnen. In 1840 wordt het huis afgebroken en wordt er een nieuw herenhuis gebouwd, het huidige Vogelenzang. De bewoners zijn Nicolaas Samuel Rambonnet en zijn dochters. Er wordt een tuin aangelegd met prachtige bos- en waterpartijen. In 1901 is er een grote openbare verkoping van het landgoed ten verzoeke van de heer N.S. Rambonnet, ten voorstaan van notaris Mr. H.A. Hoefhamer te Elburg. Het geheel, samen met het grasland onder Kamperveen, was verdeeld over 81 percelen. De nieuwe eigenaar, de heer Hartin uit Ermelo, heeft het huis niet bewoond waardoor het tientallen jaren heeft leeg gestaan. Huis Vogelenzang is in bezit geweest van verschillende families, meestal maar een paar jaar en dan werd het weer overgedragen of verkocht. Er hebben in de geschiedenis van het landgoed ook meerdere families tegelijk gewoond. Zij hadden daarbij vaak ook een dienstbode en/of dienstmeid aan het werk. Naast de woning was er een soort noodwoning, die men ook wel verhuurde. De huidige eigenaren wonen er vanaf 1994. Zij zijn daarmee sinds 1939 de langst wonende eigenaren. Zij hebben thans de wens te kennen gegeven het goed te willen verkopen in verband met vertrek naar het buitenland."

Dan volgt een beschrijving van de actuele status van het landhuis en landgoed: "Gelegen tussen monumentale bomen staat hier een van de schitterende landhuizen die Nederland rijk is. Op dit goed heerst optimale rust. Landhuis Vogelenzang in Hattemerbroek is bereikbaar langs een statige oprijlaan. Aan het begin vangt u al een glimp op van het monumentale huis Vogelenzang tussen de eeuwenoude bomenkronen door. Aan het begin van de oprijlaan heeft u nog geen vermoeden van hetgeen zich openbaart zodra de dichte begroeiing en de oude bomen wijken voor een open setting in het landschapspark. Statig en fier presenteert het oude huis zich dat gesticht is op fundamenten die terug gaan tot 14e eeuw. De sfeer van het eeuwenoude park en de bakstenen gevel met originele details, het geeft even het gevoel terug te gaan in de tijd. Bovendien is het door zijn handzaam formaat een heerlijk leefbaar en 'behapbaar' huis. Vele kinderen zijn hier in een heerlijke speelomgeving grootgebracht. Maar ook voor een paar biedt het comfort en een aangenaam gevoel. De locatie is bijzonder: gelegen in een bewoond gebied, met in de omgeving alle gemakken en mogelijkheden voor dagelijkse behoeften. Op korte afstand ligt de stad Zwolle. Het landgoed heeft een optimale bereikbaarheid dankzij vele uitvalswegen. Het gehele perceel is omzoomd met eigen bos en omheind. Een wandelpad met antieke lantaarns leidt u door het park. Het park bevat enkele monumentale bomen.

Indeling. De statige deur van het Huis Vogelenzang in Hattemerbroek heeft een gesloten karakter en doet nog niet vermoeden wat zich erachter afspeelt. Met een imposante draai openbaart zich de grote, lichte ontvangsthal en wordt zicht geboden op de diepte van het gehele pand. Een hal met een majestueus gevoel van ruimte die heden ten dage amper nog gerealiseerd wordt. Begane grond. De centrale hal verschaft toegang tot de diverse leefvertrekken met een ieder een eigen stijl van afwerking. De huidige bewoners zijn op zoek gegaan naar de sfeer van weleer en hebben deze in nieuwe stijl wederom aangebracht. Men vindt in het huis binnenluiken, de brede vensterbanken en de oorspronkelijke balken plafonds. Vanuit de hal wordt toegang verkregen tot de woonkamer met een oude marmeren schouw uit 1850 die opnieuw is aangebracht. Door de hoge raampartijen wordt zicht geboden op het historische park dat door een juiste compositie van een variëteit aan groen, een schilderij van natuur vormt.

