Heukelom (Afferden Limburg)

Plaats
Buurtschap
Bergen LB
Noord-Limburg
Limburg

Heukelom (Afferden Limburg)

Terug naar boven

Status

- Heukelom is een buurtschap in de provincie Limburg, in de streek Noord-Limburg, gemeente Bergen.

- De buurtschap Heukelom valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Afferden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Heukelom ligt rond de gelijknamige weg, NW van Bergen, ZO van Afferden, en grenst in het W aan de Maas.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Heukelom heeft 1 rijksmonument: de 17e-eeuwse Sint Antoniuskapel.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Middels het project Maaswerken wordt over een lengte van 222 km gewerkt aan een veiliger (hoogwaterbescherming), natuurlijker en beter bevaarbare Maas. Het werk bestaat uit 52 projecten, waaronder de Heukelomsebeek en omgeving. Dit project is in 2015 gerealiseerd. In het gebied van de Heukelomsebeek is de Maas verdiept en het peil verhoogd. Voor het dal van de Heukelomsebeek betekent dit dat de laaggelegen landbouwgronden in het beekdal natter zijn geworden, waardoor deze niet meer geschikt zijn voor de landbouw, maar des te meer voor natuurontwikkeling.

Daarom zijn deze gronden geruild tegen goede, hoger gelegen landbouwgronden. Op deze manier kunnen de laag gelegen gronden zich ontwikkelen als natuur en deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur. Bovendien vormt deze nieuwe natuur een belangrijke aanvulling op de bestaande natuur in de overwegend droge Maasduinen. Naast de realisatie van ruim 300 hectare nieuwe natuur, is ook voorzien in natuurvriendelijke oevers langs de Maas. Verder zijn de Heukelomsebeek over ca. 4,5 km en de Aijense beek over 900 meter heringericht, aangezien deze beken van ecologische betekenis zijn.

Voor de herinrichting van de Heukelomsebeek zijn o.a. heggen en bomen gekapt. Mensen waren daar verontrust over. Maar dit is gebeurd in het kader van de waterveiligheid; bij hoogwater moet het Maaswater goed kunnen wegstromen en veel heggen en bomen stonden haaks op de stroomrichting van het water. Er worden minstens evenveel heggen en bomen teruggeplant, alleen op plekken die in het kader van het waterbeheer logischer zijn, en die rekening houden met de stroomrichting van het water in het geval van hoogwater. - De provincie Limburg legt in dit filmpje nog eens uit hoe die vork in de steel zit. Ook de recreatieve voorzieningen en ontsluiting zijn verbeterd, waardoor het gebied een sterkere recreatieve nevenfunctie heeft gekregen. Zo heeft de gemeente vlonderpaden en struinpaden aangelegd, zijn er informatiepanelen geplaatst en paaltjes in het kader van de knooppunten-wandelroutes.

Terug naar boven

Links

- De Fontein is een tweewekelijks verschijnend mededelingenblad voor de kernen Nieuw Bergen, Bergen, Heukelom en Aijen. De Fontein wordt helemaal in eigen beheer door vrijwilligers gemaakt. Via de link is het blad ook online te lezen (ook oudere nummers).

Reactie toevoegen