Hazerswoude-Dorp

Plaats
Dorp
Alphen aan den Rijn
Groene Hart
Zuid-Holland

hazerswoude_dorp_collage.jpg

Hazerswoude-Dorp, collage dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hazerswoude-Dorp, collage dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hazerswoude Dorp dorpsgezicht [640x480].JPG

Hazerswoude-Dorp, dorpsgezicht

Hazerswoude-Dorp, dorpsgezicht

ZH gemeente Hazerswoude in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Hazerswoude in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Hazerswoude in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Hazerswoude-Dorp

Terug naar boven

Status

- Hazerswoude-Dorp is een dorp in de provincie Zuid-Holland, gemeente Alphen aan den Rijn. T/m 1990 gemeente Hazerswoude. In 1991 over naar gemeente Rijnwoude, in 2014 over naar gemeente Alphen aan den Rijn.

- Onder het dorp Hazerswoude-Dorp vallen ook de buurtschappen Bent, (een klein deel van) Hogeveen, Loete, Rietveld (grotendeels), Roemer (deels), Voorweg en Westeinde. Dit zijn 7 buurtschappen in totaal.

- Wapen van de voormalige gemeente Hazerswoude.

Terug naar boven

Ligging

Hazerswoude-Dorp ligt NO van Zoetermeer, ZW van Alphen aan den Rijn, NW van Boskoop en Waddinxveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Hazerswoude 318 huizen met 2.833 inwoners, verdeeld in dorp Hazerswoude (= Hazerswoude-Dorp) 80/742 en de buurtschappen Rietveld 14/83, Loete 7/37, Roemer 6/49, De Voorweg 9/41, Westeinde 46/521, Oosteinde 36/378, Bent 4/30, Rijndijk (= Hazerswoude-Rijndijk) 101/824 en Droogmakerij 14/128.

- Tegenwoordig heeft Hazerswoude-Dorp (inclusief de buurtschappen) ca. 2.300 huizen met ca. 5.800 inwoners (Hazerswoude-Rijndijk zit hier niet bij inbegrepen, want dat is tegenwoordig een zelfstandig dorp).

Terug naar boven

Geschiedenis

- "Stichting Historisch Museum Hazerswoude in Hazerswoude-Dorp (Dorpsstraat 66) heeft de geweldige luxe van een relatief groot en eigen museum. Het pand heeft een rijke geschiedenis en is inmiddels een rijksmonument. Een klein gedeelte is in gebruik voor de vaste tentoonstelling, de rest van de ruimte wordt gebruikt voor steeds wisselende exposities, voornamelijk uit de eigen collectie van het museum. In de voorruimte is de permanente expositie over diverse Hazerswoudse monumenten, zoals kasteel Rijnburg. In de middenzaal is een permanente expositie over de Tweede Wereldoorlog in de toenmalige gemeente. Openingstijden: elke zaterdag van 13.00-16.30 uur. Tijdens de Jaarmarkt (eind augustus) is het museum voor een ieder van 10.00-22.00 uur vrij toegankelijk. Voor afspraken voor groepsbezoek of bezoek buiten de openingstijden, zie de pagina Contact. Bezoekers vragen we een kleine vrijwillige bijdrage. Donateurs hebben altijd vrij toegang.

Donateurs ontvangen tevens minimaal 3x per jaar informatie van het museum. De vroegere Nieuwsbrief is inmiddels omgedoopt tot Hazelier. Via de link zijn de jaargangen 1995 t/m 2006 online te lezen. Hier vind je de inhoudsopgaven van de latere jaren. Naast enkele honderden artikelen zijn er meer dan 100 publicaties verschenen van de hand van Cees Kroon. Vrijwel alle aspecten van Hazerswoude-Dorp en -Rijndijk en haar inwoners, vanaf hun ontstaan tot heden, komen in dit omvangrijke oeuvre aan bod. Al deze publicaties zijn op voorafgaand verzoek in het museum in te zien. Een algemene lijst van publicaties geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op onze voormalige gemeente kun je bekijken onder deze link. En in onze 'winkel' kun je zien wat er momenteel in het museum te koop is.

Geen toekomst zonder verleden. In de tijdlijn zijn verleden en toekomst met elkaar verbonden via het heden. Morgen zal het heden van vandaag geschiedenis zijn. En wij zijn passanten in die geschiedenis; we komen en gaan weer. Ondertussen vragen we ons af: hoe zag het er vroeger uit? Waarom staat dat gebouw daar? Heeft onze familie hier altijd gewoond? Hoe zag mijn grootmoeder eruit? Heel veel antwoorden op deze vragen zijn te vinden in het museum. Bijna alles wat er geschreven is over Hazerswoude-Dorp en -Rijndijk is te vinden in onze collectie. Want dat doen we: alles verzamelen over onze voormalige gemeente. En toegankelijk maken, zodat je kunt vinden wat je zoekt. Documenten, voorwerpen, foto’s, verenigingsarchieven, noem maar op. Zodat we de vragen kunnen beantwoorden. In het museum geven we in wisselende tentoonstellingen een beeld van “vroeger”. En tegelijk zorgen we hiermee voor meer bewustwording van wat het verleden heeft voortgebracht. Verantwoord omgaan met de erfenis van het verleden. Zuinig zijn op wat er is, beter kijken hoe we het verleden in de toekomst kunnen gebruiken. De jaarlijkse Monumentenprijs, door de stichting in 2001 ingesteld, is een voorbeeld hiervan."

