Hollands Kroon

Gemeente
Hollands Kroon
Kop van Noord-Holland West-Friesland
Noord-Holland

Hollands Kroon kaart met de oude gemeenten (Kopie).jpg

De gemeente Hollands Kroon is in 2012 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer

De gemeente Hollands Kroon is in 2012 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer

Hollands Kroon

Terug naar boven

Status

- Hollands Kroon is een gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland (bestuurlijk). Geografisch gezien valt een deel van de gemeente onder de streek West-Friesland. Dit betreft het grondgebied van de voormalige gemeente Niedorp. De hoofdplaats van de gemeente is Anna Paulowna.

- De gemeente Hollands Kroon is in 2012 ontstaan* uit samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer.
* Dit is overigens de enige gemeentefusie die per 1-1-2012 in ons land heeft plaatsgevonden.

- De gemeente Hollands Kroon omvat de dorpen Anna Paulowna, Barsingerhorn, Breezand, Den Oever, Haringhuizen, Hippolytushoef, Kolhorn, Kreileroord, Lutjewinkel, Middenmeer, Nieuwe Niedorp, Oosterland, Oude Niedorp, Slootdorp, Van Ewijcksluis, 't Veld, Westerland, Wieringerwaard, Wieringerwerf, Winkel en Zijdewind, en de buurtschappen Belt, Blokhuizen, Dam, De Bomen, De Gest, De Haukes, De Heid, De Hoelm, De Kampen, De Leijen, De Normer, De Strook, De Vennik, De Weel, De Weere, Elft, Gelderse Buurt, Groetpolder, Hogebieren, Hollebalg, Kreil, Langereis (gedeeltelijk), Lutjekolhorn, Moerbeek, Nieuwesluis, Noordburen, Noorderbuurt, Oosterklief, Poolland, Smerp, Stroe, Terdiek, Tin (grotendeels), Vatrop, Verlaat (deels), 't Wad (deels), Wateringskant, Westeinde, Westerklief en Zandburen. In totaal zijn dit 21 dorpen en 41 buurtschappen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Hollands Kroon.

- Sinds februari 2019 is Rian van Dam burgmeester van de gemeente Hollands Kroon. Voorheen was zij programmadirecteur van Greenport Noord-Holland Noord.

Terug naar boven

Naam

Werknaam
De voorlopige werknaam van de nieuwe gemeente was Amstelmeer.

Definitieve naam
De gemeenteraden van de fusiepartners hebben in juni 2010 gekozen voor de huidige, definitieve gemeentenaam. Middels een prijsvraag konden inwoners voorstellen voor de naam van de nieuwe gemeente indienen. De top vier van de nieuwe naam bestond uit Hollands Kroon, Wieringerlanden, Noordkop en Waddenwaard. De eerstgenoemde is gekozen omdat 1) het een mooie krachtige naam is, een passende naam voor de noordelijke rand van Noord-Holland, 2) het de naam was van het voormalige waterschap van 1994 tot 2003, dat door een fusie is opgegaam in het huidige Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en 3) het de naam is van een rijksmonument: het voormalige kantoorgebouw van Domeinen uit 1942.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Hollands Kroon ligt in het uiterste NO van Noord-Holland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Hollands Kroon is in 2012 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten:
Anna Paulowna met ca. 14.000 inwoners;
Niedorp met ca. 12.000 inwoners;
Wieringermeer met ca. 12.500 inwoners;
Wieringen met ca. 8.500 inwoners.

- De gemeente Hollands Kroon omvat ca. 20.000 huizen met ca. 47.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Gemeente Hollands Kroon is in januari 2020 door FUTUR, het landelijk netwerk voor jonge ambtenaren, uitgeroepen tot winnaar van de FUTURPROOF award. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een organisatie die toekomstgericht is en werk maakt van verjonging. Dit jaar werd specifiek gezocht naar een organisatie waar werkgeluk hoog in het vaandel staat, die buiten de gebaande paden durft te treden en durft te experimenteren. Een organisatie waar lef en vertrouwen hand in hand gaan. Waar medewerkers fouten durven te maken dankzij een veilige leeromgeving waarin leren en ontwikkelen veel aandacht krijgt. De gemeente was genomineerd voor de FUTURPROOF award samen met de gemeenten Sittard-Geleen en Meierijstad, die zij dus heeft verslagen. De gemeente mag zichzelf een jaar lang FUTURPROOF noemen. De gemeente is trots op het winnen van de FUTURPROOF award: "Het is een blijk van waardering en erkenning dat jarenlang inzetten op talenten van medewerkers en daarbij durven te experimenteren zijn vruchten afwerpt. Hiermee laten we zien dat vertrouwen de basis van alles is en dat het stimuleren van eigen verantwoordelijkheid van medewerkers leidt tot resultaat."

