Heurne (Aalten)

Plaats
Buurtschap
Aalten
Achterhoek
Gelderland

heurne_aalten_richtingbordje_kopie.jpg

Soms staat er in de omgeving van een buurtschap een richtingbordje dat je wijst waar je heen moet. Dat is handig! Maar dan staat er geen plaatsnaambordje om aan te geven wanneer je er aangekomen bent. Zoals bij Heurne. Dat is dan weer minder handig...

Soms staat er in de omgeving van een buurtschap een richtingbordje dat je wijst waar je heen moet. Dat is handig! Maar dan staat er geen plaatsnaambordje om aan te geven wanneer je er aangekomen bent. Zoals bij Heurne. Dat is dan weer minder handig...

heurne_aalten_dn_heurnsen_trefjpg.jpg

Als je op zoek bent naar buurtschap (Aaltense) Heurne, en je ziet ineens dit pand, dan weet je in ieder geval zeker dat je in deze buurtschap bent aangekomen, want dit is namelijk het buurthuis.

Als je op zoek bent naar buurtschap (Aaltense) Heurne, en je ziet ineens dit pand, dan weet je in ieder geval zeker dat je in deze buurtschap bent aangekomen, want dit is namelijk het buurthuis.

heurne_boerderij_achter_dn_heurnsen_tref.jpg

Buurtschap Heurne, boerderij achter D'n Heurnsen Tref

Buurtschap Heurne, boerderij achter D'n Heurnsen Tref

Heurne (Aalten)

Terug naar boven

Status

- Heurne is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten.

- De buurtschap Heurne valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Aalten.

- Niet te verwarren met het nabijgelegen dorp De Heurne, en de buurtschap Heurne onder Ruurlo.

- Buurtschap Heurne heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat. Er staat wel een richtingbordje in de omgeving dat je vertelt welke kant je op moet (zie foto). Dat is handig! Maar ter plekke kun je dus niet zien wanneer je er daadwerkelijk aangekomen bent. Dat is dan weer minder handig...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
De Heurne, Heuren, 1492 to Horne.

Naamsverklaring
Heurne
is een variant van hoorne ´bij de hoek´.(1)

Alternatieve benaming
Om verwarring met het nabijgelegen - nu eveneens Aaltense maar voor 2005 tot de gemeente Dinxperlo behoord hebbende - dorp De Heurne te voorkomen, staat de buurtschap ook bekend als "Aaltense Heurne" (om dezelfde reden staat het dorp De Heurne bekend als "Dinxperlose Heurne"). De buurtschap wordt, om het allemaal nog verwarrender te maken, soms ook De Heurne genoemd (zie het filmpje bij Links). In de directe omgeving staan ook zowel richtingborden Heurne als De Heurne...

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt Z van Aalten en grenst in het Z aan Duitsland (grensovergang Heurne-Hemden). In het W van de buurtschap loopt de provinciale weg Dinxperlosestraatweg (N819) en in het O de provinciale weg Hamelandroute (N313). De buurtschap heeft geen duidelijke kern. Alleen bij de grensovergang met Duitsland bevinden zich enkele winkels. Verder is er het buurthuis D´n Heurnsen Tref.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de buurtschap Heurne 32 huizen met 274 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners.

