Hoorn (Terschelling)

Plaats
Dorp
Terschelling
Fryslân

hoorn_terschelling_hessel_en_tess_live_in_ahoy_rotterdam_14_maart_2020.jpg

Hessel (1955) uit Hoorn (Terschelling) begint in 1972 wat op een gitaar te pingelen. Dat slaat aan bij zijn cafégasten. In 1991 verkoopt hij Ahoy in Rotterdam 2x uit. Op 14 maart 2020 gaat hij dat kunstje nog een keer flikken, nu samen met dochter Tess.

Hessel (1955) uit Hoorn (Terschelling) begint in 1972 wat op een gitaar te pingelen. Dat slaat aan bij zijn cafégasten. In 1991 verkoopt hij Ahoy in Rotterdam 2x uit. Op 14 maart 2020 gaat hij dat kunstje nog een keer flikken, nu samen met dochter Tess.

hoorn_terschelling_plaatsnaambord.jpg

Hoorn is een dorp in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

Hoorn is een dorp in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

hoorn_terschelling_kaart_openstreetmap.jpg

Het dorp Hoorn ligt midden op het eiland Terschelling, en grenst in het NO aan het dorp Oosterend en in het ZW aan het dorp Lies. (© www.openstreetmap.org)

Het dorp Hoorn ligt midden op het eiland Terschelling, en grenst in het NO aan het dorp Oosterend en in het ZW aan het dorp Lies. (© www.openstreetmap.org)

Hoorn (Terschelling)

Terug naar boven

Status

Hoorn is een dorp in de provincie Fryslân, in de regio Waddengebied, op het eiland en in de gemeente Terschelling.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Hoarne.

In het Aasters
Hôane.

Oudere vermeldingen
1482 Horon, 1573 Horn, 1579 Hoorn, 1844 'Hoorn, of Oost-Terschelling, meestal De Hoorn, en bij de eilanders meest Horn genoemd".

Naamsverklaring
Betekent horn 'uitspringende bocht, hoek'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Hoorn ligt ZW van het dorp Oosterend en NO van het dorp Lies. Bijzonder is dat dit dorp en buurdorp Lies zowel aan de Waddenzee (in het Z) als aan de Noordzee (in het N) grenzen. Het zijn de enige dorpen op Terschelling waarbij dit het geval is (bij de andere dorpen lopen de dorpsgebieden namelijk hetzij niet geheel tot de N en Z rand van het eiland, hetzij valt er onder het dorpsgebied ook nog een stuk Waddenzee, en in dat geval grenst dat dorpsgebied dan niet aan de Waddenzee, omdat het er voor een deel in ligt). Wellicht zijn dit zelfs de enige dorpen van alle Waddeneilanden waar dit zo het geval is (dat hebben wij nog niet gecheckt).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Hoorn 19 huizen met 122 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 190 huizen met ca. 475 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hoorn heeft 9 rijksmonumenten, zijnde 8 boerderijen en de Hervormde (PKN) Sint Janskerk (Dorpsstraat 27). Het is de oudste kerk van het eiland en een van de oudste bouwwerken op het eiland. Het gebouw dateert uit de 13e eeuw. In 1230 is er reeds sprake van de bouw van een kapel op deze plaats. Het is een eenbeukige kerk met een kleine, maar zware toren aan de westkant. Rond de kerk ligt een kerkhof, dat nog altijd in gebruik is. Tussen 1963 en 1969 is de kerk gerestaureerd. In de ruimte onder de toren zijn voorwerpen zoals munten en bouwfragmenten te bezichtigen die tijdens de restauratie in de bodem zijn gevonden. De kerk wordt gebruikt voor kerkdiensten van de Hervormde Gemeente Oost Terschelling - die in 1998 is ontstaan uit een fusie van de kerkelijke gemeenten van Hoorn en Midsland - en voor bruiloften, concerten en begrafenissen. In de kerk bevindt zich een orgel dat in 1894 is gebouwd door Johan Frederik Kruse uit Leeuwarden. Het is een eenklaviersorgel met aangehangen pedaal. Bij de kerk staat de Sjouw, een bal die gehesen werd om aan het werkvolk in de wijde omtrek de tijd voor de middagpauze aan te geven.

- In Landbouwmuseum 't Hooivak in Hoorn vind je op de leger, de zolder boven de koestallen, talloze voorwerpen van de Terschellinger landbouw uit de vorige eeuw. De sfeer van het historisch veehoudersbedrijf proef je terug in de inrichting van het landbouwmuseum. De boerderij is gebouwd in 1889 en kent nog de oorspronkelijke indeling: de dorsvloer, de millem en het schuntsje. De grote ruimte is ingericht met authentiek boerengereedschap, waaronder een zaaiviool, mestkarren en een Terschellinger boerenwagen.