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het Dorpsplan Hazerswoude-Dorp 2018-2022 lees je onder meer de visie van de gemeente op het dorp en de speerpunten: infrastructuur en bereikbaarheid verbeteren; afstemming zorgvraag en -aanbod oudere inwoners; jeugd; behoud van leefbaarheid en betrokkenheid.

- In de Uitvoeringsagenda Hazerswoude-Dorp 2019-2020 staat welke concrete activiteiten de gemeente de komende tijd gaat uitvoeren.

- De komende jaren wordt in Hazerswoude-Dorp gefaseerd de nieuwe wijk Weidelanden gerealiseerd, met uiteindelijk ca. 200 woningen.

- Meer dan 10 jaar is er gesproken over de mogelijkheden om de verkeersveiligheid in Hazerswoude-Dorp, in relatie tot de drukke provincialeweg N209, die dwars door het dorp loopt, te verbeteren. Een ondergrondse tunnel bleek te duur, een tunnelbak zou het dorp in tweeën splitsen en een rondweg dwars door de natuur was ook niet ideaal. In 2017 is besloten tot de volgende oplossing: er komt een fiets- en voetgangersbrug om de drukke provincialeweg over te steken, drie rotondes worden aangelegd met nieuwe lokale wegen om het dorp in en uit te rijden, en bij het grote kruispunt mag niet langer linksaf geslagen worden. Voor nadere informatie zie de link. De intentie is dat het project in 2020 van start gaat.

Terug naar boven

Huidige situatie

"Hazerswoude-Dorp is een bloeiend plattelandsdorp met een hoog voorzieningenniveau en een open, gemoedelijke identiteit. In het centrum staan veel mooie oude huizen en gebouwen, een molen en watergangen die het een karakteristieke uitstraling geven. Een groot deel van het dorp is kwekersgebied. Er is een levendig verenigingsleven, dat ook zorgdraagt voor grote jaarlijkse evenementen als de Jaarmarkt en Koningsdag. Het dorp is goed aangesloten op het omringende platteland en water, wat veel kleinschalige toeristische mogelijkheden biedt. Alle commerciële en niet-commerciële voorzieningen zijn aanwezig." (bron: gemeente)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hazerswoude-Dorp heeft 22 rijksmonumenten.

- "Aan de Gemeneweg, die Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude-Rijndijk verbindt, staat al sinds 1639 een karakteristieke wipmolen. De van oudsher bekende naam is Gemenewegsemolen, tegenwoordig is ze bekend als de Rooie Wip, maar we noemen de molen ook wel liefdevol 'de oude dame'. Het is een fotogenieke molen in het Groene Hart. Ze heeft geen functie meer in de waterhuishouding. Toch maalt ze nog wel. Als de wind meezit, knort ze van tevredenheid terwijl de wieken door de lucht zoeven. Op dinsdag en zaterdag zijn de vrijwillige molenaars actief op de molen. Je bent dan van harte welkom.

De molenaars vertellen je graag over 'hun' molen. Over hoe alles werkt, de functie van molens, de geschiedenis en de vroegere bewoners. Het interieur geeft een aardige indruk van de zeer beperkte woon- en werkruimte. Toch woonde hier ooit een molenaar met 9 kinderen! Bij goed weer en met een beetje durf kun je de buitentrap op om in het bovenhuis te kijken." Aldus de site van de molen. In april 2019 zocht men een nieuwe molenaar voor de Rooie Wip, als opvolger voor Louis Verstraaten, die de Nootdorpse korenmolen Windlust onder zijn hoede heeft gekregen. In mei 2019 bleek Ger Nagtegaal uit Bodegraven bereid deze functie op zich te nemen, samen met molenaar Paul van der Zijden, die al langer op de molen werkzaam is. Ger laat de Rooie Wip elke dinsdag draaien, Van der Zijden doet dat op zaterdag. In oktober 2020 is een restauratie van de Rooie Wip van start gegaan.

- Molen Blauwe Wip of Geremolen.

- Molen Nieuw Leven.

- De Rietveldse Molen staat in buurtschap Rietveld en wordt daarom aldaar beschreven.

- Gevelstenen in Hazerswoude-Dorp.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Rampenfeest (op een zaterdag in mei).

