Holthone

Plaats
Buurtschap
Hardenberg
Salland
Overijssel

Holthone

Terug naar boven

Status

- Holthone is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 2000 gemeente Gramsbergen.

- De buurtschap Holthone heeft een eigen postcode (7779) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats. In de praktijk valt de buurschap onder de stad Gramsbergen.

- De buurtschap heeft witte plaatsnaamborden en ligt buiten de bebouwde kom.

- Onder de buurtschap Holthone valt voor de postadressen buurtschap De Meene; buurtschap De Meene valt in de praktijk onder de stad Gramsbergen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Holthove, Holthoven, 1188 ingevoegd eind 13e eeuw Holton, 1272 Holthon, 1385 Hotlhoen, 1517 Holten, 1583 Holthoene, ca. 1600 (Atlas Novus) Holt Hoen.

Naamsverklaring
Samenstelling van holt en ho met de betekenis '(nederzetting) op de hoogte met hoogopgaand geboomte'. Men heeft overigens ook als verklaring 'houtopslagplaats' gegeven, op basis van hulta-tûna*, 'houttuin', hetgeen niet wordt ondersteund door de oude vormen. Zie ook Vollenhove en Meddo.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Holthone ligt N van Gramsbergen, rond de Holthonerweg, en wordt doorsneden door de N34.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Holthone 15 huizen met 130 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 70 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Volgens Herman Slatman uit Holtheme heeft de Slag bij Ane niet bij Ane plaatsgevonden, maar bij Holthone. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Op de N34 gebeuren relatief veel ongelukken. De weg is en wordt daarom verbreed tot 2x2 rijstroken (wat deels al is gerealiseerd) en gelijkvloerse kruisingen worden vervangen door ongelijkvloerse overgangen en op- en afritten. Ten zuiden van Coevorden bij Klooster ligt momenteel een gelijkvloerse oversteek over de N34. Enkele kilometers zuidelijker ligt bij Holthone een gelijkvloerse aansluiting van de Holthonerweg op de N34. De provincie Drenthe heeft samen met de gemeenten Coevorden en Hardenberg en de provincie Overijssel onderzoek gedaan naar de beste oplossing om deze twee gelijkvloerse kruisingen te vervangen door een ongelijkvloerse kruising.

Uitkomst is de aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting bij Klooster. De N34 wordt verhoogd aangelegd over de kruisende weg (Klooster) heen. De op- en afritten sluiten met een rotonde aan op de onderliggende zuidelijke rondweg. De nieuwe situatie zorgt voor een veilige onderdoorgang voor het buurtschap Klooster en dient tevens als aansluiting op de N34 voor Holthone. Bij die buurtschap legt de provincie Overijssel een tunnel aan. Naar verwachting wordt een en ander in 2018 uitgevoerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Holthone heeft 1 rijksmonument, nl. de 19e-eeuwse boerderij De Ganzenhoeve op Holthonerweg 9.

- Holthone heeft 2 gemeentelijke monumenten, nl. het Oude Schooltje op Holthonerweg 4 en het naastgelegen Meestershuis op nr. 2. Deze school heette Openbare Lagere School Baron van Voerst van Lynden (genoemd naar de baron die destijds op landgoed De Groote Scheere woonde en burgemeester van Gramsbergen was).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag in augustus is er jaarlijks de nostalgische Oogstdag op landgoed De Groote Scheere. Hier kun je zien hoe vroeger rogge en dergelijke werd verbouwd en geoogst, inclusief de verwerking met oude dorsmachines en andere oude werktuigen voor stroverwerking. Een heel museum aan oude landbouwmachines is in bedrijf op de diverse akkers. Boeren en boerinnen in oude klederdracht laten zien hoe het er vroeger aan toeging. Daarnaast worden ook moderne landbouwwerktuigen getoond en kun je de enorme verschillen waarnemen.

Dit alles omlijst met ca. 50 kramen met oude ambachten, imkers, broodbakker, kaas, ijs, wijn, streekeigen producten en meer. Er is live muziek, menvereniging HARP verzorgt rondritten op het landgoed, voor de kinderen is er ook van alles te doen en ook de inwendige mens komt goed aan zijn trekken. Voor een impressie zie de videoreportage Oogstdag Holthone 2014.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Op landgoed De Groote Scheere in Holthone is in 2012 ruimte gecreëerd voor de tijdelijke opslag van 300.000 kubieke meter water. De extra bergingsruimte kan worden benut in perioden van extreem hoog water in de Vecht, zodat stroomafwaarts ernstige problemen voorkomen kunnen worden. Enkele jaren geleden werd in de polders Noord- en Zuid Meene, ten noorden van Gramsbergen, ook al een zogeheten retentiegebied aangelegd. Eigenaar ASR Vastgoed Vermogensbeheer wil de duurzaamheid van het landgoed vergroten door een versterking van de herkenbaarheid en kwaliteit van het historische cultuurlandschap, de ontwikkeling van natuurwaarden, de aanleg van nieuwe landschapselementen en herstel en ontwikkeling van het watersysteem. Ook zijn er plannen om in het gebied 12 woningen te bouwen.

Voor de waterhuishouding van het landgoed zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: realiseren van 300.000 m3 ruimte voor waterberging; verbetering van de waterhuishouding voor de agrarische gronden; realisatie van een zelfstandig waterhuishoudkundig systeem; inrichting van het gebied voor waterberging, retentie en waterconservering; oplossingen voor wateroverlastsituaties; herstel van de beeklopenstructuur.

Reactie toevoegen