Heeg

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

heeg_collage.jpg

Heeg, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Heeg, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Heech..jpg

In de verte zien we Heeg al

In de verte zien we Heeg al

Heech. (2).JPG

Mooi Heeg

Mooi Heeg

Heech. (3).JPG

Watersportcentrum Heeg

Watersportcentrum Heeg

Heech. (4).JPG

In het centum van Heeg

In het centum van Heeg

Heeg

Terug naar boven

Status

- Heeg is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- Onder het dorp Heeg vallen ook de buurtschappen Lytshuzen en Osingahuizen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Heech.

Oudere vermeldingen
1132 vervalst 2e helft 13e eeuw Hagekerke, 1245 kopie 13e eeuw Hagakerke, 1389 Haghe, 1505 en 1516 Heegh, 1579 Heeg.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Germaanse hagan-* 'bosje, haag' en kerk 'bedehuis'. Men zou ook kunnen uitgaan van het Oudfriese hag 'hoog', vergelijk Hoogkerk, maar dan is het moeilijker te verklaren waarom kerk in de jongere vormen achterwege is gebleven.(1)

Terug naar boven

Ligging

Heeg ligt NO van het Heegermeer en het meer De Fluessen, O van Workum, ZO van Oudega, ZZW van IJlst, ZW van Sneek en Jutrijp-Hommerts, en NNW van Woudsend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Heeg 120 huizen met 795 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Coop supermarkt in Heeg gaat waarschijnlijk verhuizen van de Koaldyk naar de Tollewei, naast Talma State. De gemeente heeft althans in maart 2019 aangegeven daar haar medewerking aan te willen verlenen. De winkel op de huidige locatie voldoet namelijk niet meer aan de eisen van deze tijd, en modernisering van de winkel is op de huidige locatie niet mogelijk, waardoor men op zoek is gegaan naar een locatie voor een geheel nieuwe winkel. De
beoogde nieuwe locatie, eigendom van Elkien, was eerder in beeld voor de bouw van seniorenwoningen. Kennelijk is dat niet gelukt. De werkgroep Griis&Grien is daar niet blij mee, omdat daar wel behoefte aan is in het dorp. De gemeente stelt dat op de te verlaten locatie aan de Koaldyk wel ca. 8 nieuwe woningen kunnen worden gebouwd.

- De inwoners van Heeg hebben voor hun recente Dorpsvisie duurzaamheid gekozen als leidraad. In 2025 willen ze een energieneutraal dorp zijn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heeg heeft 15 rijksmonumenten.

- Hervormde (PKN) Haghakerk (Tsjerkebuorren 2). In Heeg stond een middeleeuwse kerk die gewijd was aan Christoforus. In 1745 is deze kerk wegens bouwvalligheid vervangen door een kerk met een koepeltorentje. In 1747 kreeg deze kerk gebrandschilderd glas van Ype Staak. In 1840 is wegens toename van de kerkelijke gemeente de kerk met uitzondering van de voorkerk en toren afgebroken en vervangen door de huidige driezijdig gesloten zaalkerk. De houten geveltoren is in 1797 gebouwd op de onderbouw uit 1745. In de toren met ingesnoerde spits hangt een klok (1616) van klokkengieters Johan Franciscus en Thomas Simon. De preekstoel en het doophek dateren uit de 17e eeuw. De koperen lessenaar met adelaar is vervaardigd in 1821. Het orgel uit 1860 is gebouwd door L. van Dam en Zonen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen (IFKS) (op een maandag begin augustus).

- "Traditiegetrouw starten we in Heeg het najaar met de Jozefmarkt. Op de 1e zaterdag van oktober ben je van 13:00 tot 17:00 uur van harte welkom in de oude loods van schildersbedrijf Veenstra (Draei 28). Met uiteraard weer veel spullen, een gezellige sfeer en de rommelmarktroulette Draaiend Rad met mooie prijzen. Entree 1 euro, kinderen tot 12 jaar gratis. De opbrengst komt ten goede aan de diaconie van de kerk, de Jozefschool en nog een ander goed doel in de regio, dat door de leerlingen van de school wordt uitgekozen." In 2019 was dat Dierenasiel De Nomadenhof in Sneek. Sympathiek is ook dat de lokale watersportvereniging WSH watersportkleding en dergelijke die mensen laten liggen, en die na een bepaalde tijd niet worden opgehaald, schenkt aan de Jozefmarkt.

