Herveld

Plaats
Dorp
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

Herveld

Terug naar boven

Status

- Herveld is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 gemeente Valburg.

- Het dorp is onderscheiden in de kernen Herveld-Noord en -Zuid.

- Het dorp werkt op veel gebieden samen met het kleinere buurdorp Andelst. De kernen zijn ook aan elkaar gegroeid en ze delen ook veel voorieningen en verenigingen. Er wordt dan ook vaak gesproken van Herveld-Andelst als de facto tweelingdorp (bijvoorbeeld in namen van verenigingen en evenementen). Formeel, d.w.z. bijv. voor de postadressen en de plaatsnaamborden, zijn het nog wel aparte dorpen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
996 kopie 1480 Heruelt, 1129 kopie 1480 Heruelt, 1395-1396 Hervelt, 1665 Hevelt, 1841 Hervelt.

Naamsverklaring
Samenstelling van het Oudnederlandse her 'heer, leger' en uelt = veld 'open vlakte'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Herveld ligt grotendeels NW en W van de A50, W en ZW van het Knooppunt Valburg en Z van de A15. Verder ligt het dorp Z van het dorp Heteren, W van de dorpen Valburg en Elst, NW van de dorpen Slijk-Ewijk en Oosterhout, nabij de N oever van de rivier de Waal, NNW van het dorp Beuningen, N van het dorp Ewijk, NO van de dorpen Winssen en Deest, O van het dorp Dodewaard, ZO van het dorp Zetten en ZZO van het dorp Randwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Herveld 134 huizen met 890 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.200 huizen met ca. 3.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Herveld, kun je terecht bij Historische Kring Midden-Betuwe, die in 2012 is ontstaan uit de voormalige werkgroep Zetten van de Historische Kring Kesteren en omstreken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In Herveld is een tekort aan betaalbare huur- en koophuizen. Daarom is het goed nieuws dat in september 2018 bekend is geworden dat de wijk De Woerden wordt afgebouwd, door de bouw van 59 huur- en koopwoningen achter de Hoofdstraat. De planning is dat de woningen medio 2020 gereed komen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

Rijksmonumenten
- Herveld heeft 8 rijksmonumenten.

Gemeentelijke monumenten
- Herveld heeft 24 gemeentelijke monumenten.

Voormalige RK kerk: sacristie krijgt kerkfunctie
De huidige RK Sint Willibrorduskerk in Herveld (Hoofdstraat 155) dateert uit 1961 en is de opvolger van de in 1960 gesloopte kerk van architect G. te Riele. Het is een grote zaalkerk op een trapeziumvormige plattegrond, in modernistische en functionalistische trant, enigszins verwant aan het werk van de beroemde Zwitsers/Franse architect Le Corbusier. Het ontwerp van bureau Starmans komt de vernieuwde R.K. liturgische richtlijnen rond het Tweede Vaticaans Concilie (1962-'65) tegemoet.

In 2014 maakt de fusieparochie bekend dat de Sint Willibrorduskerk beoogd te worden gesloten, omdat de kerk te groot en te duur is geworden voor het gekrompen aantal kerkgangers. Deze hebben toen de krachten gebundeld om gedwongen sluiting van de Willibrorduskerk af te wenden. De kerkgangers gingen tegen de plannen in beroep en wilden liturgisch geschoold worden. "Voor ons is afstoten van de kerk onbespreekbaar. De geloofsgemeenschap in Herveld en Andelst is best groot. Eens per maand zit de kerk aardig vol", aldus Netty de Zeeuw destijds als 'woordvoerder van het verzet'. Het mocht niet baten. De kerk is in februari 2022 formeel aan de eredienst onttrokken en per 1 maart verkocht. Maar gelukkig heeft de geloofsgemeenschasp wel een kerkelijke ruimte gehouden om vieringen te kunnen blijven houden. De sacristie is daartoe verbouwd:

