Hogevaart

Plaats
Buurtschap
Waalwijk
Hart van Brabant Langstraat
Noord-Brabant

labbegat_kaart_ca._1980.jpg

Sinds de jaren zestig is de plaatsnaam Labbegat zomaar iets naar rechts verplaatst, en in een ander lettertype, alsof het alleen nog maar een veldnaam zou zijn. Ten onrechte. In recente atlassen is ook de Z gelegen buurtschap Hogevaart ineens verdwenen.

Sinds de jaren zestig is de plaatsnaam Labbegat zomaar iets naar rechts verplaatst, en in een ander lettertype, alsof het alleen nog maar een veldnaam zou zijn. Ten onrechte. In recente atlassen is ook de Z gelegen buurtschap Hogevaart ineens verdwenen.

Hogevaart

Terug naar boven

Status

- Hogevaart is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Hart van Brabant, en in de subregio Langstraat, gemeente Waalwijk. T/m 1922 deels gemeente ('s Grevelduin-)Capelle, deels gemeente Vrijhoeve-Capelle, in 1923 in zijn geheel over naar gemeente Sprang-Capelle, in 1997 over naar gemeente Waalwijk.

- De buurtschap Hogevaart valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Sprang-Capelle.

- De buurtschap Hogevaart heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1837-1840 Hoogevaart. In de loop van de 20e eeuw komen achtereenvolgens de spellingen Hooge Vaart, Hoogevaart en Hooge-Vaart in de atlassen voor. En rond 1990 verdwijnt de plaatsnaam, onterecht, uit de atlassen. Want de bebouwing is er nog gewoon, en nog altijd buiten de bebouwde kom, dus bestaat de buurtschap ook nog altijd. Ook de N hiervan gelegen buurtschap Labbegat is onterecht uit de atlassen verdwenen.

Naamsverklaring
Naar de ligging aan de gelijknamige vaart.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hogevaart ligt rond de gelijknamige weg (huisnummers 1 t/m 93 en 6 t/m 68) en rond de weg Wolfsnest. De buurtschap ligt NW (kernen Vrijhoeve en Sprang), O (kern Capelle) en NO (kern Nieuwe Vaart) van het dorp Sprang-Capelle, NW van het dorp Kaatsheuvel, W van de stad Waalwijk, OZO van het dorp Waspik, ONO van het dorp Waspik-Boven, NO van de dorpen 's Gravenmoer en Dongen, in de Z nabijheid van de rivier de Bergse Maas, ZO van het dorp Dussen, Z van de dorpen Meeuwen en Babyloniënbroek en ZW van de dorpen Drongelen en Eethen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hogevaart omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De O van de weg Hogevaart lopende Koesteeg loopt door de Westelijke Langstraat, het natuurbied tussen Waspik en Waalwijk. De natuur heeft daar flink te lijden gehad onder intensief gebruik, vermesting en verdroging. Provincie, gemeente, waterschap en Staatsbosbeheer willen het gebied in ere herstellen. Bij dit ambitieuze project worden vele miljoenen gestoken in nieuwe natuur en het behoud van de huidige natuur. Ook is er volop aandacht voor recreatie en cultuurhistorie. Het gaat om een ingrijpende operatie. Zo worden veel landbouwpercelen omgevormd tot natuur. Ook is goed gekeken naar de (toekomstige) functie van de Koesteeg. Moet deze weg in de toekomst ook wijken voor natuur? Na uitgebreid onderzoek van het bureau GoudappelCoffeng wil de provincie de Koesteeg toch open houden voor verkeer.

Nu kiezen veel automobilisten al deze weg als ze van Sprang-Capelle naar Waalwijk willen rijden. Dat aantal wordt de komende jaren alleen maar meer. Bij een afsluiting van de Koesteeg zou het grootste deel, zo’n 75 procent van het verkeer daar, zich naar de Hogevaart verplaatsen, zo blijkt uit de studie. Het aantal gemotoriseerde verkeersbewegingen zou daar dan explosief stijgen: van 1900 per dag in 2010 naar 7300 per dag in 2030. Een stijging van 284 procent. De provincie ziet echter kansen om de natuur toch voldoende de ruimte geven, zonder dat de Koesteeg als verbindingsweg verdwijnt. De gemeente Waalwijk heeft in 2019 met dit alternatief ingestemd. Volgens haar wordt het maatschappelijk draagvlak voor de plannen een stuk groter als de Koesteeg gewoon voor verkeer open blijft.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het oudste deel van het huidige Kasteel Zuidewijn (Hogevaart 60), een vooruitspringend middenstuk, waarop haaks de linker zijvleugel met trapgevel staat, stamt uit het eind van de 16e eeuw. In de 17e eeuw is daar de rechtervleugel aan toegevoegd, terwijl de rest van het kasteel bij de verbouwing van 1763 of later is toegevoegd. De lindebomen aan de voorzijde dateren uit 1717. Het gebouw is niet te bezichtigen. Het complex omvat in totaal 4 rijksmonumenten, zijnde Huis Zuidewijn zelf, - de historische tuin- en parkaanleg, - het koetshuis, en - diverse 'tuinsieraden', met name tuinvazen op sokkels, ornamenten op sokkels, een zonnewijzer op sokkel, en tuinbeelden en pijlers. Medio 2020 is het kasteel van de familie De Roy van Zuidewijn te koop gezet.

Het oorspronkelijke Huis of Kasteel Zuidewijn is rond vermoedelijk omstreeks 1400 gebouwd als een edelmanswoning aan de Hogevaart, tussen Capelle en Waalwijk. Doordat het op een hoger gelegen zandplaat ligt, bleef het tijdens de Sint-Elisabethsvloed van 1421 behouden. Oorspronkelijk heette het huis De Steene Camer. De naam Zuidewijn kwam van de heren van de ambachtsheerlijkheid Zidewinde of Sidewinde. Huis Zuidewijn is jarenlang in gebruik geweest als trouwlocatie van de toenmalige gemeente Sprang-Capelle en later Waalwijk. Daarmee genereerde de familie inkomsten die ten goede kwamen aan het onderhoud van het huis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied de Dullaard, W van buurtschap Hogevaart, bestaat uit weilanden, populierenaanplant en 6 petgaten. Het is omzoomd met rietkragen en biezen. Je kunt hier vele diersoorten zien zoals ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree. Middels de vogelkijkhut kun je ze goed bekijken zonder ze te storen. Vergeet niet een goede verrekijker mee te nemen. Je kunt er nog veel meer vogelsoorten zien, die je onder de link opgesomd vindt.

Reactie toevoegen