Helenaveen

Plaats
Dorp
Deurne
Zuidoost-Brabant Peelland
Noord-Brabant

helenaveen_plaatsnaambord_kopie.jpg

Helenaveen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne.

Helenaveen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne.

Helenaveen

Terug naar boven

Status

Helenaveen is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Peelland, gemeente Deurne.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het Helena-Veen. Kort na het ontstaan plaatselijk bekend als "het Strooien Dorp", naar de schamele behuizingen.

Naamsverklaring
De plaats dankt zijn naam indirect aan Maria Helena Huberta Panis (1817-1884), de echtgenote van de stichter Joannes (Jan) van de Griendt (1804-1884), wiens Maatschappij Helenaveen dit gebied heeft ontgonnen. Zie ook Griendtsveen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Helenaveen ligt ZO van Deurne en Liessel, O van Someren, tegen de grens met de provincie Limburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Helenaveen heeft ca. 400 huizen met ca. 950 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In den beginne
In 1853 kopen Nicolaas en Jan van de Griendt uit Den Bosch 610 ha veengrond van de gemeente Deurne (6 x 1 km2 plus een strook voor de hoofdvaart tot in het huidige Griendtsveen). Kanalen worden gegraven. De 3 tot 7 meter dikke turflaag wordt als brandstof afgevoerd met eigen turfschepen en -aken. Turfstrooisel voert men uit naar allerlei Europese landen. Deze dient bijvoorbeeld in Londen en Parijs ter vervanging van het stro in de stallen van de tram- en legerpaarden. Huizen en ‘strooijen keten’ voor turfgravers worden gebouwd; veenkolonie Het Helena-Veen is een feit. De ontveende gronden worden ontgonnen. Na de boekweit- en tabaksteelt komt de groenten- en veeteelt tussen de unieke eikenlanen en kanalen op gang.

Station
Station Helenaveen lag niet in dit dorp maar in het nabijgelegen Griendtsveen. Het kreeg die naam omdat het dorpje Griendtsveen ten tijde van de oprichting van het station (1868) nog niet bestond.

Tweede Wereldoorlog
Helenaveen lag gedurende de Tweede Wereldoorlog in het midden van de Peel-Raamlinie, en liep bij de Duitse inval veel schade op (opgeblazen bruggen, afbranden huizen voor een goed schootsveld etc.). Ook aan het einde van de oorlog moesten de inwoners nog veel ellende meemaken. Het klinkt misschien raar, maar de echte oorlog begon in dit dorp pas bij de bevrijding... Waarom? Door een volstrekt onbelangrijke beslissing voor het dorp werd de geallieerde opmars naar de Duitse grens stilgelegd door de Duitse tegenaanval en werd het dorp en de strook land tussen de Peelkanalen maandenlang frontgebied. Op 8 oktober 1944, toen een groot deel van de regio al was bevrijd maar dit dorp nog niet, is het hele dorp gedwongen geëvacueerd, en 143 mannen uit het dorp zijn gedeporteerd die in Duitsland moesten gaan werken, onder zware omstandigheden. Onder deze link vind je diverse herinneringen van inwoners uit die tijd en een videoreportage erover, op de site van Eindhovens Dagblad, 3-10-2019.

De Kerkrazzia van 8 oktober 1944 en de gedwongen evacuatie van het hele dorp waren gebeurtenissen die diepe littekens veroorzaakten in het collectieve en individuele geheugen van het dorp. Lees en beleef de herinneringen van de Helenaveners die, vaak nog kind, getuige waren van deze traumatische gebeurtenissen, in het in november 2019 verschenen boek 'Helenaveen bezet en bevrijd. Persoonlijke verhalen, opgetekend bij de 75-jarige herdenking'. Auteur Carlijn Fransen (Vlierden, 1991) studeerde cultuur- en literatuurwetenschappen in Nijmegen en Tilburg. Bijna vijftig jaar na de bevrijding geboren, wist ze vrijwel niks van het regionale oorlogsverhaal. Dat veranderde toen ze in 2018 betrokken raakte bij het project Death Valley De Peel. Daar leverde ze op verschillende manieren een significante bijdrage aan het doorvertellen van de Peelse oorlogsgeschiedenis. Voor dit boek verdiepte ze zich in de oorlogsgeschiedenis van het dorp en ging ze met werkgroep 'Helenaveen Bezet en bevrijd' op zoek naar persoonlijke lokale verhalen. Het boek is te koop bij diverse instanties in het dorp en omgeving, waarvoor zie de link. Op de site van de werkgroep vind je tien verhalen en deels ook video's van ooggetuigen uit die tijd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht op de website van de in Helenaveen geboren André Vervuurt, waar heel veel informatie over de lokale geschiedenis te vinden is, zoals een Overzicht van de straatnamen in het dorp, met hun geschiedenis en naamsverklaring, en een Beschrijving van de bewoners van het dorp anno 1955, vaak vergezeld van een foto van het pand in kwestie. Overigens zijn in dit dorp pas in 1955 straatnamen toegekend. Voorheen was er alleen sprake van een adressering met letter H en een huisnummer (oplopend van 1 t/m 139).

