Hitzum

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Hitzum.JPG

Hitzum bereikt

Hitzum bereikt

Hitzum (2).JPG

Het landschap bij Hitzum

Het landschap bij Hitzum

Httzum.JPG

De Hervormde kerk in Hitzum

De Hervormde kerk in Hitzum

Hitzum

Terug naar boven

Status

- Hitzum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.

- Onder het dorp Hitzum valt ook een deel van de buurtschap Doijum.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Hitsum.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Hitsem, 1319 Hitzium, 1370 Hitzum.

Naamsverklaring
Betekent vermoedelijk heem 'woonplaats, woning' van de persoon Hitse, vleinaam naast Hidde.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hitzum ligt ZW van Franeker, O van Harlingen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Hitzum 17 huizen met 98 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 90 huizen met ca. 225 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Hitzum. Onder het menu Geschiedenis vind je nog veel meer hoofdstukken over de geschiedenis van het dorp.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Hirtzum 2020 en Dorpskwaliteitenvisie.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hitzum heeft 3 rijksmonumenten.

- "Boerderij Roorda State in Hitzum is een rijksmonumentale Friese stelp die, inclusief de bijbehorende kavels landbouwgrond, buiten agrarisch gebruik is geraakt. Gezamenlijk hebben Stichting Boerderij en Landschap, It Fryske Gea en de Boerderijenstichting Fryslân hergebruik van deze nagenoeg in oorspronkelijke staat verkerende boerderij met omliggende gronden (1,5 hectare) mogelijk gemaakt. De opgave. Een boerderij die nog in nagenoeg authentieke staat is en waarvan de agrarische functie weggevallen is, een nieuwe functie geven. Het vinden van een nieuwe gebruiker die de monumentale kenmerken van boerderij en erf respecteert was hierbij de belangrijkste opgave.

De aanpak. Er is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van (vaak al bestaande) lokale en regionale contacten. Trekker en gangmaker van en achter het project is Boerderijenstichting Fryslân. Met hun kennis en netwerk hebben ze de partijen in 2009 bij elkaar gebracht. Boerderij en Landschap heeft toegevoegd wat de lokale organisaties niet konden doen: de boerderij aankopen en de (beperkte) restauratie uitvoeren en daarna verpachten aan de nieuwe gebruiker. Boerderij en Landschap heeft It Fryske Gea, de provinciale natuurbeheerorganisatie, bereid gevonden de overige 4,5 hectare te verwerven en deze gronden weer in pacht uit te geven aan de nieuwe bewoner/gebruiker van Roorda State. Op initiatief van Boerderijenstichting Fryslân is ook het erf volledig in de staat van 1855 teruggebracht, inclusief boomgaard, moestuin en erfbeplanting.

Het geheel is in erfpacht uitgegeven aan de jonge, deskundige en enthousiaste boer Heeres. Hij is hier komen wonen, fokt er in de historische grupstal Oudfries vee, verzorgt het erf en de grond stelt de boerderij samen met zijn partner voor belangstellend publiek enkele malen per jaar open, zodat geïnteresseerden de bijzondere woonruimte met nog originele stijlkamers en bedstee kunnen bezichtigen. Boerderij en Landschap en boer Heeres zijn op deze wijze wederzijds de verplichting aangegaan om de grond en opstal als agrarisch erfgoed duurzaam in stand te houden. Financiën. Stichting Boerderij en Landschap heeft boerderij Roorda State in Hitzum aangekocht en de benodigde restauraties uitgevoerd. Hiervoor heeft de stichting gebruik gemaakt van een laagrentende lening van het Nationaal Restauratiefonds. Verder hebben enkele regionale/provinciale subsidiegevers bijgedragen, voor doorgaans specifieke investeringen. Dit betrof vooral investeringen om het erf en de directe omgeving (boomgaard) weer in oorspronkelijke staat terug te brengen. De rest van de investering is bancair gefinancierd, waarbij de rente en aflossing (alsmede de andere vaste lasten) wordt opgebracht vanuit de pacht van de nieuwe gebruiker/pachter." (bron: Herbestemming.nu)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- W van het dorp, aan het eind van het doodlopende weggetje Wester-Hitzum, ligt het Westerhitzumerbos, een oude fruitboomgaard omringd door weilanden. Rond 1990 zijn hier eiken, essen, iepen en wilgen geplant waar de blauwe reiger nesten kan maken. Andere dieren die in het bos huizen zijn torenvalk, buizerd, haas en hermelijn. Het bos is op zijn mooist in het voorjaar als de fruitbomen in bloei staan. Nadere informatie over het Westerhitzumerbos op de site van beheerder Natuurmonumenten.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hitzum, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hitzum.

