Huisseling

Plaats
Dorp
Oss
Noordoost-Brabant
Noord-Brabant

Huisseling

Terug naar boven

Status

Huisseling is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente Oss. T/m 30-4-1923 gemeente Huisseling en Neerloon. Per 1-5-1923 over naar gemeente Ravenstein, in 2003 over naar gemeente Oss.

Terug naar boven

Naam

In het Brabants
Huusseling.

Oudere vermeldingen
Ca. 1205 Huseniggen, 1332 kopie Huysselingen, Huesselyngen, ca. 1560 Husselingen, 1720 Huisseling, 1756 Husseling.

Naamsverklaring
Uitgaande van de oudste vorm verklaard als een afleiding met het suffix -ing- van een persoonsnaam Huso, beter Husino, met als betekenis 'bij de lieden van Husino'. Sommige onderzoekers vinden een persoonsnaam onwaarschijnlijk, maar zij bieden geen alternatief.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Huisseling grenst in het W en NW aan Deursen-Dennenburg, in het N aan Ravenstein, in het NO aan Neerloon, in het O aan Overlangel en in het Z aan Herpen, en ligt NO van Berghem en Oss, ZO van Megen, ZW van Wijchen en NW van Grave. Centraal door het dorpsgebied loopt de A50, van N naar Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Huisseling 70 huizen met 481 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op 8 januari 2012 is in de Huisselingse parochiekerk onder enorme belangstelling het boek ‘Huisseling van verleden tot heden’ gepresenteerd. De voorbereidingen hiervoor duurden ruim 10 jaar. Voornamelijk tussen begin 2008 en eind 2011 is, met hulp van velen, het meeste werk verzet. Niet eerder is de geschiedenis van dit dorp op zo'n systematische wijze beschreven. Voor de samenstellers was het schrijven van dit boek één grote ontdekking. Naarmate er meer materiaal beschikbaar kwam groeide hun enthousiasme, groeide ook de trots op deze kleine gemeenschap met enorme ondernemersgeest en sociale zelfstandigheid, waaruit de huidige inwoners zijn voortgekomen.

Het land van hun groot- en overgrootouders, mensen die gedurende vele honderden jaren leefden van alleen de grond waarop ze woonden. Door hen opnieuw te leren kennen groeide ook het verlangen om al dit materiaal vast te leggen voor de toekomst. Besloten werd om het 100-jarig bestaan van het huidige kerkgebouw in december 2011 als aanleiding te zien om het boek uit te geven. Natuurlijk paste niet al het bronnenmateriaal in het boek en moesten er keuzes worden gemaakt. Door middel van de website Huisseling.nl wil de Werkgroep Geschiedschrijving juist de verhalen die op de plank zijn blijven liggen alsnog een plaatsje geven. Inmiddels zijn (anno 2017) alle teksten uit het boek op de site geupload. Er ontbreken nog wel foto’s, afbeeldingen en externe links. Dit wordt in de loop van de tijd steeds aangevuld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Huisseling heeft 9 rijksmonumenten.

- Huisseling heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- "De Lambertuskerk van Huisseling wordt al in 1421 genoemd. De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) betekent na een aantal plunderingen het einde van het oude gebouw, dat echter weer als een feniks, maar niet uit zijn as, verrijst. Tijdens de belegering van Grave door de hertog van Parma in 1586 is de kerk geplunderd en vernield, waarbij onder andere de klokken werden meegenomen. Zo’n plundering, hoe erg ook, was op zich niet zo uitzonderlijk in het oorlogsgebied dat Noord-Brabant toen was. Wél uitzonderlijk was wat er in 1621 gebeurde. De Staten-Generaal wilden toen namelijk in Ravenstein een garnizoen legeren en het stadje tot een echte vesting uitbouwen.

Daarvoor vond men het nodig bjna het hele dorp (29 huizen) én de kerk van Huisseling af te breken, omdat ze in de weg zouden staan. De kerk stond op de plek waar nu de rotonde Dorpenweg - Schaafdries - Mgr. Zwijsenstraat ligt. Van die hele operatie is een uitgebreid verslag door de kerkmeesters bewaard gebleven, onder de bijna klassiek klinkende titel “De verwoesting van Huusseling”. Een boeiend verhaal, want de inwoners lieten zich hun kerk niet zomaar afnemen. Vijf jaar later, in 1626, verrees een nieuwe kerk (deels van de oude materialen) op de huidige locatie aan de Hamstraat, op een hoog stuk grond, zodat hij in ieder geval veilig was voor de Maas die daar toen nog stroomde.. Om de kerk heen werden ook nieuwe woonhuizen gebouwd, zodat het dorp eigenlijk van plaats verschoven was. In 1852 is deze kerk hersteld en vergroot.