In 2001 heeft André een standaardwerk over het dorp uitgegeven, getiteld 'In... en uit de turf getrokken. De geschiedenis van de voormalige veenkolonie Helenaveen en andere Peelse wetenswaardigheden'. Het boek is inmiddels uitverkocht. Via zijn site kun je desgewenst een digitale versie van het boek verkrijgen.

- Reportage over Helenaveen en Griendtsveen in de Volkskrant (2000).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Helenaveen heeft 13 rijksmonumenten, zijnde de voormalige tabaksschuur en idem bakhuis van NV Maatschappij Helenaveen uit ca. 1870 resp. ca. 1900 op Geldersestraat 10-12, boerderij Emmahoeve uit 1910 met varkensstal/schuur Kaasweg 2, de boerderij uit ca. 1910 met schuur op nr. 10, de predikantenwoning uit 1867 met aangebouwde schuur op Rector Nuijtsstraat 4, de voormalige turfstrooiselfabriek uit 1881 op nr. 13, de Protestantse (PKN) kerk uit 1867 op Soemeersingel 25, de Zondagsschool uit ca. 1880 op nr. 27, de keuterboerderij uit ca. 1915 met kleine schuur annex karschop op nr. 75, en de Wilheminahoeve uit 1908 op nr. 97, de Willem III Hoeve uit 1913 op nr. 127.

- Helenaveen heeft 6 gemeentelijke monumenten, zijnde de Protestantse en RK begraafplaats uit 1895 (Aardbeiweg), de Waldeckerhoeve uit ca. 1870? op Geldersestraat 3-5, het woonhuis uit ca. 1910 op nr. 9, de kiepwagens met smalspoor aan de Oude Peelstraat, het pand van Basischool De Peelparel uit ca. 1914 op Oude Peelstraat 10, en de voormalige personeelswoning van de turfstrooiselfabroek uit ca. 1882? op Rector Nuijtsstraat 12.

- "De tegenwoordig Protestantse (PKN) kerk (Soemeersingel 25) is in 1867 in gebruik genomen ten behoeve van de Hervormde inwoners van Helenaveen en de Peelwerkers, die hier in die tijd turf staken, de Peel ontgonnen, kanalen groeven enz. Middels een landelijke actie van enkele predikanten uit het gehele het land werd een commissie gevormd met het doel hier een kerk te bouwen en een kerkelijke gemeente te stichten. Het werd een groot succes; beide doelen werden bereikt. In 1870 wordt het een zelfstandige kerkelijke gemeente. Tot het moment van de ingebruikneming van de kerk zijn er diensten gehouden in huiselijke kring en in een barak. De eerste voorganger was ds. E.B. Swalue. Hij stierf in 1883 op 44-jarige leeftijd. De grafsteen in de voorgevel van de kerk, geplaatst op zijn honderdste sterfdag, herinnert nog altijd aan hem.

