Holtinge

Plaats
Buurtschap
Westerveld
Drenthe

holtinge_plaatsnaambord_kopie.jpg

Holtinge is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Havelte.

Holtinge is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Havelte.

Holtinge

Terug naar boven

Status

- Holtinge is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Westerveld. T/m 1997 gemeente Havelte.

- De buurtschap Holtinge valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Uffelte.

- De buurtschap Holtinge ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Holtinge ligt W van Uffelte, rond de Holtingerweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Holtinge 3 huizen met 29 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Wie álles wil weten over verleden en heden van deze buurtschap en natuurgebied Holtingerveld, kan terecht bij de via de link ook online te lezen masterscriptie 'Holtinge en het Holtingerveld. Een interdisciplinair onderzoek naar de landschapsontwikkeling van een esgehucht en veldgrondencomplex in Zuidwest-Drenthe' (2012, 131 pagina's met heel veel tekst én heel veel toepasselijke afbeeldingen), van Esgo W. Kuiper, geschreven in het kader van zijn master Landschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De oude Schaapskooi aan de Studentenkampweg, N van buurtschap Holtinge, kwam in de zomer van 2013 leeg te staan, nadat de Holtinger Schaapskudde verhuisde naar het nieuwe onderkomen bij de Toegangspoort Oerlandschap Holtingerveld. Natuurmonumenten was na de verhuizing van de schaapskudde op zoek naar een nieuwe, zinvolle bestemming voor de kooi en de naastgelegen kapschuur. Gesprekken met hondentrainer Jaap Kremer leidden er toe dat de ondernemer, nadat vrijwilligers van Natuurmonumenten eerst de uitgewoonde kooi een grondige opknapbeurt hadden gegeven, in 2014 de twee gebouwen in gebruik kon nemen. Kremer runt een hondenschool, gericht op het schapen drijven. Daarnaast geeft verzorgt hij puppycursussen, houdt hij zich bezig met probleemgedrag bij honden en verzorgt hij teambuildingsactiviteiten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied het Holtingerveld, gelegen N van en genoemd naar buurtschap Holtinge, is de grootste es van Drenthe. Ruim 800 jaar lang gebruikten de boeren uit Uffelte de gronden op het Holtingerveld voor de teelt van graan en aardappelen. Vele akkers zijn de laatste 100 jaar veranderd van gebruik. Grote delen bestaan nu uit gras, maïs, en lelies. Slechts een klein deel bestaat uit graan dat in hoofdzaak door Natuurmonumenten wordt geteeld. Rondom de akkers van Natuurmonumenten is goed te zien dat de “gangbare landbouw” aan gewasbescherming doet. Vrijwel geen onkruidje is er te vinden. Waar maïs moet staan, staat ook alleen maar maïs, waar lelies moeten staan, staan alleen maar lelies.

Hoe anders is het op de akkers van Natuurmonumenten. Niet alleen de opbrengst van het gewas telt, ook de specifieke akkerkruiden worden behouden en daar zit heel zeldzaam spul tussen. Vroeger o zo algemeen, nu heel bijzonder. Bovendien profiteren vogels van de vele zaden die de kruiden produceren en van de insecten die op de bloemenpracht af komen. Natuurmonumenten draagt op deze manier haar steentje bij aan het behouden van de Drentse cultuurhistorie van het esdorpenlandschap met de daarbij behorende flora en fauna. Het ministerie van Defensie heeft in 2010 een groot deel van oefenterrein Havelte-Oost afgestoten. Dit bijna 1.000 hectare grote gebied maakte al deel uit van het Holtingerveld en is nu weer 'teruggegeven aan de natuur'. Op een bord bij de schaapskooi in Holtinge kun je zien waar je die dag de Holtinger Schaapskudde kunt aantreffen.

In 2017 heeft Staatsbosbeheer 63 hectare natuur overgedragen gekregen van het Ministerie van Defensie. Het gaat om een voormalig militair oefenterrein aan de zuidkant van het Holtingerveld dat bestaat uit bos, grasland, heide en stuifzand. Het sluit aan op de andere natuurgebieden van Staatsbosbeheer in dit gebied. Staatsbosbeheer gaat in het nieuw verkregen terrein de vergraste heide maaien zodat er de komende jaren weer ‘heischraal grasland’ ontstaat. Eveneens in 2017 nam ook Natuurmonumenten al een stuk voormalig oefenterrein over op het Holtingerveld, met een oppervlakte van 210 hectare. - Pagina over het Holtingerveld op de site van beheerder Natuurmonumenten. - Website over het Holtingerveld.

Her en der in het Holtingerveld bij Holtinge kom je diepe kuilen tegen. Dit zijn bomkraters, ontstaan in de Tweede Wereldoorlog, door bombardementen van geallieerde vliegers. De geallieerden probeerden zo de Duitse vliegtuigen uit te schakelen, die op het vliegveld alhier waren verstopt in hangars, afgedekt met camouflagenetten. Door de bombardementen is het vliegveld nooit in gebruik genomen.

