Hoorn

Plaats
Stad en gemeente
Hoorn
West-Friesland
Noord-Holland

Hoorn.jpg

Stads- en havengezicht Hoorn

Stads- en havengezicht Hoorn

NH gemeente Hoorn in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Hoorn in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Hoorn in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Hoorn

Terug naar boven

Status

- Hoorn is een stad en gemeente in de provincie Noord-Holland, in de streek West-Friesland.

- De gemeente Hoorn is in 1979 vergroot met de gemeente Zwaag en een deel van de gemeente Blokker (= het dorp Westerblokker, dat tegenwoordig Blokker heet).

- De gemeente Hoorn omvat de gelijknamige stad, de dorpen Blokker en Zwaag, en een deel van buurtschap De Hulk (die onder de stad valt).

- Wapen van de gemeente Hoorn.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Hoorn.

Terug naar boven

Naam

Benaming inwoners
Iemand die in Hoorn woont noem je niet een Hoornaar maar een Horinees. Een Hoornaar is namelijk heel iets anders... ;-)

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Hoorn ligt aan het water de Hoornse Hop en het Markermeer en ligt verder NO van de dorpen Scharwoude en Schardam, ONO van de dorpen Grosthuizen, Avenhorn en De Goorn, O van de A7 en de dorpen Berkhout en Spierdijk, ZO van de dorpen Zuidermeer, Wadway en Wognum, Z van de dorpen Zwaagdijk-West en Nibbixwoud, Z en ZW van het dorp Hauwert, ZW van de dorpen Oosterblokker, Westwoud, Zwaagdijk-Oost en Hoogkarspel, W van de dorpen Hem en Venhuizen en WNW van de dorpen Schellinkhout en Wijdenes.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Hoorn 1.653 huizen met 8.668 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 1.551/8.177 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Koepoortsweg 68/279 en Het Keeren 34/212. Tegenwoordig heeft de stad ca. 21.000 huizen met ca. 52.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1357 heeft Hoorn stadsrechten verkregen. Dat was heel belangrijk voor deze handelsplaats in de horn (= hoek) van de dijk. Volgens overlevering zou de stad gesticht zijn door drie bierbrouwende broers uit Hamburg. De stad lag gunstig (aan het riviertje de Gouw) en werd een vestigingsplaats voor vele koop- en ambachtslui. Het plein in de stad, het Rode Steen, werd het centrum voor handel, bestuur en rechtspraak. Vele oude gebouwen laten zien dat de stad een belangrijke functie had voor de regio: de Waag, het Stadhuis, het Proostenhuis en het Stynhuis (waar later het Westfries Museum is gebouwd).

In de 17e eeuw wordt Hoorn een van de belangrijkste havensteden in Holland en vele belangrijke instellingen vinden in de stad een plaats. De Munt, de Admiraliteit (marine), De Noordsche Compagnie, De Verenigde Oostindische Compagnie en de Geoctroyeerde Westindische Compagnie. Veel van de rijkdommen en gebruiksvoorwerpen uit de 17e, 18e en 19e eeuw zijn in het Westfries Museum in Hoorn te zien. In 25 zalen en kamers is een enorme hoeveelheid voorwerpen te zien op het gebied van o.a. de geschiedenis van de stad Hoorn, de kunstnijverheid, de schutterij, de Verenigde Oostindische Compagnie, de handel en archeologie.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad en gemeente, kun je terecht bij Vereniging Oud Hoorn.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Met de Woonvisie 2013-2020 wil Hoorn vraag en aanbod op de woningmarkt beter op elkaar afstemmen. Dit betekent vooral: aantrekkelijk, betaalbaar en wat de consument vraagt. Extra aandacht is bovendien nodig voor de huisvesting van het toenemend aantal senioren op de woningmarkt. Andere belangrijke thema’s zijn: het stimuleren van de woningbouwproductie, investeren in duurzaamheid en het op peil houden van de kwaliteit van de bestaande voorraad.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Hoorn heeft 369 rijksmonumenten.