De en suite deuren maken een sfeervolle verbinding naar de aangrenzende eetkamer. Aan de andere zijde van de hal is de bibliotheek annex zitkamer gesitueerd; de boekenkasten zijn in symmetrie aangebracht met als centraal element de open haard die voor sfeer zorgt. Op strategische afstand van de eetkamer is een sfeervolle woonkeuken met een praktische bijkeuken gerealiseerd. De warmte van de Aga cooker in combinatie met tegelplateaus van witjes en de keuken in landhuisstijl afgewerkt met Belgisch hardsteen maken deze ruimte gemoedelijk en gezellig. Momenten van rust en tijd voor gesprekken aan de boerentafel doen je soms vergeten hoe groot het huis is. De vertrekken hebben door hun functie en formaat een leefbaar karakter en geven nimmer het gevoel van verlorenheid in een immense ruimte.

Koethuis / uitbouw. Via de centrale hal komt men in het koetshuis, een uitbouw uit circa 1970. Het koetshuis heeft een vleugel met als functie ontspanning en gezondheid: een inpandig zwembad, een saunaruimte in combinatie met douches en een ontspanningszaal. In de huidige situatie hebben de bewoners deze zaal in gebruik als kantoorruimte. Middels een seperate entree blijven zakelijk en privé gescheiden. Sanitaire ruimten en een kleine pantry staan ten dienste van dit gedeelte van het huis.

Imposant is het trappenhuis, dat opnieuw is aangebracht: de balustraden van de bordestrap strekken zich uit tot de 2e verdieping van het huis. De symmetrie van het huis komt ook boven weer tot uiting: de centrale, brede overloop verschaft toegang tot diverse vertrekken. Eerste verdieping. Aan de voorzijde op de eerste verdieping de ouderslaapkamer. Aangrenzend een royale badkamer in Engelse stijl uitgevoerd met sanitair van het gerenommeerde merk Hermitage en voorzien van alle comfort. Het bad op pootjes onderstreept de zorgvuldige manier van inrichten. Een aangrenzende slaapkamer heeft als functie kleed-/zitkamer gekregen. Vanuit deze kamer heeft u uitzicht over de tennisbaan. Aan de overzijde van de overloop is een ruime werkkamer gesitueerd waar in alle rust kan worden gewerkt. De logeerkamer is voorzien van een eigen badkamer en toilet. Tweede verdieping. Middels het trappenhuis kan de tweede verdieping van het huis worden betreden. De zolderverdieping is onderverdeeld in een (gasten) appartement en de oude bergzolder. Het appartement is functioneel ingedeeld met een zitkamer met een (open) keukenblok, een aangrenzende slaapkamer en een eigen badkamer. De grote zolder kan, indien gewenst, een andere functie krijgen dan alleen berging." Aldus de verkoopbrochure van Huize Vogelenzang te Hattemerbroek, van Van Beek Makelaardij te Zwolle.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Hattemerbroek organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, met als hoogtepunt natuurlijk de jaarlijkse Koningsdag. Over wat de vereniging zoal doet, citeren wij graag de voorzitter in haar voorwoord in het Oranjeboekje 2019: "Voor ons is dit jaar een speciaal jaar, ons 50-jarig bestaan. We kunnen wéér terugblikken op een mooi oranjejaar: Sintintocht, Winterwandeling, Carnavalsbingo, we hebben het weer achter ons liggen. Met Koningsdag als groot hoogtepunt. We hebben onszelf weer overtroffen. Hoe geweldig is dat!? De betrokkenheid van alle Hattemerbroekers, zowel inwoners als de verenigingen, is top! Ik wil graag stil staan bij 50 jaar Oranjevereniging. Er waren hoogtepunten, maar ook dieptepunten. Bijna was deze mooie vereniging opgedoekt, maar doordat een paar Hattemerbroekers de koppen bij elkaar hebben gestoken, is dit niet gebeurd en is het weer opgepakt.