Op de bij het museum gelegen Kinderboerderij kunnen kinderen lekker buiten bezig zijn, en met slecht weer lekker binnen, knuffelen met de dieren en spelenderwijs leren. Op het erf loopt van alles rond dat aaibaar is. En aaien mag dan ook: alle hokken zijn toegankelijk. Er zijn paarden, kippen, geiten, lammetjes, eenden, honden, katten en kalfjes. Je kunt er ook pony rijden, dieren voeren, boter maken, graan malen, kleien, kleuren, timmeren, ballengooien, sjoelen en meer. Openingstijden: dinsdag t/m zondag 11.00-18.00 uur. Entree € 4,- p.p. vanaf 3 jaar. Kortingskaart: 10 x voor € 30.

- Een van de oudste gebouwen van Hoorn is de nog vrijwel in oorspronkelijke staat verkerende strandvonderijschuur, gelegen aan de Duinweg, tegenover de basisscholen van het dorp, naast nr. 32. Vroeger werden hier de gejutte spullen opgeslagen. Tegenwoordig is het een opslagplaats voor alle verenigingen op Oost-Terschelling.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kun je in Hoorn schaatsen op - naar eigen zeggen - "twee schitterende schaatslocaties in Terschelling" van de in 1889 opgerichte IJsclub Willem Barendsz.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De in 1655 aangelegde - niet meer als zodanig in functie zijnde - eendenkooi Hoornerkooi heeft een bijzonder mooi kooibos. Voorheen verwaarloosd, is de kooi in de jaren tachtig helemaal gerecontrueerd, schoongemaakt en hersteld. De bomen die in het kooibos en op de wallen voorkomen zijn: veel zwarte els, met daarnaast enkele essen, iepen en abelen. In de plas (vijver) wilgen. Onder de bomen is een dichte begroeiing van vlier, lijsterbes en braam. Eronder is, dankzij de in de loop der eeuwen ontstane dikke humuslaag, veel brede stekelvaren te vinden. De kooi vormt een leefgemeenschap met een heel gevarieerd milieu: hoog/laag, droog/nat, wind/luwte, voedselarm/bemest (vogelpoep) en talrijke overgangsgebiedjes zijn er te vinden. 'Kleine' plantensoorten komen er daardoor bij tientallen voor; sommige veel, van andere maar een paar exemplaren. Er zitten heel bijzondere en zeldzame planten tussen. De kooi ligt aan het fietspad door de polder, een eindje voorbij Hoorn.

Terug naar boven

Eten en drinken/muziek

- Bij muziekliefhebbers is het kleine dorp Hoorn landelijk bekend vanwege Hessel van der Kooij (1955), die in zich in 1971 voorneemt om naar Canada te emigreren om daar als houthakker te gaan werken. Pa vindt dat geen goed plan en huurt voor zoonlief een café in Hoorn, dat Hessel vanaf 1972 gaat bestieren. Het is een ouderwets dorpscafé waar in 100 jaar niets was veranderd. De aanloop was ook maar matig. Als tijdverdrijf ging hij wat pingelen op een geleende gitaar. Dat slaat aan bij de gasten en het wordt steeds drukker in zijn Café De Groene Weide. Hij wisselt eigen werk af met werk van helden als Joe Jackson en Bruce Springsteen, en krijgt al snel de bijnaam 'de Bruce Springsteen van Terschelling'. In 1977 volgt de eerste LP, waar er - dankzij een intekenmogelijkheid in het café - gelijk al 1.200 van worden verkocht. Daarna volgen diverse cd's. In 1985 scoort Hessel landelijk een hit met het bekende 'Terug naar Terschelling'. Deze komt tot plek 18 in de Nederlandse Top 40.

Na diverse succesvolle concerten elders in het land trekt Hessel in 1990 de stoute schoenen aan en belt Ahoy, dat hij die tent wel wil huren voor een concert. Ze schijnen daar dubbel te hebben gelegen over de brutaliteit van een of andere gek, Hessel, uit Terschelling. Hoe dúrft 'ie... Een jaar later heeft hij Ahoy 2x uitverkocht... Daarna volgen onder meer Thialf in Heerenveen (1992), Vredenburg in Utrecht (1994), en de Heineken Music Hall in Amsterdam (2003). In 2005 speelt Hessel samen met dochter Tess in een uitverkocht Thialf in Heerenveen. De opbrengsten van het concert, ruim 100.000 euro, worden aan een goed doel geschonken: Hessel Voor Hessel, een organisatie die geld inzamelt voor onderzoek naar de dodelijke ziekte Aicardi-Goutières, waaraan de destijds 6-jarige Hessel Tros uit Ryptsjerk lijdt.

