Huisduinen

Plaats
Dorp
Den Helder
Kop van Noord-Holland
Noord-Holland

huisduinen_plaatsnaambord.jpg

Huisduinen is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Den Helder. (© H.W. Fluks)

Huisduinen is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Den Helder. (© H.W. Fluks)

Huisduinen

Terug naar boven

Status

- Huisduinen is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kop van Noord-Holland, gemeente Den Helder.

- Huisduinen had t/m 2009 geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek. Voor de postadressen lag het dorp daarom ´in´ Den Helder. Omdat door nieuwbouwplannen in het nabijgelegen Julianadorp dat dorp met de bestaande postcodes niet meer toe kon, is besloten de postcodes in de gemeente Den Helder te reorganiseren en tegelijkertijd een al lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan om de beide genoemde dorpen ook voor de postadressen een `woonplaats` te laten worden. Medio 2009 is dit geëffectueerd. Het dorp heeft nu postcode 1789.

Terug naar boven

Naam

In of op
Je woont niet 'in' maar 'op' Huisduinen.

Oudere vermeldingen
918-948 kopie 11e eeuw Husidina, 1247-1256 kopie 1409 Heusedem, 1395-1396 Huusdunen, 1408 Huysduynen, 1680 herdruk 1745 Huysduynen.

Naamsverklaring
Op basis van de oudste vorm op te vatten als een reïnterpretatie (huis 'woning' en duinen, van duin 'door de wind opgehoopte zandheuvel') van de vaker voorkomende oude naam Heusden, waarvoor zie Oudheusden.(1)

Terug naar boven

Ligging

Huisduinen ligt W van Den Helder en grenst in het W aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Huisduinen 57 huizen met 327 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de middeleeuwen was Huisduinen een bewoonde zandplaat met duinen boven de kop van Noord-Holland.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Denk met ons mee en verbeter uw buurt. Voor alle wijken maken we plannen voor de toekomst. Daarin pakken we ook bestaande en toekomstige problemen in de buurt aan. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in het klimaat. Het liefst maken we hiervoor plannen samen met u, de bewoners. Zo hebben we de afgelopen jaren samen met de bewoners en ondernemers in Huisduinen gewerkt aan een intiemer, groener en verkeersluw Dorpsplein. Deze ambitie komt voort uit de Omgevingsvisie van het dorp. Het doel is dat het plein een prettig verblijfsgebied wordt. Op het vernieuwde plein is doorgaand verkeer mogelijk, maar het wordt niet aangemoedigd. Hardrijden is zeker niet de bedoeling. Het plein blijft geschikt voor bestaande evenementen, zoals de intocht van de Strandzesdaagse. Tegelijkertijd is het een intiem en sfeervol plein geworden voor kleine evenementen. Het plein is bovendien groener geworden met meer beplanting. Dit met het oog op klimaatadaptie.

We hebben de herinrichting van het Dorpsplein gecombineerd met de vervanging van het riool. Daarnaast hebben we een flink aantal maatregelen toegepast die helpen om de veranderingen in het klimaat op te vangen. Zo hebben we het oppervlak met beplanting vergroot en hebben we het aantal verharde vierkante meters verminderd. Regenwater laten we via drainage zoveel mogelijk infiltreren in de bodem. Zo beperken we de wateroverlast en hittestress waarvan soms sprake is op en rond het Dorpsplein.

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus konden we niet bij elkaar komen voor presentaties en mondeling overleg. In plaats daarvan koos de gemeente voor een alternatieve aanpak: met zowel borden op het Dorpsplein als met digitale presentaties. Op beide manieren kon u reageren. Zo bent u toch in staat geweest om mee te denken en te praten over de uitwerking van de stedenbouwkundige visie tot uiteindelijk een definitief ontwerp van het Dorpsplein. Van mei tot en met november 2020 hebben we op deze manier drie rondes gehad met participatie. In mei: Stedenbouwkundige visie Huisduinen. In augustus: de twee varianten van het voorlopig ontwerp zijn tijdens een digitale bewonersavond toegelicht. Op Youtube kunt u het webinar terugkijken. - Bekijk hier het verslag van het webinar. In december: op basis van uw opmerkingen in november, zijn nog enkele kleine aanpassingen gedaan. Daarnaast wijkt het definitief ontwerp op een punt af van het ontwerp zoals u dat in november heeft kunnen bekijken: voor het hotel ziet een aantal parkeervakken er nu anders uit; dit zijn, in overleg met het hotel, schuine parkeervakken geworden.

