Herten

Plaats
Dorp
Roermond
Roerstreek
Limburg

LB gemeente Herten in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Herten in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Herten in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Herten

Terug naar boven

Status

- Herten is een dorp* in de provincie Limburg, in de regio Roerstreek, gemeente Roermond. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990.

* Hoewel Herten tegenwoordig aan de plaats Roermond is vastgegroeid en daarom in toenemende mate als wijk van Roermond wordt beschouwd (getuige bijvoorbeeld de term Wijkraad i.p.v. Dorpsraad), heeft het nog wél een eigen bebouwde kom met blauwe plaatsnaamborden (komborden) én een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG, dus in die zin is het nog altijd een formele woonplaats en daarmee dorp en geen wijk. Althans volgens ónze logica...

- Wapen van de voormalige gemeente Herten.

- Onder het dorp Herten vallen voor de postadressen ook de dorpen Merum en Ool en de buurtschap Aan de Rijksweg. De eerstgenoemde twee hebben een eigen bebouwde kom (dus met officiële blauwe plaatsnaamborden / komborden), Aan de Rijksweg had dat tot enkele jaren geleden ook, maar heeft tegenwoordig witte borden en valt nu binnen de bebouwde kom van Merum.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Herte.

Oudere vermeldingen
Midden 11e eeuw kopie 18e eeuw Hercena, Hertra, 1138 Herta, 1165 Hertam, 1178 Herthenam, 1213 Herthen, 1220 Hertene, 1328 Herthen, Hertthen, 1365 Ruerharten, 1662 Hartten.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. Men heeft de naam wel verbonden met het Indo-Europese Karitanâ*, bij de wortel (a)kar-* 'schitterend, uitbuigend'. Ook is verwantschap geopperd met het Germaanse haruth-* 'bosgebied', met onverschoven Pregermaanse t. De veronderstelling dat in deze plaatsnaam een Germaanse godinnennaam Ertha schuilt, berust op fantasie. Herten bij Recklinghausen (Duitsland), ca. 1080 Hertene, ca. 1150 de Herte, wordt verklaard als 'plaats waar herten voorkomen'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Herten ligt direct ZW van Roermond en grenst in het N en W aan de Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente 128 huizen met 752 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 21/153 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Merum 51/304, Ool 53/273, Offerkamp 1/7, Het Zand 1/10 en Nieuwhuis 1/5. Opvallend is dat de buurtschappen Merum en Ool in die tijd groter zijn dan het dorp Herten. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.000 huizen met ca. 7.000 inwoners, dit is inclusief de aantallen voor de dorpen Merum en Ool.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Elementen uit de geschiedenis van Herten, door Jan Ruiten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Herten heeft 1 rijksmonument.

- Herten heeft 11 gemeentelijke monumenten.

- Omstreeks 1400 wordt voor het eerst melding gemaakt van een kerk in Herten. Het was een eenbeukig romaans kerkgebouw, dat een toren van drie geledingen bezat. Het kerkje is in 1883 gesloopt en vervangen door een neogotische kruisbasiliek. In januari 1945 is deze kerk door de Duitsers opgeblazen. In 1951 is de ruïne gesloopt en in 1953 wordt de huidige kerk gebouwd, ontworpen door Hendrik Valk. De RK Sint Michaëlkerk (Julianaplein 18) is een driebeukige bakstenen kruisbasiliek met voorgebouwde westtoren in een naar gotiek neigende stijl. Het interieur, overwelfd met een kruisgewelf, is uitgevoerd in schoon metselwerk. De toren is gedekt met een ingesnoerde naaldspits. Het christocentrische karakter van de kerk werd benadrukt door het altaar niet in het koor, maar in de viering van de kerk te plaatsen. In de kerk bevinden zich kunstwerken van Charles Eyck en Jac Maris. Ook bevindt zich in de kerk een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Rust.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Waterratte.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Wat leeft er onder de inwoners? Hoe zou de verkeerssituatie er over vijf jaar uit moeten zien? Aan wat voor voorzieningen hebben de inwoners behoefte? Hoe verhogen we de veiligheid op straat? Met dat soort zaken houdt Wijkraad Herten zich sinds 2004 bezig. De wijkraad vormt een schakel tussen de gemeente Roermond en inwoners van de kernen Herten, Merum, Ool, Molenveld, Musschenberg, Aan de Rijksweg en Oolderveste. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) over allerlei zaken die voor deze kernen van belang zijn. Dit gebeurt onder andere op basis van informatie die zij ontvangen van de gemeente (bijvoorbeeld in de vorm van beleidsplannen) of infrastructurele ingrepen. Ook hebben zij regelmatig contact met raadsleden en ambtenaren. Als ogen en oren van de genoemde kernen peilen zij tegelijkertijd de mening van de inwoners. Enquêtes en de jaarlijkse publieksbijeenkomst van de Wijkraad zijn belangrijke instrumenten om dit te achterhalen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Herten Brummeberg en - idem kerkpad.

Reactie toevoegen