In 2012 maakt Omrop Fryslân een mooie reportage over 40 jaar Hessel in De Groene Weide. In februari 2017 spelen Hessel en Tess voor 10.000 fans in de Ziggo Dome in Amsterdam (zie hier het concert en de reportage met Hessel en Tess door Omrop Fryslân deel 1, en deel 2, en deel 3, en 'achter de schermen'). Hessel treedt nog altijd ca. 250x per jaar op, met dochter Tess, in zijn eigen kroeg in Hoorn, die blijkens de Facebookpagina inmiddels kennelijk - ook - Hessel en Tess heet. Anno 2019 hebben Hessel en Tess het plan opgevat om na bijna 30 jaar nog een keer voor een uitverkocht Ahoy te spelen, en wel op 14 maart 2020. Ze hebben het organisatorisch goed geregeld; zo rijden er die dag speciale bussen naar Ahoy voor fans uit het Noorden.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Stoek in Hoorn (Dorpsstraat 54) is voor zover ons bekend niet met een website of -pagina op het internet aanwezig. Volgens deze pagina zouden er ook kerkdiensten van de lokale Volle Evangelie Gemeente De Schaapskooi worden gehouden.

- Onderwijs: - "Basisschool OBS 't Jok in Hoorn (Duinweg 1a) werkt aan toekomstgericht onderwijs. Vanaf de werkvloer wordt gewerkt aan het next level dat bij onze school past in de verste uithoek van Fryslân. ‘Gewoon gelukkig zijn aan de rand van bos en duin’, is de context waarin onze school samen met kinderen, ouders en de gemeenschap op Oost werkt aan een toekomst waarin onze kinderen succesvol en gelukkig kunnen zijn. Hiervoor heeft onze school zich aangesloten bij Next Level. Een platform waarin leerkrachten hun leer-kracht benutten om vorm en inhoud te geven aan toekomstgericht onderwijs. Onze leerkrachten weten als geen ander wat werkt in gecombineerde groepen waar Passend Onderwijs wordt geboden op een eiland met een rijkdom aan boeiende betekenisvolle activiteiten. Zij weten wat nodig is om kinderen voor te bereiden op een waardenvolle toekomst. We geven onze eigen Next Level School vorm samen met kinderen en ouders. We houden vast aan ons uitgangspunt dat ieder kind maatwerk verdient en je vooraf niet kunt bepalen welke onderwijsvorm daarvoor het meest geschikt is. We stimuleren kinderen om zelfdenkende, zichzelf reflecterende individuen te worden, door samen met kind en ouders te bekijken en te bespreken wat het volgende doel in de ontwikkeling is. Werken aan je eigen next level betekent dat de school zich aanpast aan het kind.

OBS ‘t Jok in Hoorn staat voor: het meegeven dat ieder kind uniek is en eigenaar van een eigen leerproces waarbij leerkrachten hen begeleiden in hun ontwikkeling; het ontwikkelen van ieder kind binnen de eigen mogelijkheden, op basis van het eigen talent; het stimuleren van de intrinsieke motivatie en rekening houden met de zone van de naaste ontwikkeling zodat ieder kind het eigen next level bereikt; het samen met kinderen, ouders en leerkrachten dragen van de verantwoordelijkheid, het zich bewust zijn van het eigen handelen en het effect daarvan, ook op langere termijn; een curriculum dat bestaat uit kennisvakken, persoonsvorming en goed burgerschap; gepersonaliseerd leren als uitgangspunt van het leerproces waarin ruimte is voor experimenteren, ontdekken, inspireren en ondernemen; een inspirerende, uitdagende en duurzame leer- en werkomgeving voor kind en leerkracht; het stimuleren van een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling in een veilige omgeving; het delen van de gouden momenten, jaarfeesten en teleurstellingen met elkaar; een plek dichtbij, waar de gemeenschap trots op is en onderdeel van uitmaakt. De next level school richt zich in haar ontwikkeling op: overal goed onderwijs; duurzaamheid; gepersonaliseerd leren; de 21st century skills. Deze vier 'ateliers' vormen voor onze school de peilers van waaruit we de ontwikkelingen vorm geven." - In hetzelfde complex is ook basisschool CBS 't Jok gevestigd (Duinweg 1).

