Horsthoek

Plaats
Buurtschap
Heerde
Veluwe
Gelderland

Horsthoek

Terug naar boven

Status

- Horsthoek is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Heerde.

- De buurtschap Horsthoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Heerde.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1624 in den horsthoick, 1738 Horsthoek.

Naamsverklaring
"Samenstelling van horst 'begroeide hoogte' en hoek 'scherpe of uitspringende bocht'."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Horsthoek ligt Z en ZW van Heerde, zowel W als O van de afslag Heerde-Zuid aan de A50.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Horsthoek 46 huizen met 314 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Papiermolens
- Bewoningsgeschiedenis van de papiermolens aan de Horsthoekerbeken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Wandelen
"Ontdek met Klompenpad het Horsthoekerpad (15 km) het afwisselende landschap rond buurtschap de Horsthoek met beken, houtwallen, bos en heide. Onderweg kun je een kudde Veluwse heideschapen tegenkomen. Klompen aan, rugzak op en gaan! Je kunt de route verlengen tot 17 km. Dit staat op de kaart aangegeven en is onderweg als zodanig gemarkeerd. Markering: oranje markering in de vorm van een klomp. De route is in twee richtingen gemarkeerd, zodat je de route zowel links- als rechtsom kunt wandelen. Route combineren: het Horsthoekerpad is te combineren met het Markluiderpad en het Vosbergenpad. Overstappunten en -routes zijn aangegeven op de kaart en in het veld." Het Klompenpad is in 2014 gerealiseerd. Om naast de beleefbaarheid ook het landschap zelf te versterken, konden inwoners van de buurtschap als onderdeel van het project Klompenpad tegen gunstige condities hun erf aanplanten met inheemse streekeigen beplanting.

Flora en fauna
- Overzicht van waargenomen dier- en/of plantensoorten in buurtschap Horsthoek (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Terug naar boven

Beeld

- Recente foto's van buurtschap Horsthoek, door Bert Hanekamp, die op Oenerweg 3 (W naast de basisschool) is geboren en daar zijn vroege jeugd heeft doorgebracht.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - "Visie. Basischool De Horsthoek in de gelijknamige buurtschap bij Heerde is een ontmoetingsschool voor primair openbaar onderwijs, waar mensen met verschillende levensovertuigingen samen leren en samen werken. Het onderwijs is gericht op de totaalontwikkeling van elk individueel kind en wordt betekenisvol aangeboden. Kernwoorden zijn: - ontwikkelingsgericht onderwijs; - goed pedagogisch klimaat; - veel aandacht voor begeleiding en zorg; - zelfstandigheid; - effectief onderwijs; - contact met ouders; - kwaliteit; - van sturend naar begeleidend; - inzetten van praktische ICT. Lezen, taal en rekenen vormen onze basisvaardigheden.

De inspectie was onder de indruk hoe het onderwijs op De Horsthoek wordt vormgegeven en zij beoordeelden de onderdelen als hoogst haalbaar. Het bezoek werd door hen zelfs als inspirerend ervaren. Doel van het onderwijs op de Horsthoekschool: - meedenken wordt gestimuleerd; - het leren van elkaar; - het nemen van initiatief; - het zoeken naar oplossingen. Kwalitatief en sterk oudercontact vinden wij essentieel.

Missie. Basisschool De Horsthoek werkt vanuit het Ontwikkelingsgericht Onderwijsconcept (OGO). Het uitgangspunt is dat kinderen de wereld willen verkennen, ook de wereld die verder af ligt van hun directe leefwereld. Het is daarom belangrijk aan te sluiten bij hun eigen ervaringen, interesses en mogelijkheden. Dit doen wij door het werken in thema’s dat voor verbinding tussen de verschillende vakken zorgt en vorm geeft aan wat maatschappelijk gezien van belang is om te leren. Daarbij betrekken wij de initiatieven en de vragen van de kinderen net zo goed als de plannen en de bedoelingen van de leerkracht. De kinderen leren op zichzelf te vertrouwen zodat zij verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig kleine en grote taken kunnen uitvoeren.

