Hoekske

Plaats
Buurtschap
Moerdijk
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

hoekske_moerdijk_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Hoekske ZO van Moerdijk ligt anno 2021 nog in de weidsheid van de oksel tussen de A16 en de A17. Maar niet lang meer; vanaf dat jaar wordt Logistiek Park Moerdijk (LPM) gerealiseerd, waar de buurtschap voor moet wijken. (©www.openstreetmap.org)

Buurtschap Hoekske ZO van Moerdijk ligt anno 2021 nog in de weidsheid van de oksel tussen de A16 en de A17. Maar niet lang meer; vanaf dat jaar wordt Logistiek Park Moerdijk (LPM) gerealiseerd, waar de buurtschap voor moet wijken. (©www.openstreetmap.org)

Hoekske

Terug naar boven

Status

- Hoekske is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Moerdijk. T/m 1996 gedeeltelijk gemeente Klundert, gedeeltelijk gemeente Zevenbergen.

- Niet te verwarren met de twee andere ('t) Hoekske’s in de streek, namelijk bij Rucphen en bij Ulvenhout.

- De buurtschap Hoekske valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Moerdijk.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1936 Hoekske.

Naamsverklaring
"Buurtschap Hoekske is genoemd naar de ligging in een hoek van de Nieuwe Moerdijkpolder (1650), met het verkleinwoord vormende suffix -ske, mogelijk ter onderscheiding van Den Hoek, de plaatselijke benaming van het nabijgelegen dorp Zevenbergschen Hoek."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoekske ligt NW van Zevenbergschen Hoek, ZO van Moerdijk, rond de Moerdijkseweg (de weg van Zevenbergschen Hoek naar Moerdijk), ingeklemd tussen de A16 en de A17.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Hoekske heeft ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Na jarenlange voorbereidingen, discussies en bezwaarschriften, heeft de Raad van State in september 2020 definitef bepaald dat Logistiek Park Moerdijk (LPM) mag worden gerealiseerd. Het bijna 150 ha grote Logistiek Park Moerdijk komt te liggen in de oksel van de A16/A17. Buurtschap Hoekske ligt daar midden in. Volgens de ontwerptekeningen van LPM zal de bebouwing van de buurtschap voor het vanaf 2021 te realiseren bedrijventerrein moeten wijken. Volgens Ferdinand van den Oever, directeur van Havenbedrijf Moerdijk, is de belangstelling van bedrijven voor een plekje - gezien de omvang van de bedrijfshallen zeg maar plék - op dit bedrijventerrein 'enorm'. "Het is meteen dringen geblazen voor ruimte. We kunnen drie van de vier fasen die we voor ogen hebben moeiteloos vullen." Het gaat om partijen die azen op heel veel ruimte: "De bedrijven waar wij mee praten willen minstens 25 tot 30 hectare hebben." Er is ook belangstelling van bedrijven op deze locatie voor de nieuwste trend in de logistieke wereld, namelijk twee grote hallen op elkaar. "Maar dat betekent een hoogte van 40 meter. Dat willen wij niet. Voor ons is 20 meter de max", aldus Van den Oever.

Er wordt een ‘interne baan’ aangelegd, die LPM moet verbinden met het haven- en industrieterrein Moerdijk. Deze baan, speciaal bedoeld voor containervervoer, moet nabij de Lapdijk over de A17 heengaan en dan parallel aan de snelweg naar de Plaza op het industrieterrein lopen. De provincie stelde aanvankelijk dat LPM 4.200 banen zou kunnen opleveren, maar stelde dat later naar beneden bij. In de logistiek sector rukken automatisering en robotisering op, met minder maar ook ándere banen tot gevolg: "Er zijn in de logistiek steeds meer hersens nodig. Hou het voor LPM maar op werkgelegenheid voor meer dan 2.000 mensen. Daar zit je al vlug aan", stelt Van den Oever.

- Duurzaamheid: - "De uitdaging waar we met elkaar voor staan is groot: binnen enkele decennia fossiel- en uitstootvrij leven. Een uitdaging waar we allemaal mee te maken gaan krijgen. Daar komt bij dat hoe langer we wachten, hoe groter deze opgave wordt. Het is duidelijk dat we snel en op grotere schaal moeten overstappen naar een onuitputtelijk, groen energiesysteem, zoals uit zon en wind. De technieken zijn er en hebben zich ruimschoots bewezen. Maar de omgeving voelt zich niet altijd gehoord bij de overstap naar groene opwekking. Reden voor Greenchoice om het anders aan te pakken.