- De gemeente Hollands Kroon is op verschillende manieren innovatief bezig; zowel op organisatorisch als op ICT-gebied. Ze hebben namelijk de managementlagen uit de organisatie gehaald, ook 'tijdschrijven' en verlofbonnetjes doen ze niet meer aan, ze werken nu met 35 zelfsturende teams, en ICT-matig zijn ze helemaal overgeschakeld op de cloud. Wat dat allemaal zoal betekent, kun je lezen onder de link. Ook Microsoft heeft er een video over gemaakt en er een (Engelstalige want internationaal geprofileerde) pagina aan gewijd. De eerste alinea op die pagina is een mooie samenvatting van waar het hier allemaal om draait, dus die geven wij hier even onvertaald weer: "Hollands Kroon has radically reimagined what it means to work in municipal government. The city transformed its organizational structure completely and deployed Microsoft cloud solutions to empower employees to do their best work whenever, wherever, and however they want. Employee morale is up, absences and costs are down, and the city is working to harness the power of fully digitized information to improve decision making. Having a more mobile work force means that the city can better deliver services to its citizens."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bij diverse instanties (zoals het Cuypergenootschap, Bond Heemschut) leven zorgen over het - gebrek aan - monumentenbeleid van en in de gemeente Hollands Kroon. Zo wil de provincie Noord-Holland 17 van haar 54 provinciale monumenten aan deze gemeente overdragen. Maar de gemeente heeft daar geen behoefte aan. Wethouder Westerkamp: "We willen geen extra regels opleggen. Die zorgen voor kostenverhogingen, beperkingen en vertragingen. Wij vertrouwen op goed eigenaarschap." Volgens de gemeente komt er medio maart 2018 een beleidsplan voor monumenten. De gemeente heeft wel een monumentencommissie, maar heeft vooralsnog geen geld in de begroting opgenomen voor monumentenzorg. "Zonder geld heb je niets aan een plan", stelt raadslid Jan Eichhorn. Westerkamp laat het aan de nieuwe gemeenteraad (maart 2018) over om eventueel wel geld te steken in monumentenzorg. (bron en voor nadere informatie zie: Noordhollands Dagblad, 30-10-2017)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bij de Obstacle Run Hollands Kroon (op een zaterdag in september) in Kolhorn kun je kiezen uit de afstanden 5, 10 en 15 km. De Obstacle Run met ca. 40 hindernissen die onderweg genomen moeten worden, is uniek vanwege de ondergelopen IJsbaan, een 1 km lang stuk dwars door het water. Wie durft het aan?

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Hollands Kroon. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter. "Vanaf mei 2019 rijden wij met een servicewagen door de gemeente waar je als inwoner terecht kunt voor vragen en/of problemen. De servicewagen is een klein rijdend kantoor met ruimtes en zitjes om je te ontvangen. Hierin nemen medewerkers van verschillende teams in wisselende samenstelling plaats. De wagen staat op basis van een rooster een dag of dagdeel in een dorp. Dit rooster maken we ruim op tijd bekend zodat je weet waar en wanneer je de wagen kunt vinden. In eerste instantie hebben we verspreid over de gemeente in de volgende dorpen een standplaats bedacht: Hippolytushoef, Wieringermeer, Nieuwe Niedorp en Anna Paulowna. Als blijkt dat er nog een ander dorp met standplaats toegevoegd moet worden dan houden we de mogelijkheid open om dit aan te passen. Veel zaken worden tegenwoordig digitaal geregeld. Sommige inwoners hebben daar een klein beetje hulp bij nodig. Sommige vragen zijn ook niet altijd telefonisch op te lossen. Met die vragen kun je terecht bij de servicewagen. Maar uiteraard kun je ook andere vragen en/of problemen aan de kaak stellen. In specifieke gevallen kun je hier straks ook op afspraak terecht." (bron: gemeente)

- Media / nieuws: - De lokale omroep voor de gemeente Hollands Kroon is RTV Noordkop, met o.a. het onderdeel Noordkop Radio.

- Kunst en cultuur: - "Cultuurplatform Hollands Kroon (CPHK) vormt de ‘motorolie’ tussen de kunst- en cultuursector en de gemeente. CPHK: geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over kunst en cultuur; maakt kunst en cultuur in de gemeente beter zichtbaar; bevordert verbinding en samenwerking tussen verenigingen en organisaties; stimuleert cultuureducatie voor scholen en inwoners; organiseert pr-activiteiten en netwerkbijeenkomsten voor de kunst- en cultuursector; beheert een online activiteitenkalender. Onze website is de plek waar je kunst en cultuur in de buurt kunt vinden, van muziekles tot tentoonstelling!"

- Sport: - Nieuws over Voetbal in Hollands Kroon op Facebook.

