Horn

Plaats
Dorp
Leudal
Midden-Limburg
Limburg

LB gemeente Horn in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Horn in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Horn in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Horn

Terug naar boven

Status

- Horn is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Leudal. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Haelen, in 2007 over naar gemeente Leudal.

- Wapen van de voormalige gemeente Horn.

- Onder het dorp Horn valt ook de buurtschap Heugde.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Häör. - Pagina over de spelling van het Horns dialect, oftewel het Häörs.

Oudere vermeldingen
1102 Engelbertus de Hurne, 1122 Reginboldus de Hurnen, 1138-1139 Engelbertus de Hornin, 1176 Herimannus de Horne, 1267 Wilhelmus de Huerne, ca. 1550 Hoern, ca. 1700 Hoorn.

Naamsverklaring
Betekent het Oudnederlandse hurne, horne, datief enkelvoud van horn 'uitspringende bocht, hoek'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Horn grenst in het Z aan Beegden, in het W aan Baexem, in het N aan Haelen en Buggenum en in het O aan het Lateraalkanaal Linne-Buggenum, en ligt W van de rivier de Maas en Leeuwen, NW van Roermond, NNW van Herten en ZO van Heythuysen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Horn 141 huizen met 844 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 133/797 (= huizen/inwoners) en de buurtschap Weert 8/47. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.500 huizen met ca. 3.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de 10e eeuw vond vestiging van de heren van Horn plaats. Het centrum van het dorp is opgeschoven naar het kasteel, getuige de vermelding in ca. 1810 van een iets noordelijker gelegen kern Oudt Horn. In 1450 werd het Land van Horne tot graafschap verheven. Na opheffing van het graafschap in 1795 was het zelfstandig tot 1839, toen het bij het Nederlandse grondgebied werd gevoegd.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Heemkundevereniging Horn. "De vereniging is opgericht op 1 september 2006. Na afloop van de eerste bijeenkomst in ’t Dörpshoes hadden zich 34 leden aangemeld en eind 2006 al 50 leden. In 2015 is het 200e lid ingeschreven. Momenteel heeft de vereniging bijna 250 leden. Dit geeft aan dat de heemkundevereniging op veel sympathie kan rekenen. Het doel van de vereniging is de studie en beoefening van de heemkunde van ons dorp in de meest ruime zin, teneinde de kennis daarvan te bevorderen en de belangstelling daarvoor in de samenleving te wekken; alsmede het zelfstandig, op eigen titel, opkomen voor het behoud en de bescherming van cultuur- en natuurhistorische waarden; waar nodig met gebruikmaking van alle ten dienste staande wettelijke mogelijkheden, zulks teneinde ongewenste en/of bedreigende ontwikkelingen en besluiten of de mogelijke gevolgen daarvan, te beïnvloeden en/of te voorkomen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door: vergaren van geschied- en heemkundige kennis van Horn en directe omgeving; bestuderen van leefomstandigheden, gewoonten en gebruiken van mensen in dit gebied; organiseren van lezingen, tentoonstellingen, excursies en wandelingen; houden van een wekelijkse inloopmiddag; uitgeven van publicaties van historische aard; bijeenbrengen van onder meer foto's, films, boeken, prenten, bid- en gedenkprentjes, kaarten en publicaties in een centraal archief; samenwerken met zusterverenigingen, overheden en instellingen tot het beschermen van objecten, geschiedenis, folklore en heemkunde; het geven van voorlichting over geschied- en heemkundige onderwerpen; hulp bieden aan belangstellenden bij het zoeken naar informatie op genoemde terreinen.

Sinds 2012 beschikken we over een lokaal in Basisschool De Mussenberg. Elke woensdag is er van 14.00 tot 17.00 uur een inloopmiddag in ons lokaal. Ook niet-leden zijn van harte uitgenodigd om eens vrijblijvend kennis te maken met de vereniging. Jaarlijks worden circa 6 lezingen georganiseerd over verschillende onderwerpen, die ook door niet-leden kunnen worden bezocht. Een jaarlijkse activiteit voor de leden is een wandeling met een educatief karakter door of in de buurt van Horn. Ook maken wij ieder jaar een of meerdere excursies. De vereniging publiceert boeken over verschillende onderwerpen. Leden kunnen deze tegen zeer gereduceerde prijzen aanschaffen. Alle leden krijgen elk jaar gratis de heemkundekalender en een jaarverslag waarin het reilen en zeilen van de vereniging is opgenomen."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Horn heeft 14 rijksmonumenten.