Draagvlak. De urgentie voor grootschalige groene energieopwekking is groot. Toch is het belangrijk om niet als een kip zonder kop op iedere beschikbare vierkante meter zonne- en windparken te gaan bouwen. Terecht kan dit leiden tot protest en weerstand uit de omgeving. Greenchoice werkt daarom al jaren aan collectieve opwekprojecten die we voor en samen met omwonenden realiseren. Met behulp van de postcoderoosregeling ontwikkelen we zonnedaken en buurtmolens samen met lokale energiecoöperaties, waarbij de opbrengsten grotendeels lokaal terugvloeien. Het initiatief voor het project en het eigendom is lokaal belegd en iedereen kan meedoen. Hierdoor ontstaat er draagvlak bij omwonenden en levert de transitie naar schonere energie voor iedereen die mee wil doen ook wat op.

Lokaal uittekenen. Ook bij grotere windprojecten op land zijn dit de ingrediënten voor een succesvolle realisatie; met draagvlak van de omgeving. Om dit goed te borgen worden daarom door heel Nederland 30 zogeheten Regionale Energie Strategieën (RES) uitgewerkt. Hier komen (lokale) overheden, marktpartijen en burgers uit de regio samen om te bedenken hoe en waar de benodigde stroom voor die regio schoon kan worden opgewekt. Op 1 juli 2021 moeten deze plannen in grote lijnen gereed zijn.

Goede Buren. Greenchoice wil deze plannen niet afwachten en is hiermee alvast aan de slag gegaan. Zo zijn we met onze partners Coöperatie Windunie en duurzame investeerder Meewind onder de noemer Goede Buren volgens bovenstaand principe gestart met het ontwikkelen van Windpark Streepland: drie windmolens langs de A16/A59 bij Moerdijk, nabij Knooppunt Hooipolder en Verzorgingsplaats Streepland (die voorheen 't Hoekske heette, naar de nabijgelegen, W van de A16/A59 gelegen buurtschap). Dit zijn niet de enige molens die langs de A16 worden ontwikkeld. In totaal worden hier 28 windmolens gebouwd, als onderdeel van het overkoepelende project EnergieA16 van provincie Noord-Brabant. Al deze molens zijn voor 25% in lokaal eigendom. Hierdoor vloeit een deel van de inkomsten direct terug naar de gemeenschap.

Omgeving profiteert van groene opwek. Beter een goede buur dus, dan een verre vriend. Gingen in het verleden de opbrengsten uit fossiele energie grotendeels naar de grote productiebedrijven; met de regionale opwek van groene energie profiteert de omgeving mee. Dankzij de vooruitstrevende aanpak van provincie Noord-Brabant, die burgers onder andere actief heeft betrokken bij het uittekenen van de locaties voor de molens, is lokaal eigendom bij Windpark Streepland op deze manier dus al goed geborgd.

Meer voordelen. Maar als Goede Buren doen we meer; zo investeren we lokaal in cultuur en educatie, wordt een maatschappelijk fonds opgericht en kunnen minimaal 500 omwonende huishoudens profiteren van gratis stroom uit het windpark. Daarnaast blijven we in contact met omwonenden om hen te informeren over de voortgang van het windpark en om vragen en zorgen die er zijn te bespreken. Maar ook om hen te betrekken in de wijze waarop we de voordelen uit het windpark voor hen kunnen inrichten.

Greenchoice ontwikkelt met draagvlak. De definitieve vergunning voor alle 28 windmolens is inmiddels afgegeven. De komende tijd gaan we aan de slag met de voorbereidingen van de bouw. Naar verwachting zullen de molens eind 2022 draaien en groene stroom opwekken voor ruim 15.000 huishoudens. Met de ervaringen die met deze projecten opdoen, kunnen we de overstap naar schone energiebronnen met alle betrokkenen nu en in de toekomst verder versnellen. En dus niet als een kip zonder kop, maar met draagvlak en eigenaarschap bij omwonenden." (bron: Greenchoice, februari 2021)

Reactie toevoegen