Hof van Delft

Voormalige gemeente
Delft Midden-Delfland
Delfland
Zuid-Holland

zh_gemeente_hof_van_delft_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

Gemeente Hof van Delft anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Hof van Delft anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Hof van Delft

Terug naar boven

Status

- Hof van Delft is een voormalige gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Delfland. Oorspronkelijk is dit een zelfstandige gemeente. In 1812 wordt de gemeente opgeheven en verdeeld over de gemeenten 't Woudt en Pijnacker. Per 1--1817 ontstaat de gemeente opnieuw uit afsplitsing van de hiervoor genoemde gemeenten.

- In 1833 is de gemeente Hof van Delft vergroot met de gemeente Hoog en Woud Harnasch, per 1-9-1855 is de gemeente vergroot met de gemeente Groeneveld.

- De gemeente Hof van Delft is in 1921 opgeheven en verdeeld over de gemeenten Delft en Schipluiden. Het Schipluidense deel is in 2004 opgegaan in de gemeente Midden-Delfland.

- Tegenwoordig is er ook een woonwijk Hof van Delft, als onderdeel van de stad Delft.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de loop der jaren zijn voor deze gemeente ook diverse andere benamingen en spellingen in gebruik geweest, zijnde: 't Hof van Delft en 'Hof van Delft en Hoog- en Woud-Harnasch'.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Hof van Delft 220 huizen met 914 inwoners, verdeeld in de gelijknamige buurtschap 140/554 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Den Hoorn (= het huidige gelijknamige dorp) 53/240 en 't Woudt 27/120.

Reactie toevoegen