Omdat rond 1900 de bevolking groeide, moest de kerk opnieuw worden vergroot en dat kon volgens het kerkbestuur prima. Architect Caspar Franssen uit Roermond echter meende van niet. In 1910-1911 mocht hij nieuwbouw plegen. De huidige driebeukige neogotische Sint Lambertuskerk (Hamstraat 1) nam de plaats in van het oude kerkje. In de kerk bevinden zich nog herinneringen aan het verre verleden: een doopvont uit de 15e eeuw en een houten Sint Eligiusbeeld uit de 16e eeuw. Naast het kerkplein staat een knekelhuisje uit de 19e eeuw. Vaag zijn er nog de contouren van een schildering van Jeruzalem te zien. Het gebeeldhouwde front van engeltjes en doodskopjes dateert uit de 17e eeuw." (bron: Rien Wols van het Brabants Historisch Informatie Cenrum (BHIC) op de site 'Wierook, Wijwater & Worstenbrood') In 2011 is het 100-jarig bestaan van de kerk gevierd. In de herdekingsdienst stond niet alleen het honderdjarig bestaan van de kerk centraal, maar ook de kerk als teken van saamhorigheid en eenheid en als plaatsbepalend en markant gebouw in Huisseling.

- De voormalige pastorie (Grotestraat 58) dateert uit 1878 en is in 1987 herbestemd tot woonhuis

- Evenals de kerk en de pastorie is ook het voormalige baarhuisje uit 1878 bij de kerk een rijksmonument. In 1985 is het zuidelijke deel van het huisje afgebroken. Het overgebleven deel is in gebruik als opslagplaats. Oorspronkelijk was dit het 'knekelhuisje'. Het voorfront dateert nog uit die tijd 17e eeuw). Het knekelhuisje heeft een dramatische geschiedenis. In de 17e eeuw heerste er in Brabant de Zwarte Dood (de pest). In dit huisje werden de slachtoffers van de pest ondergebracht. De muren van het huidige gebouwtje zijn in de 19e eeuw op de oude fundamenten herbouwd en het oude beeldhouwwerk is op de nieuwe gevel aangebracht. Vanaf die tijd is het huisje gebruikt om er botten en het gereedschap van doodgravers in op te bergen.

Tegen de noordelijke gevel ligt het hardstenen pastoorsgraf van Antonius Verkuulen, tussen 1824 en 1869 pastoor te Huisseling, bestaande uit een neogotische graftombe, waarop in laag-reliëf tussen doodskoppen en bladmotieven een kelk met hostie is afgebeeld. Het muurwerk boven het graf wordt voor het grootste deel in beslag genomen door een polychrome (voornamelijk oker, rood en blauw) muurschildering, waarop een ommuurde stad met poort en muurtorens, kerken en huis is afgebeeld. Mogelijk betreft het het Hemelse Jeruzalem. De schildering wordt omgeven door een ezelsrugboogvormige bakstenen lijst, bekroond door een mogelijk ouder natuurstenen medaillon waarop een putto, rustende op doodskoppen, staat afgebeeld.

Het grafmonument is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een sociale en geestelijke ontwikkeling, in het bijzonder de ontwikkeling van de katholieke grafcultuur, het is tevens van belang voor de typologische ontwikkeling van het baarhuisje annex grafmonument. Het heeft kunsthistorisch belang als voorbeeld van een polychrome buitenschildering. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en stedenbouwkundig van belang is voor de ontwikkeling van het dorp Huisseling. Het is gaaf bewaard gebleven en typologisch zeldzaam met name vanwege de uitvoering met schildering en medaillon. De detaillering van het geheel is esthetisch waardevol.

