Hoogkerk

Plaats
Dorp
Groningen
Westerkwartier
Groningen

gemeente_hoogkerk_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Hoogkerk anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Hoogkerk anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

hoogkerk_zomermarkt_kopie.png

Zomermarkt Hoogkerk (weekend begin juni) is een jaarlijks evenement dat sinds 2017 verdeeld is over twee dagen. Op zaterdag is er tevens een beachvolleybaltoernooi, met 's avonds een spetterend feest in de feesttent.

Zomermarkt Hoogkerk (weekend begin juni) is een jaarlijks evenement dat sinds 2017 verdeeld is over twee dagen. Op zaterdag is er tevens een beachvolleybaltoernooi, met 's avonds een spetterend feest in de feesttent.

hoogkerk_aan_het_hoendiep.jpg

Hoogkerk, mooi bouwblok aan het Hoendiep, met op de achtergrond een van de drie rijksmonumenten van het dorp: de Hervormde (PKN) kerk, lokaal ook bekend als De Olle Kerk. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Hoogkerk, mooi bouwblok aan het Hoendiep, met op de achtergrond een van de drie rijksmonumenten van het dorp: de Hervormde (PKN) kerk, lokaal ook bekend als De Olle Kerk. (© Harry Perton / https://groninganus.wordpress.com)

Hoogkerk

Terug naar boven

Status

- Hoogkerk is een dorp* in de provincie Groningen, in de streek Westerkwartier, gemeente Groningen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1968.

* Het dorp Hoogkerk heeft - overigens evenals de andere dorpen in de gemeente - in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Groningen. De gemeente Groningen beschouwt het dorp als een wijk - welke neiging grote steden overigens al snel hebben na de annexatie van een dorp(sgemeente) - maar de inwoners vinden het toch nog altijd een dorp. En volgens ons ook wel terecht. Het dorp is fysiek ook niet door de stad 'opgeslokt', maar ligt er nog altijd los van. Het dorp heeft ook nog altijd officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), wat toch ook nog een zekere erkenning als plaats / dorp (in plaats van wijk / stadsdeel) inhoudt. - Ook in deze videoreportage uit 2019 n.a.v. 50 jaar annexatie vertellen inwoners dat ze hun dorp nog altijd een dorp vinden. - Rond 1 november 2019 hebben de inwoners een weekend lang gevierd dat hun dorp 50 jaar na de annexatie nog altijd het dorpse karakter en identiteit heeft weten te behouden. - Videoreportage met Ronald Kenter, voorzitter van de VWH (waarvoor zie het hoofdstuk Links > Belangenorganisatie) over (het feest t.g.v.) 50 jaar anexatie en het dorp(sgevoel).

- Onder de gemeente Hoogkerk vielen naast het gelijknamige dorp ook de dorpen Leegkerk en Dorkwerd.

- Wapen van de voormalige gemeente Hoogkerk. - Artikel over het ontstaan van het gemeentewapen.

- Onder het dorp Hoogkerk vallen in de praktijk ook de buurtschap Vierverlaten (thans deels bedrijventerrein) en delen van de buurtschappen De Poffert en Matsloot; voor de postadressen liggen deze (delen van) buurtschappen echter, evenals het dorp zelf dus, 'in' Groningen. De Peizerweg, (in het) ZO van het dorp, wordt in de Topografische atlas Groningen () nog als buurtschap vermeld. Dat was het vanouds wel, maar tegenwoordig niet meer. Althans wij vinden het nergens anders meer als zodanig vermeld. De buurt is ook danig verstedelijkt met o.a. nieuwbouw, busbaan en transferium. De voormalige Hoogkerkse buurtschap Vinkhuizen is opgegaan in de gelijknamige woonwijk.

Terug naar boven

Naam

Klemtoon
Hoogkérk.

Oudere vermeldingen
1385 Haghekerke, 1453 to der Hogerkerken, 1506 Hoegekerck, 1579 Hochkerck, ca. 1660 Hoochkercke, 1781 Hoogkerk.

