Hazerswoude-Dorp

Plaats
Dorp
Alphen aan den Rijn
Groene Hart
Zuid-Holland

hazerswoude_dorp_collage.jpg

Hazerswoude-Dorp, collage dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hazerswoude-Dorp, collage dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hazerswoude Dorp dorpsgezicht [640x480].JPG

Hazerswoude-Dorp, dorpsgezicht

Hazerswoude-Dorp, dorpsgezicht

ZH gemeente Hazerswoude in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Hazerswoude in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Hazerswoude in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Hazerswoude-Dorp

Terug naar boven

Status

- Hazerswoude-Dorp is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn. T/m 1990 gemeente Hazerswoude. In 1991 over naar gemeente Rijnwoude, in 2014 over naar gemeente Alphen aan den Rijn.

- Onder het dorp Hazerswoude-Dorp vallen ook de buurtschappen Bent, Loete, Rietveld (grotendeels), Roemer (deels), Voorweg en Westeinde. Dit zijn 6 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de voormalige gemeente Hazerswoude.

Terug naar boven

Ligging

Hazerswoude-Dorp ligt NO van Zoetermeer, ZW van Alphen aan den Rijn, NW van Boskoop en Waddinxveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Hazerswoude 318 huizen met 2.833 inwoners, verdeeld in dorp Hazerswoude (= Hazerswoude-Dorp) 80/742 en de buurtschappen Rietveld 14/83, Loete 7/37, Roemer 6/49, De Voorweg 9/41, Westeinde 46/521, Oosteinde 36/378, Bent 4/30, Rijndijk (= Hazerswoude-Rijndijk) 101/824 en Droogmakerij 14/128.

- Tegenwoordig heeft Hazerswoude-Dorp (inclusief de buurtschappen) ca. 2.300 huizen met ca. 5.800 inwoners (Hazerswoude-Rijndijk zit hier niet bij inbegrepen, want dat is tegenwoordig een zelfstandig dorp).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Historisch Museum Hazerswoude.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De komende jaren wordt in Hazerswoude-Dorp gefaseerd de nieuwe wijk Weidelanden gerealiseerd, met uiteindelijk ca. 200 woningen.

- Meer dan 10 jaar is er gesproken over de mogelijkheden om de verkeersveiligheid in Hazerswoude-Dorp, in relatie tot de drukke provincialeweg N209, die dwars door het dorp loopt, te verbeteren. Een ondergrondse tunnel bleek te duur, een tunnelbak zou het dorp in tweeën splitsen en een rondweg dwars door de natuur was ook niet ideaal. In 2017 is besloten tot de volgende oplossing: er komt een fiets- en voetgangersbrug om de drukke provincialeweg over te steken, drie rotondes worden aangelegd met nieuwe lokale wegen om het dorp in en uit te rijden, en bij het grote kruispunt mag niet langer linksaf geslagen worden. Voor nadere informatie zie de link. De intentie is dat het project in 2020 van start gaat.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hazerswoude-Dorp heeft 22 rijksmonumenten.

- "Aan de Gemeneweg, die Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk verbindt, staat sinds al 1639 een karakteristieke wipmolen. De van oudsher bekende naam is Gemenewegsemolen, later de Rooie Wip, maar we noemen de molen ook wel liefdevol 'de oude dame'. Het is een fotogenieke molen in het Groene Hart. Ze heeft geen functie meer in de waterhuishouding. Toch maalt ze nog wel. Als de wind meezit, knort ze van tevredenheid terwijl de wieken door de lucht zoeven. Door de weeks en zaterdags zijn vrijwillige molenaars Kees van der Lede en Paul van der Zijden actief op de molen. Als de molen op zaterdag draait, ben je van harte welkom. De molenaars vertellen je graag over 'hun' molen. Over hoe alles werkt, de functie van molens, de geschiedenis en de vroegere bewoners. Het interieur geeft een aardige indruk van de zeer beperkte woon- en werkruimte. Toch woonde hier ooit een molenaar met 9 kinderen! Bij goed weer en met een beetje durf kun je de buitentrap op om in het bovenhuis te kijken." Aldus de site van de molen.

- Molen Nieuw Leven.

- Molen Blauwe Wip of Geremolen.

- De Rietveldse Molen staat in buurtschap Rietveld en wordt daarom aldaar beschreven.

- Gevelstenen in Hazerswoude-Dorp.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rampenfeest (op een zaterdag in mei).

