Heetveld

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

heetveld_plaatsnaambord.jpg

Buurtschappen zijn meestal te dunbebouwd om een 'bebouwde kom' te hebben en hebben daarom doorgaans witte plaatsnaamborden. Buurtschap Heetveld bij Sint Jansklooster is wel dichtbebouwd en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden. (© Gerda en Leen Louwerse)

Buurtschappen zijn meestal te dunbebouwd om een 'bebouwde kom' te hebben en hebben daarom doorgaans witte plaatsnaamborden. Buurtschap Heetveld bij Sint Jansklooster is wel dichtbebouwd en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden. (© Gerda en Leen Louwerse)

Heetveld

Terug naar boven

Status

- Heetveld is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1817 gemeente Vollenhove. In 1818 over naar gemeente Ambt Vollenhove, per 1-2-1942 over naar gemeente Vollenhove, in 1973 over naar gemeente Brederwiede, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- De buurtschap Heetveld valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sint Jansklooster.

- De buurtschap Heetveld heeft officiële, blauwe plaatsnaamborden en heeft daarmee een bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1830-1855 Heedveld, 1899 Het Heetveld.

Naamsverklaring
Betekent 'heideveld'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Heetveld ligt rond de gelijknamige weg (het gedeelte van deze weg tussen de huisnummers 1 en 64a) en rond de wegen Bergkampen (het gedeelte van deze weg ZO van huisnummer 45a), De Hoogte, Dennenbos, Hoge Veldweg, Boompjes en De Bos. De buurtschap ligt ZZO van het dorp Sint Jansklooster, ZW van het meer Boschwijde, WZW van het dorp Belt-Schutsloot, NW van het dorp Zwartsluis, N en NO van het meer het Zwarte Meer en OZO van de stad Vollenhove.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Heetveld omvat ca. 105 huizen en ca. 35 chalets, met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Sint Jansklooster - Heetveld e.o.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het oudste deel van de grote gemeentelijke begraafplaats (Heetveld 19) dateert uit 1900 en kenmerkt zich door split. Op dit oude deel staat ook een baarhuisje. De uitbreiding van 2009 heeft een groen karakter. De toegang naar de begraafplaats is ruim van opzet.

- Rapporten van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en de Rijks Geologische Dienst en een dissertatie van dhr. M. Rappol overtuigen het gemeentebestuur van Brederwiede er in 1984 van dat er in Heetveld een geologisch object ligt dat de moeite waard is om tijd en geld in te steken. Maar dat zijn in die tijd schaarse factoren bij de gemeente. Gelukkig zijn er 3 inwoners, te weten dhr. Ter Meer en de gebroeders Groen, die bereid zijn van de crossbaan en de opslagplaats iets moois te maken. Vijf maanden lang hebben zij met schep en kruiwagen puin geruimd, het terrein geëgaliseerd, het dekzand-keileemprofiel vrijgemaakt, de overzichtsheuvel opgeworpen en de paden aangelegd. Bovendien vervaardigde vrijwilliger dhr. Van Tjonger twee informatiepanelen.

Drie amateur-geologen en zwerfsteenverzamelaars staan hun duidelijkste gidsgesteenten af om de gesteentetuin in te richten. De stenen komen op de grond te liggen en moeten daarom groot zijn. Omdat geen van hen zoveel grote blokken bezit, worden ook nog honderden kilometers afgelegd om ontsluitingen te bezoeken op zoek naar nog ontbrekende exemplaren. Pas twee dagen voor de officiële opening op 6-9-1984 door toenmalig staatssecretaris Van der Ploeg zijn er zo'n 50 typen bij elkaar en kunnen ze met keurige naambordjes erbij worden opgesteld.