Terug naar boven

Eten en drinken

- In Heeg worden sinds 2016 streekproducten van ganzenvlees verkocht. Het vlees komt van ganzen die in de regio zijn geschoten. Doel is om het vlees goed te benutten. De ganzen worden rondom het Heegermeer geschoten vanwege de schade die zij aanrichten in de weilanden van naburige veehouderijbedrijven. Tijdens streekmarkten wordt onder andere droege woarst van ganzenvlees en gerookte ganzencarpaccio gepresenteerd. Jagers vertellen daarbij het verhaal achter hun werkwijze. Daarnaast heeft een plaatselijke supermarkt de producten in het assortiment opgenomen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Heeg, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Deze live webcam is geplaatst op It Sylhûs van watersportvereniging WSH, aan de rand van het Heegermeer. Ter ere van de opening van dit prachtige gebouw heeft de lokale Ondernemersvereniging deze webcam beschikbaar gesteld om de beelden ervan ook op de eigen website te tonen. Met deze webcam hebben ze tevens de mogelijkheid om hem te besturen en in- en uit te zoomen, om op deze manier professionele wedstrijdverslagen te maken van de wedstrijden die op het Heegermeer / De Fluessen worden gehouden.

- Oude ansichtkaarten van Heeg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Heeg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - "Basisschool It Wrâldfinster in Heeg is een christelijke school en draagt die identiteit uit naar onze leerlingen. Tegelijkertijd vinden we dat ieders overtuiging op levensbeschouwelijke gronden en ieders culturele achtergrond gerespecteerd moet worden. We bieden onze leerlingen een veilige omgeving en zorgen voor een sfeer van openheid, vertrouwen en respect voor elkaar. We brengen onze leerlingen in aanraking met normen en waarden. We hebben een empatische houding tegenover onze leerlingen. We stimuleren het zelfvertrouwen van onze leerlingen. Het onderwijs op It Wrâldfinster kenmerkt zich door de ruimte die het biedt voor de grote verschillen tussen leerlingen. Die grote verschillen zijn zichtbaar in de werkhouding, het werktempo, het niveau, de interesse en de mate van vrijheid die de leerlingen aankunnen."

- "De St. Jozefschool in Heeg is een katholieke basisschool, waar we het belangrijk vinden dat elk kind gezien wordt. Waar we waarde hechten aan verschillen en waar we elkaars inbreng belangrijk vinden. De samenwerking met ouders vinden we van groot belang om het kind zo goed mogelijk te kunnen begrijpen en te kunnen ondersteunen. De Jozefschool is een warme school waar we met plezier en respect met elkaar omgaan."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Heeg is opgericht in 1931. - Lees hier over de geschiedenis van de vereniging.

- "WaterSportvereniging Heeg (WSH) is opgericht in 1967 en heeft ca. 450 leden. De WSH wil watersporters van dienst zijn bij het beoefenen van hun sport door het organiseren van allerlei activiteiten. Wat doet de WSH? Je kunt beter vragen wat de vereniging níet doet op watersportgebied. Zij organiseert onder meer: onderlinge (zeil)wedstrijden zoals bemanningswedstrijden, avondwedstrijden en de wintercompetitie; kampioenschappen en klasse-evenementen op het Heegermeer, een prachtig wedstrijdwater; jeugdzeilen in de vorm van zeillessen en wedstrijdtraining; activiteiten voor toerzeilers en motorbootvaarders; Het Kruis van Heeg, een langeafstandwedstrijd voor toerzeilers op het Heegermeer en de Fluessen.

De jeugd neemt bij WaterSportvereniging Heeg een belangrijke plaats in. Elk jaar worden er zeilcursussen gegeven voor de jeugd vanaf 8 jaar. De laatste jaren verwelkomen wij telkens ca. 100 cursisten met groot succes. Het seizoen wordt altijd afgesloten met een jeugdweekend. Verder organiseert WSH in de wintermaanden cursussen, zoals de cursus Vaarbewijs I en II, marcom A en B, polyesterbewerking, onderhoud van dieselmotoren en jachten, kennis van het wedstrijdreglement, etc. Ook is WSH gastheer voor de door het Watersportverbond gegeven officiële cursus Basis Module Wedstrijdorganisatie (BWO) en vult daarmee een regionale behoefte in. WSH beschikt over een eigen watersportcentrum direct aan het Heegermeer met it Sylhûs met vrij uitzicht over het gehele Heegermeer. De WSH is volledig geoutilleerd voor de organisatie van wedstrijden en evenementen en is erkend door het Watersportverbond."

