Hulshorst

Plaats
Dorp
Nunspeet
Veluwe
Gelderland

Hulshorst

Terug naar boven

Status

- Hulshorst is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Veluwe, gemeente Nunspeet. T/m 1971 gemeente Ermelo.

- Onder het dorp Hulshorst valt ook de buurtschap Zwarte Goor.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1294-1295 Holsthorst, 1526 en 1665 Hulshorst, 1665 ook Hulsthorst.

Naamsverklaring
Middelnederlands huls 'hulst, altijdgroene heester (Ilex aquifolium)' en horst 'begroeide hoogte'. Het gebied waarin Hulshorst ligt, heette in 1331 Hulst, een afleiding van huls 'hulst' met het verzamelsuffix -t in de betekenis 'plaats waar hulst groeit'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Hulshorst ligt NO van Harderwijk, ZW van Nunspeet, rond de Harderwijkerweg. Het buitengebied van het dorp loopt in het N door tot aan het Veluwemeer en in het Z tot Z van de A28, tot aan de Stakenbergweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Hulshorst 53 huizen met 404 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp Hulshorst heeft pas in de loop van de jaren vijftig van de 20e eeuw met de bouw van een kerk en een school een herkenbaar centrum gekregen. Met name de afgelopen 25 jaar is het aantal huizen in het centrum toegenomen en is het niveau van de voorzieningen gestegen. Zo is met grote inzet van de lokale gemeenschap een dorpshuis tot stand gekomen, zijn er een voetbal- en tenniscomplex gerealiseerd en is er een overdekte manege gebouwd. In 2005 is het unieke bouwproject De Wieken gerealiseerd. Bijzonder in dit project was dat de kopers zo veel mogelijk de ‘eigen woning’ konden kiezen. (bron: gemeente Nunspeet)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Hulshorst heeft 8 rijksmonumenten.

- Hulshorst heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Korenmolen De Maagd is gebouwd in 1894. Kenmerkend voor de molen is de achtkantige vorm. In 1960 is de molen gerestaureerd maar raakte daarna weer in verval. Na een tweede restauratie is de molen sinds 1988 weer geheel maalvaardig. De Maagd heeft 2 koppels maalstenen waarmee op beroepsmatige basis graan wordt gemalen. Op dinsdag, donderdag en zaterdag is de molenwinkel geopend, waar je hun meelproducten kunt kopen. Voor tijden zie de link. Rond de molen worden jaarlijks meerdere evenementen georganiseerd zoals een oldtimerdag en kan er kennis gemaakt worden met oude ambachten.

- Station Hulshorst is geopend op 20 augustus 1863 en maakte deel uit van de Centraalspoorweg van de NCS. Het station is er gekomen na aandringen van een landheer, die een landgoed beheerde in de omgeving van de spoorlijn. Het station gold als het station van de High Society, vanwege de aanwezigheid van voorname, al dan niet adellijke families in de directe omgeving. De grond was toentertijd eigendom van de familie Van Zanbergens van landgoed De Essenburg in Hierden. Zij lieten door het bos een grindweg naar het station aanleggen (de Essenburgweg) en hadden een alleen voor hen toegankelijk hekje naar het perron. Ook de burgemeester van Harderwijk, bewoner van Huize Hulshorst, had middels een eigen weg en hekje toegang. Het nog altijd bestaande, rijksmonumentale stationsgebouw (Oudeweg 121) is een uniek Centraalspoorwegstation en is uitgevoerd in de kleinste klasse. Het station ligt tussen Harderwijk en Nunspeet en had tot in de jaren zestig van de 20e eeuw ook nog een rangeerspoor ten behoeve van de bosbouw. De omgeving is zeer bosrijk en dat maakte het station ook uniek. Het station ligt samen met een paar huizen vrij ver van het dorp midden in de bossen.

Nadat de NCS in 1919 was opgegaan in de Staatsspoorwegen bleef het station bestaan. Ook toen NS in 1938 werd opgericht bleef het station open. Na de Tweede Wereldoorlog moest het station het vooral hebben van vakantiegangers en de NS-Dagtochten, waarbij voor wandelaars in de uitgestrekte bossen routes werden uitgezet. Deze routes bestaan nog altijd: de groene en de gele (hoewel de routes nu een ander startpunt hebben en het station op zo'n 200 meter missen). Station Hulshorst was door de geringe reizigersaantallen niet rendabel. De belangrijkste reden voor de sluiting van het station was de opening van station Amersfoort-Schothorst, waardoor een ander station gesloten moest worden omdat het anders niet in de dienstregeling zou passen. Het station is op 31 mei 1987 gesloten. Op diezelfde dag is station Amersfoort-Schothorst geopend. Dichter Gerrit Achterberg heeft een gedicht aan het station gewijd. Op het stationsgebouwtje was oorspronkelijk een metalen plaquette met het gedicht bevestigd, dat lang geleden is ontvreemd. Tegenwoordig is dit gedicht door Stichting Muurgedichten Nunspeet opnieuw op een paneel nabij het station geplaatst.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Nieuws over 'dingen te doen' in Hulshorst op Facebook.