- Het beeld "de jongeling van Huisseling" (hoek Grotestraat / Hamstraat) dateert uit 2002 en is gemaakt in opdracht van de gemeente Ravenstein door Adriënne de Lange van Bergen-Huige.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op Goede Vrijdag, ‘s avonds om 20.00 uur, verzorgt het Huisselings Koor haar jaarlijks Passieconcert (in 2019 voor de 17e keer) in de St. Lambertuskerk te Huisseling. Het koor wordt begeleid door het Azeri strijkkwartet uit Oss en Marijn Kapteijns heeft de muzikale leiding. Het concert duurt ongeveer een uur en de toegang is gratis. Het concert heeft ieder jaar een andere invalshoek. Zie bijv. hier de toelichting bij het Passieconcert 2017 en hier bij het Passieconcert 2018.

- In een weekend half september zijn er de jaarlijkse Gildefeesten, georganiseerd door het Sint Lambertusgilde, met o.a. koningsschieten, fietstocht, kindermiddag, rederijkersavond, gildemis, vendelgroet, koffieconcert, en jeu de boules-wedstrijden.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Huisseling, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten, krantenartikelen e.d. van Huisseling op Facebook.

- Op de site van Heemkunde Ravenstein staan maar liefst ca. 1.400 oude foto's van Huisseling (in de rechterkolom van die pagina moet je deze plaats nog even aanvinken).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - De in 2013 opgerichte Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed zet zich in om de leefbaarheid in het dorp Huisseling te behouden en te bevorderen.

- Dorpshuis: - In 2014 is Stichting Vrienden van het Huisselings Erfgoed met het parochiebestuur overeengekomen dat zij het beheer van het parochiecentrum overneemt. De parochie bijft wel eigenaar. In 2015 is de parochie opgegaan in een groter geheel, en het dorp wil het pand graag voor Huisseling beschikbaar houden, ook wanneer de zekerheden van de kerk langzaamaan wegvallen. Het parochiecentrum heeft als nieuwe naam Den Achterhof meegekregen. Deze naam is een historische verwijzing naar de boerderij die tot 1626 op deze plek heeft gestaan. Den Achterhof is ook te huur voor je particuliere feest, vergadering of andere groepsactiviteit tot 100 personen.

- Kinderopvang: - "Peuteropvang De Madelief (2-4 jaar) en Buitenschoolse opvang (BSO) Huize Hoogakker (4-12 jaar) in Huisseling stimuleren de kinderen zodra het kan buiten te gaan spelen. De locatie van de kinderopvang is een echte buitenlocatie. Waar streven wij naar?: huiselijke sfeer; ieder kind is uniek; ruimte voor vrij spel; bewustwording van dieren en natuur; aanbieden van regels, grenzen, waarden en normen; stimuleren van emotionele veiligheid, denk hierbij aan het mogen uiten van emoties; stimuleren van persoonlijke vaardigheden, zoals het vertrouwen op eigen kracht en vermogen. Het onderkennen en benutten van eigen talenten; stimuleren van sociale vaardigheden, zoals het omgaan en aangaan van relaties met andere kinderen door middel van samenspel."

- Muziek: - Het tot in de verre regio gerenommeerde Huisselings Koor bestaat uit ca. 30 zangers en zangeressen in leeftijd variërend van midden dertig tot eind tachtig. Regelmatig luisteren zij de kerkelijke dienst in Huisseling op met liturgische liederen. Twee keer per jaar verzorgen zij een concert; het Passieconcert en het Kerstconcert. Voorop staat de gezellige sfeer en het plezier in het samen zingen. Naast de vaste kerkdiensten verzorgen ze met enige regelmaat andere optredens. Soms ook buiten de parochie en in samenwerking met anderen zoals het koor Cordaad en stadsharmonie OBK, beide uit Ravenstein. Naast het gemengd koor is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het Gregoriaans Mannenkoor dat 6x per jaar de liturgische dienst verzorgt. Het repertoire van het koor bestaat vooral uit liturgische muziek met een vierstemmige koorzetting en uitstapjes naar klassieke werken en eigentijdse sacrale muziek. Het koor staat voor harmonie in sfeer en klank.

- Overige verenigingen: - De voorganger van Sint Lambertusgilde Huisseling is in de 15e eeuw ontstaan als Broederschap van de Heiligen Lambertus. Rond 1915 is de broederschap 'ingeslapen'. In 1985 is zij heropgericht als Sint Lambertusgilde. De belangrijkste doelstelling van het gilde is om in onderlinge broederschap dienstbaar te zijn binnen de dorpsgemeenschap, op eigentijdse wijze de jeugd bij het gilde te betrekken en daarnaast zoveel mogelijk de historie, de cultuur en de oude tradities te bewaren.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Huisseling, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen