Hulhuizen

Plaats
Buurtschap
Lingewaard
Betuwe
Gelderland

hulhuizen_plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Hulhuizen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden (© H.W. Fluks)

De buurtschap Hulhuizen ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden (© H.W. Fluks)

hulhuizen_200_jaar_1817_2017_1.jpg

In 2017 hebben de inwoners van buurtschap Hulhuizen met diverse evenementen en activiteiten gevierd dat zij in dat jaar 200 jaar bij Nederland horen

In 2017 hebben de inwoners van buurtschap Hulhuizen met diverse evenementen en activiteiten gevierd dat zij in dat jaar 200 jaar bij Nederland horen

Hulhuizen

Terug naar boven

Status

- Hulhuizen is een voormalig dorp, thans buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Lingewaard. T/m 2000 gemeente Gendt.

- De buurtschap Hulhuizen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Gendt.

- Hulhuizen ligt buiten de bebouwde kom (60 km-zone) en heeft daarom witte plaatsnaambordjes.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1253 Hulhusen, 1473 Hulhuysen, 1495 Hullesen, 1665 Hulhuysen.

Naamsverklaring
Betekent het Middelnederlandse hul, dat verwijst naar hil 'heuvel, hoogte' en husen 'nederzetting'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Hulhuizen ligt NO van Gendt, rond o.a. de driehoek van de wegen Molenstraat, Munnikhofsestraat en 't Hof.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Hulhuizen 56 huizen met 422 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kerkelijk
Hulhuizen is oorspronkelijk een dorp met een eigen parochie. Na de Hervorming / Reformatie hebben de katholieke kerken in het algemeen, zo ook die te Hulhuizen, het moeilijk. Zij worden verboden of moeten anders noodgedwongen een kwijnend of verborgen bestaan leiden. De Franse tijd (1795-1813) brengt wederom godsdienstvrijheid. De kerk alhier wordt dan te klein voor het groeiend aantal parochianen. Uitbreiding of nieuwbouw ter plaatse is, o.a. door de ongunstige ligging, ongewenst. De Waal schuurt zich steeds dichter naar de kerk en deze is bij hoog water uiteindelijk nauwelijks meer bereikbaar. Hoge ijsgang neemt de rest van de sloop voor zijn rekening. Pastoor Oosterik neemt het initiatief om aan de Markt te Gendt een nieuw kerk te bouwen. Omdat het Ministerie van Waterstaat toestemming moet geven, wordt gesproken van de Waterstaatskerk.

De parochie Hulhuizen, die al in 1250 wordt genoemd, moet dus in het vervolg op een andere plaats de eredienst gaan houden. In 1844 is de kerk afgebroken. In hetzelfde jaar is de nieuwe kerk in Gendt in gebruik genomen. In Hulhuizen is met het materiaal van de afgebroken kerk een kapel gebouwd die in 1845 is ingewijd en een centrale rol zou gaan spelen in de Hulhuizer Omdracht (deze is in 1967 voor het laatst gehouden). Uit bronnen blijkt dat hier al in 1640 een processie wordt gehouden. (aldus de site van de Martinusparochie)

- Hulhuizen heeft in 2017 met een aantal evenementen gevierd dat ze in dat jaar 200 jaar bij het Koninkrijk der Nederlanden horen.

- In 2017 is onderzoek gedaan naar het verdwenen kasteel Hulhuizen.

- Er valt heel veel te vertellen over de roerige geschiedenis van deze kleine kern. Historische Kring Gente heeft daarom een extra dik nummer 2017-1 van haar periodiek Ganita Mare geheel gewijd aan de geschiedenis van Hulhuizen, natuurlijk met als aanleiding dat deze plaats in 2017 heeft gevierd dat zij in dat jaar 200 jaar bij Nederland hoorde. Via de link is deze editie van dit tijdschrift ook online te lezen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De huidige Mariakapel dateert uit 1999 en is gebouwd door inwoner Jos Niels, als opvolger van een vorige kapel, die hier van 1844 tot 1961 heeft gestaan.

- Op 1 maart 2018 is bij veerhuis Concordia een paquette onthuld ter herdenking van het feit dat Hulhuizen in 2017 heeft gevierd dat het toen 200 jaar bij Nederland hoorde. De plaquette is ontworpen door de Huissense Martine van Bon.

Terug naar boven

Evenementen

- Inwoners die betreurden dat het Pinksterfestijn er na de 50e editie in 2017 wegens teruglopende belangstelling mee is gestopt, hebben een kleinschalig alternatief bedacht; sinds 2018 is er op 1e pinksterdag een feestavond met live muziek in veerhuis Concordia.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Speeltuin Hulhuizen is in 2014 flink verbouwd en uitgebreid. Zo zijn de beide naastgelegen kunstgras-tennisbanen bij de speeltuin gevoegd, en zijn er een trampoline, survivalbaan, tienerbanken, pondo, een dubbele curver en een piratenschip geplaatst. De skelter- en skatebaan kan in de winter tot ijsbaan worden omgebouwd. Wat erg meehelpt om de voorzieningen van de speeltuin in stand te houden en uit te breiden, is het feit dat de speeltuin altijd hoog scoort in de Rabobank Clubactie. In 2017 hadden zij daar zefs voor het 6e jaar op rij de hoogste score van de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Ze doen er dan ook erg hun best voor; jaarlijks mailt het bestuur van de speeltuinvereniging alle leden hierover met een opwekking om eraan mee te doen, met daarna nog 2x een herinnering. Met telkens groot succes dus.

Terug naar boven

Beeld

- Hulhuizen heeft in 2017 meegedaan met de verkiezingen voor Mooiste plaats van Gelderland.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Hulhuizen op Facebook.

Reactie toevoegen