Naamsverklaring
Samenstelling van kerk 'bedehuis' en hoog 'hoog of hooggelegen' in onverbogen vorm, ter onderscheiding van Leegkerk.(1) Nadere informatie over de plaatsnamen Hoogkerk en Leegkerk.

Terug naar boven

Ligging

Hoogkerk ligt direct W van de stad Groningen en grenst in het Z aan de A7 en aan de provincie Drenthe (gemeente Noordenveld, kernen Matsloot en Peizermade).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Hoogkerk 147 huizen met 967 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 84/566 (= huizen/inwoners) met de buurtschappen Vinkhuizen 4/36, Het Kalkwerk 2/20 en De Koningspoort 3/15, dorp Leegkerk 36/209, en dorp Dorkwerd 16/111 met buurtschap Kleiwerd 2/10. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 6.000 huizen met ca. 15.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het oorspronkelijk agrarische dorp Hoogkerk is sinds de tweede helft van de 19e eeuw in hoog tempo geïndustrialiseerd. Dit dankzij de gunstige ligging nabij de stad Groningen, aan waterwegen en sinds 1866 ook aan het spoor.

Begin 19e eeuw stonden er op het grondgebied van de gemeente Hoogkerk maar liefst 19 watermolens, waaronder de Zuiderwatermolen.

Voor de geschiedenis van de suikerfabriek zie bij Vierverlaten.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de voormalige gemeente) Hoogkerk, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Historische Vereniging Hoogkerk (HVH) is opgericht in 2001 en stelt zich ten doel het bevorderen van de studie over de geschiedenis van deze voormalige gemeente, bestaande uit het gelijknamige dorp en de dorpen Leegkerk en Dorkwerd. De vereniging wil tevens fungeren als ontmoetingsplaats voor hen die zich bij de geschiedenis van het werkgebied betrokken voelen. 3x per jaar geeft de vereniging het tijdchrift 'Op de hoogte' uit. Om een indruk van dit tijdschritt te kunnen krijgen, zijn via deze link enkele artikelen online te lezen.

"Activiteiten: * Het verzamelen van foto’s, kaarten, films, ansichtkaarten, tekeningen, werktuigen. Wil je foto’s of ansichtkaarten van Hoogkerk e.o. afstaan aan de vereniging of ben je in het bezit van foto’s of ansichtkaarten, die je echter wilt houden maar voor korte tijd voor reproductie wilt afstaan, dan wordt dat bijzonder op prijs gesteld; in dat geval doet de vereniging een beroep op je om contact op te nemen. * Het aanleggen van een bibliotheek met boeken, tijdschriften, brochures, pamfletten. Boeken, tijdschriften e.d. over lokale geschiedenis hebben meestal een beperkte oplage en zijn vaak niet te vinden in bibliotheken, waardoor zij over het algemeen onbekend zijn; heb je zo’n boek of tijdschrift over een van de dorpen uit ons werkgebied, dan verzoekt de vereniging je om contact op te nemen.

* Het verrichten van historisch onderzoek. Hierbij wordt gedacht aan het gezamenlijk uitzoeken van een historisch onderwerp en hiermee verband houdende activiteiten, zoals een cursus regionale geschiedenis, het bezoeken van archiefbewaarplaatsen en het organiseren van lezingen en excursies. * Het verzorgen van publicaties. Er is een redactiecommissie, die artikelen schrijft voor het verenigingsblad “Op de Hoogte”, dat driemaal per jaar verschijnt; voorop staat een diversiteit aan artikelen, zowel in de tijd als wat betreft de aard van het onderwerp; uiteraard zijn artikelen van gastschrijvers welkom.

