Hoeven (Wanroij)

Plaats
Buurtschap
Land van Cuijk
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

hoeven_wanroij_op_kaart_begin_20e_eeuw.jpg

Tot begin 20e eeuw staat de buurtschap aan de Hoevensestraat bij het dorp Wanroij op de kaarten (en in de volkstellingen) onder de naam Hoevensche Straat. (© van deze kaart en die hierna: www.kadaster.nl)

Tot begin 20e eeuw staat de buurtschap aan de Hoevensestraat bij het dorp Wanroij op de kaarten (en in de volkstellingen) onder de naam Hoevensche Straat. (© van deze kaart en die hierna: www.kadaster.nl)

hoeven_wanroij_op_kaart_jaren_twintig_van_de_20e_eeuw.jpg

In de jaren twintig van de 20e eeuw verandert de naam van buurtschap Hoevensche Straat bij Wanroij in Hoeven. In de praktijk werd die naam al minstens vanaf 1905 gehanteerd.

In de jaren twintig van de 20e eeuw verandert de naam van buurtschap Hoevensche Straat bij Wanroij in Hoeven. In de praktijk werd die naam al minstens vanaf 1905 gehanteerd.

hoeven_wanroij_op_kaart_openstreetmap.jpg

Buurtschap Hoeven bij/in Wanroij op een actuele kaart. Door de uitbreiding van het dorp Wanroij na de Tweede Wereldoorlog is de buurtschap deels in de dorpskern komen te liggen. (© www.openstreetmap.org)

Buurtschap Hoeven bij/in Wanroij op een actuele kaart. Door de uitbreiding van het dorp Wanroij na de Tweede Wereldoorlog is de buurtschap deels in de dorpskern komen te liggen. (© www.openstreetmap.org)

Hoeven (Wanroij)

Terug naar boven

Status

- Hoeven is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. T/m 1993 gemeente Wanroij. In 1994 over naar gemeente Sint Anthonis, in 2022 over naar gemeente Land van Cuijk.

- De buurtschap Hoeven valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wanroij.

- De buurtschap Hoeven heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Tot begin 20e eeuw staat de buurtschap op de kaarten met de benaming Hoevensche Straat. Ook in de Volkstelling van 1840(1) wordt de buurtschap zo genoemd. In de jaren twintig van de 20e eeuw verandert de naam op de kaarten in Hoeven. Getuige dit verslag van het bezoek van de Commisaris van de Koningin aan de gemeente Wanroij in 1905 werd de buurtschap in ieder geval in dat jaar al zo genoemd. In de volksmond heet de buurtschap - getuige de reactie van een inwoner onderaan deze pagina en de naam van de buurtvereniging - De Hoeve.

Pand met naam van de buurtschap
In de jaren tachtig van de 20e eeuw verschijnt op kaarten in het ZW van buurtschap Hoeven de naam van een pand dat dan genoemd wordt Kroonhoeve. In de jaren negentig wijzigt die naam in De Hoeve. Wellicht is dat pand naar de buurtschap genoemd. Of is het al zo'n oud pand dat het net andersom is: dat de buurtschap naar dit pand is genoemd, dat wellicht vroeger ook al De Hoeve heeft geheten?

