Heikant (Moergestel)

Plaats
Buurtschap
Oisterwijk
Hart van Brabant
Noord-Brabant

Heikant (Moergestel)

Terug naar boven

Status

- Heikant is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, gemeente Oisterwijk. T/m 1996 gemeente Moergestel.

- De buurtschap Heikant valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Moergestel.

- De buurtschap Heikant heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Heikant ligt rond de gelijknamige weg en rond de O helft van de weg Zandstraat, O van het dorp Moergestel, ZZO van het dorp Oisterwijk, NW van het dorp Spoordonk, NNO van het dorp Haghorst en NO van het dorp Biest-Houtakker.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Heikant omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving

"Het gebied Heikant - Zandstraat vormt een overgang richting bossen en vennen. Hier is sprake van gemengd gebruik (agrarisch, recreatie, wonen, bedrijven). Op de oude ontginningsassen aan de rand van de beekdalen ontstonden concentraties van agrarische bebouwing (akkercomplexen). Rondom deze agrarische bebouwing werden de aanliggende gronden ontgonnen en in gebruik genomen als akkers waarop voedsel werd verbouwd. De beslotenheid van houtwallen, erven en bosschages contrasteert hier met de open akkers. Dit zorgt voor een onregelmatig patroon en een afwisselend en kleinschalig landschap." (bron: gemeente Oisterwijk)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De weg Heikant is in 2018 gerenoveerd. De slechte staat van het wegdek noopte de gemeente tot renovatie, met behoud van het cultuurhistorische karakter. Partij Gemeente Belangen (PGB) vroeg zich in een brief aan de gemeente af of wel voldoende rekening zou worden gehouden met de cultuurhistorische kwaliteiten van het straatje. Gelukkig kon de gemeente de partij hierin geruststellen. De gemeente had hiervoor namelijk advies gevraagd aan Heemkundekring De Kleine Meierij. Die gaf aan dat "dit straatje een hoge landschappelijke en historische waarde heeft, die wezenlijk bepaald wordt door de authentieke wijze van bestraten. Om dit bijzondere en documentaire erfgoedkarakter van de weg zo goed mogelijk in stand te houden zou bji herstel gebruik gemaakt moeten worden van hetzelfde type bestratingsmateriaal als waar de weg thans mee verhard is. Daarbij zouden wij nog in overweging willen geven om de gehele weg in visgraatverband te bestraten." Alle adviezen van de heemkundekring zijn overgenomen en bij de renovatie van de weg toegepast.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De weg Heikant heeft 4 rijksmonumenten, allemaal betrekking hebbend op de langgevelboerderij met toebehoren op huisnr. 8. "Langgevelboerderij, wellicht oorspronkelijk met middenlangsdeel, opgetrokken in ambachtelijk-traditionele bouwtrant en daterend uit 18e en 19e eeuw. Samen met een schaapskooi, een halfopen karschop en een schuur gelegen buiten de bebouwde kom aan een ontginningsweg te midden van de weilanden en akkers. De langgevelboerderij is van algemeen belang. Het pand heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een streekeigen boerderijtype. Het heeft architectuurhistorische waarde wegens de in- en uitwendig gaaf bewaard gebleven hoofdstructuur en onderdelen van het interieur, de harmonische verhoudingen en ambachtelijk toegepaste traditionele bouwmaterialen. De boerderij heeft in combinatie met de bijbehorende schaapskooi, schuur en karschop ensemblewaarde. De boerderij is straatbeeldbepalend." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Tegenwoordig exploiteren Grard en Vivianne Bierkens er hun B&B. De graanschuur, de karschop en de kalverstal zijn allemaal appartementen geworden. In de kapschuur, van recenter datum, kunnen gezelschappen terecht. De familie Bierkens boert hier al eeuwen. Er zijn documenten uit 1670 waarin de boerderij van een Bierkens verdeeld werd over de erfgenamen. En een lokale heemkundige wist hen te vertellen dat hij al in 1248 een Bierkens in Moergestel was tegengekomen.

- "Zandstraat 5 is een kleine boerderij in authentieke staat in de Moergestelse buurtschap Heikant. Het gebouw is in gave staat, ook qua binnenruimtes en omgeving. Het is opgenomen in het register van rijksmonumenten en in de 'Top 100 van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg' uit 1990."(1) "In en uitwendig nog vrijwel geheel in oorspronkelijke staat verkerend, vroeg 19e eeuws boerderijtje van het Brabantse langgeveltype onder met blauwe muldenpannen gedekt zadeldak (oorspronkelijk met riet gedekt wolfdak) met afhang aan de achterzijde. Gepleisterd woongedeelte met in de voorgevel twee 20-ruits schuifvensters met luiken en daartussen een deur met spitsboogvormig bovenlicht; schuurgedeelte met wanden van geteerde, gepotdekselde delen en kleine vensters. Inwendig: grote (voormalige) woonkeuken met schouw, dennennaaldoven, waarboven een rijskamertje, en twee bedsteden; op zolder grote, met leem beklede liggende schoorstenen. Vanwege de grote gaafheid en de relatieve ouderdom een fraai voorbeeld van een vroeg 19e eeuws, Brabants keuterijtje." (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Reactie toevoegen