* Overige activiteiten. Het bestuur organiseert tweemaal per jaar een vergadering: een jaar- en een ledenvergadering met aansluitend een lezing. Het bestuur onderhoudt oorlogsgraven (Hoogkerk) en een oorlogsmonument (Dorkwerd). Het bestuur verzorgt een lesuur op school in de wijk Reitdieplanden met aandacht voor een neergestorte Lancaster en omgekomen bemanning in WOII. Een werkgroep Scan- en Documentatiebeheer scant alle foto's en ansichten die sinds 2001 bij elkaar zijn vergaard; de gescande foto's zijn ook op onze pagina bij Beeldbank Groningen te zien. Een werkgroep houdt zich bezig met een wisselende tentoonstelling van aanwinsten in het Gabriël Woonzorgcentrum. Een werkgroep herstelt de oude begraafplaats vooraan in de Kerkstraat in overleg met gemeente Groningen en Landschapsbeheer Groningen. Een vrijwilliger onderhoudt het rouwkaartenarchief van mensen die ooit in Hoogkerk gewoond hebben of tot hun overlijden in het dorp hebben gewoond. Heb je een rouwkaart en/of een overlijdensadvertentie, dan wil de HVH die graag in haar rouwkaartenarchief bewaren (of een kopie ervan)."

- Beschrijving van Hoogkerk anno 1828 door de toenmalige schoolmeester.

- Geschiedenis van de Fratersloot of Simonssloot.

- Geschiedenis van het Oude Maar.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Van 1866 tot 1951 was er het station Hoogkerk-Vierverlaten. Gemeente Groningen en Provincie Groningen willen in het dorp graag (opnieuw) een station, om de bereikbaarheid van de stad en binnen de stad Groningen te verbeteren. Hier wordt ook een mogelijkheid toe geopend, door het verdubbelen van de spoorlijn tussen Groningen en Zuidhorn in het kader van het project Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden. Hierdoor is er in de dienstregeling ruimte voor een station, wat eerder niet mogelijk was. Onderzoek heeft uitgewezen dat de locatie met het meeste reizigerspotentieel net ten oosten ligt van de spoorwegovergang in de Zuiderweg. ProRail eist wel dat de overweg in de Zuiderweg dan gesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer, doordat de overwegveiligheid afneemt door langere sluitingstijden van de overweg.

De verwachting is dat door de sluiting van deze overweg de verkeersstromen dusdanig veranderen dat dit problemen gaat opleveren in en rond Hoogkerk. Daarom heeft Govert Nieuwhof, student van Hanzehogeschool Groningen, in 2017 onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het verkeer in het geval van een nieuw station goed te reguleren. Geadviseerd wordt om het zogeheten voorkeursalternatief aan te leggen, waarbij een parallelweg wordt aangelegd net ten noorden van de spoorlijn, tussen de Zuiderweg en de Johan van Zwedenlaan. Tevens wordt in het voorkeursalternatief op het Hoendiep tussen de Vierverlatenweg/Kerkstraat in de richting van oost naar west eenrichtingsverkeer gerealiseerd. Overigens zit de realisatie van dit station pas voor na 2025 in de planning.

- Bestemmingsplan Hoogkerk-Gravenburg (excl. -Zuid, daar is een apart bestemmingsplan voor).

- Wijkanalyse Hoogkerk (helaas hebben wij geen jaartal van verschijning in het document kunnt ontdekken, maar de inhoud oogt wel redelijk recent / actueel).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Hervormde (PKN) kerk, lokaal bekend als De Olle Kerk (Hoendiep 210) is een romaanse bakstenen kerk, oorspronkelijk daterend uit begin 13e eeuw. De toren is bij krijgshandelingen in 1514 vernield. Het schip is toen ingekort en van een geveltorentje voorzien. - Geschiedenis van De Olle Kerk.

Op de dakruiter van de kerk staat een vaan met drie vissen. Bij de restauratie van de kerk in 1963-1967 heeft Jelle Otter een nieuwe windwijzer met drie vissen ontworpen. Hier is een christelijke symboliek beoogd, in tegenstelling tot de windvanen op de kerken te Visvliet en Zoutkamp, waar de vis waarschijnlijk verband houdt met de visserij als broodwinning.

- De Zuidwendinger Molen valt onder het Hoogkerkse deel van de buurtschap De Poffert. Zie verder aldaar.

