Hooidonk

Plaats
Buurtschap
'Son en Breugel' 'Nuenen, Gerwen en Nederwetten'
Zuidoost-Brabant Kempen
Noord-Brabant

Hooidonk

Terug naar boven

Status

- Hooidonk is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio Zuidoost-Brabant, en daarbinnen deels in de streek Kempen, gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, deels in de gemeente Son en Breugel.

- De buurtschap Hooidonk valt deels onder het dorp Breugel, deels onder het dorp Nederwetten. Voor de postadressen valt het deel van de buurtschap dat onder Breugel valt onder de postale plaats Son en Breugel; het deel van de buurtschap dat onder Nederwetten valt, valt voor de postadressen onder Nuenen, omdat Nederwetten in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek.

- De buurtschap Hooidonk heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In het Nederwettense deel (even huisnummers) heet de straatnaam Hooidonk, in het Breugelse deel (oneven huisnummers) heet de straatnaam Hooijdonk... (althans volgens het postcodeboek en de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Zie de links. Vreemd is dat op Google Maps bij objecten in het Nederwettense deel de spelling met ij staat). Ter plekke staan geen plaatsnaambordjes waaruit wij de spelling van de plaatsnaam zouden kunnen afleiden. Dan vallen wij vaak terug op de straatnaam, áls die gelijknamig is, voor het spellen van de plaatsnaam. Maar hier hanteert men dus 2 spellingen voor de straatnaam. Omdat wij voor deze pagina graag wél eenduidig één spelling aangehouden, hebben wij gekozen voor de spelling Hooidonk, omdat die aansluit bij de hedendaagse Nederlandse spelling en naar onze indruk ook het meest gangbaar is voor deze buurtschap.

Oudere vermeldingen
Hooydonk, Hooydonck, 1170-1180 Hodunc, 1275 Hoydunc.

Naamsverklaring
Samengesteld uit ho 'hoog' en donk 'zandige opduiking in moerassig terrein'. Vergelijk Haiink.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hooidonk ligt rond de gelijknamige weg (in Nederwetten) en rond de bijna gelijknamige weg Hooijdonk (in Breugel). De buurtschap ligt direct NW van het dorp Nederwetten, NW van het dorp Nuenen, Z van het Wilhelminakanaal en het dorp Breugel, ZO van het dorp Son, NO van de stad Eindhoven, O van het dorp Best en WZW van het dorp Lieshout.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Hooidonk omvat ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 1146 is hier Priorij Hooidonk, een adellijk nonnenklooster, gesticht. Van deze priorij zijn nog resten van een keldergewelf te vinden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kruiskapel met Processiepark. De kapel is in 1954 gebouwd op initiatief van F. Woestenburg, de toenmalige pastoor van Nederwetten.

- De Hooidonkse Watermolen aan de Hooidonkse Beek is rond 2000 gerestaureerd, maar is niet meer in functie.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Hooidonkse Beek mondt hier uit in de Dommel.

Reactie toevoegen