Met ons voltallig bestuur kijken we steeds vooruit. We bedenken weer nieuwe dingen, zodat we jullie tevreden kunnen houden en jullie net zo enthousiast maken als wij voor onze evenementen. Mocht je iets missen in ons programma, meld het gerust, wij denken dan met je mee of we het kunnen realiseren. In samenwerking met de actieve verenigingen, school en de Bouwakker, zorgen wij er voor dat de bestaande bloembakken voor de komende Koningsdag oranje gevuld worden. Ook zullen er door Hattemerbroek heen bloembakken worden neergehangen. Deze zullen rondom Koningsdag voorzien zijn van oranje bloemen. Koningsdag zullen wij om half 11 starten bij de Bouwakker, daar hijsen we de vlag, en hopen met een kop koffie en iets lekkers oude verhalen op te halen. Want bij deze wil ik alle oud-bestuursleden en Hattemerbroekers van harte uitnodigen om zo Koningsdag te openen en stil te staan bij ons 50-jarig bestaan. Vanaf 13.00 gaat het feestterrein open bij NVB. Hier zal een extra groot kinderspeelveld zijn en de hele dag is er muziek! Iedereen is welkom om dit feest groots met ons en de NVB te vieren!

Een groot dankjewel gaat naar de leden, sponsoren, de Bouwakker, De Smaakfactor, Dorpsbelangen, Dorpsoverleg, speeltuin de Vogelenzang voor hun spontane actie door hulp aan te bieden en natuurlijk onze partner in crime, de NVB! Dank jullie wel allemaal, zonder jullie kunnen wij niet! Als laatste wil ik mijn TOP bestuur bedanken: Esther, Jean Paul, Petra, Rolinda, Bertus, Mandy en Cristel. Dankzij deze toppers om mij heen zijn we waar we nu staan! We zijn een actieve vereniging die Hattemerbroek weer op de kaart heeft gebracht. Daar mogen we trots op zijn! Wij kijken uit naar wat voor ons ligt, ik hoop u ook! Agnes Bekenkamp, trotse voorzitter."

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Met 'klompenpad' het Wiseperpad (17 km, evt. in te korten tot 12 km) ontdek je het prachtige landschap rond Wezep en Hattemerbroek: over landgoed IJsselvliedt, door bossen, over heide en door uitgestrekte weidegebieden. Klompen aan, rugzak op en gaan! Onderweg wordt de route gemarkeerd in de vorm van een klomp. De route is in twee richtingen gemarkeerd, zodat je de route zowel links- als rechtsom kunt wandelen. We adviseren je om naast de bewegwijzering in het veld gebruik te maken van de routekaart uit de folder, de mobiele app, of een uitgeprinte kaart van de website. Op de website en in de gratis app informeren we je over (tijdelijke) routewijzigingen." - Lees hier een mooie recensie van het Wiseperpad, op de weblog Willems Wonderlijke Wandelingen, met aan het eind een animatie waarmee je kunt bekijken hoe de route loopt.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hattemerbroek, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hattemerbroek (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Dorpshuis: - Halverwege de jaren zestig ontstaat bij de inwoners van Hattemerbroek de behoefte aan een gemeenschappelijke ruimte. Door de groei van het inwonertal bloeit ook het verenigingsleven op. De handen worden ineen geslagen en samen met buurdorp Wezep wordt gekeken of er een gezamenlijk dorpshuis kan worden gerealiseerd. In Wezep loopt men hiervoor echter niet over van enthousiasme. Daarom gaat men voor een eigen dorpshuis. In november 1968 komt dorpshuis De Bouwakker gereed, als eerste dorpshuis van de gemeente Oldebroek. Sinds 2016 is Driekus van den Essenburg voorzitter van de Bouwakker. Hij heeft het voorzitterschap overgenomen van Theo Litter, die na 40 jaar bestuurslid en 28 jaar voorzitter te zijn geweest er wegens persoonlijk omstandigheden mee moest stoppen. Ze hebben hem als dank voor al zijn inzet erevoorzitter gemaakt.

"Dorpshuis De Bouwakker is een ontmoetingsplaats voor jong en oud(er) in Hattemerbroek, een dorp met een prettig woon en leefklimaat. Je vindt bij De Bouwakker een gevarieerd aanbod van activiteiten dat aansluit bij jouw wensen. In ons dorpshuis is altijd wel iets te doen, van (verjaardags)partijen tot toneelavonden, van vergaderen tot sport beoefenen. Ontmoet je mede dorpsbewoners in een gezellige omgeving met een ontspannen sfeer en maak nieuwe vrienden." In 2018 is het 50-jarig bestaan van het dorpshuis gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum is een boekje gemaakt over de Bouwakker met de titel ‘Alles op z’n tied’. "We doen nog steeds ‘alles op z’n tied’ en in dezelfde gemoedelijke sfeer als toen", lichtte Driekus tijdens het jubileumfeest toe. Via de link is het boekje ook online te lezen. - Nieuws van dorpshuis De Bouwakker op Facebook.