- Naast de Hervormde kerk en de molen heeft Hoogkerk nog 1 rijksmonument: de boerderij op Aduarderdiepsterweg 10.

- De Gereformeerde (PKN) kerk Elim (Barkstraat 5) uit 1959 is gebouwd ter vervanging van de oude Gereformeerde kerk, die bij de 'scheuring' van 1944 naar de toen ontstane Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is gegaan. - Geschiedenis kerk Elim.

- De Gereformeerde kerk (Hoendiep 232) uit 1861 is sinds 1945 ingebruik bij de toen ontstane Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.

- De Theresiakapel is een kleine RK kerk, in 1928 gebouwd naar ontwerp van de Groninger architect A.Th. van Elmpt, in Amsterdamse Schoolstijl. In 2007 is het kerkje aan de eredienst onttrokken. Vereniging Hart van Hoogkerk heeft de Theresiakapel herbestemd tot een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. De vereniging organiseert culturele activiteiten, zoals een muziek- of theatervoorstelling of een film. Andere mogelijke activiteiten zijn lezingen, debatten of quiz-avonden. De kapel is door zijn bijzondere sfeer zeer geschikt als trouw- en rouwlocatie, en voor feesten en partijen. Verder is alles aanwezig voor efficiënte vergaderingen, cursussen en workshops. - Theresiakapel op Facebook. Eigenaar van de kapel is uitgeverij Westermare (waarvoor zie hieronder bij Links > Nieuws).

- Molukse kerk (jaren zestig) (Industriestraat).

- Culturele Erfgoedkaart Hoogkerk en omgeving in tekst. - Idem op een Google Maps kaart.

- W van de kern Hoogkerk is bedrijventerrein Westpoort in ontwikkeling. Ter ontsluiting van dit bedrijventerrein is in 2009 de architectonisch bijzondere Westpoortbrug over het Hoendiep gebouwd. Pas op 9 juli 2018 krijgt Hoogkerker Harry Perton de kans om de Westpoortbrug in geopende toestand te fotograferen. In de begeleidende tekst laat hij zijn fantasie de vrije loop over hoe je deze maagdelijk witte brug functioneel zou kunnen 'opleuken'.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kinderkleding- en Speelgoedbeurs (op een zaterdag begin april).

- Avondvierdaagse (mei, in 2020 voor de 41e keer).

- Zomermarkt Hoogkerk (weekend begin juni) is een jaarlijks evenement dat sinds 2017 verdeeld is over twee dagen. Op zaterdag wordt er een beachvolleybaltoernooi georganiseerd in samenwerking met volleybalvereniging Smash & Block. 's Avonds wordt de dag afgesloten met een spetterend feest in de feesttent.

- Vogelvereniging Onze Gevleugelde Vrienden Hoogkerk organiseert jaarlijks in een weekend half november het Open Groninger Kampioenschap in het Dorpshuis. Een show waar ca. 240 kleurkanaries, postuurkanaries, parkieten en tropische vogeltjes te bewonderen zijn. Ebel Land heeft de vereniging in 1963 opgericht, is in 1975 voorzitter geworden en is dat nog altijd, omdat tot heden niemand is gevonden die het stokje wil overnemen. Keurmeesters kiezen de mooiste vogel. Daarbij letten ze op de bevedering, de houding, poten en nagels. Ook dat laatste luistert nauw. Liever geen zwarte nagel tussen drie witte. Of andersom. Mist er een nagel, kost dat onherroepelijk punten. Een vogel kopen kan ook op de show. Afhankelijk van de soort kosten ze doorgaans tussen de 10 en 30 euro. De verkoop gebeurt onder leiding van Geert Jongsma, die eveneens vanaf het begin lid is van de club.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je schaatsen op de ijsbaan van IJsvereniging Hoogkerk.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het verwarmde Openluchtzwembad Hoogkerk (Hoendiep 185a) heeft 3 bassins; een wedstrijdbad van 25 meter, een recreatie- en een peuterbad. Gescheiden van de grote zonneweide is er een voet- en volleybalveld voor de oudere jeugd. Het peuterbad heeft een eigen zonneweide met speelvoorzieningen. In een deel van de zonneweide ligt een geweldige airtrampoline en er staat een mooie speeltoren. Bij de Kiosk is ijs en snoep te koop, en op warme dagen ook patat en warme snacks.