December 2020: akkoord op definitief ontwerp. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord. Eind 2021 is de papieren versie werkelijkheid geworden! Dan heffen we op dit nieuwe Plein het glas op een interactief en betrokken proces met een mooi en gedragen resultaat. Dank voor uw reacties! We willen u hartelijk danken voor al uw reacties, zowel via de brievenbus op het Dorpsplein als tijdens de webinars. U heeft zich vrijwel unaniem uitgesproken vóór uitvoering van dit definitief ontwerp. Hiermee is sprake van een herinrichting die gedragen wordt door de omgeving en die voldoet aan de ambitie vanuit de Omgevingsvisie Huisduinen: groener, verkeersluwer en intiemer." (bron: gemeente Den Helder)

- Bestemmingsplan Huisduinen en De Stelling.

- Bijzonder bij de in 2018 gerealiseerde nieuwbouw aan de R.W. van de Wintstraat in Huisduinen is dat het regenwater niet via putten onder de grond verdwijnt, maar dat het rechtstreeks naar de bodem wordt afgevoerd. Het is de eerste straat in de gemeente Den Helder die op deze manier is ingericht. Met de putloze straat wil de gemeente bijdragen aan verduurzaming van de openbare ruimte. De aanwonenden moeten wel rekening houden met deze manier van inrichting. Zo is het niet de bedoeling dat bewoners een emmer sop voor hun deur leeggieten of hun auto op de oprit wassen met zeep en vervolgens afspoelen. Dit vuile water komt dan namelijk in het kwetsbare duingebied terecht en tast dat aan.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Huisduinen heeft 5 rijksmonumenten.

- In Fort Kijkduin te Huisduinen kom je alles te weten over de geschiedenis van dit fort en de andere forten van Den Helder, maar ook over bijv. de landing van Engelse en Russische soldaten in Noord Holland in 1799, het bezoek van Napoleon Bonaparte aan Den Helder en de kustverlichting op duintop Kijkduin (niet te verwarren met Kijkduin bij Scheveningen). In 2013 is vergunning verleend voor het verbouwen van Fort Kijkduin. Het gaat om het herstellen van de verdwenen bastions, het afmaken van het voorplein, het realiseren van een aantal hotelkamers plus een restaurant bij de entree en het plaatsen van een ‘berlinerwand’ in het fort.

- Vuurtoren Kijkduin, in de volksmond bekend als Lange Jaap, dateert uit 1878 en staat ten noorden van Fort Kijkduin in Huisduinen. Met een lengte van 55,5 meter is het de langste nog brandende vuurtoren van Nederland (tussen 1974 en 2008 was dat de vuurtoren op de Maasvlakte) en is het de hoogste gietijzeren toren van Europa. Bij helder weer is het licht van de toren op 54 kilometer afstand zichtbaar. De zestienzijdige toren is geheel opgetrokken uit gietijzeren platen met een opstaande rand die aan elkaar geschroefd zijn waardoor de vuurtoren erg zwaar is (506.100 kg gietijzer). De ontwerper van de vuurtoren was Quirinus Harder, voormalig hoofdconstructeur van de bouwkundige dienst van het loodswezen. De toren is gebouwd door de firma Penn & Bauduin. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de vuurtoren in camouflage-kleuren geschilderd. In 1979 is er een radarinstallatie op de vuurtoren geïnstalleerd. In 1992 is de kap van de vuurtoren vervangen door een nieuw exemplaar. De oude koepel is te vinden op de voormalige rijkswerf Willemsoord te Den Helder. Sinds 1998 is de Lange Jaap gesloten voor publiek vanwege breuken in de gietijzeren vloeren.

