Hefswal

Plaats
Buurtschap
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

hefswal_plaatsnaambord_kopie.jpg

De buurtschap Hefswal omvat alleen een aantal lint- en verspreide bebouwingen. Maar de dichtstbebouwde gedeelten zijn wel een 'bebouwde kom', met blauwe plaatsnaamborden (komborden) en een 30 km-zone.

De buurtschap Hefswal omvat alleen een aantal lint- en verspreide bebouwingen. Maar de dichtstbebouwde gedeelten zijn wel een 'bebouwde kom', met blauwe plaatsnaamborden (komborden) en een 30 km-zone.

Hefswal

Terug naar boven

Status

- Hefswal is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1978 gemeente Uithuizermeeden. In 1979 over naar gemeente Hefshuizen, in 1990 over naar gemeente Eemsmond, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- De buurtschap Hefswal valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Uithuizermeeden.

- De buurtschap Hefswal heeft geen echte kern, alleen lintbebouwingen. Maar de dichter bebouwde delen zijn wel een 'bebouwde kom' met blauwe plaatsnaamborden (komborden) en een 30 km-zone. Het betreft de bebouwing aan de Langelandsterweg v/a nr. 67 naar het N, en kleine stukjes O, W en N rond de kruising met de Hefswalsterweg.

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Hefswaal, Heegswaal.

Oudere vermeldingen
1899 Heegswal, 1913 Hefswal, Heegswal.

Naamsverklaring
Ontstaan uit heveswal 'zeedijk', waarin het Oudfriese hef 'zee' en wal 'dijk, zeedijk', door volksetymologie ook Heegswal (bij heeg 'heg') genoemd. Als soortnaam is heveswal nog aangetroffen in 1661: "de Warfumer heveswal van het einde van Oldeweer tot in zee".(1)

Gemeente Hefshuizen
In 1979 zijn de gemeenten Uithuizen en Uithuizermeeden gefuseerd tot de gemeente Hefshuizen. Deze naam is gebaseerd op de buurtschap Hefswal. Kennelijk heeft men zo een neutrale naam willen kiezen voor de fusie van de qua grootte gelijkwaardige gemeenten Uithuizen en Uithuizermeeden (keuze voor een van de twee oude namen is in dat geval niet handig).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hefswal ligt direct N van het dorp Uithuizermeeden, rond de lintbebouwing aan de Langelandsterweg (deels: v/a huisnr. 67 en hoger is Hefswal, de lagere nrs. vallen onder het dorp Uithuizermeeden, de bebouwde kommen van beide plaatsen grenzen ter plekke aan elkaar), de lintbebouwing aan de zijweg Hefswalsterweg, en de lintbebouwing aan de Z zijweg daarvan, de Lutjeweg. Wellicht valt de bebouwing aan de Dwarsweg (N van de Langelandsterweg) ook nog tot het grondgebied van de buurtschap te rekenen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hefswal omvat ca. 30 huizen aan de Langelandsterweg, 30 aan de Hefswalsterweg, 20 aan de Lutjeweg. Totaal dus ca. 80 huizen met ca. 200 inwoners. Als de Dwarsweg ook nog tot de buurtschap te rekenen valt, komen er nog 20 huizen met 50 inwoners bij.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Buurtschap Hefswal heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de arbeiderswoning van het krimpentype uit ca. 1920 op Hefswalsterweg 45, en de villaboerderij met voorhuis in eclectische stijl, met schuur, bijschuur en stookhok, op nr. 47. In dit pand bevinden zich nog restanten van een vroegere rosmolen.

Reactie toevoegen