- Recreatiegebied Ruskenveenseplas.

- Op het parkeerterrein bij Albert Heijn in het centrum van Hoogkerk is iedere donderdagmiddag markt. Het is een kleine maar knusse markt met een gevarieerd aanbod. Je kunt er een visje eten, een bloemetje kopen en op je gemak kleding uitzoeken. Natuurlijk ontbreken ook een goed gesorteerde fruitkraam en de vleeswaren en kaas niet. De kraam met kipspecialiteiten is zeer ruim gesorteerd, je weet echt niet wat je ziet, zoveel keus. De markt is opgesteld in een rechthoek met een ruime inloop vanaf de straatkant. Ook het pad tussen de kramen is lekker breed. Je auto kun je kwijt op het parkeerterrein dat aansluit bij de markt, en de bus stopt bijna voor de deur. Ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn, is het marktterrein prima bereikbaar.

- Speeltuinvereniging (Noorderstraat 14).

- Dierenweide Minerva (Jan van der Zeestraat) maakt deel uit van een wandelgebied en is daarom altijd te bezoeken. - Videoreportage van Dierenweide Minerva.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportages van flora, fauna, monumentale panden en andere bezienswaardige objecten in Hoogkerk en omgeving, door Harry Perton.

- Filmpje met een overzicht van Hoogkerk-Zuid van boven bekeken.

- Dorpsfilm Hoogkerk anno ca. 1936-1938 (19 min.), met beelden van het dagelijks leven in het dorp. O.a. diverse lagere scholen, enkele notabelen, en een verkeerscontrole door de politie aan het Hoendiep.

- Dorpsfilm Hoogkerk en Dorkwerd anno 1953 (57 min.), met portretten van inwoners en leerlingen van de lagere school. Verder o.a. het gemeentehuis, de hervormde school, bouwbedrijf Eldering, Roelfsema oliefabriek, strokartonfabriek de Halm, div. dorpswinkels, optocht met de muziekvereniging en diverse andere dorpsverenigingen.

- Dorpsfilm Hoogkerk anno 1967 (51 min.). Je ziet o.a. het gemeentehuis, diverse winkels en scholen, het Groene Kruisgebouw, Rijkspolitie, Gemeentewerken, Nutsspaarbank, CSM Suikerfabriek, bitumenfabriek Smid en Hollander. Er zijn veel Molukse inwoners te zien. Verder een optreden van een mannenkoor, een bijeenkomst van een jongerenclub en een optocht met diverse verenigingen.

- Film paardenrennen en kermis anno ca. 1935-1939 (2 min.).

- Film met o.a. wedstrijden voor schoolkinderen anno ca. 1935-1939 (7 min.).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoogkerk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Hoogkerk.

- Nieuws: - Nieuws uit Hoogkerk op Facebook.

- De Westerkrant is de best gelezen huis-aan-huiskrant aan de westkant van de stad Groningen. Wekelijks komt de krant in een groot gebied rond Hoogkerk en Vinkhuizen: van Dorkwerd / Reitdiep in het Noorden tot Peize-Noord in het zuiden en van Oostwold in het westen tot Vinkhuizen in het oosten. De krant onderscheidt zich door de journalistieke aanpak, een fraaie vormgeving, maar vooral door de benadering van het nieuws: positief, samenbindend en dicht bij de mensen. Uitgever van de Westerkrant is Westermare. Deze Hoogkerker uitgeverij heeft als motto: "Denk klein, daar gebeurt het!" - Nieuws uit het dorp van de Westerkrant op Facebook.

