Houtgoor

Plaats
Buurtschap
Alphen-Chaam
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Houtgoor Chaam Bleeke Heide vogelkijkhut [640x480].jpg

Houtgoor, natuurgebied Bleeke Heide, vogelkijkhut

Houtgoor, natuurgebied Bleeke Heide, vogelkijkhut

Houtgoor Chaam Bleekde Heide grondwaterpeilmeter [640x480].jpg

Houtgoor, natuurgebied Bleeke Heide, grondwaterpeilmeter

Houtgoor, natuurgebied Bleeke Heide, grondwaterpeilmeter

Houtgoor

Terug naar boven

Status

- Houtgoor is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Alphen-Chaam. T/m 1996 gem. Chaam.

- De buurtschap Houtgoor valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Chaam.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1540 Opt Houtgoir, 1685 Op het Houdgoir.

Naamsverklaring
- Goor ‘moerassig gebied’, in Brabant veel gebruikt ter benaming van vennen, bij of in het hout ‘hoogstammig bos’, zie Holt.(1)

- Goor is een van de namen om moerassige gronden aan te duiden. Een goor zou een ‘zeer waterrijk moeras’ zijn. Ook is de bodem van een goor meestal venig en wordt er turf gestoken. (…) Ontleden wij de gebruikswijze van de goren, dan zien wij dat de meeste uit heide bestonden. Weide kwam op een goede tweede plaats en akker op de derde. Opmerkelijk was wel een groep goren die als moer benut werd; beemden scoorden ongeveer even hoog als moer. De oudste vermelding van goor is het Lievengoor op de grens van het Land van Breda en de Meierij, 1349. (2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Houtgoor ligt Z van Chaam, rond de Houtgoorstraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschappen Houtgoor samen geteld met buur-buurtschap Leg. Samen hadden zij in dat jaar 29 huizen met 191 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- W van Houtgoor vind je natuurgebied Bleeke Heide met o.a. een vogelkijkhut. - Artikel in het tijdschrift van Natuurvereniging Mark en Leij over de vele bijzondere vogelsoorten die je op de Bleeke Heide kunt tegenkomen.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - "Op locatie De Houtgoor van zorginstelling Ons Thuis wonen maximaal 7 jongvolwassenen met een verstandelijke en/of sociaal-emotionele beperking. Het betreft een gemengde groep. Dit is een vorm van beschermd wonen overeenkomstig de normen van de WLZ en de WMO. Deze locatie is een verbouwde woonboerderij in het buitengebied van Chaam. Op deze locatie is de mogelijkheid om door te groeien naar ambulant begeleid zelfstandig wonen, dan wel beschermd wonen in de wijk (WMO). Overdag gaat men naar Dagbesteding van Ons Werk of naar Ons Boerderijke. Elke bewoner heeft eigen zit/slaapkamer en gedeelde douches en toiletten. Ook is er een gezamenlijke woon/eetkamer en een keuken. Alle bewoners werken aan persoonlijke doelen. Dit waarborgen wij door middel van een Zorgleefplan en evaluaties. Er wordt samen met de bewoner gekeken waar zij aan werken en hierover wordt ook gerapporteerd."

Reactie toevoegen