Hieslum

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

hieslum_collage.jpg

Hieslum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hieslum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hieslum..JPG

Daar ligt Hieslum

Daar ligt Hieslum

Hieslum.JPG

Het landschap bij Hieslum

Het landschap bij Hieslum

Hieslum._0.JPG

Kerkje van Hieslum

Kerkje van Hieslum

Hieslum

Terug naar boven

Status

- Hieslum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wûnseradiel.

- Hieslum en buurdorp Parrega werken op veel gebieden samen, delen veel voorzieningen en hebben veel gezamenlijke verenigingen (wat ook allemaal blijkt uit de beschrijvingen hieronder). Je kunt ze dan ook als een 'tweelingdorp' beschouwen.

- Ondanks de slechts ca. 80 inwoners, heeft het dorp aldus de lokale dorpssite wel 6 buurtschappen (Atseburen, Campingburen*, Hieslum Centrum*, Idserdaburen, de Jansentrekvaart* en Tempelburen*), een toneelvereniging, een vliegveld (voor modelvliegtuigen), een camping, een mutifunctioneel centrum en een jaarlijkse barbecue waar meer dan de helft van de bevolking komt opdagen.
* Deze kennelijk lokale volksmond-buurtschappen komen verder nergens voor in plaatsenlijsten of atlassen, wij hebben er daarom ook geen aparte pagina's voor aangemaakt.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hieslum ligt ZW van de stad Bolsward, NO van de stad Workum en ZO van het dorp Makkum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hieslum 11 huizen met 64 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Hieslum.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De in 2018 verschenen Dorpsvisie Parrega / Hieslum is een mooi vormgegeven boekwerk van 82 pagina’s en ligt ter inzage in de Gearhing en in de winkel op Trekweg 68. Via de link is de Dorpsvisie online te lezen. Desgewenst is hij in gedrukte vorm verkrijgbaar voor € 12,50 (ook op Trekweg 68). Deze dynamische dorpsvisie visie is een leidraad in het bepalen van de toekomst van onze dorpen. Het geeft richting aan de ontwikkelingen die we als dorpen wensen. Deze ontwikkelingen gaan over alle aspecten die onze dorpen bezighouden, zoals woonomgeving, verkeer en veiligheid, en ook onderwerpen als gemeenschapszin en verenigingen.

Dorpsbelang wil in samenwerking met de gemeente bepalen welke mogelijkheden er zijn om de in de dorpsvisie genoemde ontwikkelingen en prioriteiten te realiseren. Woningbouw, aanleg fietspaden en groenvoorziening zijn 3 speerpunten waarmee Dorpsbelang de komende tijd aan de slag gaat. Het bestuur van Dorpsbelang heeft het volste vertrouwen dat we in Parrega en Hieslum succesvol uitvoering gaan geven aan de ontwikkelingen en prioriteiten die we als dorpen in deze dynamische dorpsvisie hebben gesteld. Vanuit Dorpsbelang gaan we de Dorpsvisie jaarlijks evalueren, maar het staat iedere inwoner vrij om de Dorpsvisie vaker op de agenda te zetten."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde (PKN) kerk.(Sierdsmaweg 6). De kerk uit 1874 is gebouwd naar ontwerp van T.D. de Vries. De zaalkerk met driezijdig gesloten koor heeft een houten geveltoren met ingesnoerde spits. De luidklok (1673) is gegoten door Petrus Overney. De preekstoel dateert uit de 17e eeuw. Achter het orgelfront bevindt zich een elektronisch orgel (Johannus Opus 220). De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Parrega/Hieslum.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Meinze Bakker en Sita Adema maken in 2015 hun droom waar: de realisatie van een eigen (privé-)muziekcafé in de voormalige schuur van hun boerderij in Hieslum. Deze sfeervolle kroeg met bovenverdieping kan maximaal 90 mensen herbergen. Samen met Broer Feenstra organiseren ze sinds oktober 2015 minimaal een keer in de twee maanden concerten in hun Muzykkafee DeVille (vernoemd naar de legendarische zanger Willy DeVille). Deze concerten zijn specifiek bedoeld voor een select publiek. Wie graag de concerten wil beluisteren in het Muzykkafee, kan zich via Broer Feenstra aanmelden als ‘member’ en ontvangt daarna telkens een persoonlijke uitnodiging per mail.

