Hidaardersyl

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Hidaardersyl.JPG

Even voor Hidaard hebben we nog de buurtschap Hidaardersyl

Even voor Hidaard hebben we nog de buurtschap Hidaardersyl

Hidaardersyl

Terug naar boven

Status

- Hidaardersyl is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Hidaardersyl valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Hidaard.

- De buurtschap Hidaardersyl ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Hidaarderzijl. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Littenseradiel officieel Friestalig.

In het Fries
Volgens (1) is de Friese spelling Hidaerder Syl. De plaatsnaamborden geven echter de spelling Hidaardersyl als kennelijke voorkeursspeling, dus conformeren wij ons daar maar aan.

Naamsverklaring
Genoemd naar de zijl 'sluis' bij het dorp Hidaard.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hidaardersyl ligt ZW van Hidaard, rond de Slachtedijk, die ter plekke Tjebbingadyk heet.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Hidaardersyl niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap een handvol huizen, met ca. 15 inwoners.

Reactie toevoegen