De kerk is van het type Waterstaatskerk, maar wijkt op diverse plaatsen af van de standaard en is daardoor uniek (zo is hier sprake van een gestuct gewelfd plafond in kruisboogribbenpatroon. De meeste Waterstaatskerken hebben een houten plafond). Het gewelfde plafond zorgt voor een zeer goede akoestiek. Het kerkgebouw is in de jaren 1969 en 1975 grondig verbouwd en heeft sinds de laatste verbouwing een nooduitgang en een vernieuwd liturgisch centrum. In 2011 is de kerk gerestaureerd. Naast de kerk staan de zondagsschool (het jeugdgebouw) en de pastorie. De Protestantse Gemeente Helenaveen telt momenteel ca. 140 leden. Elke zondag is er dienst om 10.00 uur. Er komen ook kerkgangers van campings en recreatieparken uit de omtrek. De diensten worden geleid door de vaste dominee, bevoegde voorgangers en predikanten van andere gemeenten. De toekomst is zorgelijk door de vergrijzing en een terugloop van het aantal kerkgangers. Maar we houden goede moed en kunnen dankzij een strak financieel beleid onze financiën nog altijd rond krijgen." (bron: site van de kerkelijke gemeente)

- In 1876 wordt gestart met de bouw van de RK St. Willibrorduskerk, naar een ontwerp van achitect P.J.H. Cuypers uit Roermond. De kerk komt in 1882 gereed en is ontworpen als driebeukige neogotische hallenkerk met terzijde staande fronttoren. De zijbeukstraveeën waren alle voorzien van steekkappen met wolfseinden. De toren bleef onvoltooid. De kerk is in 1944 door oorlogshandelingen verwoest, en in 1951 vervangen door de huidige St. Willibrorduskerk (Helenastraat 2), naar een ontwerp van J. Deltrap. In 1891 is de St. Willibrordusparochie Helenaveen gesticht. Sinds 2001 had de parochie een pastoraal samenwerkingsverband met de parochies Liessel en Neerkant. Dit betekende dat de parochies het pastoraat gestalte gaven onder leiding van dezelfde pastoor. In 2015 zijn alle parochies in de gemeente Deurne opgegaan in de Parochie Heilige Willibrord.

- Protestantse begraafplaats en Rooms-Katholieke begraafplaats. - Nog een pagina over het RK kerkhof.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Peelpluimen.

- Toneelvereniging 't Peels Toneel is opgericht in 1987 en brengt jaarlijks in april een nieuw stuk op de planken.

- Peelfeesten (laatste weekend van juni).

- HeJoKa organiseert jaarlijks het Helenaveense jongenskamp. Een week in de zomervakantie waar alle jongens van Helenaveen in de leeftijd van 7 t/m 17 jaar op kamp kunnen gaan. Het kamp is ontstaan in de tijd dat de Scouting alleen een meisjesafdeling had. Het fungeerde als tegenhanger van het scoutingkamp.

- Helenaveen Kermis (weekend van de tweede zondag van september) is volgens de organisatie "het gezelligste feestje van het jaar in de ouwe Peel!"

- Rock am Peel (op een zaterdag eind november) is een rock-, pop- en cult-festival. In 2018 is het evenement niet georganiseerd. Ze hopen dat het er in de toekomst wel weer van komt.

- Op de Peelse Kerstmarkt (op een zondag in december), met ca. 40 kramen, worden artikelen als kerstversiering, speelgoed, sieraden en huisdecoratie aangeboden. Ook zijn er terrasjes waar je een hapje en drankje kunt nuttigen. Ook is er live muziek met zang en dans. De Helenaveense jeugdvereniging zorgt voor vermaak voor de kinderen. Verder is er een kinderboerderij waar kinderen met dieren kunnen knuffelen. De entree bedraagt €2,50. Kinderen tot en met 16 jaar kunnen gratis naar binnen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroutes door en rond Helenaveen zijn bij regionale, onder de link vermelde instanties verkrijgbaar.

- "In de Deurnese Peel - die onder het dorpsgebied van Helenaveen valt en aan de W zijde wordt begrensd door het Kanaal van Deurne en aan de O zijde door de Helenavaart -- woedde vanaf 21 april 2020 dagenlang een zeer grote veenbrand. Door de harde wind heeft het vuur zich snel verspreid en was de brand heel lastig te bedwingen. Alle registers werden opengetrokken om de brand onder controle te krijgen. Van brandweerteams uit andere korpsen tot blushelikopters van Defensie. In totaal is zo’n twee derde van het natuurgebied op de grens van Brabant en Limburg verbrand. Nu de brand is geblust lijken de gevolgen - gelukkig - iets minder rampzalig te zijn dan eerder gedacht. Wim van Opbergen zet zich met Werkgroep Behoud de Peel al tientallen jaren in voor het behoud en herstel van het gebied. “Het grootste deel van het gebied heeft slechts oppervlakkig gebrand. De nattere plekken zijn gespaard gebleven. Een bewijs dat vernatting helpt.”