- Belangenorganisatie: - De in 1975 opgerichte Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) is een bewonersorganisatie die de belangen van Hoogkerkers in de meest brede zin behartigt. In 1993 is het bestuurlijk Convenant met het gemeentebestuur van Groningen getekend, waardoor de VWH in alle gemeentelijke zaken betrokken wordt. In dit Convenant zijn de taken en functies van de VWH vastgelegd. De VWH is het officiële adviesorgaan van het dorp voor alle gemeentelijke zaken op het gebied van milieu, bestemmingsplannen, onderhoud wegen en plantsoenen, welzijn, onderwijs, sport, begroting, dienstverlening en dergelijke.

- Dorpshuis - Dorpshuis Hoogkerk (Zuiderweg 70-4).

- Onderwijs voor kinderen en jongeren met een beperking: - De Wingerd is een school voor leerlingen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. De school biedt de leerlingen onderwijs in een veilige en gestructureerde omgeving met voldoende zorg en uitdaging. Ze maken voor de leerlingen een concreet omschreven toekomstperspectief dat bij elke individuele leerling past. In dit toekomstperspectief werken ze toe naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid richting wonen, werken en vrije tijd.

- Sport: - HFC'15 is sinds seizoen 2015/2016 het nieuwe, uit de 2 lokale voetbalverenigingen ontstane voetbalbolwerk in Hoogkerk, met een jeugd-, zaterdag-, zondag- en zaalafdeling.

- Zaalvoetbalvereniging ZVV DWS (= 'Door Wilskracht Sterk') Oosterpoort is opgericht in 1975 en daarmee de op een na oudste zaalvoetbalvereniging van de provincie Groningen. Bij DWS gaan prestaties en gezelligheid hand in hand en met teams in de 1e t/m 4e klasse is er voor iedereen de mogelijkheid om op zijn eigen niveau te voetballen. Ze spelen hun thuiswedstrijden in Sporthal Hoogkerk.

- Korfbalvereniging KV Hoogkerk heeft ca. 250 spelende en niet-spelende leden. Een vereniging waar prestatiegericht korfbal en ambitie hand in hand gaat met plezier in de sport. Ze hebben de beschikking over een eigen kantine, aan hun fraai gelegen kunstgrasveld achter de sporthal waar zij hun zaalwedstrijden spelen.

- Tussen het treinspoor en de Suikerunie liggen de twee gravelbanen van LTC Hoogkerk verscholen. Een kleine, gezellige vereniging waar met name recreatief getennist wordt. Druk bezocht zijn de tossavonden op de maandag- en vrijdagavond, waar gezellig wordt gedubbeld door zowel beginnende als gevorderde tennissers. Vergeleken met andere verenigingen is de contributie van 85 euro erg laag en er is bijna altijd wel een baan vrij om een balletje te slaan. Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs om kennis te maken met de vereniging en haar leden.

- Bij de in 1979 opgerichte badmintonclub BC Hoogkerk kunnen badmintonliefhebbers van alle leeftijden terecht om te spelen op recreatief niveau. Iedereen kan vrijblijvend drie keer meespelen. De vaste speelavond is donderdagavond. Naast de reguliere speelavond kan worden deelgenomen aan competities. Ook kan regelmatig aan toernooien worden deelgenomen.

- Smash and Block is een kleine, maar fijne volleybalvereniging, die bekend staat om zijn vertegenwoordiging van de breedtesport. Ze hebben CMV-teams (Cool Moves Volley), B-en C-jeugdteams, damesteams en een herenteam. Ze spelen competitief en recreatief en er zijn 2e en 4e klasse teams.

- Loopgroep Hoogkerk is opgericht in 1995 en heeft ca. 30 leden. Er wordt 1x keer per week getraind, op woensdagavond.