Het monument haalt een goede pers en bezoekers van heinde en verre uiten hun waardering, zoals o.a. blijkt uit een brief van Ardith K. Hantel en Myrna M. Killey van de State Geological Survey Division van het Illinois Department of Energy and Natural Resources (USA): "Particularly impressive were the geological monuments at Urk and Vollenhove / Heetveld. They provide excellent examples of what should be done to preserve sites of geological interest and set important precedent of our countries." Aldus het verslag van A.P. Schuddebeurs en G.P. Gonggrijp getiteld 'Het geologisch monument De Zandkoele te Heetveld' in het tijdschrift Grondboor en Hamer van de Nederlandse Geologische Vereniging, feb. 1987.

In geologisch monument De Zandkoele is een kaart van Scandinavië uitgelegd in aanvankelijk houtsnippers en schelpen, met daarin aangegeven de herkomstplaats van de in Nederland gevonden zwerfstenen. De keien zijn geplaatst op de locatie in Scandinavië waar deze stenen vermoedelijk van afkomstig zijn. Tevens is er een kleine afgraving van keileem te zien. In 2018 is het geologisch monument gerenoveerd door de firma A. de Jonge uit Sint Jansklooster, om het aantrekkelijker te maken als dorpsentree en als toeristische trekpleister. O.a. zijn de houtsnippers vervangen door halfverharding, de paden zijn voozien van een nieuwe toplaag, er zijn bankjes geplaatst en langs de weg zijn parkeervakken aangelegd zodat het nu goed ontsloten is voor belangstellenden.

Terug naar boven

Beeld

- Middels de video 'Rondje Heetveld, Sint Jansklooster en Zwartsluis' (2013) van RTV Oost kun je vanuit je luie stoel virtueel een rondje met de auto door deze kernen maken.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Sint Jansklooster en Heetveld e.o. van Plaatselijk Belang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Sint Jansklooster - Heetveld.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Opstap in Heetveld* biedt gepersonaliseerd onderwijs in een veilige en kindvriendelijke omgeving. Gepersonaliseerd onderwijs betekent dat kinderen zich binnen hun mogelijkheden op hun eigen niveau en eigen tempo kunnen ontwikkelen. Ze krijgen meer zeggenschap over hun eigen leren. Niet de methode staat centraal, maar de ontwikkeling van de leerling. Daarvoor moeten zij en de leerkrachten wel kunnen beschikken over de juiste instrumenten. Met de komst van het digitale tijdperk is hierin veel meer mogelijk dan voorheen. De kinderen die extra ondersteuning nodig hebben maar ook de kinderen die meer uitdaging nodig hebben kunnen hierdoor naar een gewone basisschool blijven gaan. Zo hebben ze de beste kansen op de juiste vervolgopleiding en kunnen ze meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen naar het speciaal (basis)onderwijs.
* De lagere school in Heetveld was er al sinds 1912. De school heeft daarom in 2012 het 100-jarig bestaan gevierd.

Ze gebruiken de digitale methodiek Math die gebaseerd is op doorlopende leerlijnen die volop ruimte laten voor individuele keuzes en ontwikkeling. Deze digitale instrumenten ondersteunen het ontdekkend leren. Het eigenaarschap van het leren ligt bij de leerling, maar daarmee wordt de leerkracht niet minder belangrijk. De leerkracht komt weer terug in zijn/haar kracht. Hij/zij ondersteunt de leerprocessen (Leren Leren) in de rol van friendly mediator, teacher en coach en geeft de leerlingen het vertrouwen in eigen kunnen. Op deze school vindt ook een deel van de kinderopvang plaats (met name peuteropvang De Mannegies). De BSO is in Vollenhove (waar een bus voor beschikbaar is).

- Veiligheid: - In 2017 is in Sint Jansklooster en Heetveld e.o. de WhatsApp Buurtpreventie van start gegaan, om onveilige situaties in de buurt te signaleren en daar snel op te kunnen handelen. Nog niet alle inwoners hebben zich hier voor aangemeld. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@pbsintjanskloosterheetveld.nl, met vermelding van je naam, adres en 06-nummer. Je krijgt dan informatie toegestuurd en je wordt aangemeld bij een van de 4 wijken waar het dorpsgebied in is ingedeeld.

Reactie toevoegen