"De faciliteiten van de Bouwakker zijn ook ideaal voor feesten / partijen / vergaderingen / informatieavonden en voor scholen. Hattemerbroek ligt centraal tussen Wezep en Zwolle dichtbij de A50 en de A28, waardoor het ook voor bedrijven die gevestigd zijn in de provincie Gelderland als Overijssel, een handige locatie is om te vergaderen. Op onze ruime parkeerplaats kan iedereen zijn auto kwijt, zonder ver te hoeven lopen naar de ingang. Wij bieden keuze uit vier zalen en foyer/bar waar je met 10 tot 150 personen kunt plaatsnemen. De grote zaal (Zwaluwzaal plus Leeuwerikzaal) is 150 m2 excl. podium. In theateropstelling is er capaciteit voor 175 personen. De grote zaal is op te delen in twee zalen: de Zwaluwzaal (115 m2) en de Leeuwerikzaal (35 m2) met een capaciteit voor resp. 145 en 30 personen. De Nachtegaalzaal 30 m2 en de Merelzaal 30 m2 bieden elk een capaciteit voor 25 personen (De tussenwand kan worden verwijderd, waardoor een zaal voor 50 personen ontstaat). Foyer/bar 90 m2. Hier kunnen 60 personen gebruik van maken.

Ook zorgen wij voor alle benodigde faciliteiten voor een goede vergadering en/of presentatie, zoals een beamer en een internetverbinding. Tijdens een vergadering kun je ook gebruik maken van onze cateringdiensten. Wij zorgen voor hapjes, drankjes, koffie, thee en indien gewenst zelfs een volledige lunch of buffet tijdens je vergadering. Van te voren spreken we graag je wensen door, om te zorgen dat je in goede omstandigheden kunt vergaderen. In dorpshuis de Bouwakker in Hattemerbroek kun je ook sporten. Sinds 2015 is het beheer en onderhoud van de naastgelegen sportzaal in handen van de Bouwakker. De zaal voldoet aan alle normen. Ook als particulier kun je de sportzaal huren. Neem daarvoor contact op met de beheerder van het dorpshuis."

- Onderwijs: - "De ingang van de Nassauschool in Hattemerbroek is aan de Leeuwerikstraat. Dat is niet altijd zo geweest. In 1955 is de Nassauschool begonnen als Hervormde School, met de ingang aan de Zwaluwstraat. Die ingang is nog altijd herkenbaar aan de stenen kolommen aan weerszijde van de inrit naar het perceel Zwalustraat 20. De school is toen gestart met drie lokalen. In de loop van de tijd zijn er verschillende lokalen bijgebouwd. Tegenwoordig heeft de school 4 combinatiegroepen, namelijk groep 1/2, groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. In de middagen werken we soms groepsdoorbroken. Dit kan gelden voor de gymlessen, de creatieve vakken en wereldoriëntatie in de bovenbouw. Naast de leerkrachten is er voor een aantal uren per week een ib’er (intern begeleider leerlingenzorg) aanwezig. Ook is er een onderwijsassistente aanwezig, die de leerkrachten kan ondersteunen en, waar nodig, individueel met leerlingen aan de slag gaat.

De Nassauschool in Hattemerbroek is onderdeel van Stichting De Akker. Deze stichting bestaat sinds 2017 en is ontstaan na de fusie van de Timotheüsschool en VPCPO De Akker. De naam ‘De Akker’ verwijst naar de gelijkenis van de zaaier uit Mattheüs 13:1-9. In opvoeding en onderwijs vormen de scholen van De Akker een vruchtbare omgeving waar kinderen zich naar hun gaven en talenten ontwikkelen. De kennis van God als Vader en de liefde van Jezus Christus, de opgestane Verlosser, is daarvan de basis."