- Stichting Oldtimer Club Hulshorst (SOCH) organiseert jaarlijks in mei een Toertocht en in augustus een Oldtimershow.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandeling Veluwemeerkust - Hulshorst (8,8 km).

- Het Hulshorsterzand is een natuurgebied Z van Hulshorst, Z van de A28. Het Hulshorsterzand is onderdeel van de Leuvenumse Bossen, een gebied dat bestaat uit vier verschillende delen met elk hun eigen karakter. Het Hulshorsterzand herbergt stuifzandvlaktes met hoge zandduinen. Leuvenhorst wordt gedomineerd door grove dennenbossen op voormalig stuifzand. Het Leuvenumse bos is een gevarieerd bos met loofhout doorsneden door een beek. Het Cyriasische veld is een heidegebied. Van 2012 tot 2016 is op het Hulshorsterzand een grootschalig herstelproject uitgevoerd. Er is een heide- en stuifzandgebied ontstaan, omringd door bos met een mozaïek aan leefgebiedjes voor vele soorten planten en dieren. De wind heeft weer vat op het stuifzand. Schapen gaan weer op de heide grazen. De werkzaamheden in het gebied waren nodig omdat zonder menselijk ingrijpen de heidevelden en stuifzandvlaktes dichtgroeien en op den duur verdwijnen.

In het gebied is het zand weer stuivend gemaakt door de opslag van jonge boompjes te verwijderen. De bodem is geplagd, waarbij de voedselrijke toplaag is verwijderd. Verder is een belangrijke natuurverbinding ontstaan van de heide van het Hulshorsterzand via de Westeindse heide tot aan de grote Elspeetse heide. En er is een open verbinding gemaakt tussen de heide van het Sandbergsveld en de Elspeetse heide. In deze open ruimte zal de heide ontkiemen. Tot in de jaren negentig kwamen er in delen van dit - toen nog open - gebied adders voor. De hoop is dat deze bijzondere soort weer zal terugkeren. Deze maatregelen waren nodig omdat de heidevelden te klein werden en te ver uit elkaar lagen. Dat is een probleem voor planten- en diersoorten die grote heidegebieden nodig hebben. (bron: Natuurmonumenten) Hier vind je een verslag m.b.t. het Hulshorsterzand uit 2017, hoe het na het herstelproject gaat met landschap, flora en fauna in het gebied.

"Inwoners van Hulshorst reageren geschokt nu duidelijk is geworden dat een deel van 'hun' Hulshorsterzand in het broedseizoen op slot gaat. De provincie Gelderland heeft dat in oktober 2021 bekendgemaakt. Volgens Wijnand Kooijmans van de plaatselijke buurtvereniging is er totaal niet naar hen geluisterd. "Dit gaat te ver." De provincie wil het natuurgebied Hulshorsterzand van 15 maart tot september afsluiten om kwetsbare natuur te beschermen. Kooijmans is op z'n zachts gezegd niet blij. "We snappen dat het niet goed gaat met de natuur, maar het gebied dat de provincie nu wil afsluiten, is gewoon veel te groot." De bewoners mochten meepraten over de plannen, maar volgens Kooijmans is daar niks mee gedaan. "De provincie heeft totaal niet naar ons geluisterd. Er is geen draagvlak voor dit plan. De provincie had eerst naar andere zaken moeten kijken om de natuur te beschermen."" (bron en voor nadere informatie zie RTV Nunspeet, 12-10-2021) Zie ook deze website waarin omwonenden hun bezwaren op een rijtje hebben gezet. Naar aanleiding van de bezwaren is de periode van afsluiting wel ingekort.

- "Natuurmonumenten is eigenaar en beheerder van twee gebieden aan de Veluwemeerkust: Bloemkampen aan de oostkant van de Hierdense beek (ruim 300 ha, voornamelijk in de gemeente Nunspeet, in het dorpsgebied van Hulshorst) en de Mheenlanden aan de westkant van de Hierdense Beek (ca 45 ha, in de gemeente Harderwijk ). Net ten zuiden van deze gebieden beheert Natuurmonumenten ook de Leuvenumse Bossen met het ecoduct over de A28. De Bloemkampen is een open gebied waar je nog ongestoord kunt uitkijken over land en water. Niet voor niets is het gebied door de Provincie Gelderland aangewezen als schakel in het netwerk van Gelderse natuurgebieden, met als opgave de natuurkwaliteiten ervan te versterken. Met een juist pakket aan maatregelen komen de bloemen weer terug in de wei- en hooilanden. Natuurmonumenten is in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe, de gemeente Nunspeet en de Provincie Gelderland de inrichtings- en beheermaatregelen concreet aan het maken.