- Hoorn heeft 254 gemeentelijke monumenten.

- De rijksmonumentale Grote Kerk uit 1883 aan het Kerkplein is sinds 1975 niet meer als kerk in gebruik. In 2016 is de kerk herbestemd tot 'Foodmarket' en 'Shop in Shop'. Op de benedenverdieping de foodmarket waar 23 ondernemers hun foodconcepten laten zien. De 1e etage omvat rond de 15 shop-in-shops die in het teken staan van beleving, gebaseerd op 5 pilaren: health, media, fashion, sport en kinderen. De Foodmarket en Shop in Shop zijn op vrijdag, zaterdag en zondag geopend.

- Mariakapel.

- Het Wachterhuisje, de voormalige wachtpost bij het voormalige gevangeniscomplex Oostereiland, is eind 2011 opgeknapt en in gebruik genomen door Hoornse 'hangsenioren'.

- Gevelstenen in Hoorn.

- Oudheidkamer Nederlandse Kaap-Hoornvaarders. Scheepsmodellen en schilderijen van Kaap-Hoornschepen uit de zeiltijd. Kaarten en nautische instrumenten.

- Het Museum van de Twintigste Eeuw vertelt aan de hand van honderden voorwerpen en tientallen interieurs het leven in de vorige eeuw. Hoe woonden onze (groot)ouders? Met welk speelgoed speelden kinderen? Wat voor winkels waren er? Hoe werd gekookt? Wat deed men in de vrije tijd? Wat was er op radio of televisie te beleven? Op dit soort vragen krijg je in dit nostalgische museum antwoorden.

- Affichemuseum.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Museumstoomtram Hoorn-Medemblik.

- De in 2005 opgerichte Theatergroep Eenhoorn is onderdeel van zorginstelling Esdégé-Reigersdaal. Drie tot vier dagen per week wordt op twee locaties (Alkmaar en Hoorn) als dagbesteding theater gemaakt met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De meerwaarde van de theatergroep zit o.a. in het naar buiten treden, voor een breed publiek zichtbaar zijn en het creëren van verbinding. Door het organiseren van optredens, workshops en acts, komt een divers publiek in aanraking met de theatergroep. Ook voor de acteurs zijn de optredens waardevol. Het verhoogt het gevoel van eigenwaarde, maar verbetert ook hun algemene en sociale ontwikkeling. Onder de link kun je zien waar en wanneer ze in de regio optreden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hoorn (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Hoorn. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Nieuws: - Site over Hoorn met actualiteiten en lokale links.

- Sport: - IJsbaan De Westfries. - Ben je een schaatser of schaatster in de leeftijd van 10 t/m 13 jaar? Heb je veel plezier in je sport? En wil je meer trainen dan nu bij je vereniging mogelijk is? Word dan lid van Schaatsacademie De Westfries. Zij bieden je de mogelijkheid om extra te trainen onder leiding van deskundige trainers.

- Duurzaamheid: - "Puur Hoorn is een reis die we samen maken. Een klimaatneutrale en daarmee duurzame stad in 2040 is de eindbestemming. De focus ligt op projecten en initiatieven die vanuit de samenleving zelf komen, een vliegwieleffect hebben en gericht zijn op het aangaan van partnerschap. Het merk wordt in alle communicatie rondom duurzaamheid gebruikt. Niet alleen door de gemeente maar juist ook door inwoners, ondernemers en instellingen die zich inzetten voor een duurzame stad. Het merk steunt op zeven pijlers die gezamenlijk alle domeinen omvatten waarbinnen ontwikkeling nodig is om ons einddoel te bereiken. Deze pijlers zijn bewustwording en gedrag, energie, bouw, mobiliteit, afval water en eigen beheer en beleid."

Reactie toevoegen