- Lezen: - "Bibliotheek Noord-Veluwe is de basisvoorziening, inspiratiebron en ontmoetingsplek voor lezen, leren, informeren en participeren." De bibliotheek heeft o.a. een uitleenpunt Hattemerbroek in basisschool de Nassauschool.

- Verenigingsleven algemeen: - Dorpshuis De Bouwakker in Hattemerbroek is het thuishonk van een - voor zo'n klein dorp - flinke reeks verenigingen en instellingen.

- Sport: - Sportvereniging Noord Veluwe Boys (NVB) is een voetbalvereniging in Hattemerbroek en is opgericht in 1961. De vereniging heeft een zaterdag- en een zondagafdeling. In seizoen 2017-2018 zijn ze gestart met 7×7 35+ voetbal op vrijdagavond. Het 1e elftal speelt in seizoen 2017/2018 in de 4e klasse C van District Oost. Ze spelen op Sportpark De Kuule (Vogelzangveldweg 50). "Sv Noord Veluwe Boys en Dorpshuis De Bouwakker zijn een langdurige samenwerking aangegaan voor de dorpsgemeenschap. De samenwerking bevat onder andere het gebruik maken van elkaars voorzieningen en prominent zichtbaar aanwezig zijn op beide accommodaties en online platforms. De samenwerking tussen beide partijen is onder het mom van maatschappelijke binding en ‘samen sterker’", zo lezen wij op de site van de voetbalvereniging. Een goede zaak natuurlijk om in een dergelijke kleine kern elkaars voorzieningen te promoten en zoveel mogelijk samen te werken.

- "Voetbalvereniging WHC is een begrip. Vanaf de oprichting in 1930 staat WHC - een afkorting van 'Wezep Hattemerbroek Combinatie' - haar mannetje en wordt door de vereniging regelmatig spraakmakend aan de weg getimmerd. Dat gebeurt met sportieve prestaties, zoals het behalen van de achtste finale van de KNVB-beker en de loting tegen Ajax in het seizoen 2009-2010. Maar ook organisatorisch: WHC is bijvoorbeeld de eerste amateurvereniging in ons land die spelers met contracten aan de club wist te binden. De vereniging wordt geleid door een hoofdbestuur, dat wordt bijgestaan door diverse commissies, zoals een Seniorencommissie, Jeugdcommissie, Technische commissie, Supporterscommissie, Kantinecommissie, Accommodatiecommissie, Activiteitencommissie, Businessclub en PR-commissie. Wezepers en Hattemerbroekers staan bekend als zelfstandig, ijverig en eensgezind. Ook WHC heeft die reputatie. Met respect wordt er over WHC en haar leden gesproken als een hechte groep vrijwilligers en spelers die bereid zijn de mouwen op te stropen.

Wezep Hattemerbroek Combinatie (WHC) is met ongeveer 1200 leden de grootste sportvereniging van de gemeente Oldebroek. De club kent heel jonge voetballende leden (talentjes en kabouters), pupillen, meisjes, junioren, vrouwen, senioren én G-voetbal. De sponsoren zijn heel belangrijk en onmisbaar voor WHC, evenals de supporters. Dat geldt ook voor de vrijwilligers, die fungeren als het fundament van de vereniging. Voetbalvereniging WHC is gehuisvest op sportpark Mulderssingel op Hoeloosweg 15 in Wezep. WHC heeft daar de beschikking over zes speelvelden en drie trainingsvelden. Het hoofdveld is voorzien van een lichtinstallatie die voldoet aan de amateurnormen van de KNVB. De 500 zitplaatsen tellende overdekte tribune vormt één geheel met de achterliggende kleedkamers. Door een gang onder de tribune komen de spelers en het arbitrale trio het hoofdveld op. Onder de zittribune bevindt zich de fraaie Businessruimte en de riante medische ruimte. Ook naast het huidige grote clubhuis (kantine) heeft WHC een verkleedaccommodatie. Het voormalige clubhuis biedt onderdak aan de hoofdbestuurskamer, jeugdcommissiekamer, ontvangstruimte voor leiders en scheidsrechters van lagere elftallen, kopieerruimte, instructieruimte, wasserette en de fanshop."