Explosie aan voedingsstoffen. De schade voor de natuur is weliswaar relatief beperkt gebleven, maar toch zijn de directe gevolgen rampzalig voor het gebied. Heel veel schade aan de vegetatie en een slachting onder de dieren zoals, gladde slang, hagedissen, vogels die broeden op de grond en in struiken, vlinders, libellen en ga zo maar door. En dan hebben we het nog niet over de gevolgen op de langere termijn. Voor de toekomst zijn de indirecte gevolgen van de natuurbrand nog erger voor het Natura 2000-gebied. Het betreft dan de - gelukkig relatief beperkte - gebiedsdelen waar het vuur diep het veen is ingebrand.

Van Opbergen: “Een hoogveengebied als de Peel heeft als belangrijke karaktereigenschap dat het heel arm is aan voedingsstoffen. Door een brand komt er een explosie aan voedingsstoffen en mineralen vrij. Daardoor zullen planten die er eigenlijk niet thuishoren, zoals grassen, varens, bomen, bramen et cetera, de overhand nemen en belemmeren dat de veenvegetatie terugkomt. Met natuurbeheer valt daar bijna niet tegenop te boksen.” In de Deurnese Peel bij Helenaveen wordt er al heel veel beheerd door Staatsbosbeheer vanwege de droogte en neerslag van stikstof. Van Opbergen: “Meer beheer is amper mogelijk en de kans is groot dat met nog meer beheer het gebied ook weer schade wordt berokkend. Het zal tientallen jaren duren voordat de gevolgen van deze brand weer grotendeels zijn verdwenen.”

Vernatting is de oplossing. Om grootschalige natuurbranden te voorkomen, en vooral ook om de gevolgen te beperken als er een brand uitbreekt, pleit Werkgroep Behoud de Peel voor het natter maken van natuurgebieden. Dan dringt zo’n brand minder diep de grond in en slaat het de natste plekken over. Van Opbergen: “Werkgroep Behoud de Peel pleit al zo’n 40 jaar voor anti-verdrogingsmaatregelen. En dan bedoelen we niet maatregelen in de Peel zelf. Die zijn voor het grootste deel al lang getroffen. Ondanks alle dammen en stuwen die in de Peel zijn aangelegd, zakt het water in het zomerhalfjaar telkens veel te snel en veel te diep weg. Met de klimaatsverandering wordt dat alleen nog maar erger.”

De oproep voor vernatting wordt ondersteund door Hans Joosten. Hij is een van de oprichters van Werkgroep Behoud de Peel en is daarnaast hoogleraar Veenkunde en Palaeoecologie aan de Universiteit van Greifswald (Duitsland). Volgens hem ontbreekt het nog steeds aan ‘een integrale regionale hydrologische benadering’, oftewel: de omgeving van de Peel is te droog. Echt herstel van hoogveen in de Peel is volgens Joosten alleen mogelijk als er een betere scheiding van functies komt in het gebied.

Verhogen grondwaterstand. De vernatting van de Peel gaat voornamelijk over het verminderen van de schommelingen in de grondwaterstanden tussen winter en zomer. Dat kan alleen goed worden aangepakt door een zone van minstens 2 kilometer rondom De Peel te vernatten. Dat betekent dat er veel meer nieuwe natuur moet worden aangewezen, daarnaast moet de grondwaterstand in ruime zones rondom de natuur worden verhoogd. In de praktijk komt vernatting neer op het conserveren van water in de periodes dat het beschikbaar is. Het water moet worden vastgehouden als het regent. Wanneer er pas begonnen wordt met het treffen van maatregelen als het al droog is, dan is het te laat. Van Opbergen: “Voor de landbouw zal dat waarschijnlijk ook betekenen dat er omgeschakeld dient te worden naar andere productiemethodes en/of andere gewaskeuzes. Daarnaast dient het beregenen uit grondwater te worden verminderd.”

