Hoog Kana

Plaats
Buurtschap
Buren
Betuwe
Gelderland

hoog_kana_collage.jpg

Hoog Kana, collage buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hoog Kana, collage buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hoog Kana

Terug naar boven

Status

- Hoog Kana is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Buren. T/m 1998 gemeente Lienden.

- De buurtschap Hoog Kana valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ingen.

- De buurtschap Hoog Kana heeft, in tegenstelling tot bijv. de nabijgelegen buurtschap Ganzert, geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In de atlassen staat de buurtschap gespeld als Hoog Kana, de straatnaam ter plekke luidt Hoogkana.

Naamsverklaring
Kana was de plaats waar Jezus zijn eerste wonderen verrichte. Een vernoemingsnaam.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoog Kana ligt O van Eck en Wiel, N van Ingen, rond de wegen Hoogkana en Nieuwe weg, en grenst in het N aan de uiterwaarden van de Rijn. Sommige inwoners stellen dat je de bebouwing aan de Nieuwe weg ook nog als aparte buurtfschap kunt beschouwen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Hoog Kana niet vermeld.

- Tegenwoordig omvat de bebouwing aan zowel de weg Hoog Kana als aan de Nieuwe weg 35 huizen. Totaal dus ca. 70 huizen met een kleine 200 inwoners.

Reactie toevoegen