- In voorjaar 2019 was er het project Kickboksen voor Kanjers in gymzaal De Bouwakker in Hattemerbroek, in samenwerking met de gemeente Oldebroek. De doelgroep is mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Plezier en respect spelen een belangrijke rol in de kickbokslessen die op een zestal zaterdagen onder leiding van Touradj Amierie en Susanne Kogelman in de gymzaal zijn gegeven. "Iedereen moet kunnen sporten, dus ook mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking", stelde Touradj van Amieries Gym. Touradj en Susanne vinden het mooi om te zien dat de deelnemers elke les weer een beetje groeien in fysieke kracht en geestelijke weerbaarheid. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij zorgorganisatie Careander of Goed Bezig Oldebroek. Ze gaan namelijk kijken of ze dit project naar structureel een keer per week kickboksles kunnen uitbreiden, omdat meer mensen hierom hebben gevraagd. (bron en voor nadere informatie zie: de Stentor, 24-3-2019)

Reacties

(2)

Goedendag, al lezende dacht ik misschien kunt u nog winkels toevoegen op deze pagina...
Mocht u het gaan plaatsen dan wil ik u wel uitgebreide info sturen... want deze winkels nemen ook een belangrijke plaats in in Hattemerbroek, zoals Fietsenmaker van Ommen en Klompenwinkel en snackbar Nagelhout. Ook loopt er nu een Klompenpadroute door het dorp. Wij zijn een opstappunt en ook een Rustpunt van Rustpunt.nu...
Mooi om te vermelden toch.
Ik hoor graag van u. Met dank en Hartelijke Hattemerbroeker groet, Zwiertje Nagelhout, Zuiderzeestraatweg 687.

Beste Zwiertje,
Dank voor uw tips! Het Klompenpad heb ik hierboven nu beschreven en gelinkt, en natuurlijk ook op de pagina van Wezep.
Inmiddels heb ik de pagina meer dan verdubbeld qua tekst (de pagina is nu bijna net zolang als de bijna 10x grotere buur Wezep), omdat ik nu ook een beschrijving heb opgenomen van Bedrijventerrein H2O, de Oranjevereniging en buitenplaats Vogelenzang, die kennelijk recent is verkocht, want ik vond er op het internet een mooie verkoopbrochure van, waar ik veel informatie over de buitenplaats, hét topmonument van het dorp, uit kon halen, maar inmiddels staat ie niet meer te koop, dus kennelijk is de verkoop gelukt.

Ik zie inderdaad op Google Maps dat dit kleine dorp best wel veel bedrijvigheid (winkeliers/middenstanders) kent. Dat is best bijzonder, want in veel dorpen van vergelijkbare grootte is het inmiddels een uitgestorven boel wat winkels/middenstanders betreft.
Helaas kan ik ze niet vinden op de site van OWH, want die hebben geen site. Beeetje jammer dat zij zich nog niet digitaal manifesteren, anno 2020. :-(
Ik heb hierboven nu een hoofdstuk 'Bedrijvigheid' aangemaakt, met daar nu de vermelding van Bedrijventerrein H2O en de OWH.

Daar kan wat mij betreft nog wel een alinea bij met een opsomming van de winkels en middenstanders in het dorp. Als u mij dat kunt leveren, zou ik daar blij mee zijn (e-mail: frank@plaatsengids.nl). Wellicht met nog een of twee regels toelichting per winkel/middenstander.
Wil een winkel/middenstander een uitgebreidere vermelding, dan kan dat, tegen een bescheiden jaarlijkse vergoeding, als advertorial (= een informatieve alinea tekst, uiteraard met link naar de site in kwestie).
De site is weliswaar niet commercieel, want geld verdienen is niet het doel van de site (het doel is namelijk van iedere plaats de beste pagina op het internet te maken), maar ik heb in de loop der jaren wel een bedrag van al met al 6 cijfers in mijn site geïnvesteerd (waarbij het 1e cijfer geen 1 is), al mijn spaarcenten en meer zitten erin, en op die manier hoop ik dat er ooit weer uit te halen én de site voor de bezoekers gratis te kunnen houden. Nadere informatie daarover vindt men hier: https://www.plaatsengids.nl/adverteren-doneren.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen