Hogewaard

Plaats
Buurtschap
Vijfheerenlanden
Alblasserwaard
Utrecht

hogewaard_gelijknamige_weg_kopie.jpg

Hogewaard is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Alblasserwaard, gem. Vijfheerenlanden. T/m 1985 grotendeels gem. Tienhoven, deels gem. Ameide. In 1986 over naar gem. Zederik, in 2019 over naar gem. Vijfheerenlanden. (© Jan Dijkstra)

Hogewaard is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Alblasserwaard, gem. Vijfheerenlanden. T/m 1985 grotendeels gem. Tienhoven, deels gem. Ameide. In 1986 over naar gem. Zederik, in 2019 over naar gem. Vijfheerenlanden. (© Jan Dijkstra)

hogewaard_de_griend_kopie.jpg

Buurtschap Hogewaard, De Griend (© Jan Dijkstra, Houten)

Buurtschap Hogewaard, De Griend (© Jan Dijkstra, Houten)

hogewaard_de_tip_kopie.jpg

Buurtschap Hogewaard, De Tip (© Jan Dijkstra, Houten)

Buurtschap Hogewaard, De Tip (© Jan Dijkstra, Houten)

hogewaard_boerderij_kopie.jpg

In buurtschap Hogewaard kun je diverse mooie boerderijen bewonderen, waaronder deze (© Jan Dijkstra, Houten)

In buurtschap Hogewaard kun je diverse mooie boerderijen bewonderen, waaronder deze (© Jan Dijkstra, Houten)

hogewaard_kerkweg_kopie.jpg

Buurtschap Hogewaard, Kerkweg (© Jan Dijkstra, Houten)

Buurtschap Hogewaard, Kerkweg (© Jan Dijkstra, Houten)

hogewaard_kerkpad_kopie.jpg

Buurtschap Hogewaard, Kerkpad (© Jan Dijkstra, Houten)

Buurtschap Hogewaard, Kerkpad (© Jan Dijkstra, Houten)

hogewaard_meihoven_met_charmant_bruggetje_kopie.jpg

Buurtschap Hogewaard, Meihoven, met charmant bruggetje (© Jan Dijkstra, Houten)

Buurtschap Hogewaard, Meihoven, met charmant bruggetje (© Jan Dijkstra, Houten)

hogewaard_tiendweg_kopie.jpg

Buurtschap Hogewaard, Tiendweg (© Jan Dijkstra, Houten)

Buurtschap Hogewaard, Tiendweg (© Jan Dijkstra, Houten)

hogewaard_warnarda_en_jacobshoeve_kopie.jpg

Buurtschap Hogewaard, het imposante herenhuis Warnarda en Jacobshoeve (© Jan Dijkstra, Houten)

Buurtschap Hogewaard, het imposante herenhuis Warnarda en Jacobshoeve (© Jan Dijkstra, Houten)

Hogewaard

Terug naar boven

Status

- Hogewaard is een buurtschap in de provincie Utrecht (t/m 2018 provincie Zuid-Holland), in de streek Alblasserwaard, gemeente Vijfheerenlanden. T/m 1985 grotendeels gemeente Tienhoven, deels gemeente Ameide; in 1986 in zijn geheel over naar gemeente Zederik, in 2019 over naar gemeente Vijfheerenlanden.

- De buurtschap Hogewaard valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Tienhoven aan de Lek, deels onder het dorp Ameide. De grens tussen beide dorpen, voorheen gemeenten, loopt hier midden door de gelijknamige weg; de even, N kant valt onder Tienhoven aan de Lek, de oneven, Z kant valt onder Ameide.

- De buurtschap Hogewaard heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de atlassen staat de plaatsnaam nog met de oude spelling met oo, de gelijknamige straatnaam is echter met één o. Wij stellen dan ook voor om ook voor de plaatsnaam de moderne spelling met één o aan te houden.

Oudere vermeldingen
1913 Hoogewaard.

Naamsverklaring
Samenstelling van hoog 'hooggelegen' en waard 'grotendeels door water omringd (veelal bedijkt) land'. De naam komt in de middeleeuwen op meerdere plaatsen voor (bijvoorbeeld eind 13e eeuw bij Koudekerk: Hoghen Wert).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hogewaard ligt rond de gelijknamige weg en rond de wegen Tiendweg (het gedeelte van deze weg NO van het kruispunt met de weg Meihoven), Meihoven, Kerkweg, De Tip, De Griend en Industrieweg (de twee laatstgenoemde wegen de gedeelten rond de kruispunten met de weg Hogewaard).

De buurtschap Hogewaard ligt direct W van het dorp Ameide, ZO van het dorp Tienhoven aan de Lek, in de Z nabijheid van de rivier de Lek, Z van het dorp Lopik, OZO van het dorp Cabauw, NNO van het dorp Noordeloos, NW van het dorp Meerkerk en NO van de stad Nieuwpoort.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hogewaard omvat ca. 100 huizen met ca. 250 inwoners.

Reactie toevoegen