- Sporthal Hoogkerk (Zuiderweg 70/1) is onderdeel van de Vensterschool en is eigendom van de gemeente Groningen. De sporthal kan van maandag tot en met vrijdag en in de weekenden worden gehuurd en is door middel van scheidingswanden op te delen in drie sportruimtes. De sporthal is geschikt voor mindervaliden en heeft ruime tribunecapaciteit, daarnaast is een kantine aanwezig. De sporthal is geschikt voor diverse zaalsporten, zoals zaalvoetbal, handbal, korfbal, basketbal, volleybal, badminton, unihockey en gymnastiek. Standaard aanwezig in de sporthal: ringenstel, klimrek en -touw, zaalvoetbaldoelen, baskets, volleybalnetten, badmintonnetten en materiaal voor gymnastiek. De sporthal is uitstekend geschikt voor evenementen met veel deelnemers of veel bezoekers. In de hal vinden grotere (sport)evenementen, toernooien, competities en trainingen plaats.

- Zorg: - "Op een mooie locatie in Hoogkerk-Zuid staat Woonzorgcentrum Gabriël. In dit gezellige huis is het goed wonen. Het staat in een groene omgeving, met aan de overkant van de straat een recreatiegebied. Binnenshuis zijn veel comfortabele voorzieningen. In Gabriël kun je op diverse manieren wonen. Er zijn ruime appartementen te huur, die ook geschikt zijn voor twee personen. Als je thuiszorg nodig hebt, kunnen de medewerkers van Dignis Zorg Thuis+ je helpen. Heb je meer zorg nodig, maar wil je wel zelfstandig blijven wonen, dan is dat in Gabriël ook mogelijk. In het Ontmoetingscentrum is het gezellig. Je ontmoet er wijkbewoners en kunt meedoen aan activiteiten. Je krijgt een steuntje in de rug en we zijn er ook voor je eventuele mantelzorger."

- Weenings Zorg en Welzijn heeft op locatie De Haven (Kerkstraat 4) een kleinschalige beschermd-wonen voorziening voor 10 bewoners. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

- Welzijn: - WIJ Hoogkerk is er voor alle inwoners van dit dorp, buurdorp Leegkerk, en de wijken Buitenhof en Gravenburg. De organisatie bestaat uit een team van beroepskrachten en vrijwilligers met allerlei verschillende achtergronden, zoals jeugdwerk, ouderenzorg, buurtwerk, hulpverlening en/of gezinsondersteuning. WIJ-medewerkers kennen de weg in jouw wijk en kunnen samen met jou zoeken naar een oplossing voor eventuele problemen die je ervaart in het dagelijks leven. WIJ is ook een plek voor ontmoeting en activiteiten. Kom gerust langs voor een kop koffie en/of een praatje met andere buurtbewoners en de medewerkers van WIJ.

- Openbaar vervoer: - Het in 2011 officieel geopende P+R-terrein in Hoogkerk is een groot succes. Veel mensen die in Groningen werken gebruiken het P+R-terrein om hun auto te stallen en reizen vanaf daar met de bus of fiets verder naar hun werk. Gevolg van dit succes is dat het P+R-terrein geregeld vol stond. Daarom is de P+R recentelijk uitgebreid. Het 'oude' P+R-terrein beschikte over 600 parkeerplaatsen. Sinds de uitbreiding zijn er 1000 plaatsen.

- Bedrijfsleven: - De site Kwaliteit uit Hoogkerk biedt je een overzicht van Hoogkerkse ondernemers, die alle zijn geselecteerd op basis van hoge kwaliteit, goede service, hoogwaardige producten en een perfecte uitvoering en afwerking, tegen concurrerende prijzen. Ze zijn duidelijk over prijzen en garanties, zijn betrouwbaar, werken netjes en correct en afspraak is afspraak. Woorden die bij deze specialisten zeker nog in hun woordenboek staan.

- Sinds 2016 wordt beoogd jaarlijks aan een ondernemer de Ondernemersprijs Hoogkerk toegekend. Dit vindt, na diverse voorrondes, plaats op een gala-avond in juni. In 2017 heeft het niet plaatsgevonden wegens te weinig inschrijvingen. Vanaf 2018 beoogt het wel weer plaats te vinden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hoogkerk.

Reactie toevoegen