- Horn heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- Molen De Hoop.

- Molen De Welvaart.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Vastelaovesvereniging Sjaopsköp Häör. - Vastelaovesvereniging Sjaopswei is opgericht in 1986 en heeft dus in 2019 het 33-jarig bestaan gevierd (in de carnavalswereld wordt t.b.v jubilea namelijk gerekend in eenheden van 11 jaar). - Jeugdvastelaovesvereniging JCV De Lemkes.

- "Hoe de Boerenbruiloft in Nederland nu eigenlijk is ontstaan, daar lopen de meningen nogal over uiteen. De meest aannemelijke en waarschijnlijkste versie vind je onder deze link. De georganiseerde Boerenbruiloft heeft waarschijnlijk zijn oorsprong in Limburg gevonden, en dan met name in Venlo. In 1912 wordt er in Venlo voor het eerst officieel melding gemaakt van een Boerenbruiloft. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de georganiseerde Boerenbruiloft in Nederland een grote opmars gemaakt. Tegenwoordig vindt er in tal van steden en dorpen jaarlijks tijdens de Carnaval een Boerenbruiloft plaats. Zo is er in Horn sinds 1981 de Boerebroelof Häör, in de loop der jaren wel vernieuwd en aangepast aan de tijd. Tegenwoordig worden de bruidsparen in de jongere leeftijd gezocht (tussen de 25 en 40 jaar) zodat we de jeugd met de vastelaovendj ook nog in het dorp houden. In 2009 heeft dit ook geresulteerd in de oprichting van Bachusklup Häör."

- Joekskapel Gans Om is opgericht in 2004 door enthousiaste muzikanten, oorspronkelijk afkomstig uit Horn, Haelen en omstreken. Inmiddels komen ze tijdens het vastelaovesseizoen bij elkaar vanuit alle uithoeken van Nederland. Ze zijn vaak te vinden bij verschillende joekskapellentreffens, en bij carnavalsactiviteiten in dorpen van de gemeente Leudal. Met veel plezier maken ze samen muziek en kleuren ze menige kroeg en feesttent groen en paars. - Prinselijke Joekskapel Blaere & Vertaere is opgericht op 11-11-1987.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Horn, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - "Via de website Häör.nl wil ik mensen die graag willen weten wat er speelt in Horn op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen hier in het dorp. Dit nieuws zal wel voor een groot gedeelte aangeleverd moeten worden door iedereen die wat te melden heeft. Oftewel: Door Häör, väör Häör! Ik ben op zoek naar leuke weetjes over ons dorp, actuele ontwikkelingen die de bewoners raken of anderszins bezighouden, maar er is natuurlijk ook ruimte voor oproepen van mensen die iets verloren zijn, of melding willen maken van een weggelopen huisdier. Voor de goede orde: de site van Häör wil geen traditioneel nieuwsmedium zijn. Dat wil zeggen dat er in principe weinig aandacht is voor ongelukken, inbraken, fietsdiefstallen enz. Tenzij het om zaken gaat die iedereen raken, zoals bijvoorbeeld een nieuwe weg die dwars door het dorp zal lopen, of een heuse inbraakgolf, om maar wat te noemen.