Daarbij gaat het niet alleen om overdracht van cognitieve kennis en vaardigheden, maar ook om de vorming van onderzoekvaardigheden, sociale-, morele- en creatieve vaardigheden en houdingen. De relatie tussen kinderen onderling en tussen leerkracht en kinderen heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. Goed contact met de ouders/verzorgers van de kinderen vinden wij daarbij een voorwaarde. Wij stimuleren kinderen mee te denken en van elkaar te leren. Daarbij benadrukken wij vooral wat goed gaat bij het kind. De resultaten van ons onderwijs meten wij op verschillende manieren. Deze worden gebruikt voor het afleggen van verantwoording en voor de evaluatie van de resultaten van onze school."

Basisschool De Horsthoek is in 2021 overgenomen door de ouders. Al sinds 1998 waren daar gesprekken over met de gemeente. Eigenlijk wilde de gemeente Heerde de school laten verhuizen naar het multifunctionele gebouw De Heerd, omdat er aan de oude school uit 1880 veel achterstallig onderhoud is en omdat er asbest in het pand is verwerkt. Maar tegen de verhuizing kwam verzet van ouders van leerlingen van de school. Die vinden het pand nog steeds veilig en willen de oude school op die locatie behouden. "We hebben hier de vrijheid om van alles te organiseren op het plein en rond de school. Juist omdat we in het buitengebied zitten. Dat raak je kwijt als je midden in de bebouwde wereld zit", aldus Joachum van Piekeren, een der ouders. In oktober 2017 hebben de ouders en leerlingen reeds feest gevierd (video) vanwege een rechterlijke uitspraak dat de school niet hoefde te verhuizen.

Basisschool De Horsthoek heeft op dit moment zo'n 80 leerlingen. "Maar ik verwacht dat dat er de komende tijd wel wat meer zullen worden", zegt Van Piekeren. "Nu duidelijk is dat de school, op deze locatie, blijft bestaan, zullen er wel aanmeldingen komen. Maar uiteindelijk kunnen in dit kleine gebouw maximaal 120 leerlingen terecht." Omdat een overname van een school door ouders niet vaak voorkomt, is uitgebreid de tijd genomen om alles juridisch en financieel uit te zoeken. De ouders hebben een 'bruidsschat' van 600.000 euro meegekregen om de Horsthoekschool op te knappen en te ontdoen van asbest. Stichting Proo, die het onderwijs op de school verzorgt, heeft de verantwoordelijkheid voor het gebouw gekregen. De ouders blijven betrokken via een zogeheten beheersstichting. Voor de grote klussen gaan ze in ieder geval professionele bedrijven inhuren. "Maar als er een schilderklus is bijvoorbeeld, staan hier altijd genoeg ouders klaar. Dat is het voordeel van een kleine school: iedereen voelt zich betrokken."

- Lezen: - Basisschool De Horsthoek heeft ook een Kinderzwerfboekstation.

- Openbaar vervoer: - Transferium Horsthoek ligt bij het knooppunt van Rijksweg A50 en de provinciale weg N794. Het transferium bestaat uit een carpoolplein met ruimte voor circa 160 auto’s (gratis parkeren) en een op-en overstappunt voor de bus (busstation). Het Transferium is zeer geschikt als ontmoetingspunt om bijvoorbeeld samen met vrienden in de regio te gaan fietsen of wandelen. Je zet de auto neer en vertrekt vanaf deze plaats per fiets naar een van de vele natuurgebieden of bezienswaardigheden, of je start vanaf hier het Klompenpad Horsthoekerpad. Het Transferium grenst aan de parkeerplaats van Brasserie Meet & Eat.

Streekvervoer. Op het bustransferium / carpoolterrein rijden de streekvervoerbussen van Keolis, voorheen Syntus. Syntus heeft Transferium Horsthoek in 2010 gebouwd t.b.v. haar toenmalige concessie Veluwe. Lijn 202 en 203 rijden tussen Zwolle en Apeldoorn, waarbij ze ook bij het Transferium stoppen. Webcam. Grappig detail is dat het Transferium over een webcam beschikt. Heb je met iemand afgesproken en ben je wat verlaat? Dan kun je onderweg even kijken of de ander al wel gearriveerd is of dat je wat minder gehaast jew weg kunt vervolgen.

Reactie toevoegen