- Zorg: - "Woonzorgcentrum Talma State vervult een belangrijke functie in het dorp Heeg; ouderen kunnen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen en ook dorpsbewoners komen regelmatig even buurten. Het woonzorgcentrum heeft recentelijk een metamorfose ondergaan. In het vernieuwde restaurant wordt vers gekookt. Ook als inwoner van het dorp ben je van harte welkom voor een heerlijke, warme maaltijd. Het nieuwe winkeltje is ingericht door de plaatselijke ondernemers. Er is een ruime tuin met onder andere beweegtoestellen, een moestuin en een jeu-de-boulesbaan. Talma State heeft een eigen ambassadeur: Sylvia van Patyna. Via Facebook vertelt ze over de activiteiten en belevenissen op de locatie."

- Duurzaamheid: - "In dit dorp hebben ze op het gebied van duurzaamheid al veel voor elkaar gekregen; er is een energiecoöperatie, een collectief zonnepanelendak, een deelauto, een dorpstuin, natuurlijk openbaar groen, een groen plein en een bomenwerkgroep. Maar de ambities reiken verder. Het dorp is een goed voorbeeld om lering uit te trekken. Participatietafels Regionale Netwerken en Voedsel reisde op 19 september 2019 af naar Heeg om te ondervinden waarom de verduurzaming hier geslaagd is, met de participatie van de inwoners. Een voedselcoöperatie, een verpakkingsvrij netwerk, producten uit eigen buurt, afnemen bij lokale boeren; het is een indrukwekkende lijst aan mijlpalen die het dorp wil halen naast alles wat ze al hebben bereikt. Maar hoe zouden ze voor elkaar kunnen krijgen? Om die vraag te beantwoorden is de dag voor de Participatietafels opgedeeld in 4 thema’s: inrichting van een voedselcoöperatie[; eigendom van grond groentetuin; meters maken (biodiversiteit); gaswinning. In het verslag van de DuurzaamDoor dag van 19 september 2019 kun je per thema alle leervragen en leerervaringen lezen die aan de tafels aan de orde zijn geweest. Zie ook de 'aftermovie' van deze dag." (bron: DuurzaamDoor)

- Vervoer: - "Duim Omhoog is een laagdrempelige manier om vanuit een kleine kern vervoer te organiseren van en naar de dichtstbijzijnde grote kern, waar veel bewoners heengaan voor allerhande voorzieningen. Het is als bewonersinitiatief in het dorp Heeg ontwikkeld en uitgevoerd in aansluiting op de Dorpsvisie. Langweer is in navolging hiervan het tweede dorp waar gelift kan worden. Waarom? Met deze nieuwe manier van vervoer: help je medebewoners voor wie het lastig reizen is; is minder autoverkeer tussen de kleine en de grote kern nodig; vul je de gaten in het openbaar vervoer; maak je een gastvrij gebaar naar toeristen zonder fiets of auto. Hoe? Duim Omhoog is een liftsysteem. Aan beide kanten van de meest gebruikte route tussen de kleine en de grote kern wordt een liftpaal geplaatst. Via uitgebreide communicatie in de kleine kern wordt aan alle bewoners helder gemaakt: als je een medebewoner of gast bij de paal ziet staan en je gaat toch die kant op met nog een lege zitplaats in de auto, neem die persoon dan mee. Een informatieve website ondersteunt het liftsysteem. Kost het geld? Nee, het principe van Duim Omhoog is dat het lifters geen geld kost en chauffeurs geen geld oplevert. Het staat lifter en chauffeur echter vrij iets anders overeen te komen."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "Ondernemersvereniging OVH2000 is opgericht in 2000 en heeft als doelstelling het behartigen van de collectieve belangen van de ondernemers en ondernemingen in Heeg. Doelstellingen: De vereniging is een mogelijkheid voor ondernemers om met collega-ondernemers samen te werken. In de vereniging kan je naar voren brengen wat leeft bij jou als ondernemer. Wellicht hebben collega’s van jou dezelfde problemen en lopen ze tegen dezelfde dingen aan. De vereniging is een spreekbuis voor alle leden richting bijvoorbeeld de gemeente. Hierdoor kunnen de ondernemers als één blok achter een zaak staan en dat verschaft een hoop duidelijkheid. Zo ontwikkel je automatisch een betere uitgangspositie in overleg met gemeente en andere(overheid)instanties. De vereniging organiseert promotieactiviteiten, evenementen, beurzen en daaraan verwante bijeenkomsten en activiteiten. Via onze nieuwsbrief voorzien we de leden van plaatselijk nieuws. De vereniging verzorgt de uitgave van de dorpsplattegrond, met gratis regelvermelding OVH-leden. Deze plattegrond wordt huis aan huis verspreid via diverse bedrijven en op beurzen. I.s.m. VVV en Dorpsbelang voorbereiding plattegronden, die geplaatst zijn bij de invalswegen van het dorp."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Heeg.

Reactie toevoegen