In de wanden van de vuurtoren van Huisduinen zijn grote scheuren ontstaan. Daardoor bestaat het risico dat hij kan instorten. De omgeving is daarom afgesloten. Volgens minister Visser van Infrastructuur bleek uit een recente inspectie dat de scheuren in de wand "van zodanige aard" zijn dat er actie moest worden genomen. "Het risico op omvallen, zeker in combinatie met verwachte wind, is dusdanig dat de omgeving veilig moet worden gesteld." Het is nog niet duidelijk hoe de scheuren moeten worden verholpen. Rijkswaterstaat zal naar aanleiding van de problemen bij de Helderse vuurtoren ook andere oude vuurtorens nalopen. Er is geen direct gevaar voor mensen. De toren was al gesloten voor publiek en bovendien niet bemenst. Naastgelegen weilanden en een weg zijn afgesloten voor publiek. Een nabijgelegen manege en tennisvelden blijven bereikbaar. (bron: NOS, september 2021) Zie ook deze video over dit onderwerp, en deze, en deze, en deze.

- Het Logement Duitse Officieren in Huisduinen (Duinweg 4), ook bekend als het Logementsgebouw en het Casino, is in 1942 door de Duitse Marine gebouwd. Het complex omvat 3 rijksmonumenten. Het gebouw is nadien o.a. een tijdelijk onderkomen geweest van de Dienst Ontwikkeling, Sport en Ontspanning (OS&O) van de Marine. In 2018 en 2019 is het complex gerestaureerd en herbestemd tot Atlantikwall Centrum, gericht op de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Over de naoorlogse geschiedenis van het complex was niet heel veel bekend. De firma BOEi, gespecialiseerd in aankoop, restauratie en vervolgens herbestemming van monumentale panden, die dit complex heeft aangekocht en ook de restauratie en herbestemming heeft verzorgd, is daarom op zoek gegaan naar bijzondere verhalen over het Logementsgebouw. “Wij willen weten wat het gebouw betekent voor de mensen van nu. Je kunt denken aan oud-personeel van de Luchtdoelartillerie of de Marine; zulke personen proberen we op te sporen. Maar je kunt ook denken aan omwonenden. Het pand heeft lang leeg gestaan en ik zou het heel aardig vinden te spreken met de Huisduiners die er als kind speelden toen het leeg stond”, aldus historisch ingenieur Jobbe Wijnen van de firma BOEi.

"Het project ‘Mensen Vertellen over het Casino’ heeft tientallen bijzondere verhalen en foto’s opgeleverd, die via de link online te bekijken zijn op Boei.nl. Jobbe Wijnen, projectleider ‘Mensen Vertellen’: “We organiseren deze verhalenprojecten vaker, maar dit was zeker een van de meest diverse edities als je kijkt naar de uiteenlopende verhalen die we op het spoor kwamen. Dat begon natuurlijk bij de Duitse periode van het gebouw: het werd in 1942 door de Duitsers neergezet en kwam later in handen van Defensie. De periode na Defensie leverde de meeste verhalen op; begrijpelijk, want pas toen werd het terrein voor burgers meer toegankelijk.” Uit het verhaal van archeoloog Nick Warmerdam bleek dat er geen sprake is van ‘een gebouw’, maar dat er in Huisduinen een uitgebreid Duits complex is neergezet. Tot voor kort waren veel onderdelen daarvan, zoals de vluchttunnels naar de duinen en de elektriciteitshuisjes in zelfde bouwstijl, nog intact, maar die zijn inmiddels verdwenen.

Het administratiegebouw brandde in 2009 grotendeels uit en werd in die ruïneuze toestand een van de meest fotogenieke plaatsen in Den Helder, gegeven de fotosessies die er hebben plaatsgevonden. ijnen: “Ik was heel blij dat zoveel gewone Huisduinenaren hebben gereageerd. De bewoners in Huisduinen hebben er echt wat mee! Oud-omwonende Laura ons kon vertellen hoe zij als kind met haar vrienden het terrein afschuimde, hoe spannend dat was en hoe zij in het Poortgebouw een geheim clubhuis hadden. Dankzij Andre Schutte konden we ook daar een kijkje nemen en vonder er inderdaad de sporen van. Het zijn die verhalen die de kinderen van toen nu als volwassen mensen nog in hun hart meedragen.” BOEi onderzoekt met het Atlantikwall Centrum in hoeverre de verhalen ook in en om het gebouw kunnen worden weergegeven, bijvoorbeeld middels een audiotour, zodat ook de nieuwe generaties er iets van mee kunnen krijgen." (bron: BOEi)