- Educatie: - "Folkshegeskoalle Skylgeralân in Hoorn verzorgt en organiseert meerdaagse cursussen en stelt faciliteiten beschikbaar voor activiteiten die een educatief of (sociaal-)cultureel karakter hebben. Daarbij hebben cursussen en activiteiten die Friesland en de Friese taal en cultuur betreffen, prioriteit. De Folkshegeskoalle is een ontmoetingsplek midden in de natuur met wortels in de Friese gemeenschap. Na de Tweede Wereldoorlog zijn overal in Nederland Volkshogescholen opgericht. Op de volkshogescholen konden (jonge) mensen elkaar ontmoeten, zich ontwikkelen en de eigen cultuur en identiteit beleven. Folkshegeskoalle Schylgeralân is er als enige nog steeds. En vandaag de dag komen mensen van alle leeftijden hier, van 8 tot 80 jaar. Hele volksstammen (Friese) jongeren en volwassenen hebben elkaar intussen hier ontmoet, genoten van de activiteiten en inspiratie opgedaan. Lees hier meer over de historie. Van oudsher is de Folkshegeskoalle een centrum van ontmoeten, bezinnen en cultuur. En dat is het nog altijd. Je bent van harte welkom om hier te komen genieten. Alleen, samen of met een groep: in dat geval verblijf je in onze groepsaccommodatie. Wij bieden groepsaccommodaties voor groepen tot 100 personen en daarnaast appartementen.

De Folkshegeskoalle biedt onderdak aan zo’n 35 cursussen en activiteiten. Kijk hiervoor bij het cursusoverzicht. Onze Friese roots zijn nog zichtbaar aanwezig, zoals in de cursussen Friese taal en cultuur. Onze maaltijden zijn licht en smakelijk, bereid met verse ingrediënten. Naast het educatieve aanbod is de Folkshegeskoalle de perfecte plek voor een schoolreis, familie- of bedrijfsuitje of gewoon een lekkere vakantie. Bekijk de mogelijkheden! Op een steenworp afstand van het Noordzeestrand en het Werelderfgoed Waddenzee ligt de Folkshegeskoalle op een centrale plek op Terschelling, bij het dorp Hoorn, in het Hoornse bos. De accommodatie is gebouwd op de fundamenten van de Atlantikwall, bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Die bunkers hebben nu een functie als slaapkamer of eetzaal. Tussen de kleinere munitiebunkers op het erf van de Folkshegeskoalle vind je nu Openluchttheater De Rondte. De andere gebouwen van de accommodatie zijn in vriendelijke Scandinavische stijl aangelegd en ontworpen door de bekende Friese architect Gunnar Daan (1939-2016)."

- Sport: - "Bij voetbalvereniging AVV (= Aesterse Voetbal Vereniging) in Hoorn is iedereen welkom. Gezelligheid en samenwerking staan dan ook voorop in onze vereniging. AVV is opgericht in 1975. In 1980 is, het geheel in eigen beheer gebouwde, clubgebouw in gebruik genomen. En in 2010 is het eveneens door vrijwilligers gerealiseerde bijgebouw met keuken en bestuurskamer geopend. AVV organiseert regelmatig een trainingskamp in samenwerking met een betaald voetbal organisatie. Zo zijn Heracles en De Graafschap beide eenmaal op bezoek geweest. En hebben we Heerenveen al negen maal welkom mogen heten op de Ouse Dôbe, het speelveld van AVV.

Sinds seizoen 2000/2001 speelt AVV weer volledig zelfstandig in de KNVB competities. Op dit moment heeft AVV drie seniorenelftallen, waarvan het 1e uitkomt in de 5e klasse zondag voor standaardelftallen. En zodoende om de week naar het vasteland moet voor een wedstrijd. Het 2e en 3e (dameselftal) spelen hun wedstrijden in de onderlinge eilandercompetitie. De jeugd bestaat uit een JO13 elftal, en twee keer JO10 in 6tal. De jeugdelftallen vanaf de JO15 spelen gezamenlijk met Sportclub Terschelling. Alle teams spelen in de jeugdcompetities van de KNVB en moeten dus ook om de week naar het vasteland. De mini’s trainen een keer in de week. Om dit alles draaiende te houden heeft AVV veel vrijwilligers en sponsoren, waar we als vereniging erg blij mee zijn."

- Het Terschellinger Handboog Collectief (THC) schiet in januari en februari binnen, in de gymzaal van Dorpshuis De Stoek in Hoorn. Vanaf maart schieten ze buiten, op hun trainingsbaan in West-Terschelling.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Hoorn Terschelling.

Reactie toevoegen