In 2017 heeft Natuurmonumenten de Streekconferentie Veluwemeerkust georganiseerd, om de contouren van deze plannen toe te lichten, suggesties voor verbeteringen te horen of verzoeken tot aanpassingen te vernemen. Natuurmonumenten was ook benieuwd of er op de Streekconferentie ook mensen zijn die met haar mee willen denken over de recreatieve maatregelen zoals wandelmogelijkheden en zitbankjes in de Bloemkampen. Daarnaast heeft Natuurmonumenten de wens de Bloemkampen voor dieren te goed verbinden met het ecoduct over de A28 en dat de wandel- en fietsmogelijkheden van de Bloemkampen naar de Veluwse bossen beter worden. Graag werken ze samen met omwonenden uit het gebied en omgeving deze ideeën verder uit."

Aan de hand van de resultaten van de Streekconferentie hebben tijdens de Terugkomdag op 11 november 2017 ruim 80 mensen uit de streek en van organisaties uit het gebied verder gewerkt aan het uitwerken van de projectideeën. Zij hebben 11 werkgroepen gevormd die met een idee van de Steekconferentie of een clustering van ideeën verder gaan. Zie ook de videoreportage Streekconferentie Veluwemeerkust en het overzicht van de 24 gepitchte ideeën. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben in mei 2019 besloten de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst met Waterschap Vallei en Veluwe en Natuurmonumenten voor de ontwikkeling van het gebied Bloemkampen te verlengen tot 1 juli 2021. De Bloemkampen is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk. Onder regie van Natuurmonumenten wordt gewerkt aan een inrichtingsplan voor de realisatie van 245 hectare nieuwe natuur en herstel van de waterhuishouding. De bedoeling was om in september 2018 het inrichtingsplan klaar te hebben. Een zorgvuldige afstemming met betrokkenen uit het gebied en het in beeld brengen van de effecten van de maatregelen hebben echter meer tijd gevraagd dan bij de start was voorzien.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Hulshorst, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Hulshorst (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Hulshorst van de Buurtvereniging op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Hulshorst.

- Onderwijs: - De Prinses Beatrixschool is een kleine, gezellige dorpsschool in Hulshorst, met aandacht voor elk kind. Zij bieden kinderen een plek waar zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De school ligt temidden van veel groen en speelmogelijkheden. De school kent een grote betrokkenheid van kinderen, ouders en leerkrachten. Samen werken zij aan een veilig leer- en leefklimaat binnen de school. Op deze manier heeft ieder kind optimale kansen om zich op alle gebieden te ontwikkelen. De belangrijkste voorwaarde voor goed onderwijs is dat de kinderen met plezier naar school gaan. Warmte, veiligheid, rust en onderlinge verdraagzaamheid zijn daarbij belangrijke peilers waarop ze hun dagelijks onderwijs baseren. Ze zoeken naar een balans tussen traditioneel en vernieuwend onderwijs. Ieder kind is uniek en daarom is er veel aandacht voor verschillen tussen kinderen.

- Sport: - "LR Hulshorst en PC De Bosrakkers. Al sinds 1980 bieden beide verenigingen, praktiserend als één, de mogelijkheid aan haar leden om getraind te worden in het beoefenen van de paardensport, zowel te pony als te paard, voor jong en ouder. Daartoe worden door gediplomeerde instructeurs wekelijks dressuur- en springtrainingen verzorgd op onze schitterende accommodatie De Bullenenk, waar de leden bovendien van maandag tot en met zaterdag gebruik van kunnen maken. Doordat de vereniging aangesloten is bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie is er tevens de mogelijkheid om het rijden in wedstrijdverband uit te voeren. Dit ondersteunt de vereniging door zelf regelmatig wedstrijden te organiseren. Daarnaast zijn de oefenparcoursen, clinics, showavond en de clubkampioenschappen met feestavond gezellige en leerzame evenementen."

- Voetbalvereniging v.v. Hulshorst is opgericht in 1948.

- Zorg: - Zorgboerderij Klein Rhijnvis in Hulshorst (Op de Hagen 8) van zorginstelling Het Baken biedt in een huiselijke omgeving verpleeghuiszorg aan 25 beginnend dementerende ouderen. De nadruk ligt op structuur bieden en begeleiden. Iedere bewoner beschikt over een eigen kamer en er vinden op deze locatie afgestemde activiteiten plaats. Ook is er de mogelijkheid om mee te helpen bij het voorbereiden van de maaltijden en andere huishoudelijke taken. Klein Rhijnvis wordt omringd door een mooi aangelegde tuin waarin men kan wandelen en waar verschillende dieren rondlopen. Zo mogelijk kunnen bewoners meehelpen bij het onderhoud en de verzorging.

Reactie toevoegen