"Het heeft heel wat zweetdruppels en geduld gekost. Maar dan heb je ook wat. Dan heb je een mooie, serene kerkzaal. Herveld kan er trots op zijn. De St. Willibrorduskerk is gesloten voor de reguliere weekendvieringen. De parochianen kunnen voor vieringen nu terecht in de tot kerkzaal verbouwde sacristie. Op de eerste zondag van 2020 is de kerkzaal ingewijd door pastor Victor Bulthuis. Na de korte viering heeft hij de Mariakapel buiten gewijd. "De ruimte waar priesters zich omkleedden, waar werd vergaderd is getransformeerd tot kerkzaal. Het is even wennen, maar je ziet er vertrouwde elementen in terug zoals het altaar, de kruisweg, de bel, de reliekenkast. De ruimte is toegesneden op de lokale geloofsgemeenschap. Maar dat u met te veel mensen komt, is ook weer niet de bedoeling", grapte pastor Victor Bulthuis. Hij constateerde dat de kerkzaal tot stand is gekomen met de inzet van vakmensen en veel vrijwilligers.

Er zijn tegen- en meevallers geweest. Daar had vicevoorzitter Jeannette den Boer-Van Treijen het ook over. Zo waren er lekkages en moest het plafond worden vernieuwd. Ze gaf aan dat de weg om te komen tot een kerkzaal er een van de lange adem was. "Het is zover. We hebben een nieuwe kerkzaal. In juni 2017 is er tijdens een bijeenkomst in Herveld gesproken over de toekomst. Het was niet langer verantwoord te vieren in de kerk. Die was te groot voor een inkrimpende gemeenschap. Er is gekeken naar een multifunctionele ruimte. Een liturgisch steunpunt. Al was niet iedereen het daarmee eens", verwees ze naar de actiegroep die het dorp heeft gekend. Ze constateerde dat alle inspanningen ertoe hebben geleid dat de kerkzaal een knusse, warme ruimte is geworden. "De kerkzaal mag er zijn. Het was geen sinecure om zover te komen, maar parochiebestuur en pastoraal team zijn dankbaar met deze prachtige zaal. We zijn klaar voor de toekomst."" (bron: RK Parochie H. Maria Magdalena)

De kerk blijft voor een groot deel overeind en krijgt een nieuwe bestemming als sociale ontmoetingsruimte, mogelijk mét bewoning in de vorm van studio’s. Wel wordt het gebouw ‘ingedikt’: de grote voorgevel gaat een meter of 15 naar achteren, waarbij de zijwanden wel blijven bestaan om de oude vorm van de kerk in tact te houden. Een bijzonder verbouwplan, uit de koker van Bureau Traject uit Heesch. Om het hele idee te financieren, worden op het huidige kerkplein - pal aan de Willibrordusstraat - 17 huurappartementen voor kleine huishoudens gebouwd.

Molen
Gesloten standerdmolen De Vink in Herveld (Stenenkamerstraat 65) dateert uit 1722. Zijn naam heeft de molen bij de restauratie van 1969 gekregen, naar de molenaarsfamilie die de molen vele generaties in bezit heeft gehad. In 2012 is de molen in eigendom gekomen van Stichting Molen de Vink. De molen heeft twee koppels maalstenen: 1 koppel 17der en 1 koppel 16der kunststenen. Van de doorgezakte molen zijn in 2018 de zonneblokken weggehaald, waardoor de standerd omhoog werd gebracht. Hiervoor is de molen onder de hoekstijlen opgekrikt geweest.

Museumboerderij
- Museumboerderij Den Tip heeft o.a. een bakhuis, met oven die met houtbossen wordt gestookt. In de kamer is te bezichtigen: apotheek- en doktersmateriaal, landbouwwerktuigen, klompenmaken in vroeger tijden, rietdekken. Om de gehele boerderij zijn hoogstamfruitbomen te vinden met oude rassoorten. De kamer is ingericht zoals de Betuwse bevolking leefde tussen 1940-1945. Nostalgische inrichting voor wassen, koken en eten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Ons avontuur is in 2010 begonnen nadat we ons realiseerden dat de feesten en partijen in Herveld-Andelst waren veranderd. Druk bezochte tentfeesten of een vol dorpshuis leken tot het verleden te behoren. In de volle overtuiging dat het niet ligt aan het feit dat we zelf ouder zijn geworden, vonden we het een mooi initiatief om hier zelf iets aan te gaan doen. Als vereniging zonder winstoogmerk heeft 't Begin van 't Endt als doel het dorpsgevoel van onze dorpen te bevorderen door het organiseren van activiteiten voor jong en ouder. Primair vertaalt zich dit in de Nacht Van, het feest der feesten dat we vanaf 2010 jaarlijks op de 2e zaterdag van oktober organiseren. Naast het organiseren van de Nacht Van weten we onder meer onze verenigingsdoelstelling te realiseren door onze bijdrage te leveren in de organisatie van het SVHA G-toernooi, het Beerpong Open, de Hemmse Bos Cross en de Betuwse Nieuwjaarsduik. Gedreven door ons tomeloze enthousiasme houden we te allen tijde onze ogen open voor nieuwe leuke en creatieve initiatieven waarmee wij de prachtige gemeenschap van Herveld, Andelst en omstreken op de wereldkaart kunnen zetten."

