Hoogbraak

Plaats
Buurtschap
Baarle-Nassau
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Hoogbraak

Terug naar boven

Status

- Hoogbraak is een voomalige buurtschap, tegenwoordig wijk in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Baarle-Nassau.

- Hoogbraak valt onder het dorp Baarle-Nassau.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- Samenstelling van hoog ‘hoog, hoog gelegen’ en braak ‘braakland’. Braakland was land dat onder het drieslagstelsel een deel van de tijd als veeweide werd gebruikt en daarna gebroken (van breken ‘ontginnen’), dat wil zeggen tot bouwland gemaakt.(1)

- Braak wordt in de literatuur meestal geïnterpreteerd als braakland of varen. In juni werd de braak geploegd, vandaar de oude naam voor deze maand ‘brachmanoth’. Toch valt er meer voor te zeggen braak te zien als ‘geploegd land’ of ‘ontginning’. (…) In de Baronie lag de grond weinig braak. Vanaf de late Middeleeuwen waren er al stoppelgewassen als spurrie, tollen (rapen) en klaver in gebruik. Of het drieslagstelsel met zijn braaklegging gedurende één of meer jaren hier wel zo lang in gebruik is gebleven als men wel eens veronderstelt, is twijfelachtig. Alleen in pachtcontracten wordt nog wel eeuwenlang bepaald dat er een bepaald deel van het bouwland braak moest worden gelegd bij het ‘afscheyt’ van de pachter, maar dat was een verstandige maatregel van de verpachter om uitputting van de bodem te voorkomen. Bovendien betrof het bij pachtcontracten vaak maar een klein deel van de grond, bijvoorbeeld een bunder en dan alleen in het laatste jaar van de pacht. Benoeming naar de vorm of ligging treffen wij aan in: Hoogbraak, Langebraak, Breebraak, Rondebraak, Engebraak, Smalbraak, Eindbraak en Buitenbraak. (2) Zie ook bij Veldbraak.

Terug naar boven

Ligging

- Hoogbraak ligt in het NW van Baarle-Nassau en is door nieuwbouw in de bebouwde kom van Baarle-Nassau opgegaan, en daarmee in principe niet meer als buurtschap te beschouwen.

- Ook in Hoogbraak loopt de landsgrens soms midden door huizen. In 2013 moest er een landmeter aan te pas komen om te bepalen of een door een misdrijf omgekomen vrouw op Nederlands of Belgisch grondgebied lag.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Hoogbraak niet apart vermeld. Tegenwoordig liggen aan de gelijknamige weg ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Hoogbraak.

Reactie toevoegen