- Op Camping Heeres in Hieslum is in een weekend begin september het Wilde Wiven Festival (in 2018 voor de 2e keer), waar ca. 250 vrouwen samen de verbinding vieren. Initiatiefnemers van het Wilde Wiven Festival zijn Marieke de Boer, Miranda Tamminga en Hanna Teerenstra. Marieke is redacteur van het digitale Wilde Wijven Magazine en het leek haar een goed plan om een keer een live meeting te organiseren. Tijdens het weekend kunnen vrouwen aan allerlei workshops meedoen, zoals stembevrijding, boetseren, labyrint lopen, dansen, zielsportret tekenen en nog veel meer. Er zijn ook kraampjes aanwezig waar onder andere sieraden, accessoires of kleding verkocht worden. De catering - inclusief 3 maaltijden - wordt het hele weekend verzorgd. Zaterdagavond is er muziek en vieren de vrouwen verbinding rondom het kampvuur. Overnachten kan in een zelf meegebrachte tent en de volgende ochtend kunnen de dames ‘wakker worden’ met meditatie, yoga of een kruidenwandeling. Het belangrijkste is dat vrouwen tijdens dit festival tijd voor zichzelf hebben, even nergens over na hoeven te denken en zichzelf kunnen zijn.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vogelwacht Parrega - Hieslum - Dedgum e.o. is in 1963 opgericht door een aantal enthousiaste eierzoekers, die zich gingen verenigen om na de eierzoekperiode nazorg te verrichten in de landerijen. In de loop der jaren is er veel veranderd. De landbouw is intensiever geworden en dat heeft consequenties gehad voor de weidevogels. Mede daardoor zijn de taken in de loop der jaren gewijzigd. Huidige activiteiten van de vereniging zijn: nazorg verrichten in de landerijen met als doel de weidevogelnesten te beschermen. Nazorg kan bestaan uit het tellen van de nesten, markeren van de nesten en het beschermen van de nesten door het plaatsen van nestbeschermers; nestkastjes plaatsen voor de zangvogels; educatie verzorgen voor de jeugd, eventueel in samenwerking met de basisschool.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hieslum, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Hieslum van de jaren dertig tot begin jaren zestig. Compilatie van zwart/wit foto's en een filmpje.

Terug naar boven

Links/verenigingsleven

- Algemeen: - Site van en over Parrega en Hieslum.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Hieslum op Facebook. - Dorpskrant voor Parrega, Dedgum en Hieslum De Pinfisker.

- Toneel: - "Het 'en omstreken' in de naam van 'Toneelvereniging Hieslum en omstreken' is omdat we ook spelers van buiten het dorp in ons midden hebben. Tijdens restauratiewerkzaamheden in de kerk zijn oude toneelboekjes gevonden. Het toneel werd destijds door o.a. de jongelingvereniging op de planken gebracht, in de kerk. Het idee ontstond om een nieuwe toneelploeg bij elkaar te zoeken en eens te zien of wij er wat van terecht konden brengen. De eerste jaren oefenen in It Bûthus, bij J. de Jong en nadat de Herreberg gereed was is dat onze vaste oefenplek geworden. In 1993 was onze eerste uitvoering. We deden een Fries stuk, "De Stikelbaarch". Dit bleek een groot succes en dat betekende dus dat we doorgingen. We hebben tot nu toe 9 toneelstukken op de planken gebracht, o.a. in de Gearhing, bejaardenhuizen, dorpshuis De Doele en een feesttent. In 1995 hebben we de oorlogsrevue gedaan. Om de onkosten te dekken organiseren we jaarlijks een grote verloting, die elke keer weer een groot succes is. We hebben een aantal vaste spelers, maar het is moeilijk om mannelijke toneelspelers te vinden. Met meer mannen kun je ook eens een ander soort stuk uitzoeken. Wie het eens aandurft, neem gerust contact op en kom eens langs op een oefenavond. Namens de toneelvereniging de groeten en tot ziens! J. Boekema-Breeuwsma, tel. 0515-579701."

- Veiligheid: - EHBO-vereniging Parrega - Hieslum is een kleine vereniging die ieder jaar 5 herhalingscursussen organiseert van september tot november en 2 reanimatie-avonden; 1 in september en 1 in maart. Het aantal leden is jaarlijks gemiddeld 15, waarvan enkele al meer dan 25 jaar lid zijn.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hieslum kerk.

Reactie toevoegen