“Waterconserveringsmaatregelen zijn effectief in een periode dat er water valt. Het moment dat er in de landbouw behoefte ontstaat aan beregening kan er mee worden uitgesteld. Maar als het echt lang droog blijft, zijn de conserveringsmaatregelen op een gegeven moment uitgewerkt (de stuwen staan hoog, maar de sloten staan droog). Het negatieve effect van beregening treedt echter dan juist pas echt op. En dat effect gaat door tot het einde van de droge periode, of tot het einde van het landbouwkundig groeiseizoen. Uit onderzoeken blijkt dat in droge jaren, als de natuur het toch al zwaar heeft, door beregening uit grondwater de waterstand in de natuur nog eens 20-50 cm extra daalt!”

Fotoboek de Peel. Natuurfotograaf Jan van de Kam had net voor het uitbreken van de brand een fotoboek gemaakt over de Peel. De meeste foto’s zijn gemaakt in het deel dat verbrand is geweest. Het fotoboek is online te bekijken via de website Depeelin4seizoenen.nl." (bron: Brabantse Milieufederatie, mei 2020)

"Naast vernatting is voorlichting erg belangrijk. “Enkele bewoners zijn niet gelukkig met de vernattingsplannen. Ze zijn bang dat ze muggen in hun tuin krijgen en dat hun huis aan de voeten nat wordt. Terwijl bewoners tegelijkertijd last hebben gehad van de brand: wekenlang hebben ze rook en de penetrante geur om zich heen gehad. Maar die brand kon ontstaan als gevolg van verdroging, als het gebied gewoon nat was geweest, was het nauwelijks vatbaar geweest voor vuur. Dat leg ik uit op inspraakavonden. De kracht van een WetlandWacht zit in lokale kennis.” Aldus WetlandWacht Boena van Noorden van Vogelbescherming in deze reportage anno augustus 2020. Verder stelt hij onder meer: "Venen zijn onmisbaar in het huidige klimaatvraagstuk. Ze bedekken 3 procent van het aardoppervlak, maar bevatten 42 procent van de totale hoeveelheid koolstof in de biosfeer en slaan daarmee 2 keer zo veel koolstof op als alle bossen op aarde. Minister Schouten heeft voor de stikstofmaatregelen maar liefst 300 miljoen euro uitgetrokken. Ik denk dat een deel daarvan naar De Peel zal gaan. Ik heb goede hoop voor de toekomst van het gebied!” Voor nadere informatie zie de link.

- "Aan de slag met aanbevelingen uit onderzoeken brand Deurnese Peel. De brand in de NW van Helenaveen gelegen Deurnese Peel in het voorjaar van 2020 had een grote impact; 710 hectare natuurgebied is verbrand, woningen moesten worden ontruimd en bewoners en ondernemers hadden wekenlang last van de rook. De brand leidde tot veel vragen en reacties. Naar aanleiding van de brand zijn er drie onderzoeken gestart. Op 19 november 2020 zijn de onderzoeksrapporten gepresenteerd; Brandweer Nederland en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) deden onderzoek naar het ontstaan en verloop van de brand, een onafhankelijke onderzoekscommissie onderzocht de (bestuurlijke) samenwerking om een onbeheersbare natuurbrand te voorkomen en Wageningen University & Research werd ingeschakeld voor een onderzoek naar de relatie tussen brandveiligheid en natuurbeheer. Uit de drie onderzoeken komen aanbevelingen naar voren over onder andere het beheer van het gebied, de bestrijding van natuurbranden, de samenwerking tussen de betrokken partijen om onbeheersbare branden te voorkomen en het zorgen voor regels met het oog op brandveiligheid in natuurgebieden.