- Standhouders en organisatie kijken terug op een succesvolle 1e editie van vakbeurs Garden Trials and Trade in juni 2018. Het internationale bezoek, de noviteitenkeuring en de compacte en overzichtelijke beursvloer maakten dat de beurs door zowel standhouders als bezoekers als zeer waardevol werd ervaren. De beurs ademde een positieve sfeer uit. Het vakbezoek was zeer te spreken over de getoonde noviteiten en nam uitgebreid de tijd om het nieuwe assortiment te bekijken en in gesprek te gaan met de standhouders. De beurs werd bezocht door zeer internationaal vakbezoek. Buiten alle belangrijke Europese afzetlanden werd bezoek uit de Verenigde Staten, Canada, Japan, China, Korea, Colombia, India, Zuid-Afrika en Israël genoteerd. Opvallend was dat er veel groepen onder de bezoekers waren. De deelnemers van deze 1e editie zijn tevreden met het resultaat. Na evaluatie neemt de organisatie het besluit of er een vervolg komt. De 2e editie zal dan worden gehouden van 14 t/m 16 juni 2019 in het Plantariumgebouw in Hazerswoude-Dorp. (bron: Garden Trials and Trade, 15-6-2018)

- Jaarmarkt (weekend eind augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Voor groepen biedt het Historisch Museum een dorpswandeling aan. Onder leiding van een gids loop je dan een route langs historische gebouwen in Hazerswoude-Dorp. De standaardroute is vanuit het museum langs de Hervormde Kerk, het Oude Raadhuis, de Engelbewaarderskerk, de Michaelschool (de Juffrouw) en via de Poelzoom eindigend in de Egelantier. In overleg is een aangepast parcours mogelijk, bijvoorbeeld ook door het Rietveld en door Hazerswoude- Rijndijk. Ook erg leuk voor een familie- of schoolreünie. Succes verzekerd! Neem contact op met het museum voor de mogelijkheden en de kosten."

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hazerswoude-Dorp, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hazerswoude-Dorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Hazerswoude-Dorp van het Dorpsoverleg op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Stichting Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp is opgericht in 2013, i.v.m. de naderende herindeling van de gemeenten Rijnwoude, Boskoop en Alphen aan den Rijn (2014). Het Dorpsoverleg heeft als doel de bewoners op de hoogte te houden van belangrijke ontwikkelingen in en rond het dorp en de afstand tussen het gemeentebestuur en de inwoners zo klein mogelijk te houden. Hiertoe verricht zij o.a. de volgende taken: het opstellen en actueel houden van een visie op het dorp en de diverse sectoren die van belang zijn voor of actief zijn in het dorp; de vinger aan de pols houden bij de gemeente; het coördineren en bespreekbaar maken van problemen of aandachtspunten in het dorp.

Formeel heeft Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp geen vertegenwoordigende functie. De leden zitten op persoonlijke titel in het overleg en zitten niet als vertegenwoordigers van bepaalde groepen in het dorp. Vanzelfsprekend hebben de leden wel allerlei contacten met bewoners, verenigingen en ondernemers. Daaruit kunnen ideeën komen die van groot belang zijn voor het functioneren van het Dorpsoverleg. In veel gevallen zal het Dorpsoverleg betrokken burgers de weg wijzen, bijvoorbeeld richting gemeente. Maar soms kan het ook nodig zijn dat het Dorpsoverleg een iniatief actief ondersteunt of zelf overneemt, bijvoorbeeld wanneer de betrokken inwoners niet in staat zijn om zelf de benodigde contacten te leggen.

Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp heeft geregeld overleg met de gemeente, in het bijzonder met de ambtelijke contactpersonen en contact-wethouder. Daarbij komen vragen en wensen van inwoners op tafel en informeert de gemeente het Dorpsoverleg over zaken die van belang zijn voor de inwoners van het dorp. Doordat het Dorpsoverleg in een vroeg stadium wordt ingelicht, is het mogelijk om betrokkenen mee te laten praten op een moment dat er nog iets gedaan kan worden met opmerkingen en suggesties. Hierbij fungeert het Dorpsoverleg als doorgeefluik richting betrokken inwoners. Samengevat functioneert het Dorpsoverleg als procesmanager tussen de bewoners, verenigingen, bedrijven en de gemeenteraad, politieke partijen en het gemeentebestuur. De website in combinatie met het Facebook-account van het Dorpsoverleg blijkt een goed middel om snel veel mensen te informeren. Op korte termijn wordt het ook mogelijk om via de site de stemming in het dorp te peilen over allerlei onderwerpen.

- Jongeren: - Jongerencentrum ’t Stek is er voor jongeren, door jongeren. Dit motto wil zeggen dat de organisatie uitsluitend uit jongeren bestaat en haar taak uitvoert ten behoeve van de jongeren uit Hazerswoude Dorp e.o. ’t Stek zet zich in voor allerlei leeftijdsgroepen en leent zich ook voor verhuur en openbare bijeenkomsten, zoals bijeenkomsten vanuit de gemeente en voorlichtingsavonden.

Reactie toevoegen