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Hoeven omvat de bebouwing aan de Hoevensestraat, de Kattenstraat en de Kwikstraat, gelegen in het Z van de dorpskern van Wanroij en direct ZW daarvan. Door de naoorlogse uitbreiding van Wanroij is de buurtschap deels binnen de dorpskern komen te liggen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap Hoeven 12 huizen met 59 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 40 huizen aan de Hoevensestraat, ca. 10 huizen aan de Kattenstraat en ca. 10 huizen aan de Kwikstraat. In totaal dus ca. 60 huizen, met ca. 150 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In buurtschap Hoeven was getuige een krantenartikel uit 1983 'het beruchte* nachtcafé De Hoeve' gevestigd.** Het was een bar met dansgedeelte en een restaurant waar de klanten zelf de barbecue-roosters mochten bedienen. Een citaat uit het artikel: "In 1970 kochten Gé en Inge Oosterbaan uit Rijswijk - wélke van de 3 Rijswijk-en staat er niet bij, maar doorgaans bedoelt men hier Rijswijk Zuid-Holland mee, red. - deze oude boerderij van de familie Laarakkers. Met het nodige bloed, zweet en tranen verbouwden zij die tot een uitstekende uitgaansgelegenheid. Deze is dagelijks geopend van 19.00-03.00 uur (de keuken tot 2.00 uur). Maar men kan hier ook terecht voor recepties, partijen, buffetten en dergelijke."
* Die kwalificatie is van degene die het artikel op de gelinkte pagina geplaatst heeft.
* Op de pagina onder de link zoeken met ctrl-f op het woord 'hoeve', dan kom je bij het bedoelde krantenartikel terecht.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Op de locatie Hoevensestraat 15 in buurtschap Hoeven, aan de zuidrand van de dorpskern van Wanroij, was een intensieve varkenshouderij gevestigd, waar een vergunning aanwezig was voor het houden van 65 zoogkoeien, 49 stuks jongvee, 1542 gespeende biggen, 441 fokzeugen, 2 dekberen en 25 vleesvarkens. Het complex is gelegen tussen woningen. Deze situatie is niet wenselijk omdat de bedrijfsgebouwen aan het dorp grenzen en deze overlast veroorzaken aan de woningen. De eigenaar is voornemens ter plaatse de bestaande opstallen te slopen en zijn bedrijf te beëindigen. Om de sanering van het bedrijf te kunnen bekostigen worden er 5 wooneenheden gecreërd op locatie Hoevensestraat 15 en 2 wooneenheden aan de Kattenstraat, aansluitend aan de bestaande bebouwing aan de oostkant (oneven kant) van die straat. De twee woningbouwpercelen aan de Kattenstraat zijn op agrarisch grasland gelegen. De agrarische bestemming van de locaties zal verdwijnen en er komt een woonbestemming voor in de plaats. De reeds bestaande woning op Hoevensestraat 15 zal worden omgezet van een agrarische bestemming naar een woonbestemming. De opstallen op Hoevensestraat 15 zullen worden gesloopt en de verharding zal worden weggenomen.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen is het van belang dat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving niet verloren gaat maar, indien mogelijk, juist wordt versterkt. Tevens is vanuit het ruimtelijke beleid een goede landschappelijke inpassing een vereiste. Om te onderzoeken of de ontwikkeling mogelijk kan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving, is door een landschapsdeskundige een tekening opgesteld waarop is aangegeven hoe de voorgenomen ontwikkeling landschappelijk zal worden ingepast. Voor de Hoevensestraat 15 blijven de beschermde bomen intact. Bij de locatie staan reeds veel bomen, die zorgen dat de locatie ruimtelijk op een goede manier is ingepast. Voor de Kattenstraat is een landschappelijk inpasingsplan gemaakt. Voor deze locatie gelden door middel van de provinciale regels extra regels voor een landschappelijk inpassing. Het bijgevoegde inpassingplans zorgt ervoor dat de ontwikkeling voldoet aan de provinciale regels en dat hierdoor sprake is van een goede ruimtelijke inpassing." (bron en voor nadere informatie zie het in 2018 voor dit project opgstelde bestemmingsplan)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "Aan de Hoevensestraat in buurtschap Hoeven, op huisnrs. 2-20, bevindt zich een tiental woningen, die twee aan twee onder een wolfdak zijn geplaatst. De panden, waarvan er enkele nog een opgeklampte voordeur met geometrisch ingedeeld bovenlicht hebben, dateren van kort na de Tweede Wereldoorlog." (bron: "Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant / Monumenten Inventarisatie Project gemeente Wanroij" (1992))

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Korte beschrijving van buurtschap Hoeven in tekst en beeld door Ab Seijnder uit IJsselsteijn, die na zijn pensionering een groot deel van de plaatsen in ons land, tot op buurtschapsniveau, op de fiets is wezen bekijken en daar per plaats een korte beschrijving en enkele foto's van heeft gemaakt.

- Buurtvereniging: - De in 1998 opgerichte - althans bij de KvK ingeschreven - Buurtvereniging De Hoeve is voor zover ons bekend niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

Reacties

(2)

Omdat ik op zoek was naar wat info over onze Buurtschap genaamd De Hoeve stuitte ik op uw website waarin nogal vreemde informatie vermeld staat. Buurtschap De Hoeve bestaat uit de Hoevensestraat, de Kattenstraat en de Kwikstraat. Kuilsendijk etc. horen hier dus helemaal niet bij.

Dank voor uw reactie. Ik zie het. U hebt gelijk. Degene die de ligging van deze buurtschap destijds heeft beschreven, heeft het gebied inderdaad te ruim genomen. Ik heb het aangepast.
Als iemand onderaan een pagina reageert, is dat voor mij vaak aanleiding om het hele internet af te zoeken of ik nog nadere informatie van de buurtschap kan vinden, want wat hier stond was natuurlijk nog maar een beginnetje. Ik heb het hele internet afgezocht, zowel op de naam 'Hoeven Wanroij' als op 'De Hoeve Wanroij', omdat beide namen kennelijk voor deze buurtschap worden gebruikt.
Alles wat ik heb kunnen vinden, heb ik nu hierboven vermeld. En ter verduidelijking, zowel ten aanzien van de naamswijziging, als ten aanzien van het deels opgegaan zijn in de dorpskern van Wanroij, tevens enkele kaartjes toegevoegd.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen