Heikant (Middelaar)

Plaats
Buurtschap
Mook en Middelaar
Noord-Limburg
Limburg

heikant_middelaar_kaart_ca._1850_kopie.jpg

In het O van de buurtschap Heikant bij Middelaar was vanouds ook nog sprake van een handvol huizen onder de naam/kennelijke buurtschap Heiblok. Rond 1930 verdwijnt deze naam van de kaarten en wordt het integraal onderdeel van de buurtschap Heikant.

In het O van de buurtschap Heikant bij Middelaar was vanouds ook nog sprake van een handvol huizen onder de naam/kennelijke buurtschap Heiblok. Rond 1930 verdwijnt deze naam van de kaarten en wordt het integraal onderdeel van de buurtschap Heikant.

Heikant (Middelaar)

Terug naar boven

Status

- Heikant is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Mook en Middelaar.

- De buurtschap Heikant valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Middelaar.

- De buurtschap Heikant heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
In ieder geval op kaarten uit ca. 1850 komt de plaatsnaam Heikant al voor. Met O daarvan een buurtschap Heiblok, in de hoek met de huidige Pastoorsdijk (zie de kaart elders op deze pagina). Die naam verdwijnt rond 1930 uit de atlassen. Die bebouwing wordt dan integraal onderdeel van de buurtschap Heikant.

Naamsverklaring
Betekent een nederzetting die aan de kant 'rand, zoom' van een heide 'onontgonnen grond begroeid met heidestruiken' gelegen is.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Heikant ligt N van Middelaar en Z van de Mookerplas, rond het W deel van de Heikantseweg, een deel van de Witteweg, het begin van de Pastoorsdijk en het einde van de weg Bouwsteeg. Vanuit Heikant gezien begint de bebouwing van Middelaar onder andere aan het andere uiteinde (= het begin) van deze laatste weg en ligt de verdere bebouwing van dat dorp NW en ZO daarvan.

In het uiterste oosten van de buurtschap ligt een driedorpenpunt: Pastoorsdijk 9 valt onder het dorpsgebied van Middelaar, Pastoorsdijk 11 N daarvan is het dorpsgebied van Plasmolen, en Vliegop 1 O ervan is het dorpsgebied van Milsbeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Heikant niet (apart) vermeld, in tegenstelling tot de andere buurtschappen van de gemeente Mook en Middelaar. Op een kaart uit ca. 1850 staat de buurtschap wel vermeld (zie de kaart elders op deze pagina), dus dan is ze er in 1840 toch ook al wel geweest, zou je denken. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 50 huizen met ca. 125 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Heiblok
Blijkens een artikel van Teun Theunissen van Stichting Cultuurbehoud Milsbeek is het Heiblok een verdedigingswerk geweest aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). In 1641 arriveert Frederik Hendrik, de 'baas' van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, in deze omgeving en legt een aantal werken aan ter belegering van het 'Genneperhuis', dat sinds 1635 door de Spanjaarden was bezet. Frederik Hendrik wilde daarmee vrije doorgang krijgen naar de door Spanje bezette steden Venlo en Roermon. Enfin, voor nadere details zie de link. Het Heiblok was een aan beide zijden van de Pastoorsdijk gelegen vlak gemaakt en omwald perceel van ca. 500 bij 180 meter. Op het Heiblok waren de troepen van Graaf Hendrik gelegerd.

Terug naar boven

Links

- Tennisvereniging De Heikant is er voor inwoners van Middelaar en omliggende dorpen en buurtschappen. De vereniging is gevestigd op Sportpark De Heikant. Dat geldt ook voor de sportverenigingen Astrantia Voetbal en Astrantia Korfbal. Verder heeft de buurtschap nog een buurtvereniging: Buurtvereniging De Heikant '97 (dat zal het oprichtingsjaar wel zijn), die voor zover wij hebben kunnen traceren niet met een website of anderszins aanwezig is op het internet.

Reactie toevoegen