- Standhouders en organisatie kijken terug op een succesvolle 1e editie van vakbeurs Garden Trials and Trade in juni 2018. Het internationale bezoek, de noviteitenkeuring en de compacte en overzichtelijke beursvloer maakten dat de beurs door zowel standhouders als bezoekers als zeer waardevol werd ervaren. De beurs ademde een positieve sfeer uit. Het vakbezoek was zeer te spreken over de getoonde noviteiten en nam uitgebreid de tijd om het nieuwe assortiment te bekijken en in gesprek te gaan met de standhouders. De beurs werd bezocht door zeer internationaal vakbezoek. Buiten alle belangrijke Europese afzetlanden werd bezoek uit de Verenigde Staten, Canada, Japan, China, Korea, Colombia, India, Zuid-Afrika en Israël genoteerd. Opvallend was dat er veel groepen onder de bezoekers waren. De deelnemers van deze 1e editie zijn tevreden met het resultaat. Na evaluatie neemt de organisatie het besluit of er een vervolg komt. De 2e editie zal dan worden gehouden van 14 t/m 16 juni 2019 in het Plantariumgebouw in Hazerswoude-Dorp. (bron: Garden Trials and Trade, 15-6-2018)

- Jaarmarkt (weekend eind augustus).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hazerswoude-Dorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Hazerswoude-Dorp van het Dorpsoverleg op Facebook.

- Belangenvereniging: - Stichting Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp is opgericht in 2013, i.v.m. de naderende herindeling van de gemeenten Rijnwoude, Boskoop en Alphen aan den Rijn (2014). Het Dorpsoverleg heeft als doel de bewoners op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in en rond het dorp en de afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners zo klein mogelijk te houden. Hiertoe verricht zij o.a. de volgende taken: het opstellen en actueel houden van een visie op het dorp en de diverse sectoren die van belang zijn voor of actief zijn in het dorp; de vinger aan de pols houden bij de gemeente; het coördineren en bespreekbaar maken van problemen of aandachtspunten in het dorp.

Formeel heeft Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp geen vertegenwoordigende functie. De leden zitten op persoonlijke titel in het overleg en zitten niet als vertegenwoordigers van bepaalde groepen in het dorp. Vanzelfsprekend hebben de leden wel allerlei contacten met bewoners, verenigingen en ondernemers. Daaruit kunnen ideeën komen die van groot belang zijn voor het functioneren van het Dorpsoverleg. In veel gevallen zal het Dorpsoverleg betrokken burgers de weg wijzen, bijvoorbeeld richting gemeente. Maar soms kan het ook nodig zijn dat het Dorpsoverleg een iniatief actief ondersteunt of zelf overneemt, bijvoorbeeld wanneer de betrokken inwoners niet in staat zijn om zelf de benodigde contacten te leggen.

Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp heeft geregeld overleg met de gemeente, in het bijzonder met de ambtelijke contactpersonen en contact-wethouder. Daarbij komen vragen en wensen van inwoners op tafel en informeert de gemeente het Dorpsoverleg over zaken die van belang zijn voor de inwoners van het dorp. Doordat het Dorpsoverleg in een vroeg stadium wordt ingelicht, is het mogelijk om betrokkenen mee te laten praten op een moment dat er nog iets gedaan kan worden met opmerkingen en suggesties. Hierbij fungeert het Dorpsoverleg als doorgeefluik richting betrokken inwoners. Samengevat functioneert het Dorpsoverleg als procesmanager tussen de bewoners, verenigingen, bedrijven en de gemeenteraad, politieke partijen en het gemeentebestuur. De website in combinatie met het Facebook-account van het Dorpsoverleg blijkt een goed middel om snel veel mensen te informeren. Op korte termijn wordt het ook mogelijk om via de site de stemming in het dorp te peilen over allerlei onderwerpen.

- Jongeren: - Jongerencentrum ’t Stek is er voor jongeren, door jongeren. Dit motto wil zeggen dat de organisatie uitsluitend uit jongeren bestaat en haar taak uitvoert ten behoeve van de jongeren uit Hazerswoude Dorp e.o. ’t Stek zet zich in voor allerlei leeftijdsgroepen en leent zich ook voor verhuur en openbare bijeenkomsten, zoals bijeenkomsten vanuit de gemeente en voorlichtingsavonden.

- Zorg: - Zorgboerderij Sparnaaij.

Reactie toevoegen