Hogeweg (Kamperveen)

Plaats
Buurtschap
Kampen
Salland
Overijssel

hogeweg_richtingbord.jpg

Twee bordmatige fouten in de buurtschap Hogeweg: de buurtschap heeft, in tegenstelling tot zusterbuurtschappen De Zande en Zuideinde, geen plaatsnaamborden, en op de richtingborden staat de plaatsnaam zwart op wit i.p.v. wit op blauw.

Twee bordmatige fouten in de buurtschap Hogeweg: de buurtschap heeft, in tegenstelling tot zusterbuurtschappen De Zande en Zuideinde, geen plaatsnaamborden, en op de richtingborden staat de plaatsnaam zwart op wit i.p.v. wit op blauw.

hogeweg_richtingborden_met_huisnummers_kopie.jpg

Dit is dan wél 'bezoekersvriendelijk': op de kruising midden op de Hogeweg borden met welke huisnrs. aan welke kant zitten, zodat je van tevoren kunt bepalen welke kant je op moet en geen risico loopt verkeerd te rijden, waardoor je weer moet omkeren.

Dit is dan wél 'bezoekersvriendelijk': op de kruising midden op de Hogeweg borden met welke huisnrs. aan welke kant zitten, zodat je van tevoren kunt bepalen welke kant je op moet en geen risico loopt verkeerd te rijden, waardoor je weer moet omkeren.

Hogeweg (Kamperveen)

Terug naar boven

Status

- Hogeweg is een buurtschap* in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Kampen. T/m 1936 gemeente Kamperveen. In 1937 over naar gemeente IJsselmuiden, in 2001 over naar gemeente Kampen.
* De plaats heeft weliswaar een kerk en school, maar wordt gezien haar geringe omvang en het ontbreken van een kern toch nog altijd als buurtschap beschouwd.

- Voor de postadressen ligt de buurtschap Hogeweg zogenaamd 'in' de formele woonplaats (voor postcodeboek en BAG) Kamperveen, maar dat is in de praktijk helemaal geen woonplaats (want die ligt ter plekke helemaal nergens) maar alleen de naam van de streek ter plekke en de voormalige gemeentenaam. Maar gemeente en/of PTT hebben er in 1978 (bij het ontstaan van het huidige postcodesysteem) kennelijk nu eenmaal voor gekozen om de buurtschappen van de voormalige gemeente Kamperveen gemakshalve gezamenlijk de 'postale plaatsnaam' Kamperveen te geven.

- Qua bebording constateren wij 2 fouten bij deze buurtschap: 1) De zusterbuurtschappen Zuideinde en De Zande hebben blauwe plaatsnaamborden en daarmee een 'bebouwde kom', d.w.z. dat er van een zekere bebouwingsdichtheid sprake moet zijn. De buurtschap Hogeweg heeft weliswaar geen kern, alleen een dunne lintbebouwing en is daarmee begrijpelijk geen 'bebouwde kom', maar heeft helemaal géén plaatsnaamborden. Maar als buurtschap en daarmee woonplaats in geografische en maatschappelijk zin, zou zij dan toch in ieder geval witte plaatsnaamborden moeten hebben.

2) Aan de Leidijk staan richtingborden, waarbij de buurtschap De Zande in witte letters op een blauwe ondergrond staat aangegeven, en Hogeweg in zwarte letters op een witte ondergrond. Maar dat hoort alleen te worden gebruikt voor een wijk of bedrijventerrein. Een plaatsnaam (ongeacht stad, dorp of buurtschap en ongeacht ja of nee bebouwde kom) hoort altijd in witte letters op een blauwe ondergrond te worden aangegeven.

Wat dan weer wél netjes, 'bezoekersvriendelijk' is, is dat men op de kruising van de Hogeweg met de Jules van Hasseltweg en Dompeweg, richtingborden heeft geplaatst met welke huisnrs. van de Hogeweg zich aan welke kant van de kruising bevinden, zodat je, als bezoeker, leverancier of hulpdienst, op de kruising van tevoren kunt bepalen welke kant je op moet. Dat is wel zo handig. In andere langgerekte buurtschappen verzuimt men dat weleens, zodat je soms op de gok de verkeerde kant inrijdt en dan alsnog moet keren...

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 De Hoogeweg, 1899 De Hoogeweg, Hoogenweg.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk de naam van een dijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hogeweg ligt als dunbebouwde lintbebouwing rond de 5 km lange gelijknamige weg (waarbij de bebouwing zich concentreert rond de noordelijke 3 km. De zuidelijke 2 km zijn nog dunner bebouwd), Z van Kampen, Z van de N50.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hogeweg 31 huizen met 183 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 200 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige kerk van de Hervormde Gemeente Kamperveen (huisnr. 49) dateert uit 1963 en heeft ca. 225 zitplaatsen. De eerste kerk van Kamperveen is rond 1330 gebouwd aan de Leidijk. Die kerk is tijdens een storm in 1747 ingestort. De opvolger uit 1748 aan de Hogeweg blijkt in 1961 zo bouwvallig dat restauratie geen optie meer is. Daarom verrijst in 1963 de huidige kerk als opvolger. De Veenhof is het bijgebouw van de kerk. In 2008 is De Veenhof verbouwd. De Veenhof heeft een grote zaal die opgedeeld kan worden. Ook is er een kleinere vergaderzaal en een jeugdhonk. De peuterspeelzaal heeft haar eigen vaste plek in het gebouw. De Veenhof wordt ook verhuurd voor o.a. verjaardagen. Het eerste orgel dat in de huidige kerk heeft gestaan is gebouwd in 1963 door fa. J. de Olde uit Enschede. In 1985 is het orgel uit der kerk verwijderd na de ingebruikname van het nieuwe orgel. Het huidige orgel is in 1985 gebouwd door de firma S.F. Blank uit Herwijnen. Hiertoe werd besloten omdat het oude orgel niet meer aan de eisen voldeed. Het orgel is geplaatst op een nieuw balkon aan de oostzijde van de kerk.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool De Zaaier is opgericht in 1915 en heeft dus in 2015 het 100-jarig bestaan gevierd. Scholenkoepel VCO IRIS heeft in 2015 besloten dat De Zaaier, die in 2015 slechts 29 leerlingen had (en daarmee de kleinste school is in de gemeente Kampen), open kan blijven zolang ze niet onder de 23 leerlingen komt. Opheffing zou zonde zijn, want, aldus een woordvoerder van de school: "De Zaaier voorziet in een kleine school waar letterlijk en figuurlijk de ruimte is voor ontplooiing van kinderen en passend onderwijs. De kinderen van de Zaaier gaan met plezier naar school, behalen mooie resultaten en de ouders voelen zich sterk betrokken. De Zaaier is een schoolvoorbeeld van de vele voordelen die een kleine school biedt." Om de kosten verantwoord te houden, wordt sinds 2015 zowel op personeel als inhoudelijk gebied wel intensiever samengewerkt met de Willem van Oranjeschool in Kampen.

Reactie toevoegen