Hoogeweg (Kalenberg)

Plaats
Buurtschap
Steenwijkerland
Kop van Overijssel
Overijssel

Hoogeweg (Kalenberg)

Terug naar boven

Status

- Hoogeweg is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Steenwijkerland. T/m 1972 gemeente Oldemarkt. In 1973 over naar gemeente IJsselham, in 2001 over naar gemeente Steenwijkerland.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kalenberg. Zij worden vaak gezamenlijk genoemd als tweelingkern Kalenberg-Hoogeweg.

- Buurtschap Hoogeweg ligt buiten de bebouwde kom en heeft geen plaatsnaamborden. In het Dorpsplan hebben de inwoners al aangegeven dat zij het niet handig vinden dat niet met plaatsnaamborden wordt aangegeven dat hier - hoe klein ook - een woonplaatsje is, zodat voorbijgangers zich daar ook niet van bewust zijn en er daarom te hard doorheen rijden. Hint: Naast dat wij sowieso vinden dat iedere woonplaats, dus ook een buurtschap, hoe klein soms ook, plaatsnaamborden zou moeten hebben, zodat toeristen kunnen zien door welke plaats ze komen, en inwoners expliciet kunnen zien dat ze in buurtschap X wonen, is het in deze situatie dus al helemaal aan te bevelen, wellicht nog met een bordje eronder met een bepaalde adviessnelheid (zoals men - vermoedelijk het waterschap aldaar - dat bijvoorbeeld veel doet bij de buurtschappen in de buitengebieden van Zeeuws-Vlaanderen).

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hoogeweg ligt rond de gelijknamige weg, Z van Oldemarkt, N van Kalenberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 komt de plaatsnaam Hoogeweg niet voor. Dus óf de buurtschap bestond toen nog niet óf zij bestond al wel en de gemeente heeft het alleen niet vermeld als aparte plaats. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Kalenberg - Hoogeweg.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorpsgebied van Kalenberg heeft 7 rijksmonumenten, die allemaal betrekking hebben op buurtschap Hoogeweg.

- Het dorpsgebied van Kalenberg heeft 5 gemeentelijke monumenten, waarvan er 3 betrekking hebben op buurtschap Hoogeweg.

- Spinnenkopmolen De Wicher in buurtschap Hoogeweg (bij huisnr. 3) is de enige spinnenkopmolen in Overijssel. Op dezelfde plek stond een zelfde type molen, die in 1943 is gesloopt*. In 1980 ontstaat er een initiatief de toenmalige Stichting Vrienden van de Weerribben om de molen te herbouwen, in samenwerking met Staatsbosbeheer, die de molen thans in eigendom heeft. De molen is in 1982 gereedgekomen. Het is een gemeentelijk monument. Als eerbetoon aan de toenmalige natuurbeschermingsconsulent ir. Wicher L. Jansen heeft de molen de naam 'De Wicher' gekregen.

In dit waterrijke gebied vervullen poldermolens een belangrijke rol bij de waterhuishouding. Een vrijwillig molenaar laat de molen regelmatig op windkracht met de houten vijzel malen. De diameter van de houten vijzel is 80 cm. Hij heeft een opvoerhoogte van 45 cm. De vijzel kan 480 m3 water per uur verwerken in de Boonspolder.
* Eigenaar was de familie Boon, naar wie de Boonspolder kennelijk is genoemd?

De spinnenkopmolen is een kleine uitgave van de wipmolen. Het type wipmolen is de oudste (polder)watermolen die is ontwikkeld uit de vorm van de standerdmolen. Het vaste gedeelte bestaat uit een stenen fundering versterkt op de hoeken door middel van steunberen. Hierop is een samenstel van schoren op de muurplaat geplaatst, die de piramidale onderbouw begrenst, de ondertoren genoemd. Deze is met riet gedekt en in de westzijde is een houten toegangsdeur aangebracht. De schoren houden een koker, samengesteld uit zware eiken platen verticaal overeind. Hierop rust het draaiende houten bovenhuis, waarin het gaande werk is ondergebracht. Het bovenhuis is voorzien van een staartbalk, waaraan de trap is opgehangen en de kruishaspel is gemonteerd. Het bovenhuis is afgedekt met zadeldak in de vorm van een accoladeboog, uitgevoerd in houten potdekselwerk. Door de holle koker is het mogelijk om de draaibeweging van de bovenas via gaande werken over te brengen op de verticale spil of koning, die de beweging beneden weer overbrengt op de hellende as van de schroef of vijzel. De schroefvormige schoepen van de vijzel stuwen het water in de schoefbak omhoog.

Omschrijving in het gemeentelijke-monumentenregister: Spinnenkopmolen De Wicher in buurtschap Hoogeweg is een beeldbepalend object; in grote lijnen een replica van een van de laatste spinnenkopmolens in de gemeente IJsselham. De molen heeft ook nu nog zijn oorspronkelijke functie - bemaling van de Boonspolder - behouden en is van cultuurhistorisch belang voor de gemeente. Hij vormt samen met de verveners-/molenaarswoning op huisnr. 3 een gaaf ensemble. (bron o.a. Stichting De Overijsselse Molen) Tijdens een storm op 8-12-2018 is een van de wieken van de molen afgebroken

- In buurtschap Hoogeweg staan 2 tjaskers.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op kerstavond speelt Muziekvereniging Excelsior traditiegetrouw kerstliedjes in de buitenlucht. Ze beginnen in buurtschap Hoogeweg. Daarna varen ze - ijs en weder dienende - door de Kalenbergergracht en ze eindigen in de Middenbuurt in Kalenberg.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad: - Plaatselijk Belang Kalenberg - Hoogeweg behartigt de belangen van de bewoners in het streven naar behoud en waar mogelijk verbetering in leefbaarheid en leefomgeving.

Reactie toevoegen