Hommert

Plaats
Buurtschap
Beekdaelen Heerlen
Westelijke Mijnstreek Heuvelland Parkstad
Limburg

Hommert

Terug naar boven

Status

- Hommert is een buurtschap in de provincie Limburg, grotendeels in de regio's Westelijke Mijnstreek en Heuvelland en deels in de regio Parkstad, in grotendeels gemeente Beekdaelen, deels gemeente Heerlen.

- De buurtschap Hommert ligt daar waar een aantal, al dan niet voormalige, gemeente- en dorpsgrenzen bij elkaar komen, vandaar dat de buurtschap deels onder de dorpen Schinnen en Amstenrade valt (beide gemeente Beekdaelen; t/m 1981 deels gemeente Schinnen, deels gemeente Amstenrade (in 1982 wordt de gemeente Amstenrade aan de gemeente Schinnen toegevoegd); in 2019 over naar gemeente Beekdaelen), en deels onder het dorp Vaesrade (t/m 2018 gemeente Nuth, in 2019 over naar gemeente Beekdaelen; een Z deel van de buurtschap hier is in 1982 overgegaan naar de gemeente Heerlen, stadsdeel Hoensbroek, en in 1990 weer teruggegaan naar de gemeente Nuth; daarnaast is er in 1982 ter plaatse van Hommert sprake geweest van nog een grenscorrectie ten aanzien van het dorpsgebied van Vaesrade, waardoor er toen een deel van de buurtschap is overgegaan van de gemeente Nuth naar de gemeente Schinnen, kern Schinnen - daar dan wel definitief), deels onder het voormalige dorp, tegenwoordige stadsdeel en 'dorp in de stad' Hoensbroek (gemeente Heerlen; t/m 1981 gemeente Amstenrade; in 1982 gaat dit gedeelte, door middel van een grenscorrectie, over naar gemeente Heerlen).

De buurtschap Hommert valt ook voor de postadressen onder de hiervoor opgesomde kernen, met uitzondering van het deel onder het dorp Vaesrade, dat, evenals dat dorp, voor de postadressen 'in' Nuth ligt omdat Vaesrade in 1978 geen eigen postale plaatsnaam en postcode in het postcodeboek heeft gekregen.

- Bij en binnen bijna alle genoemde kernen heeft de buurtschap Hommert witte plaatsnaamborden, behalve bij en binnen de bebouwde kom van Heerlen, stadsdeel Hoensbroek, waar de buurtschap helemaal geen plaatsnaamborden heeft. Bovendien is een gedeelte van deze wiite plaatsnaamborden gemonteerd onder blauwe bebouwde-komborden, het betreft alle overige van toepassing zijnde bebouwde kommen, namelijk die van Vaesrade, Amstenrade en Schinnen. Slechts een heel klein gedeelte van de buurtschap ligt buiten bebouwde kommen, namelijk het gedeelte rond het oostelijkste kruispunt van de weg Hommert en de Hommerterweg.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
De Hómmert of De Hoemert.

Oudere vermeldingen
1402 Johan van Hummert, 1409 Hommarde, 1803-1820 Houmert, 1844 Hommert.

Naamsverklaring
Etymologie onbekend. De verklaring uit Hoënbergt* 'op de hoge heuvels' komt niet overeen met de attestaties noch met de geografische situatie. Er zijn diverse onzinnige, hier niet vermeldenswaardige verklaringen gegeven.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hommert ligt rond de gelijknamige weg en de wegen Hommerterweg (het gedeelte van deze weg tussen de kruising met de wegen Hommerterveldweg/Weg van Vaesrade naar Oppeven in het NW en rond de kruising met de wegen Randweg en Patersweg (beide de N298) in het ZO), Hommerter Allee (het gedeelte van deze weg ZW van de Limietweg), Limietweg (het zuidelijkste deel van deze weg), Hommertergats en Struikenweg, en ligt verder ZW van het dorp Amstenrade, W van de stad Brunssum, N van het 'dorp in de stad' Hoensbroek, NW van de stad Heerlen, NO van de dorpen Vaesrade en Nuth, ZO van de dorpen Schinnen en Puth en Z van het dorp Oirsbeek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hommert 10 huizen met 56 inwoners in de gemeente Schinnen. Bij de andere gemeenten wordt de buurtschap in dat jaar niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 155 huizen, ca. 10 bedrijfsgebouwen en een handvol verblijfsaccommodaties, met ca. 390 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- ZW van de kruisingen van de weg Hommert en de Hommerterweg ligt de Struikenweg met - vanuit genoemde kruisingen gezien - aan het eind van die weg een voormalige (zandafgravings)groeve. De Struikenweg is vanouds een typisch Limburgse 'holleweg', zij het dat de helft van de weg inmiddels is vernield door tientallen jaren exploitatie van de groeve. Rond 1985 start de firma L'Ortye met de groeve. Die zou maar 5 jaar in functie blijven, maar dat is telkens verlengd, waardoor het er uiteindelijk bijna 25 zijn geworden. Over de oude groeve komt het traject van de Buitenring Parkstad te lopen. Daarom heeft de genoemde firma een stuk grond in de nabije omgeving gekocht, waarop zij anno 2016 een nieuwe groeve wil beginnen.

Omwonenden zijn daar 'not amused' over. Vanwege de te verwachten overlast (stof, vrachtwagens die continu af- en aanrijden, verkeersveiligheid o.a. i.v.m. de kinderen die naar school fietsen), milieuschade (uitstoot van trucks en graafmachines, en door de vorige groeve is bijvoorbeeld de dassenfamilie vertrokken), en omdat men aan de kant van Vaesrade de Struikenweg wil afsluiten, waardoor een populaire wandelroute wordt geblokkeerd. De weg verbindt nl. de Randweg Hoensbroek met Hommert-Vaesrade en wandel- en fietsroutes naar Schinnen en Amstenrade.

Ook de nieuwbouwwijk-in-wording Vaesrade-Oost zou er weleens last van kunnen gaan krijgen. Volgens fractievoorzitter van de lokale politieke partij Harry van de Laar zou het zelfs weleens 'de doodsteek' voor de nieuwe wijk kunnen worden: "Door deze nieuwe groeve wordt ook waterbron De Droepnaas aangetast. Dit zorgt waarschijnlijk voor grote wateroverlast in Vaesrade-Oost. Dan wil helemaal niemand daar meer grond kopen om een huis te bouwen. Voor mensen die er al grond hebben gekocht is het ook vreselijk: zij krijgen dit nu plotseling op hun bordje." (bron: nieuwsblad Nuth & Omstreken, 9-3-2016). Voor actuele ontwikkelingen op dit gebied zie de Facebookpagina 'Groeve Hommert, NEE'. - Anno mei 2016 heeft de Provincie nog geen besluit genomen over de eventuele zandwinning.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hommert heeft 1 rijksmonument: een 18e-eeuwse stal met vakwerk op huisnr. 25.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Hommert (Hommerter Allee 78) is een prachtige baroktuin gelegen bij een monumentale carréboerderij uit 1635. Naast (fruit)bomen zijn er ook verschillende tuinkamers, buxusvakken met prachtige bloemen, een kruidentuin en een weids uitzicht. De Toscaanse vijver en diverse beeldhouwwerken geven de tuin een extra dimensie. Te bezoeken tijdens Open Tuin dagen. Groepen van minimaal 10 personen kunnen de tuin ook op afspraak bezoeken. Het is dan ook mogelijk om gebruik te maken van een lunch. Fam. Dippel-Mennens, tel. 046-4423070.

Reactie toevoegen