- De gemeente Aalten heeft destijds bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem (1978) geen eigen postcodes en bijbehorende plaatsnamen aangevraagd voor haar buurtschappen, zoals bijvoorbeeld buurgemeente Winterswijk dat wél heeft gedaan. Alle buurtschappen van Aalten liggen dus voor de postadressen ´in´ Aalten. Echter, in het eerste postcodeboek (1978) was sprake van een postcode 7125 met de plaatsnaam Heurne, waarin alleen de weg Hamelandroute was opgenomen met dan alleen nog de huisnummers 84 en 91. In de editie 2000 was dit uitgebreid tot de huisnrs. 84-88 en 91. De overigen panden in de buurtschap Heurne en de overige panden aan de weg Hamelandroute lagen voor de postadressen in de formele / postale woonplaats Aalten (waar in het postcodeboek in de editie 2000 óók de huisnrs. 84-88, dus dubbel, in begrepen waren). Toen wij dit in 2005 bij TNT Post aankaartten, bleek in de postale woonplaats Heurne nog slechts sprake van het huisnr. 91, weliswaar met 4 kennelijke panden (91, 91A, 91B en 91C. Wellicht naar aanleiding hiervan is de postcode 7125 opgeheven en ligt huisnr. 91 nu ook postaal ´in´ Aalten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Oranjevereniging Den Vaderlandt Getrouwe bestaat al sinds 1946. Het bestuur bestaat uit 9 gedreven bestuursleden. We organiseren jaarlijks een aantal activiteiten om de saamhorigheid in de buurtschap te vergroten, zoals een Koningsdagborrel om op de verjaardag van onze koning te proosten. Het hoogtepunt van het jaar is het driedaagse Heurnse Oranjefeest in juli. Daarbij hebben we voor jong en ouder wat wils, waaronder het koning ophalen en het koningsschieten. Gevolgd door natuurlijk een koningsbal voor de kersverse koning(in), waarbij gevierd wordt dat we weer een nieuwe koning(in) hebben voor het komende jaar. De jaarlijkse ledenvergadering, waarin de nieuwe ideeën voor het komende jaar worden gedeeld met de leden, is altijd op de laatste vrijdag van januari. Woon je in de Aaltense Heurne, of heb je ‘feeling’ met de buurtschap, wees dan welkom als lid van de leukste oranjevereniging uit de buurt! Lidmaatschap kost maar 5 euro per jaar."

- Corsogroep Heurnse Plekkers is een groep van vier enthousiaste heren uit buurtschap Heurne, die na enige kritieken op de Aaltense Allegorische Optocht (jaarlijks half september) in 2016 besloten om zelf maar eens mee te doen. En dat was een doorslaand succes, vandaar dat ze er sindsdien jaarlijks aan meedoen. Zie hier een mooi artikel in de Volksfeestkrant 2017, over hoe Corsogroep Heurnse Plekkers in dat jaar te werk is gegaan.

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje met een impressie van de buurtschap Heurne (die, blijkens het filmpje, kennelijk soms ook De Heurne wordt genoemd, wat de verwarring met het buurdorp met die naam er nog groter op maakt. Zie verder bij Naam).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Heurne.

- Nieuws: - Nieuws uit buurtschap Aaltense Heurne op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Heurn's Belang zet zich in voor de belangen van de buurtschap Heurne en haar inwoners.

- Buurthuis: - "Tot 1989 stond er op Brethouwerweg 9 een zondagsschooltje waar eens per week zondagsschool werd gehouden voor jeugd tot 12 jaar. Na die leeftijd konden ze terecht bij de jeugdclub wat tevens eenmaal per week plaatsvond. Dit alles werd georganiseerd door de oudervereniging. Af en toe werd het gebouwtje ook gebruikt voor kleine feestjes en partijen. Doordat de Heurne een buurtschap is zonder kern en ook geen school of café heeft en dus geen middelpunt, werd door het bestuur van het Heurns Belang een plan bedacht om het zondagsschooltje te veranderen in een wat groter buurthuis dat voor meerdere activiteiten gebruikt kon worden. Door een rondgang langs de inwoners om te horen of er belangstelling was en of men eventueel bereid was om hier een financiële bijdrage voor te geven, bleek dat er in korte tijd een behoorlijk bedrag werd toegezegd.

Nu werd datzelfde bestuur behoorlijk geprikkeld en was er bijna geen weg terug, dus moesten ze wel doorzetten om de plannen te realiseren. Er werd een architect in de armen genomen om een en ander uit te tekenen, en er werd een vergunning aangevraagd bij de gemeente voor een nieuw buurthuis. Ook werden de inwoners gevraagd om op vrijwillige basis te helpen de plannen te realiseren om zo de kosten laag te houden. Vele vrijwilligers hebben de handen uit de mouwen gestoken. Een mooi voorbeeld van saamhorigheid. Op 6 april 1990 was het gebouw gereed en werd er een feestelijke opening georganiseerd met tevens de onthulling van de naam die door een inwoner van de Heurne is bedacht: “D’n Heurnsen Tref“. Mooier kan het niet, als trefpunt van de Heurnse bevolking.

