Holterhoek

Plaats
Buurtschap
Berkelland
Achterhoek
Gelderland

Holterhoek richtingbord (Kopie).jpg

In de omgeving van de buurtschap Holterhoek staan wel keurige richtingborden, maar bij de buurtschap zelf staan geen plaatsnaamborden, dus je weet wel waar je heen moet, maar je kunt niet zien wanneer je er bent aangekomen. Dat is niet echt handig...

In de omgeving van de buurtschap Holterhoek staan wel keurige richtingborden, maar bij de buurtschap zelf staan geen plaatsnaamborden, dus je weet wel waar je heen moet, maar je kunt niet zien wanneer je er bent aangekomen. Dat is niet echt handig...

holterhoek_volksfeestvereniging_1917.jpg

Naast alle reguliere evenementen in de buurtschap Holterhoek, is er in 2017 nog een extra reden voor een feestje, want dan bestaat de Volksfeestvereniging Holterhoek 100 jaar

Naast alle reguliere evenementen in de buurtschap Holterhoek, is er in 2017 nog een extra reden voor een feestje, want dan bestaat de Volksfeestvereniging Holterhoek 100 jaar

Holterhoek kaart (Kopie).jpg

Plattegrond van de huidige buurtschap Holterhoek (onder het dorp Eibergen, gemeente Berkelland). Vanouds was de buurtschap groter, maar een deel van de oude buurtschap ligt tegenwoordig in de bebouwde kom van Eibergen (in o.a. de wijk 't Simmelink).

Plattegrond van de huidige buurtschap Holterhoek (onder het dorp Eibergen, gemeente Berkelland). Vanouds was de buurtschap groter, maar een deel van de oude buurtschap ligt tegenwoordig in de bebouwde kom van Eibergen (in o.a. de wijk 't Simmelink).

Holterhoek

Terug naar boven

Status

- Holterhoek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Berkelland. T/m 2004 gemeente Eibergen.

- De buurtschap Holterhoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Eibergen.

- De toch redelijk grote buurtschap Holterhoek heeft helaas geen plaatsnaamborden. In de omgeving staan paradoxaal genoeg wel officiële richtingborden (zie foto), maar je moet dus maar gokken wanneer je er daadwerkelijk bent gearriveerd (doe het dan allebei óf allebei niet, zou je denken).

- Niet te verwarren met de buurtschap Holterbroek bij het Overijsselse Holten.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Holterhoek.

Naamsverklaring
De buurtschap heeft waarschijnlijk haar naam ontleend aan de in de middeleeuwen al genoemde boerderijen, destijds 'gewaarde erven', Grootholt en Luttikholt (luttik betekent 'klein'). Dus hoek bij de boerderijen Grootholt en Luttikholt. Holt betekent 'hout, bos met hoogopgaand geboomte'. Vroeger was het hier een zwaar bebost gebied, waarvan de overlevering zegt dat een eekhoorn zonder de grond te raken van Eibergen in het Duitse Zwillbrock (O van Holterhoek) kon komen. Omstreeks het midden van de 17e eeuw zijn deze bossen grotendeels gekapt.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Holterhoek ligt ZO van Eibergen, NO van Groenlo, rond de Zwilbroekseweg, en grenst in het O aan Duitsland (kern Zwillbrock), in het ZW aan de buurtschap Hupsel, in het Z aan de buurtschap Zwolle en in het NO aan het dorp Rekken.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Holterhoek 61 huizen met 345 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 150 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Holterhoek heeft eind 19e eeuw korte tijd een postkantoortje gehad, namelijk van 1866 tot 1888.

In de buurtschap bevindt zich sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw het militaire Kamp Holterhoek. Het is geen oefenterrein maar een communicatiecentrum voor wereldwijde militaire contacten. Dat is ter plekke ook duidelijk zichtbaar aan het grote antennepark. Hier is de 102 EOV-compagnie gelegerd. Waarbij EOV de afkorting is voor elektronische oorlogsvoering. Dat landmachtonderdeel hoort bij de Nationale Sigint Organisatie (NSO), die tegennwoordig Joint Sigint Cyber Unit (JSCU) heet. De activiteiten in Kamp Holterhoek waren vroeger op het Warschaupact gericht. Door de herziene taakstelling van het leger is tegenwoordig andere informatie nodig. Immers de Nederlandse militairen verrichten nu vredesoperaties over de wereld. Middels het in 2003 geplaatste antennepark worden daarom regimes en militaire organisaties in de hele wereld afgeluisterd.

Naast Defensie als grootste werkgever - al komen verreweg de meeste werknemers 'van buiten' - is de buurtschap nog overwegend agrarisch van karakter.

- Geschiedenis van Holterhoek.

- Sinds 2011 is een werkgroep aan de slag geweest met het verzamelen van foto´s, verhalen, anekdotes, geschiedenis etc. van de buurtschap. Dat alles heeft geleid tot het boek 'Geschiedenis van Holterhoek en zijn bewoners', dat in september 2017 is verschenen. Het boek kost 25 euro en is zolang de voorraad strekt nog verkrijgbaar via de lokale website (zie kopje Links).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Buurtschapsvisie Holterhoek (2013).

- In 2018 is in Holterhoek een glasvezelnetwerk aangelegd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval.

- Het Cross en Party Weekend Holterhoek (CPWH) (eind maart of begin april) wordt gehouden op een locatie aan de Kranenweg, verscholen in de prachtige Achterhoekse natuur. Er wordt door vele vrijwilligers hard gewerkt om er een geslaagd weekend van te maken. Aan de crossbaan wordt veel aandacht geschonken, zodat deze aantrekkelijk, uitdagend en bovenal veilig is.

- Kermis (weekend in augustus).

- In de winter bij voldoende vorst zorgt Harrie Overkamp van café Overkamp met zijn sneeuwschuiver voor een strakke ijsbaan in Holterhoek.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Holterhoek.

- Belangenvereniging: - Stichting Contactgroep Holterhoek is opgericht in 2011 en stelt zich ten doel de algemene belangen van de inwoners te behartigen, teneinde de leefbaarheid en het woonklimaat in de buurtschap te bevorderen.

- Overige verenigingen: - Volksfeestvereniging Holterhoek is opgericht in 1917 en heeft dus in 2017 het 100-jarig bestaan gevierd.

- Senioren: - Voor de ouderen is er op de vrijdagmiddagen een Ouderensoos, samen met buur-buurtschap Zwolle.

Reactie toevoegen