Een geboorte zal alleen worden vermeld op wens van de nieuwe ouders of naaste familie. Een overlijdensbericht is helaas ook nieuws. Dit zal echter pas vermeld worden als me dit door de familie van de overledene wordt medegedeeld. (geboorte- en overlijdensberichten worden ook geplaatst als ik een advertentie in de krant heb gezien). Info over een van de buurtverenigingen of een andere vereniging? Op deze site is ruimte voor mededelingen op de pagina 'Verenigingen'. Verder plaats ik elke dag een nieuwe foto van een bijzondere plek of gebeurtenis die dan te zien is in de rubriek 'Häör in beeld'. Ook hiervoor geldt: foto's zijn meer dan welkom. De foto's blijven vijf dagen op de site staan en worden daarna verwijderd. Ook is er dagelijks een nieuwe 'spreuk van de dag' te lezen. Iets om over na te denken of om te lachen... Weet je nog een goede spreuk? Ik kan 'm gebruiken! Ideeën om deze website uit te breiden zijn altijd welkom. Door Häör, väör Häör. Veel plezier, Daan."

- Nieuws: - Nieuws uit Horn op Facebook.

- Onderwijs: - Basisschool De Mussenberg. - De Latasteschool in Horn biedt speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 tot 14 jaar. De Latasteschool is de grootste school voor speciaal onderwijs in de regio. Zij zijn er voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, veelal op sociaal-emotioneel gebied. In een veilige en uitdagende leeromgeving bieden zij onderwijs zoveel mogelijk ‘op maat’, zodat ieder kind het beste uit zichzelf kan halen. De Latasteschool ontwikkelt zich tot een expertisecentrum met een breed onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor kinderen in de regio Midden-Limburg.

- Scholengemeenschap Sint Ursula is een streekschool in de gemeente Leudal. De school telt ongeveer 2300 leerlingen en 235 medewerkers en verzorgt een breed aanbod van voortgezet onderwijs in Midden-Limburg ten westen van de Maas, op 2 locaties: Horn; Gymnasium, Atheneum, HAVO en VMBO-theoretisch, en Heythuysen; VMBO-theoretisch, VMBO-gemengd en VMBO-beroepsgericht (kader en basis).

- Muziek: - Hoe het zo gekomen is tot de oprichting van Harmonie De Drie Horens - die tot 1936 een fanfare was - en hoe dat verlopen is, is een mooi verhaal dat wij daarom hier graag citeren: "In 1918 brengt een vertegenwoordiging van de brandweer uit Hom een bezoek aan de gemeente Swalmen. Burgemeester André Derkx en wethouder Robert Magnee hebben in de harmoniezaal van Swalmen een conferentie bijgewoond over brandweerzaken, en de burgemeester van Swalmen vertelt over het wel en wee van de prestaties van de Swalmense harmonie. Een vraag van deze burgervader waarom in een flink en vooruitstrevend dorp als Hom nog geen muziekgezelschap is opgericht, zet de heren aan het denken. Misschien had de Swalmense burgemeester wel bedoeld: "Dat kunnen jullie in Hom zeker niet." Wethouder Magnee heeft toen gezegd: "Ik geef 500 gulden als we dat toch kunnen bereiken." In een vergadering van de gemeenteraad met pastoor Klinkum wordt door de raad ook een bedrag van 500 gulden toegezegd.

Volgens burgemeester Derkx moest het oprichten van een muziekkorps niet het werk zijn van enkelen, maar van de hele bevolking. "De stuiver van de gewone man zal even dankbaar worden aangenomen als het gele of blauwe bankbiljet van de man met fortuin en geeft evenveel recht tot toegang. Wij moeten dus gaan collecteren, een beter woord voor bedelen, en aan wie kan dat beter worden toegedacht dan aan de vrouwen, die hiervoor meer tact en geduld hebben dan de mannen." De jongedames die op pad gingen werden door de burgemeester in een toespraak na deze actie dan ook hartelijk bedankt, want het resultaat hiervan was ruim 800 gulden. In totaal werd 1818 gulden bijeengebracht, waarvan 27 instrumenten werden gekocht, genoeg om in 1919 de start van Fanfare De Drie Horens mogelijk te maken. Hoe het de vereniging verder is vergaan, kun je lezen op de pagina Geschiedenis Harmonie De Drie Horens.

- Sport: - Voetbalvereniging KSV Horn.

- Overige verenigingen: - Schutterij St. Martinus.

- Zorg: - Zorgboerderij Casquettenhof.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Horn Haelerweg en - idem kerk.

Reactie toevoegen