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zondag begin juni (van 11.00-17.00 uur) wordt jaarlijks het Rondje Cultuur Huisduinen georganiseerd (in 2020 voor de 8e keer). Het Rondje bestaat uit een fiets-/wandelroute door het dorp, waar je op een groot aantal locaties kunt kennismaken met alles wat Den Helder, en Huisduinen in het bijzonder, te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. Het is een evenement dat door het hele dorp enthousiast wordt 'omarmd'. Op meer dan 25 adressen in privé-tuinen en gebouwen worden creatieve vormen als beeldhouwen, keramiek en schilderijen getoond. Om 10.30 uur wordt de opening verricht in het Dorpshuis, waar leden van de Foto Werkgroep Den Helder hun werk exposeren.

In het kerkje op het Dorpsplein worden voorwerpen uitgelicht waar Huisduiners dierbare herinneringen aan bewaren. Het in 2017 met succes gelanceerde Dichtershuisje in een karakteristiek "paddenstoelhuisje" aan de Zeeweg is te bezichtigen. Daarnaast wordt op diverse locaties gemusiceerd. Inwoner Jack Ambriola verzorgt een historische rondleiding door Huisduinen. Ook de inwendige mens wordt deze dag niet vergeten. In de lokale horecagelegenheden en het Dorpshuis is het goed toeven, en in de privé tuin van Karin van der Wal kun je genieten van eigengebakken taart met koffie en thee. Passe-partouts geven toegang tot de locaties en zijn gratis af te halen op Tuintjesweg 4, Duinweg 47 en in het Dorpshuis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

- Op een vrijdagavond in de 2e helft van november is er in Huisduinen de jaarlijkse Lichtjesloop (in 2020 voor de 6e keer), een afwisselende wandeltocht voor jong en ouder. De route is 11 km lang. Deelnemers wordt gevraagd om met een lichtje te komen, zodat zich een lange optocht van licht door de donkere straten vormt. Er is een prijs voor de origineelst verlichte deelnemer. De wandeltocht start om 18.00 uur. Start en finish zijn bij het Dorpshuis.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Na een mooie wandeling langs het oude fort Kijkduin en de dijk kom je bij Strandopgang Huisduinen. Dit is de meest noordelijk gelegen strandopgang van het vaste land van Nederland. Hier vind je een rustig familiestrand voorzien van een strandpaviljoen. Let op, bij het fietsen op de dijk kan het door water en zand erg glad zijn. Het strand is het beste te bereiken met de fiets. Kom je met de auto dan is parkeren hier gratis voor onbepaalde tijd. Je kunt parkeren boven aan de dijk bij Fort Kijkduin (beperkte hoeveelheid plaatsen) of op het lager gelegen terrein aan de Mesdagstraat (onder de poort door). In het zomerseizoen rijdt de Kustbus (851) vanaf NS station Den Helder naar deze strandopgang. De bus stopt bij Fort Kijkduin. Vanaf Fort Kijkduin is het ongeveer 5 minuten lopen naar het strand. De toegangsweg naar het strand is geheel verhard maar gaat over een redelijk steile helling langs de zeepromenade, wat het strand slecht bereikbaar maakt voor mindervaliden. In de gemeente Den Helder hebben de strandopgangen Duinoord, Zandloper en Julianadorp speciale voorzieningen voor mindervalide bezoekers. Deze strandopgangen zijn dan ook beter toegankelijk voor mindervaliden.

- Direct achter het strand van Huisduinen liggen de Grafelijkheidsduinen. Dit gebied was vroeger eigendom van de graven van Egmond en dankt daar dan ook zijn naam aan. Daarna was het gebied in gebruik voor waterwinning. Toen de waterwinning in 1982 werd stopgezet, ontstond een mooi natuurgebied met duinmeertjes. Tegenwoordig is het gebied in beheer van Landschap Noord-Holland. In het afgesloten deel grazen Schotse Hooglanders en Konikpaarden. Er lopen wandel- en fietspaden door het gebied die vrij toegankelijk zijn en in de zomer organiseert Landschap Noord-Holland er excursies.