Aan de slag. Op 19 november 2020 hebben de onderzoekers hun onderzoeksrapporten aangeboden aan burgemeester Hilko Mak van Deurne, directeur Petra de Kam van veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, gedeputeerde Elies Lemkes-Straver en Commissaris van de Koning Ina Adema van provincie Noord-Brabant. De bestuurders laten in een eerste reactie weten: “Dat er geen branden meer ontstaan in de Deurnese Peel bij Helenaveen kunnen we niet garanderen. Maar we willen wel voorkomen dat een brand van deze omvang nog een keer plaatsvindt. Daarom hebben we onafhankelijke partijen gevraagd om onderzoek te doen en in beeld te brengen wat we kunnen doen om dat te voorkomen. Bewoners en ondernemers van het gebied hebben daar ook om gevraagd. Uit de onderzoeken komen duidelijke aanbevelingen naar voren. Daar gaan we mee aan de slag. Waar dat kan pakken we acties direct op. Andere zaken vragen om meer uitwerking en afstemming, maar ook die laten we zeker niet liggen. We bespreken de uitkomsten van de onderzoeken met de bewoners en ondernemers in het gebied en we betrekken hen bij het vervolg. Voor het komende voorjaar willen we de eerste acties in gang hebben gezet. De meeste aanbevelingen zijn ook van toepassing op andere natuurgebieden. Laat dit dan ook goede leerstof zijn voor brandveilige natuurgebieden in Brabant en de rest van Nederland.”

Woord van dank. De opdrachtgevers gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant en veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bedanken de onderzoekers voor hun inspanningen en de heldere aanbevelingen waar zij mee komen. Ook bedanken zij alle personen en partijen die een bijdrage aan de onderzoeken hebben geleverd, waaronder de dorpsraden, bewoners, ZLTO Deurne, Werkgroep Behoud de Peel en internationale natuurbranddeskundigen. Hun bijdragen zijn zeer waardevol gebleken voor de diverse onderzoeken." (bron: Provincie Noord-Brabant, november 2020) Voor nadere informatie zie - Onderzoekrapport 1: 'Natuurbrandonderzoek Deurnese Peel' (Brandweer Nederland en Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)). - Onderzoekrapport 2: 'De Peel in brand, onderzoek aanpak brandpreventie in de Deurnese Peel' (onafhankelijke onderzoekscommissie). - Onderzoeksrapport 3: 'Relatie tussen natuurbeheer en brandveiligheid in de Deurnese Peel' (Wageningen University & Research). - 'Brand in de Deurnese Peel - Infographic'.

- In 2014 is het project 'Koningshoeven Natuur' gerealiseerd. Doel van de ingrepen is dat het waterpeil wordt gestabiliseerd en verhoogd in het gebied van de Deurnese Peel, tussen de Soemeersingel en het Kanaal van Deurne, waardoor daar optimale omstandigheden ontstaan voor de groei van hoogveen. Koningshoeven Natuur is een onderdeel van het grootschalige Peelvenen-project 'Het onverenigbare verenigd'.

- De Europese Commissie heeft in 2014 enkele tientallen miljoenen euro's beschikbaar gesteld om het veengebied nabij Helenaveen te herstellen en opnieuw in te richten. Het gaat om het gebied westelijk van het Kanaal van Deurne tot het Leegveld, met een totale oppervlakte van 400 hectare. Het geld is voor een belangrijk gebruikt om grond te verwerven. Er zijn enkele complete bedrijven aangekocht. Twee agrarische bedrijven die veel ammoniak uitstootten, zijn verplaatst. De herinrichting van dit deel van De Peel heeft enkele jaren gevergd.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Helenaveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Helenaveen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Helenaveen.

- Belangenorganisatie: - Dorpsraad Helenaveen.

- Onderwijs: - "Basisschool De Peelparel is een dorpsschool gesitueerd in het mooie kerkdorp Helenaveen. Ons schoolgebouw is ruim en functioneel met diverse werkhoeken, een aula en een speelzaal. Ook de peuterspeelzaal en voorschoolse opvang zijn in ons gebouw aanwezig. Achter de school ligt een ruime speelplaats en een groot park waarin onze leerlingen spelen. Onze school is een plaats waar kinderen zich gehoord en gezien voelen. We leren hen om zich verantwoordelijk te voelen voor zichzelf en voor elkaar, samen beslissingen te nemen en zelf conflicten op te lossen. Een veilige leeromgeving vormt de basis voor een optimale ontwikkeling. Onze leerlingen worden steeds meer eigenaar gemaakt van hun eigen leerproces. Hierdoor zal een grotere betrokkenheid ontstaan. Dit doen we onder andere door hen te helpen bij het stellen van doelen, het geven en ontvangen van feedback en door hen te leren reflecteren op hun leerproces. Ouders worden bij dit proces betrokken. Wij geloven dat samenwerking tussen leerlingen, ouders en school het beste uit ieder kind naar boven haalt."