- Oude Trekkerclub De Ewijkse Brug organiseert in een weekend in mei het Historisch Weekend, met o.a. een show van oude tractoren en stationaire motoren, kinderattracties, onderdelenmarkt en ruilbeurs, werktuigenshow, demonstraties dorsen, oude ambachten en Streekmarkt.

- Beachplein Volleybal (weekend in juli).

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Herveld, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Herveld en Andelst op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis / MFC: - "De nieuwbouw en verbouw van dorpshuis De Hoendrik duurde van 2019 tot eind 2020. Aanleiding. Het aan het Dorpsplein in Herveld gelegen Zalencentrum De Hoendrik is in de jaren ’70 gerealiseerd en was inmiddels gedateerd geraakt en behoefde groot onderhoud. Ook de sportzaal aan het Dorpsplein was sterk verouderd en aan vervanging toe. Vereniging Ons Dorpshuis, de eigenaar en de exploitant van De Hoendrik en de gemeente zijn twee scenario’s gaan onderzoeken: nieuwbouw of renovatie van De Hoendrik. In 2016 is door het college van B&W besloten om De Hoendrik mede op verzoek van Vereniging Ons Dorpshuis te renoveren en een nieuwe sportzaal achter De Hoendrik te bouwen.

Planvorming. Chris van Dalen architect uit Herveld heeft het MFC ontworpen. De Hoendrik en de sportzaal zijn aan elkaar gekoppeld waardoor gebruik gemaakt kan worden van elkaars faciliteiten. De plannen betreffende De Hoendrik raakten ook het Jupiterplein en de Clara Fabriciusschool. Daarom is een inrichtingsplan Jupiterplein, inclusief de aanpassing van het schoolplein Clara Fabriciusschool, gemaakt en na overleg met de belanghebbenden vastgesteld. De Hoendrik heeft een grote zaal gekregen met een podium annex oefenruimte. Tevens zijn er diverse (vergader)zalen in het ontwerp opgenomen. Het wordt een modern vergadercentrum dat aan alle eisen en wensen voldoet. De sportzaal heeft een aparte toegang aan de achterzijde voor de scholen. De bestaande gymzaal aan het Dorpsplein is leeggekomen. Daar zoeken we een nieuwe bestemming voor." (bron: gemeente Overbetuwe) De verbouw en nieuwbouw is medio 2021 gereedgekomen.

- Onderwijs en kinderopvang: - St. Willibrordusschool.

- De Clara Fabriciusschool is trots op wat de Onderwijsinspectie over hun school zegt: "Het team creëert voor de leerlingen een positief en stimulerend klimaat en waarborgt de veiligheid van de leerlingen. De leerstof sluit aan bij de verschillende behoeften van de leerlingen, zowel bij de meerbegaafde als bij de leerzwakke leerlingen. De sfeer op de Clara Fabricius is goed. Leraren en leerlingen gaan respectvol met elkaar om." De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 van de Clara Fabriciusschool uit schooljaar 2015-2016 hebben tijdens een creamiddag een vrolijke lipdub gemaakt.

- Kinderopvang Partou is gevestigd in het gebouw van de Willibrordusschool. gevestigd in de basisschool. Ze hebben daar twee lokalen aan de buitenkant met zicht op het schoolplein en de natuur. Ze werken intensief samen met de school. Ze hebben een prachtige grote buitenruimte vol met o.a. speeltoestellen en pingpongtafels.

- Muziek: - "Stichting Music is een vereniging voor musical en muziektheater. Onze leden komen allemaal uit (de buurt van) Herveld en zijn van alle leeftijden. Voor de rollen in de musicals en muziektheatervoorstellingen worden audities gehouden, maar ook voor mensen zonder solo-ambities is er plek in het koor. We hebben een eigen orkest dat tijdens de voorstellingen live muziek verzorgt. Ook de orkestleden komen allemaal uit de omgeving."