- Welzijn: - "Wonen Plus Welzijn is een brede maatschappelijke organisatie die actief is in de gemeenten Schagen, Hollands Kroon, Langedijk en Heerhugowaard. We bieden praktische diensten die mensen in staat stellen zo lang mogelijk te blijven meedoen in hun vertrouwde omgeving. Dat doen we dankzij de inzet van ruim duizend vrijwilligers en team van deskundige medewerkers. We houden ons team zo klein mogelijk. Hierdoor houden we ook de kosten zo laag mogelijk. Alle collega’s doen projecten, inclusief onze bestuurders.

Onze organisatie zet zich in voor mensen, die: in een kwetsbare positie verkeren en een expliciete hulpvraag hebben; we in hun vertrouwde omgeving, in de eigen thuissituatie op maat motiveren zodat zij zo lang mogelijk hun zelfstandigheid behouden en zelfredzaam blijven; eenzaam zijn; als mantelzorger overbelast raken; niet (meer) in aanmerking komen voor AWBZ-ondersteuning; een klein steunnetwerk hebben; vanwege hun leeftijd, ingrijpende levensgebeurtenis of ontwikkelingsfase in een kwetsbare positie verkeren, maar nog geen hulpvraag hebben; we preventief benaderen omdat zij gehandicapt of chronisch ziek zijn of als mantelzorger, weduwe of weduwnaar ondersteuning behoeven. We richten ons bovendien op groepen mensen zoals buurtbewoners en Nieuwe Nederlanders. Ook hebben wij oog voor onze eigen en toekomstige vrijwilligers, re-integranten en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt."

- Leefbaarheid: - Hollands Kroon is een grote gemeente met veel openbare ruimte. Openbare ruimte die je als inwoner deels zelf mag inrichten. Heb je met je buren een leuk idee om je buurt mooier te maken of op te leuken? Of jeuken je handen om dat stukje groen voor je deur nieuw leven in te blazen? Team Kernbeheer kan je helpen. Zij geven advies en ondersteuning, lenen eventueel gereedschap uit, helpen met vergunningen enzovoort. Dus meld je idee aan! Een mooi voorbeeld van een op deze manier gerealiseerd plan om een wijk aantrekkelijker te maken is het Roverseiland in Breezand.

- De Hollands Kroonse Uitdaging - opgericht in 2017 - is een partij die gaat verbinden. De stichting brengt het verenigings- en bedrijfsleven in de gemeente Hollands Kroon dichter bij elkaar door een netwerk van ondernemers dat zich aan de organisatie heeft verbonden. De aanvragen die de stichting ontvangt worden beoordeeld op haalbaarheid en voldoende draagvlak. Afhankelijk van de vraag gaat de Uitdaging beoordelen of een project of aanvraag zonder geld kan worden gerealiseerd. Dat kan zijn door het beschikbaar stellen van spullen, helpende handen of kennis vanuit het bedrijfsleven. Een schildersbedrijf spreekt bijvoorbeeld met een organisatie af om gratis advies over het schilderwerk te geven en een korting te verlenen op de materialen. Of een bedrijf stelt uren van het personeel beschikbaar om een kinderboerderij te helpen een nieuw hekwerk te plaatsen.

Dit zijn voorbeelden waarbij de Uitdaging het bedrijfsleven en het verenigingsleven nader bij elkaar brengt. Dat kan via de website of live door een jaarlijkse 'beursvloer' die zij organiseren. Als een aanvraag alleen met subsidie gerealiseerd kan worden, dan verbindt de stichting hier een aantal uitgangspunten aan. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan meer bewegen op scholen in samenwerking met het verenigingsleven, of cultuurhistorisch besef. Of initiatieven gericht op buiten bewegen, spelen en ontmoeten. Of een aanvraag rekening houdt met de uitgangspunten beoordeelt een netwerk van partners, die samen een adviesraad vormen. Dit netwerk bestaat uit Incluzio, KopGroep Bibliotheken, Sportservice Noord-Holland, Wonen Plus Welzijn en de gemeente Hollands Kroon.

Wethouder Frits Westerkamp licht toe: "Het college wil meer ruimte bieden aan innovatief burgerschap in de gemeente Hollands Kroon. Inwoners en organisaties moeten ruimte krijgen om initiatieven te ontplooien. Wij zijn er van overtuigd dat de kracht en creativiteit van onze samenleving via de Uitdaging optimaal benut kan worden." Ook als een initiatief niet geschikt blijkt te zijn of in aanmerking komt voor een subsidie, is er nog kans op realisatie. "Dat is een wezenlijk verschil met hoe wij met de aanvragen omgaan. Als er vroeger een streep door een subsidieaanvraag ging, was het einde oefening. Nu is dat niet het geval. Er wordt meegedacht, meegekeken en meegewerkt om tot een passende oplossing te komen. Ieder initiatief maakt zo een kans." (bron: gemeente)

- Veilligheid: - Politie Hollands Kroon.

Reactie toevoegen