- Muziek: - Muziekvereniging Wilona is opgericht in 1960. De heer M. van de Wildenberg uit Vlierden, toen onderwijzer in Helenaveen, gaf hiertoe de eerste aanzet door het geven van muzieklessen aan een aantal jongelui. In de naam Wilona zijn de namen van de eerste dirigent, beschermheer (dhr. C. Bos) en plaatsnaam bewaard gebleven. De vereniging bestaat uit een fanfarekorps van ca. 50 leden en nog een tiental jongens en meisjes in opleiding. De activiteiten bestaan vooral uit het opluisteren van Helenaveense activiteiten. Ook wordt er jaarlijks een lenteconcert verzorgd en wordt er deelgenomen aan een aantal uitwisselingsconcerten, zo ook aan het Peeltoernooi en de federatieve (KNFM) concoursen.

- Sport: - De voetbalverenigingen van het dorp en buurdorp Griendtsveen zijn in 2017 gefuseerd tot SV Helenaveen-Griendtsveen.

- Zorg: - "De Helenahoeve in Helenaveen, opgericht in 2007, heeft zich in de loop der jaren van een zorgboerderij, mede gericht op dagbesteding, ontwikkeld en gespecialiseerd naar diverse kleinschalige 24-uurs jeugdhulpvoorzieningen met (residentieel) verblijf. De Helenahoeve werkt middels de methodiek van een landelijk gecertificeerd kwaliteitssysteem en inmiddels beschikt De Helenahoeve ook over het landelijk erkende kwaliteitswaarborg zorgverleningscertificaat. De Helenahoeve richt zich op de begeleiding en ondersteuning van jongeren/jeugdigen en (jong)adolescenten vanaf ca. 14 jaar (en hun ouders/achterban), die problemen in hun ontwikkeling ervaren. Problemen die kunnen zijn ontstaan als gevolg van persoonlijke omstandigheden en/of persoonlijkheidsproblematiek. Deze problemen worden inzichtelijk gemaakt, waarna de pedagogische medewerkers hiermee aan de slag gaan."

Reacties

(3)

Beste hr. Frank van den Hoven, beste mensen van plaatsengids.nl
Allereerst: Proficiat met de mooie site! Dat is een verrijking!
Mijn opmerking: de link naar mijn straatnamenverklaring is momenteel niet in orde.
Deze moet zijn: (...)
U kunt eventueel ook een link maken naar mijn homepagina: 'De historie van Helenaveen en andere wetenswaardigheden'. (...)
Van daaruit kunnen bezoekers kiezen uit heel veel gegevens m.b.t. de historie van het dorp en mijn bijdragen daaraan.
Ik maak graag een link naar uw site op mijn Links-pagina. OK?
Laat u mij weten wat u daarvan vindt?

Vriendelijke groet,
André Vervuurt, oud Helenavener en amateur-historicus

Beste André,

Dank voor je compliment! Dat doet ons altijd goed om te horen en stimuleert ons om door te gaan met de puntjes op de i. Want het uitbreiden van de informatie, het bijhouden op actuele ontwikkelingen en corrigeren van 'dode links' die op enig moment ontstaan, blijft ons voorlopig nog wel bezighouden. Ik heb de dode link gerepareerd en nog een aantal die inmiddels 'dood' liepen. En de pagina inhoudelijk nog wat verder uitgebreid. Ik heb de stratenpagina geïntegreerd in de geschiedenis-alinea, die ik nog iets heb uitgebreid. Complimenten voor jouw uitvoerige site ook! En goed dat je i.v.m. je nieuwe site de oude adressen hebt geredirect (doorgelinkt) naar de nieuwe adressen, zodat oude links die hier en daar nog staan, niet doodlopen. Een link op jouw site naar mijn site waardeer ik uiteraard, omdat nog altijd (te)veel mensen er niet van weten, terwijl ze er wel veel aan kunnen hebben. Zo kunnen we elkaar aan meer bekendheid en meer bezoekers helpen.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Beste Frank,
De link is geplaatst.
Succes met de site en dank voor de aanpassingen.
Vriendelijke groet,
André Vervuurt

Reactie toevoegen