- Toneel: - "Toneelvereniging de Vriendenkring is een vereniging voor toneel en jeugdtheater. Iedereen die toneel en theater leuk vindt, is welkom om mee te doen! Om de twee jaar wordt op een prachtige plek rondom het water bij Dodewaard het Betuwepodium gehouden. Het Betuwepodium is een kunstenfestival voor amateurs en (semi-) professionals. Voor iedereen is er wat te zien en te horen. De hele dag door vinden er voorstellingen plaats en er zijn muzikale optredens. Voor kinderen tot en met 18 jaar die toneel, zang en dans leuk vinden is er sinds 2017 de Jeugdtheatergroep. Het Jeugdtheater oefent iedere zaterdag voor een voorstelling. Ieder seizoen (september tot en met april) wordt er aan twee voorstellingen gewerkt. De uitvoeringen zijn in december en april. Het Jeugdtheater oefent in de gymzaal aan het Dorpsplein in Herveld en de lessen worden gegeven door Anna Lucassen, Marianne Veens en Angela IJkhout. De liedjes worden gemaakt en ingestudeerd met Jarno Scholten. Iedereen die theater leuk vindt, is welkom voor een proefles."

- Sport: - "Sportvereniging Herveld-Andelst, afgekort SVHA, is opgericht in 1945 en heeft ruim 400 leden. De vereniging heeft jeugdteams, meidenteams, zondag heren seniorenteams, 1 zaterdag dames en 1 zaterdag heren seniorenteam. Sportieve doelstellingen: ontwikkelen van voetbalvaardigheden van spelers (technisch en tactisch); behalen en verbeteren van teamprestaties; nastreven van attractief en aanvallend voetbal; fair-play en respect. Organisatorische doelstellingen: gelijkgerichte organisatorische en voetbaltechnische aanpak; bijdragen aan opleiding en begeleiding van alle betrokkenen; ontwikkelen van een kwalitatief sterke jeugdopleiding; creëren van een optimale trainings- en spelsituatie (terrein en materiaal). Sociale doelstellingen: bevorderen en waarborgen van plezier voor leden, ouders en vrijwilligers; heldere gedragsregels voor spelers, staf, ouders en toeschouwers; bevorderen van samenwerking met andere verenigingen, scholen en sociale instellingen; het zijn van een vereniging waar leden, supporters en sponsoren trots op zijn."

"Tennisvereniging Herveld-Andelst (TVHA) is een bruisende vereniging met leden uit de wijde omgeving. Met 5 kunstgrasbanen en circa 400 leden zijn we in staat om vele activiteiten te ontplooien. Hierdoor is er voor iedere doelgroep voldoende gelegenheid om actief deel te nemen. We staan te springen om jou aan te sluiten bij onze levendige vereniging. Bij onze vereniging gaat het om de passie voor sport - en om de mensen die deze passie delen. Van jong tot ouder, bij onze vereniging is er een plek en uitdaging voor iedereen. Daarom nodigen wij jou graag uit om een kijkje te nemen bij onze vereniging."

- Zorg: - Stichting Samen Zorgen is in 2000 ontstaan uit een fusie tussen zorgcentrum Liefkenshoek (1970) in Heteren en zorgcentrum De Hoge Hof (1974) in Herveld. Beide locaties, van oorsprong bejaardentehuizen, bieden inmiddels een breed scala aan (verpleeg)zorg, wonen, welzijn en diensten aan ouderen uit de gemeente Overbetuwe. Stichting Samen Zorgen biedt naast intramurale zorg ook wijkverpleging. Er wordt ook actief samengewerkt met andere partijen. En inwoners van de dorpen voelen zich betrokken en zijn bereid medeverantwoordelijkheid te dragen voor het welzijn van ouderen. De waarde “Samen Zorgen” voor ouderen is er dan ook zichtbaar en voelbaar. Dit komt door de samenwerking tussen familie, mantelzorg, buren, vrijwilligers en professionele zorgverleners. Dat lijkt gewoon, maar is bijzonder en dat koesteren ze!

Reactie toevoegen