Wat niet voorzien was, is dat de realisatie van het gebouw aanleiding was voor het opstarten van verschillende activiteiten. Al kort na de opening werd er gestart met sjoelen, kaarten, schieten, ouderengym en een linedancegroep. Ook werd het gebouw veel gebruikt voor feesten en partijen door mensen uit de buurtschap en omgeving. Door dit onvoorziene gebruik bleek al snel dat er opslagruimte te weinig was en werd er in 1998 een stuk bij aan gebouwd en werd naast de tref een stuk grond aangekocht wat gebruikt kan worden als parkeerplaats en voor het jaarlijkse Heurnse feest. Ook werd er een mooie speeltuin gemaakt voor de allerkleinsten onder ons. Wekelijks word het gebouw nu gebruikt voor diverse activiteiten, wat aangeeft dat buurthuis D’n Heurnsen Tref voorziet in een behoefte en bijdraagt aan de leefbaarheid en saamhorigheid van de Heurnse bevolking. Het buurthuis wordt geheel gerund door vrijwilligers."

- Sport: - Schietvereniging De Treffer heeft ca. 50 leden.

- "Yogacentrum Oost-Gelderland geeft van september t/m juni wekelijks hatha-yoga lessen in D'n Heurnsen Tref in buurtschap Heurne. Tijdens de yogales worden een aantal lichaamsoefeningen gedaan, waarbij je leert omgaan met spanning en ontspanning in het lichaam. Iedereen doet de oefeningen mee op zijn of haar niveau. Dat geeft de mogelijkheid de grenzen van het eigen lichaam te ervaren. Gaandeweg kunnen deze grenzen worden verlegd. De oefeningen bestaan ook uit eenvoudige ademhalingsoefeningen, zodat je beter en bewuster leert ademen. In de yoga gaat men er vanuit dat lichaam en geest met elkaar zijn verbonden. Dat betekent dat de oefeningen ook een positieve invloed zullen hebben op de geestelijke conditie. Er is aan de hatha yogalessen geen leeftijd verbonden en zowel mannen als vrouwen zijn welkom. De afsluiting van de les is altijd een ontspanningsoefening en daarna wordt er nog gezamenlijk thee gedronken."

- Sjoelclub Ut Bretjen is op de 1e en 3e maandagavond van de maand aktief in D'n Heurnsen Tref.

- "Op de maandagmiddag is D’n Heurnsen Tref voor de M.B.V.O. Er word onder leiding van Erna flink gewerkt om de spieren soepel te houden." Kennelijk weten alle lokalen wat die afkorting betekent, want dat staat er niet bij. Het lijkt ons iets voor ouderen, dus gokje: "Meer bewegen voor ouderen"?

Reacties

(2)

Misschien wel interessant om toe te voegen dat er in D'n Heurnsen Tref diverse activiteiten plaatsvinden, waaronder Schietvereniging De Treffer met toch ca. 50 leden, best wel een groot aantal voor zo'n kleine buurtschap. Op de site Aaltenseheurne staat meer informatie.

Dank voor de tip! Ik had deze pagina nog niet echt uitgewerkt, nu wel. Er blijkt best veel te doen in deze buurtschap. Ik heb evenementen toegevoegd, verenigingen, en het mooie verhaal over het buurthuis. Tip: veel verenigingen denken er helaas niet aan om op hun site of pagina op het internet in een alinea te vertellen voor potentiële nieuwe leden wie ze zijn, wanneer opgericht, hoeveel leden, wanneer wordt er waar geoefend, doet men mee aan een competitie, welke teams, hoe kan men lid worden, kan men een keer komen kijken of meedoen etc. Dat heeft de schietvereniging op haar pagina dus ook niet. Potentiële nieuwe leden kunnen niet 'ruiken' wat je te bieden hebt, dus vertel hen dat op je site/pagina. Én als zij niets over zichzelf vertellen, kan ik dat ook niet op mijn pagina... Want ik wil per vereniging liefst niet alleen een linkje maar dus ook een alinea tekst met toelichting wat een vereniging te bieden heeft, om mensen te stimuleren lid te worden van een vereniging. Dus ik zou jullie adviseren om onder of boven de alinea met het bestuur zo'n alinea op te nemen.

Reactie toevoegen