Hazelaar

Plaats
Buurtschap
Roosendaal
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Hazelaar

Terug naar boven

Status

- Hazelaar is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Roosendaal. T/m 1996 gemeente Wouw.

- De buurtschap Hazelaar valt onder het dorp Heerle.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De Hazelaar, Den Haselaer, 1758 Haselaar. Werd oorspronkelijk aangeduid als Noordeinde, genoemd naar de ligging noordelijk van Heerle. “De naam Hazelaar komt waarschijnlijk pas op in de 18e eeuw, waarbij de oudere naam Noordeinde wordt verdrongen” (101, september 1999).
Naamsverklaring
Waarschijnlijk een samenstelling van laar ‘intensief benut bos’ en hazel ‘hazelstruik(en)’. Overigens is hazelaar op zich ook een benaming voor de hazelstruik”(1).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hazelaar ligt 1 km W van Wouw, 1 km N van Heerle, rond de kruising Moerstraatseweg (die oorspronkelijk Vonderstraat heette) / Herelsestraat / Waterstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de 16e eeuw had Hazelaar 15 woningen, in de 18e eeuw 5 woningen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger was Hazelaar een strategisch punt in de verbinding van en naar het Wouwse kasteel. Tot in de tweede helft van de 20e eeuw lag er vlak noordelijk van deze kruising een directe verbindingsweg naar het vroegere kasteel, de Kasteelse Dreef. Als gevolg van ruilverkavelingen zijn de contouren van deze weg weggevaagd. De bewoning en bebouwing lijkt op enig moment groter te zijn geweest dan de tegenwoordige dorpskern van Heerle.

Het vermoeden bestaat dat op Hazelaar diverse neringdoenden waren gevestigd die zorgden voor de dienstverlening aan het kasteel. Rond 1900 was hier nog sprake van twee smederijen, een wagenmakerij, een kruidenierswinkeltje en twee ‘afspanningen’.

De buurtschap Hazelaar heeft na de Tweede Wereldoorlog ingrijpende wijzigingen ondergaan, onder meer door de sloop van een aantal gebouwen en aanpassingen van de infrastructuur. Deze wijzigingen zijn dusdanig omvangrijk geweest dat de oorspronkelijke buurtschap tegenwoordig nauwelijks meer valt te herkennen.

De gegevens onder Geschiedenis zijn ontleend aan (101, september 1999), waarin onder meer Martien Kerstens en Jo Kerstens-de Kok de bouwhistorische verkenning toelichten, die zij in 1999 op hun pand Moerstraatseweg 14 hebben laten uitvoeren. Het pand dateert deels nog uit de 16e/17e eeuw, maar is diverse malen verbouwd. De bouwhistorische verkenning is een uitgebreide bouwkundige beschrijving van het pand, waarbij ook de cultuurhistorische aspecten aan de orde komen. Het verslag van de verkenning is integraal opgenomen in genoemd tijdschrift. De redactie motiveert dit als volgt: “De redactie van heemkundekring De Vierschaer is tot plaatsing van dit verslag overgegaan om de lezer een indruk te geven van wat een ‘bouw’ ons kan vertellen van de historie. Mede kan dit stuk dienen tot een overweging van lezers die in het bezit zijn van een oude boerderij of hierin wonen, om mogelijk ook een bouwhistorische verkenning van hun eigendom te laten verrichten, teneinde bij eventuele bouw-, verbouw- of restauratiewerkzaamheden rekening te kunnen houden met de cultuurhistorische waarde van hun eigendom.” Als u onder een van de genoemde categorieën valt, is het dus raadzaam dit artikel (dat inclusief talrijke toepasselijke afbeeldingen 21 pagina’s beslaat) te bestuderen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Drinkwaterproductiebedrijf Altena
In 1996 heeft de NV Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant het voormalige landgoed Altena in de buurtschap Hazelaar gekocht, om er een drinkwaterproductiebedrijf te vestigen (gelegen aan de Moerstraatseweg. Vanuit Heerle de Herelsestraat in N richting volgen, kruising met Moerstraatseweg linksaf, eerste weg rechts). Oppervlakte 32 hectare. Er zijn in totaal 8 winputten, die een gemiddelde diepte hebben van 150 meter. Het Drinkwaterproductiebedrijf Altena voorziet de gemeenten Steenbergen, Tholen en de voormalige gemeenten Nieuw-Vossemeer en Wouw van drinkwater. Tevens levert het bedrijf drinkwater voor een klein deel van de gemeente Bergen op Zoom.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Travalje of hoefstal (installatie om hoeven van paarden te beslaan, zie ook bij Wouw).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het waterwingebied van het drinkwaterproductiebedrijf is rijk aan vogels, wild en mooie natuurelementen, waaronder een grote paddenpoel met amfibieën zoals salamanders, kikkers en padden. Een stuw voorkomt dat het water al te snel wordt afgevoerd. Bijzondere vogels die hier zijn waargenomen, zijn: winterkoninkje, staartmeesje, zanglijster, witte kwikstaart, witgatje, wielewaal, tuinfluiter, buizerd, torenvalk en het beroemde ijsvogeltje. Het gebied is ook rijk aan plantensoorten zoals jacobskruiskruid, Canadese fijnstraal, ringelwikke, haagwinde, hondpeterselie, heelbladje, wolfspoot, bastaardwederik, vlasbek en moeraswalstro. In de herfst gedijen de paddestoelen er goed. Enkele hier voorkomende soorten zijn: paarse schijnridder, parelstuifzwam, vliegenzwam, botercolibia, geweizwammetje en de geschubde inktzwam. Ook reeën, hazen en konijnen hebben hier hun domein.

Reactie toevoegen