- Informatiepanelen: - In juni 2016 zijn 3 informatiepanelen in en over Hitzum feestelijk onthuld. Er kwam nogal wat bij kijken voor het zover was, zowel inhoudelijk als qua plaatsing. Onder de link kun je daar alles over lezen. Ook de informatiepanelen zelf zijn onder de link online te lezen.

- Belangenorganisatie: - Stichting Dorpsbelang Hitzum heeft als doelstelling het behartigen van materiële en immateriële belangen van het dorp en zijn inwoners. Ze houden o.a. 'de vinger aan de pols' door kleine buurtonderzoeken te organiseren in de vorm van keukentafelgesprekken. Hierdoor komen de meer specifieke knelpunten te voorschijn. De ervaring is dat deze gesprekken het meedenken en de sociale betrokkenheid van inwoners stimuleren. Verder organiseren ze eens in de 5 jaar een kennismakingsavond om nieuwe inwoners bij het dorpsleven te betrekken. Bij het nemen van besluiten die het dorp betreffen dient de Dorpsvisie 2020 - die immers een breed draagvlak heeft onder de inwoners - als leidraad.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Us Doarpshûs is in 1971 gerealiseerd. Door de jaren heen heeft het dorpshuis een vaste plek binnen het dorp gekregen. Een huiskamer, vergaderzaal, biljart- of toneelzaal en een heuse kroeg voor alle Hitzumers. Het dorpshuis wordt beheerd door, en draait op, louter vrijwilligers. Die vrijwilligers hebben het dorpshuis gemaakt tot wat het nu is. Ideeën, nieuwe initiatieven en suggesties zijn altijd van harte welkom. In 1999 is het dorpshuis door de inwoners voor de eerste keer grondig verbouwd. In het kleine dorp Hitzum wordt met veel vrijwilligers hard gewerkt aan behoud en verbetering van de leefbaarheid. Zo is in 2015 het dorpshuis wederom verbouwd en uitgebreid. De verouderde kaatskantine is afgebroken om plaats te maken voor een aan het dorpshuis gekoppelde nieuwbouw. Het sinds de verbouwing bijna energieneutrale dorpshuis is daarbij voor de toekomst weer een prima onderkomen voor de kleine 20 verenigingen die het dorp telt. Aan de verbouwing hebben tientallen vrijwilligers vele uren bijgedragen.

- Duurzaamheid: - "Windmolenvereniging “Út ‘e lijte” is opgericht in 1994 en heeft als doel het bevorderen van het gebruik van duurzame energie en het stimuleren van dorpsactiviteiten. Op 5 januari 1995 was het zover; een MICON 225kW ging in een harde ijskoude oostenwind van start. De molen, 30 meter hoog met een wiekdiameter van 29,6 meter, heeft een stroomopbrengst van ruim 500.000kWh per jaar. Hitzum is voor haar totale jaarlijkse verbruik zelfvoorzienend in natuurstroom. Diverse verenigingen hebben sinds 1995 een bijdrage ontvangen voor initiatieven die anders moeizamer te realiseren zouden zijn geweest. Zo is het dorpshuis na de verbouwing van nieuwe stoelen en tafels voorzien en zijn er 11 zonnepanelen aangeschaft. Daarnaast zijn er in 2000 200 spaarlampen verspreid in het dorp en kunnen verenigingen sinds 2001 gebruik maken van een digitale camera voor internet-doeleinden. In 2003 zijn er drie lantaarnpalen met zonnepanelen langs het schelpenpad geplaatst. Totaal voor ca. 30.000 euro in 9 jaar tijd."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hitzum.

Reactie toevoegen