Hoogengraven

Plaats
Buurtschap
Ommen
Salland
Overijssel

hoogengraven_basisschool.jpg

Buurtschap Hoogengraven is er trots op dat ze nog zo'n mooie, aan de rand van het bos gelegen basisschool hebben; met meer dan 120 m2 speel- en leerruimte per kind biedt Daltonschool Hoogengraven oneindig veel mogelijkheden. Dat lijkt ons 'geen straf'...

Buurtschap Hoogengraven is er trots op dat ze nog zo'n mooie, aan de rand van het bos gelegen basisschool hebben; met meer dan 120 m2 speel- en leerruimte per kind biedt Daltonschool Hoogengraven oneindig veel mogelijkheden. Dat lijkt ons 'geen straf'...

arrien_tolboom_kopie.jpg

In 2015 heeft het 'tolteam' van Arriën de vroegere tol bij de buurtschap Hoogengraven symbolisch in ere hersteld door er weer een houten tolboom te plaatsen, met daarbij een kastje met de tarieven zoals die destijds golden.

In 2015 heeft het 'tolteam' van Arriën de vroegere tol bij de buurtschap Hoogengraven symbolisch in ere hersteld door er weer een houten tolboom te plaatsen, met daarbij een kastje met de tarieven zoals die destijds golden.

Hoogengraven

Terug naar boven

Status

- Hoogengraven is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Ommen. T/m 30-6-1818 gemeente Ommen, per 1-7-1818 over naar gemeente Ambt Ommen, per 1-5-1923 over naar gemeente Ommen.

- Buurtschap Hoogengraven valt voor de postadressen deels onder de buurtschap Arriën, deels onder de buurtschap Stegeren (de buurtschappen Arriën en Stegeren zijn formele woonplaatsen met eigen postcodes en postale plaatsnamen in het postcodeboek). In de praktijk valt de buurtschap onder de stad Ommen.

- De buurtschap Hoogengraven heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoogengraven ligt rond de wegen Coevorderweg (de R105; het gedeelte van deze weg NO en O van het kruispunt met de Brinkweg en Achteresweg), Arriërflierweg, Arriërveldsweg (het gedeelte van deze weg tussen de kruispunten met de Otmansweg/Brinkweg en de N36; het gedeelte Z van het kruispunt met de Hessenweg Oost: alleen O zijde), Hessenweg Oost (het gedeelte van deze weg O van het kruispunt met de Arriërveldsweg), Zuidelijke Dwarsweg, Schapendijk (het gedeelte van deze weg Z van de N36), Driehoekweg (het gedeelte van deze weg Z van de N36), Ondersloot Zuid, Zwarte Pad (het gedeelte van deze weg Z van de N36), de Hongerige Wolf, Wolfveldseweg en Stegerdijk (het gedeelte van deze weg NW van het kruispunt met de Wolfveldseweg). De buurtschap ligt direct NO van de stad Ommen, in de N nabijheid van de rivier de (Overijsselse) Vecht, ZO van het dorp Balkbrug, Z van het dorp Dedemsvaart, WZW van de stad Hardenberg, NW van de dorpen Mariënberg, Beerzerveld en Geerdijk, NNW van het dorp Den Ham en NNO van het dorp Lemele.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hoogengraven omvat ca. 120 huizen, ca. 10 bedrijfsgebouwen en ca. 325 verblijfsaccommodaties, met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In Arriën is een 'tolteam' actief, dat zorgt voor het levend houden van de geschiedenis van de vroegere tol te Hoogengraven. In 2015 heeft het team een symbolische houten tolboom met naamborden Tolhekke geplaatst bij boerderij Tolhekke. Tevens is er een kastje geplaatst met daarin de lijst met prijzen die destijds golden voor het passeren van deze tol.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Heidehof uit Eext - die daar al een natuurbegraafplaats exploiteert - gaat in 2019 op haar 25 hectare grote natuurgebied, gelegen in het Ommerbos O van golfcub Hooge Graven, een natuurbegraafplaats aanleggen. Initiatiefnemer Bert Speulman van de stichting heeft de grond in 2016 aangekocht. Op een natuurbegraafplaats heerst eeuwigdurend grafrecht; graven worden hier niet geruimd. Gedenkstenen of zwerfkeien zijn op Hoogengraven niet toegestaan, wel een schijf van een boomstam. Ook andere materialen, zoals ‘omhulsel’ en kleding van de overledene, moeten door de natuur afbreekbaar zijn. Het gebied houdt de hoofdfunctie natuur, natuurbegraven is er een vorm van medegebruik. Maximaal tien procent van het terrein mag worden gebruikt voor graven, wat een ‘begraafdichtheid’ betekent van gemiddeld 286 graven per hectare (omdat voor de ene locatie meer animo zal zijn dan voor een andere) en een totaal aantal van ca. 6.500 eeuwigdurende graven.

Een van de randvoorwaarden is dat de bestaande natuur- en landschapswaarden op natuurbegraafplaats Hoogengraven versterkt moeten worden. Zo is in 2018 een beukenrij langs de Hessenweg hersteld. Op heidevelden is de woekerende Amerikaanse vogelkers verwijderd. En Heidehof streeft naar meer diversiteit in het voorheen grotendeels productiebos. Zo blijven omgewaaide bomen zo veel mogelijk liggen, zijn dichtgegroeide poelen vrijgemaakt en vergroot, en zijn jeneverbesstruiken ‘vrijgezet’ door oprukkende begroeiing te verwijderen.

De stichting werkt ook mee aan de realisatie van bewonersinitiatief Ommermars (gelegen direct ZW van de kern Ommen, in de 'oksel' van Vecht en Omerkanaal), waarbij nieuwe natuur wordt gecombineerd met speelvoorzieningen voor kinderen zoals een uitkijktoren, klimmogelijkheden en een modderpoel. Op die manier voldoet de stichting aan de eis dat zij voor elke 250 graven een halve hectare nieuwe natuur moet realiseren. Provincie, gemeente, waterschap, Natuur en Milieu De Vechtstreek en de directe omwonenden hebben met de plannen ingestemd. Het plan is o.a. in een raadscommissievergadering d.d. 8-9-2016 besproken (zie de documenten op de pagina onder de link). De gemeenteraad heeft in januari 2017 met het plan ingestemd. Natuurbegraafplaats Hoogengraven wordt een landgoed en opengesteld natuurgebied in het kader van de Natuurschoonwet, waar bezoekers van zonsopkomst tot zonsondergang vrij mogen wandelen. Overigens is niet iedereen enthousiast over natuurbegraven. Nadere informatie daarover kun je vinden op de site van Stichting Natuurbegraafplaats-waaromniet.nl.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hoogengraven, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Met meer dan 120 m2 speel- en leerruimte per kind biedt Daltonschool Hoogengraven oneindig veel mogelijkheden. Vanuit het gezellige schoolgebouw, aan de rand van het bos, gaat je kind hier op een grote ontdekkingstocht.

Reactie toevoegen