Het Noorden

Plaats
Buurtschap
Texel
Waddengebied Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

oosterend_het_noorden_schorrenweg_primarium_kopie.jpg

Hoeve Primarium aan de Schorrenweg, in het uiterste Z van de Texelse polder en buurtschap Het Noorden

Hoeve Primarium aan de Schorrenweg, in het uiterste Z van de Texelse polder en buurtschap Het Noorden

Het Noorden

Terug naar boven

Status

- Het Noorden is een kennelijke* buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de regio's Kop van Noord-Holland en Waddengebied, gemeente Texel.

* Wij zeggen bewust 'kennelijke', omdat de plaatsnaam niet in atlassen of plaatsnamenlijsten voorkomt, maar ter plekke stond wel een plaatsnaambord (zie de foto elders op deze pagina), wat suggereert dat hier dus kennelijk een buurtschap is met die naam. Tot heden hebben wij er echter nog niets inhoudelijks over kunnen vinden. Een onzer informanten meldde ons dat hij hier medio 2021 is geweest en heeft geconstateerd dat het plaatsnaambord helaas is verdwenen.

- Buurtschap Het Noorden valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oosterend.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar de ligging in de gelijknamige polder.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Het Noorden ligt N van Oosterend, rond de Schorrenweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Het Noorden omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nadat in 1835 de bedijking van de polder Eijerland was tot stand gekomen, bleef tussen deze polder en het aan de oostkant gelegen oude land van Texel een grote diepe inham over, waardoor de zee diep landinwaarts kon binnendringen. Gezien de risico's daarvan werd daarom in 1871 besloten om deze 791 hectare grote Noordwaard in te polderen tot de polder Het Noorden. De in 1878 gebouwde Molen Het Noorden (Stuifweg 4), gelegen NO van het dorp Oosterend, N van de buurtschap Oost, maalde het water vanuit de polder in opvangbekkens, waarna het via zogeheten suatiesluizen werd afgevoerd naar de Waddenzee. De sluisdeuren gingen open en dicht door middel van eb en vloed.

Bij de bouw is de molen voorzien van een vijzel. In 1928 is de molen voorzien van stroomlijnwieken en drie schroefpompen volgens het systeem van molenmaker Dekker uit Leiden. In de jaren zestig van de 20e eeuw raakt de molen buiten bedrijf. In 1970 wordt hij eigendom van Vereniging De Hollandsche Molen, die enkele jaren later een restauratie laat uitvoeren. Later zijn twee van de drie schroefpompen ook weer maalvaardig gemaakt. Tegenwoordig zijn de roeden voorzien van het fokwieksysteem met zeilen en maalt de molen op vrijwillige basis het water rond in een circuit. Sinds 2017 is de molen eigendom van Natuurmonumenten. De molen is lange tijd buiten bedrijf geweest en verkeerde in matige staat. - In 2019 is de molen gerestaureerd. De wieken zijn voorzien van nieuwe roeden. Het molenlijf heeft een nieuwe rietjas gekregen. De kap is weer recht op de molen gezet. Vanaf najaar 2019 kunnen de molenaars de wieken weer trots laten draaien.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Drijvers Vogelweid De Bol is een natuurgebied in de polder Het Noorden. Het gebied is sinds 1937 eigendom van Natuurmonumenten. Het gebied werd aanvankelijk "De Bol" genoemd. Die naam had het gekregen vanwege de bol lopende percelen tussen de zwinnen. De zwinnen waren de restanten van oude kreken. In 1956 is de naam van het gebied, als eerbetoon aan Jan Drijver (1886-1963), gewijzigd in "Drijvers Vogelweid De Bol".

- Utopia is een natuurgebied dat is aangelegd tussen 2009 en 2011 in de Polder Het Noorden. Het gebied is eigendom van Natuurmonumenten en heeft een oppervlakte van ruim 28 hectare. Het ligt iets ten zuidwesten van De Schorren. Het gebied is genoemd naar de nabijgelegen boerderij (Stuifweg 18), waarvan nu alleen het woonhuis nog staat.

Reactie toevoegen