- In 2013 is in Huisduinen het allereerste permanente obstakelparcours in Nederland gerealiseerd. Het parcours heet “De verovering van Fort Kijkduin” en loopt dan ook over en om het Fort Kijkduin. Officeel heet het parcours de CROSStakelrun. Het parcours is iets meer dan een kilometer lang, heeft 17 hindernissen en heeft (mede dankzij de duinen) 230 meter hoogteverschil. Er worden cursussen gegeven, je kunt er een brevet halen, een abonnement nemen en er zijn ook mogelijkheden voor een kinderfeestje of een personeelsuitje.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Huisduinen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Huisduinen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - De door Huisduiner Belang uitgegeven Dorpskrant verschijnt 6x per jaar. Via de link is het laatste nummer ook online te lezen.

- "Na enig sparren met de plaatselijke tv, ben ik mijn Facebook en Youtube gaan opknappen, eigen journalistieke film/video producties gaan maken en publiceren in “Nieuws Uit De Duinen”, bedacht door mijn dochter. Over interviews, leuke en gekke voorvallen, en evenementen in Huisduinen en Den Helder. Tips over je vereniging, sportclub of bijeenkomst kun je altijd bij mij - Wim Hendriks - kwijt."

- Belangenorganisatie: - Vereniging Huisduiner Belang is opgericht in 1930. Uiteraard behartigen zij de algemene belangen van de inwoners van Huisduinen, maar volgens de statuten dienen ze ook het specifieke karakter van dit kustdorp met zorg te bewaken, en met inachtneming daarvan mee te werken aan alles dat verbetering en verfraaiing van het dorp beoogt. Geen eenvoudige taken, aldus de vereniging op haar site. Toch is het de diverse besturen door de jaren heen gelukt om het dorp aangenaam te houden. Een plek in Den Helder en Nederland om zuinig op te zijn!, zo stelt zij. Ook beheert en exploiteert de vereniging het monumentale Dorpshuis.

- Dorpshuis: - Het Dorpshuis van Huisduinen is gevestigd in de voormalige lagere school. In 2003 is het pand grondig verbouwd waardoor er meer ruimte is gecreëerd en het pand weer helemaal voldoet aan de (veiligheids)eisen van deze tijd. Het Dorpshuis biedt onderdak aan tal van activiteiten, zoals biljarten, gym, yoga, sjoelen, bingo, bridge, Koningsdag, Kermis, Strandzesdaagse, Winterspelen en apreski, sociaal samenzijn, samen eten.

- Zorg en welzijn: - "Tussen dijk en duinen, nabij het strand, vind je in de polder van Huisduinen 'Zorgboerderij Tesselaar'. Dit prachtige veelzijdige bedrijf ligt op ruim 30 hectare land, waardoor we bijna de hele Huisduinerpolder bezitten. Op deze prachtige unieke locatie is er een pensionstal met 50 paarden en pony's, een handels-/trainingsstal, melkkoeien, kaasmakerij, kinderboerderij met geiten, alpaca’s, schapen, geiten, kippen en konijnen, diverse siereenden, duiven en volièrevogels. Al deze dieren worden door de zorgboerderij deelnemers op een ontspannen en leerzame manier verzorgd onder begeleiding van professionele activiteitenbegeleiders. De activiteiten zijn gericht op verschillende doelgroepen, waaronder mensen met een verstandelijke beperking en/of psychische problemen en ouderen. Maar ook kinderen die even lekker tot rust willen komen zijn van harte welkom.

Op onze gezellige zorgboerderij hebben we heel veel verschillende activiteiten, zoals de verzorging van de koeien, kalfjes, paarden, kippen, geiten, schapen, kanaries, alpaca's en de konijnen. Ook zijn er natuurlijk ondhoudswerkzaamheden op het erf en aan de gebouwen. In het zomerseizoen wordt er ook regelmatig op het land gewerkt met de tractoren, hebben wij de beschikking over een eigen moestuin waar we groente kweken voor in onze winkel, en hebben we een kaasmakerij waar we kaas maken en verkopen in onze boerderijwinkel. Dit alles gebeurt is een gezellige ongedwongen sfeer. Alles mag niks moet...Ben je op zoek naar een leuke gezellige en leerzame dagbesteding lekker in de buitenlucht tussen de dieren, dan ben je bij ons op je plaats. Kom gerust eens langs om te kijken of neem contact met ons op en we geven je graag een rondleiding."

Reactie toevoegen