- "Door klimaatverandering zijn er steeds grotere pieken en dalen in neerslag. Dat maakt dat we slim met het water om moeten gaan om ervoor te zorgen dat Meppel droge voeten houdt. Om Meppel te beschermen voor wateroverlast bij hoogwatersituaties, is vastgelegd dat er 400.000 m3 van de Oude Vaart geborgen moet kunnen worden. Het gebied Ootmaanlanden - NO van buurtschap Holtinge, N van de 'Weg achter de Es' - is aangewezen als klimaatbuffer. Om dit gebied in te kunnen zetten wordt water van de Oude Vaart via de Drentse Hoofdvaart naar het gebied Ootmaanlanden geleid. Ook Koningsschut - waar wij de ligging nog niet van hebben kunnen ontdekken, red. - is aangewezen als bergingsgebied. Hier kan het water direct vanuit de Oude Vaart instromen. De totale bergingsopgave kan over deze twee gebieden verdeeld worden.

We verwachten dat we eens per 25 jaar de noodberging Ootmaanlanden moeten inzetten. Dit houdt in dat dit gebied dan circa een week grotendeels onder water staat. Om de klimaatbuffer te realiseren worden op plekken waar dat nodig is kades van gemiddeld circa 70 centimeter hoog gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat het water tijdens hogere waterstanden in het gebied kan blijven. Daarnaast draagt de inrichting van de Ootmaanlanden bij om de verdroging van het Holtingerveld tegen te gaan. Door meer water vast te houden in Ootmaanlaanden, kan mogelijk herstel optreden van de oorspronkelijke situatie met (lokale) kwel in dit gebied. Vernatting zorgt de komende jaren ook voor verbetering van de leefomgeving van dieren en planten in het Holtingerveld.

Maatregelen. Om bovenstaande doelen te bereiken, zullen de volgende maatregelen worden uitgevoerd: aanleggen van kades van gemiddeld circa 70 centimeter hoog. Dit zorgt ervoor dat het water tijdens hogere waterstanden in het gebied kan blijven; bestaande watergangen dieper, ondieper of breder maken, of dempen; het plaatsen van nieuwe constructies zoals een inlaat van water, vistrap en knijpstuw om water geleidelijk in of uit een gebied te laten; herstellen van elzensingels; aanleggen van poelen, onder andere om de kamsalamander een robuustere leefomgeving te geven; aanleggen vispassage in Koningsschut, zodat vissen de Oude Vaart op kunnen zwemmen, iets wat ze nu niet kunnen; tot slot onderzoeken we of we de Uffelter Boervaart deels terug kunnen brengen." (bron: Holtingerveld.nl)

- Het Brandeveen is een 20 ha groot complex van meertjes met kraaiheidevegetatie, gelegen NO van buurtschap Holtinge, N van het dorp Uffelte, in het naaldbosgebied Oosterzand, dat ondedeel is van het Holtingerveld. De benaming wordt soms ook alleen voor de grootste, noordelijke plas gebruikt. Het watercomplex, grenzend aan de vroegere gemeentegrens met Dwingeloo, is in tegenstelling tot de rest van het bos buiten het uitgestrekte militaire oefenterrein gehouden. In 1921 is het aangekocht door Natuurmonumenten. Het is een broedgebied voor watervogels.

Wandelroute Groene Wissel 358: Uffelte komt door dit gebied: "Diep verscholen in de Uffelter bossen ligt het Brandeveen, een enorm ven van een uitzonderlijke schoonheid. Kuierend over het ruim één kilometer lange kronkelpad daaromheen waan je je rond een uitgestrekt Zweeds bosmeer, zo bijzonder is de sfeer daar. Naar deze Zweedse schone wandel je over landwegen door weids akkerland en over de bollende Noordes naar het Westerzand, bestaande uit beboste stuifzanden en een enkel veentje. De terugweg gaat door de prachtige bossen van het Oosterzand en over enkele graspaden langs tochten. Mochten de graspaden langs die watergangen erg ruig zijn, is er in een alternatief voorzien."

Frank van der Meer, die al heel veel wandeltochten in het hele land op zijn naam heeft staan, vindt dit zelfs het mooiste ven van Nederland: "Van begin tot einde is dit een heerlijke wandeling, met als hoogtepunt het schitterende Brandeveen. Kan ik het ergens nomineren als mooiste ven van Nederland? In de omliggende (ook al niet verkeerde) bossen is het superstil wandelen. Kortom: doe mij er nog maar zo eentje. Verslagje en foto's bekijken? Ga naar Frankwandelt.nl/uffelte."

Reactie toevoegen